Back

aaviz

ANUNTURI PUBLICE

AVIZE DE MEDIU

2018

 

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planul Urbanistic ZonalConstruire service auto”, propus în județul Brăila, municipiul Brăila, tarla 18, parcela 184/2, Lot 1/1/2, titular STAN DANIELA, în procedura de adoptare fără aviz de mediu, deoarece nu se supune evaluării de mediu și nu se supune evaluării adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementări/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data postarii pe site: 09.01.2018

2017

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal „Construire service auto”, propus în județul Brăila, municipiul Brăila, tarla 18, parcela 184/2, Lot 1/1/2, titular STAN DANIELA.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului de plan din judetul Brăila, mun. Braila, str. Salcâmului nr. 14, sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 21.12.2017

 

 

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planul Urbanistic ZonalConstruire adăpost animale 25 capete – bovine și împrejmuire”, propus în județul Brăila, extravilan comuna Movila Miresii, tarla 98, parcela 84, titular FRIGIOIU FLORIN-IULIAN, în procedura de adoptare fără aviz de mediu, deoarece nu se supune evaluării de mediu și nu se supune evaluării adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementări/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data postarii pe site: 15.12.2017

 

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei finale de încadrare a „Planului urbanistic general al comunei Bordei Verde”, propus a fi amplasat in jud. Braila, comuna Bordei Verde, titular CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BORDEI VERDE, cu obligativitatea realizării raportului de mediu, fără realizarea studiului de evaluare adecvată.

Data postarii pe site: 07.12.2017

 

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planul Urbanistic Zonal „Fabrică de prelucrare a peștelui și a produselor din pește”, propus a fi amplasat in județul Brăila, comuna Movila Miresii, tarlaua 52, parcela 527/6, lot 1, lot 2/1, titular SC ANGHILA IMPEX SRL  - planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu deoarece nu este necesară realizarea evaluării de mediu  şi a evaluării adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – municipiul Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data postării pe site-ul APM Brăila: 29.11.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planul Urbanistic de Detaliu „Construire hala reparatii auto”, propus a fi amplasat in jud. Braila, mun. Braila, str. Cimbrului, lot 2, titular IONESCU MARIAN, IONESCU GHEORGHE, IONESCU IONICA - planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu deoarece nu este necesara realizarea evaluării de mediu  şi a evaluarii adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data postarii pe site-ul APM Braila: 29.11.2017.

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic de Detaliu „Construire hala reparatii auto”, propus a fi amplasat in jud. Braila, mun. Braila, str. Cimbrului, lot 2, titular IONESCU MARIAN, IONESCU GHEORGHE, IONESCU IONICA.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului de plan din judetul Brăila, mun. Braila, str. Pescarusului nr. 3A, sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 16.11.2017

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a „Planului Urbanistic General si regulamentul local de urbanism pentru comuna Chiscani, jud. Braila”, comuna  Chiscani, jud. Braila, titular Primăria Comunei Chiscani, în procedurile de evaluare de mediu si evaluare adecvata, cu obligativitatea realizării raportului de mediu si a studiului de evaluare adecvata. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementări/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.”

Data postarii pe site-ul APM Braila: 16.11.2017

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a Planului Urbanistic Zonal ,,Zona balneoclimatica Lacu Sarat 2, sat Lacu Sarat, com. Chiscani, jud. Braila”, comuna  Chiscani, jud. Braila, titular Primăria Comunei Chiscani, în procedurile de evaluare de mediu si evaluare adecvata, cu obligativitatea realizării raportului de mediu si a studiului de evaluare adecvata. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementări/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.”

Data postarii pe site-ul APM Braila: 16.11.2017

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a Planului Urbanistic Zonal - Infiintare ferma zootehnica, amplasament jud. Brăila, com. Vadeni, T 26, P 1335/3, SC NIBOBALD AGRO SRL:  planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data postarii pe site-ul APM Braila: 12.10.2017

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru PUZ- Infiintare ferma zootehnica, amplasament jud. Brăila, com. Vadeni, T 206, P 1335/3, titular SC NIBOBALD AGRO SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Braila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi sediul titularului din  mun. Braila, Calea Galati, nr. 325, bl.2, al. 4C, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data postarii pe site-ul APM Braila: 10.10.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei finale de încadrare a Planul urbanistic zonal ”Infiintare exploatatie agricola familiala (22 bovine si 150 ovine) si construire anexa in comuna Gropeni, judetul Braila”, propus în județul Brăila, extravilan comuna Gropeni, T26, P1, titular MUSAT FANICA: planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu deoarece nu este necesara realizarea evaluării de mediu  şi a evaluarii adecvate.

Data postarii pe site-ul APM Braila: 05.10.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicului interesat organizarea dezbaterii publice la sediul Primariei Surdila Greci, din satul Surdila Greci, în ziua de 15.11.2017, la ora 13.00, pentru planul ,,Actualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism comuna Surdila Greci, judeţul Brăila”, titular Primaria Comunei Surdila Greci.

La sedinta de dezbatere publică vor participa autoritatea competentă pentru protectia mediului, pentru sănătate publică, alte autorităţi/organizații interesate, precum și publicul afectat sau posibil afectat de efectele implemetăreii planului.

Planul şi Raportul de Mediu pot fi consultate la sediul APM Brăila, mun. Brăila, Bd. Independenţei nr. 16, bl. B5, zilnic de luni până vineri între orele 9.00-13.00.

Opiniile, comentariile şi propunerile vor fi transmise în scris la sediul Agenției pentru Protecției Mediului Brăila până la 15.11.2017.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 03.10.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal - Construire magazie cereale, implementat in implementat in sat Tepes Voda, CV 2, P 12/1, com. Movila Miresii, jud Brăila, SC STEVACOM SRL:  planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data postarii pe site-ul APM Braila: 28.09.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu AMENAJARE MAGAZIN PROFI ÎN CLĂDIRE EXISTENTĂ (AMENAJĂRI CU CARACTER PROVIZORIU ȘI AMPLASARE RECLAME PE FAȚADE), propus a fi amplasat în județul Brăila, municipiul Brăila, strada Școlilor, nr. 37, bloc C, parter, titular SC PROFI ROM FOOD SRL:  planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data postarii pe site-ul APM Braila: 22.09.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planul urbanistic zonal ”Infiintare exploatatie agricola familiala (22 bovine si 150 ovine) si construire anexa in comuna Gropeni, judetul Braila”, propus în județul Brăila, extravilan comuna Gropeni, T26, P1, titular MUSAT FANICA: planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu deoarece nu este necesara realizarea evaluării de mediu  şi a evaluarii adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data postarii pe site-ul APM Braila: 21.09.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu AMENAJARE MAGAZIN PROFI ÎN CLĂDIRE EXISTENTĂ (AMENAJĂRI CU CARACTER PROVIZORIU ȘI AMPLASARE RECLAME PE FAȚADE), propus a fi amplasat în județul Brăila, municipiul Brăila, strada Școlilor, nr. 37, bloc C, parter, titular SC PROFI ROM FOOD SRL:  planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 14.09.2017

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic de Detaliu AMENAJARE MAGAZIN PROFI ÎN CLĂDIRE EXISTENTĂ (AMENAJĂRI CU CARACTER PROVIZORIU ȘI AMPLASARE RECLAME PE FAȚADE), propus a fi amplasat in județul Brăila, municipiul Brăila, strada Școlilor, nr. 37, bloc C, parter, titular SC PROFI ROM FOOD SRL.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din județul Braila, municipiul Timișoara, strada Calea Sever Bocu, nr. 31, sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 14.09.2017

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planul Urbanistic de Detaliu „Infiintare spălătorie auto, vulcanizare și imprejmuire teren”, propus a fi amplasat in jud. Braila, comuna Chiscani, T 104, P687, titular AUTO LAVIMO SRL. - planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu deoarece nu este necesara realizarea evaluării de mediu  şi a evaluarii adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data postarii pe site-ul APM Braila: 07.09.2017.

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic de Detaliu „Infiintare spălătorie auto, vulcanizare și imprejmuire teren”, propus a fi amplasat in jud. Braila, comuna Chiscani, T 104, P687, titular AUTO LAVIMO SRL.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului de plan din judetul Brăila, mun. Braila, str. Muscatelor nr.5, bl. 31, ap.45 , Judetul Braila, sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 28.08.2017

„APM Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal -Construire hotel, implementat in mun. Braila, str. Calea Calarasilor, nr. 237, jud Brăila:  planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu, titular SC CONSYBELLE SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului".

Data postarii pe site-ul APM Braila: 24.08.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de emitere a Avizului de mediu pentru planul „Amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Lacu Sărat 2014-2018”, amplasat in judeţul Brăila, titular OCOLUL SILVIC LACU SĂRAT.

Informaţiile cu privire la Planul sus menţionat pot fi consultate la sediul titularului şi la sediul APM Brăila, de luni până vineri între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, Bd. Independenţei, Nr. 16, bloc B5, 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului de către titular.

Data postarii pe site-ul APM Braila: 10.08.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a Planul de mobilitate urbană durabilă municipiul Braila, 2016-2030, propus a fi implementat în jud. Brăila, UAT Ianca, titular PRIMĂRIA BRAILA:  planul nu necesită realizarea evaluării de mediu si a evaluarii adecvate şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data postarii pe site-ul APM Braila: 03.08.2017

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal PUZ Amenajare teren loturi individuale, amplasament Mun. Braila, T19, P196/19, titular BLAZER SRL: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data postarii pe site-ul APM Braila: 25.07.2017

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul de mobilitate urbană durabilă municipiul Braila,  propus a fi implementat în jud. Brăila, Mun Braila, titular PRIMĂRIA BRAILA.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 19.07.2017

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal – Dezvoltarea zonei de Sud a satului Surdila Gaiseanca, propus a fi implementat in jud. Braila, com. Surdila Gaiseanca, sat Surdila Gaiseanca, titular COMUNA SURDILA GAISEANCA: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului".

Data postarii pe site-ul APM Braila: 13.07.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a Planul de mobilitate urbană durabilă oraș Ianca 2016-2030, propus a fi amplasat în jud. Brăila, UAT Ianca, titular PRIMĂRIA IANCA:  planul nu necesită realizarea evaluării de mediu si a evaluarii adecvate şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data postarii pe site-ul APM Braila: 13.07.2017

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal „Infiintare ferma crestere pui de carne”, implementat în Oraşul Făurei, judeţul Brăila, titular SC MGM REAL AVIS SRL: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 13.07.2017

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal AMENAJARE TEREN LOTURI INDIVIDUALE”, jud. Braila, Mun Braila, T19, P196/19, titular BLAZER SRL.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 11.07.2017

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic ZonalConstruire ferma agricola”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, com. Tufesti, sat Tufesti, titular AVRAM BOGDAN ALIN IF:  planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data postarii pe site-ul APM Braila: 10.07.2017

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal – Dezvoltarea zonei de Sud a satului Surdila Gaiseanca, propus a fi implementat in jud. Braila, com. Surdila Gaiseanca, sat Surdila Gaiseanca, titular COMUNA SURDILA GAISEANCA.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM  .06.2017

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Construire ferma agricola”, jud. Braila, extravilan com. com. Tufesti, sat Tufesti, titular AVRAM BOGDAN ALIN IF.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 20.06.2017

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicului interesat organizarea dezbaterii publice la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din municipiul Braila, Bd. Independentei nr. 16, bloc B5, în ziua de 28.07.2017, la ora 11.00, pentru planul „Amenajamentului silvic al Ocolului Silvic Lacu Sărat 2014-2018”, titular Ocolul Silvic Lacu Sarat.

La sedinta de dezbatere publică vor participa autoritatea competentă pentru protectia mediului, pentru sănătate publică, alte autorităţi/organizații interesate, precum și publicul afectat sau posibil afectat de efectele implemetăreii planului.

Planul şi Raportul de Mediu pot fi consultate la sediul APM Brăila, mun. Brăila, Bd. Independenţei nr. 16, bl. B5, zilnic de luni până vineri între orele 9.00-13.00.

Opiniile, comentariile şi propunerile vor fi transmise în scris la sediul Agenției pentru Protecției Mediului Brăila până la 28.07.2017.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 12.06.2017

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicului interesat decizia APM Brăila de încadrare a Planului - Elaborare documentatie PUZ in vederea „Construire complex rezidential cu functiuni complementare”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, str. Gen. Avramescu nr. 10 lot 1, titular DEZIMOB INVEST SRL, în procedura de evaluare de mediu, cu obligativitatea realizării Raportului de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Mediatizare/Decizii iniţiale etapă de încadrare planuri.

Dacă în termen de 10 zile calendaristice nu există observaţii sau contestaţii din partea publicului APM Brăila va emite decizia finală a etapei de încadrare.

Data postarii pe site-ul APM Braila: 06.06.2017

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) „Extindere imobil P+1E – Spatii tipografie si spatii birouri si schimbare de destinatie parter corp existente C5 din spatii spalatorie auto in spatii tipografie”, propus a fi implementat in mun. Brăila, B-dul Dorobantilor nr. 609, titular KORAMA COM SRL:  planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data postarii pe site-ul APM Braila: 06.06.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal „Lotizare teren in vederea construirii de locuinte si dotari aferente, propus a fi implementat in jud. Braila, extravilan com. Chiscani, sat Lacu Sarat, T38, P53-30, titular CHIRU LAURENTIU MARIAN:  planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului".

Data postarii pe site-ul APM Braila: 06.06.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat cu privire la decizia de încadrare a Planului urbanistic general al comunei Bordei Verde, propus a fi implementat in jud. Braila, comuna Bordei Verde, titular Consiliul Local al Comunei Bordei Verde:  planul necesită realizarea evaluării de mediu şi nu necesita realizarea evaluarii adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data postarii anunţului".

Data postarii pe site-ul APM Braila: 06.06.2017

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic de Detaliu Extindere imobil P+1E – Spatii tipografie si spatii birouri si schimbare de destinatie parter corp existente C5 din spatii spalatorie auto in spatii tipografie”, propus a fi implementat in mun. Brăila, B-dul Dorobantilor nr. 609, titular KORAMA COM SRL.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 22.05.2017

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Lotizare teren in vederea construirii de locuinte si dotari aferente”, jud. Braila, extravilan com. Chiscani, sat Lacu Sarat, T38, P53-30 , titular CHIRU LAURENTIU MARIAN.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 22.05.2017

APM Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal „Construire anexe agricole si imprejmuire”, propus a fi implementat in jud. Braila, extravilan Marasu, T41, P8, titular AGRORUSAVA SRL:  planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului".

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 22.05.2017

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Programului de Imbunatatire a Eficientei Energetice, titular PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAILA: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 09.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 22.05.2017

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere si schimbare de destinatie din spatiu comercial in spatii locative cu regim nou de inaltime D+P+4E”, Mun. Braila, B-dul Independentei nr. 115, titular MIRCLADA COM SRL:  planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 18.05.2017

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul - Elaborare documentatie PUZ in vederea „Construire complex rezidential cu functiuni complementare”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, str. Gen. Avramescu nr. 10 lot 1, titular DEZIMOB INVEST SRL.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din jud. Ilfov, oras Voluntari, Bd. Pipera nr. 1/VI, complex Barba Center, etaj 4, birou 9 sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 15.05.2017

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu „Lotizare în vederea construirii de locuințe unifamiliale”, județul Braila, municipiul Brăila, strada Calea Galați, nr. 378:  planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu, titular CAPBUN NECULAI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 11.05.2017

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal „Anexe agricole si imprejmuire”, extravilan Marasu, tarla41, parcela8, titular AGRORUSAVA SRL.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din jud. Braila, sat Urleasca, com. Traian sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 09.05.2017

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic de Detaliu Extindere si schimbare de destinatie din spatiu comercial in spatii locative cu regim nou de inaltime D+P+4E”, Mun. Braila, B-dul Independentei nr. 115, titular MIRCLADA COM SRL.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din jud. Braila, sat Chiscani, com. Chiscani sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 02.05.2017

APM Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu „Construire spatiu productie peleti, anexa, gospodarie apa, bazin vidanjabil, imprejmuire si bransamente”, propus a fi amplasat in sat Silistraru, com Traian, jud. Braila, titular DANAGRI SRL: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 26.04.2017

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Programului de Imbunatatire a Eficientei Energetice, titular Primaria Municipiului Braila.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din Mun. Braila, Piata Independentei nr. 1 sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 02.05.2017

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal pentru zona balneoclimaterica Lacu Sarat 2, amplasat in sat Lacu Sarat, com. Chiscani, jud. Braila, titular Unitatea Administrativ teritoriala a comunei Chiscani.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din jud. Braila, sat Chiscani, com. Chiscani sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 24.04.2017

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism pentru Comuna Chiscani, județul Brăila, titular Comuna Chiscani.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din jud. Braila, sat Chiscani sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 24.04.2017

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal „Lotizare în vederea construirii de locuințe unifamiliale”, propus a fi amplasat in județul Brăila, municipiul Brăila, strada calea Galați, nr. 378, titular CAPBUN NECULAI.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din județul Braila, municipiul Brăila, strada Calea Galați, nr. 370C, sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 14.04.2017

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic de Detaliu „Construire spatiu productie peleti, anexa, gospodarie apa, bazin vidanjabil, imprejmuire si bransamente”, propus a fi amplasat in jud. Braila, cv. 30, P1054, lot 19, sat Silistraru, com Traian, titular DANAGRI SRL.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din jud. Braila, sat Silistraru, com Traian, sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 11.04.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planului Urbanistic Zonal „Infiintare ferma crestere pui de carne”, implementat în Oraşul Făurei, judeţul Brăila, titular SC MGM REAL AVIS SRL.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 06.04.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a PUZ Stațiunea Câineni Băi, titular CONSILIUL JUDETEAN BRAILA, în procedura de evaluare de mediu, cu obligativitatea realizării raportului de mediu, și în procedura de evaluare adecvată, cu obligativitatea realizării studiului de evaluare adecvată.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-braila/drafturi-acte-reglementare1 .

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 06.04.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a Planului de mobilitate urbană durabilă oraș Ianca 2016-2030, titular PRIMARIA IANCA, în procedura de evaluare de mediu, cu obligativitatea realizării raportului de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 06.04.2017

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu „Construire spatiu prestari servicii”, amplasat in jud. Braila, sat Tudor Vladimirescu Tarla 111/3, Parcela 11, titular II RADUCU DUMITRU: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 21.03.2017

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a PUD „Înființare atelier prelucrări metalice”, propus a fi amplasat in jud. Braila, municipiul Braila, strada Malul Dunării, nr. 15, titular SC ASERMAN SHIP SRL: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 17.03.2017

 

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic de Detaliu „Construire spatiu prestari servicii”, propus a fi amplasat in jud. Braila, sat Tudor  Vladimirescu Tarla 111/3, Parcela 11, titular II RADUCU DUMITRU.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din mun. Braila, Str. Hipodrom nr. 14 sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 07.03.2017

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a PUD „Construire vulcanizare și spălătorie pentru utilaje agricole”, propus a fi amplasat in jud. Braila, comuna Ciocile, localitatea Ciocile, str. Principală, nr. 2, titular SC GRECGEO COM SRL: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 03.03.2017

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a PUD „Construire vulcanizare și spălătorie pentru utilaje agricole”, propus a fi amplasat in mun. Braila, Sos. Rm. Sarat nr. 97 lot 1, titular CONSTANDACHE MARIOARA: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 03.03.2017

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic de Detaliu „Înființare atelier prelucrări metalice”, propus a fi amplasat in jud. Braila, municipiul Braila, str. Malul Dunarii, nr. 15, titular SC ASERMAN SHIP SRL.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului de plan din judetul Brăila, municipiul Brăila, strada Aleea Cocorilor, nr. 8, bloc E2, scara 4, etaj 9, ap. 253, sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 28.02.2017

 

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic de Detaliu „Construire vulcanizare și spălătorie pentru utilaje agricole”, propus a fi amplasat in jud. Braila, comuna Ciocile, localitatea Ciocile, str. Principală, nr. 2, titular SC GRECGEO COM SRL.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului de plan din judetul Brăila, comuna Ciocile, sat Ciocile, str. Școlii Noi, nr. 13, sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 20.02.2017

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a PUD „Construire clădire P+1E+M (vulcanizare, spălătorie auto, atelier mecanic, magazin piese auto, cafe bar cu jocuri recreative fără câștig și birouri)”, propus a fi amplasat in mun. Braila, strada Pietății, nr. 15 (fosta strada Pietății lot nr. 1), titular NEDELCU CORNEL și NEDELCU MARIA: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 24.02.2017

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic de Detaliu „Construire clădire P+1E+M (vulcanizare, spălătorie auto, atelier mecanic, magazin piese auto, cafe bar cu jocuri recreative fără câștig și birouri)”, propus a fi amplasat in jud. Braila, mun. Braila, strada Pietății, nr. 15 (fosta strada Pietății lot nr. 1), titular NEDELCU CORNEL și NEDELCU MARIA.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularilor din municipiul Brăila, Bdul Dorobanților, nr. 35, bloc B3, scara 1, etaj 2, ap.6, sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 17.02.2017

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a PUZ „Înființare fermă legumicolă, spațiu pentru depozitare și împrejmuire”, propus a fi amplasat in judetul Braila, comuna Movila Miresii, tarlaua 48, parcelele 19+20, titular DRAGOMIR N. IULIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 17.02.2017

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic de Detaliu „Construire spatiu comercial S+P+3E+M si organizare de santier in incinta”, propus a fi amplasat in mun. Braila, Sos. Rm. Sarat nr. 97 lot 1, titular CONSTANDACHE MARIOARA.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din mun. Braila, Str. Deltei nr. 53 sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 13.02.2017

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal „Înființare fermă legumicolă, spațiu pentru depozitare și împrejmuire”, propus a fi amplasat in jud. Braila, comuna Movila Miresii, tarlaua 48, parcelele 19+20, titular DRAGOMIR N. IULIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din comuna Movila Miresii, județul Brăila, sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 13.02.2017

 

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru planul „Reactualizarea PUG si RLU comuna Tudor Vladimirescu, jud. Braila” implementat in comuna Tudor Vladimirescu, jud Brăila, titular  Primăria comunei Tudor Vladimirescu.

Informaţiile cu privire la Planul sus menţionat pot fi consultate la sediul titularului şi la sediul APM Brăila, de luni până vineri între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, Bd. Independenţei, Nr. 16, bloc B5, până la data de 30.01.2017.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 20.01.2017

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru „Planul urbanistic general si Regulamentul local de urbanism al comunei Rosiori, jud. Braila” implementat in comuna Rosiori, jud Brăila, titular  Primăria comunei Rosiori.

Informaţiile cu privire la Planul sus menţionat pot fi consultate la sediul titularului şi la sediul APM Brăila, de luni până vineri între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, Bd. Independenţei, Nr. 16, bloc B5, până la data de 30.01.2017.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 20.01.2017

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru „Planul urbanistic general si Regulamentul local de urbanism al comunei Zavoaia, jud. Braila” implementat in comuna Zavoaia, jud Brăila, titular  Primăria comunei Zavoaia.

Informaţiile cu privire la Planul sus menţionat pot fi consultate la sediul titularului şi la sediul APM Brăila, de luni până vineri între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, Bd. Independenţei, Nr. 16, bloc B5, până la data de 30.01.2017.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 20.01.2017

 

A.P.M. Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei încadrare a PUD ,,Construire structură de cazare”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, str. Danubiului, nr. 13 bis, titular S.C. IOLUBO TRADE S.R.L.,: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul A.P.M. Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul A.P.M. Braila: 05.01.2017