Back

aaviz

ANUNTURI PUBLICE

AVIZE DE MEDIU

2016

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a PUD „ÎNFIINȚARE SERVICE AUTO ȘI SPAȚIU PARCARE”, propus a fi amplasat în județul Brăila, municipiul Brăila, str. Șos. Baldovinești, nr. 40E, lot 2 și lot 3, titular  SC DR AUTO SEBIC SRL: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 13.12.2016

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - ”Construire stație distribuție carburanți și cafe bar”, amplasament județul Brăila, municipiul Brăila, Șos. Rm. Sărat nr. 123 lot 1/1 –, titular ATLAS SA.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din în jud. Braila, mun. Brăila,  șos Rm. Sărat, nr. 123, sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 14, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 06.12.2016

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra decizia de incadrare a planului ,, Plan urbanistic general si regulament local de urbanism pentru comuna Ulmu, jud Brăila” , titular Primăria Comunei Ulmu, în procedura de evaluare de mediu, cu obligativitatea realizării raportului de mediu,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementări/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.”

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 05.12.2016

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra decizia de incadrare a planului ,, Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism pentru Comuna Stancuta, judetul Braila” , titular Primăria Comunei Stancuta, în procedura de evaluare de mediu, cu obligativitatea realizării raportului de mediu.,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementări/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.”

 

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 05.12.2016

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) - „ÎNFIINȚARE SERVICE AUTO ȘI SPAȚIU PARCARE”, propus a fi amplasat în județul Brăila, municipiul Brăila, str. Șos. Baldovinești, nr. 40E, lot 2 și lot 3, titular  SC DR AUTO SEBIC SRL.   

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din județul Brăila, municipiul Brăila, str. Mircea cel Mare, nr. 4A, sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 14, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 28.11.2016

 

 

APM Brăila titular al planului, anunţă publicului interesat organizarea dezbaterii publice la sediul Primariei Zavoaia, în ziua de 10.01.2017, la ora 13.00 pentru „Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism comuna Zăvoaia, judeţul Brăila”, titular  comuna Zăvoaia.

La sedinta de dezbatere publică vor participa autoritatea competentă pentru protectia mediului, pentru sănătate publică, alte autorităţi/organizații interesate, precum și publicul afectat sau posibil afectat de efectele implemetăreii planului.

Planul şi Raportul de Mediu pot fi consultate la sediul APM Brăila, mun. Brăila, Bd. Independenţei nr. 16, bl. B5, zilnic de luni până vineri între orele 9.00-13.00.

Opiniile, comentariile şi propunerile vor fi transmise în scris la sediul Agenției pentru Protecției Mediului Brăila până la 10.01.2017.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 22.11.2016

 

APM Brăila titular al planului, anunţă publicului interesat organizarea dezbaterii publice la sediul Primariei Rosiori, în ziua de 10.01.2017, la ora 11.00 pentru „Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism comuna Rosiori, judeţul Brăila”, titular  comuna Rosiori.

La sedinta de dezbatere publică vor participa autoritatea competentă pentru protectia mediului, pentru sănătate publică, alte autorităţi/organizații interesate, precum și publicul afectat sau posibil afectat de efectele implemetăreii planului.

Planul şi Raportul de Mediu pot fi consultate la sediul APM Brăila, mun. Brăila, Bd. Independenţei nr. 16, bl. B5, zilnic de luni până vineri între orele 9.00-13.00.

Opiniile, comentariile şi propunerile vor fi transmise în scris la sediul Agenției pentru Protecției Mediului Brăila până la 10.01.2017.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 22.11.2016

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru planul ,,Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism pentru Comuna Ulmu, judetul Braila”, titular primaria Ulmu.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din com. Ulmu Surdila Greci, sat Surdila Greci sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 14, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 16.11.2016

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru planul ,,Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism pentru Comuna Stancuta, judetul Braila”, titular primaria Stancuta.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din com. Stancuta, sat Stancuta sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 14, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 15.11.2016

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei încadrare a PUD Construire restaurant, spatiu organizare evenimente, imprejmuire si bransamente, utilitati”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, com. Chiscani, sat Varsatura, Soseaua de Centura, titular ELTINI CONSTRUCT SRL: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 09.11.2016

APM Braila anunţă publicului interesat organizarea dezbaterii publice pentru „Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism comuna Silistea, judeţul Brăila”, titular Comuna Silistea, la sediul Primăriei Comunei Silistea, în ziua de 28.11.2016,  la ora 13.00.

La sedinta de dezbatere publică vor participa autoritatea competentă pentru protectia mediului, pentru sănătate publică, alte autorităţi/organizații interesate, precum și publicul afectat sau posibil afectat de efectele implemetăreii planului.

Planul şi Raportul de Mediu pot fi consultate la sediul APM Brăila, mun. Brăila, Bd. Independenţei nr. 16, bl. B5, zilnic de luni până vineri între orele 9.00-13.00.

Opiniile, comentariile şi propunerile vor fi transmise în scris la sediul Agenției pentru Protecției Mediului Brăila până la 28.11.2016.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 02.11.2016

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul urbanistic de Detaliu Construire restaurant, spatiu organizare evenimente, imprejmuire si bransamente, utilitati”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, com. Chiscani, sat Varsatura, Soseaua de Centura, titular ELTINI CONSTRUCT SRL.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din mun. Braila, Str. Gh. Constantinescu nr. 31 sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 14, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 26.10.2016

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a Avizului de mediu pentru planul „Actualizare Plan Urbanistic General al comunei Gemenele, judeţul Brăila”, titular Primăria comunei Gemenele.

Informaţiile cu privire la Planul sus menţionat pot fi consultate la sediul titularului şi la sediul APM Brăila, de luni până vineri între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, Bd. Independenţei, Nr. 16, bloc B5, până la data de 07.11.2016.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 25.10.2016

APM Braila anunţă publicului interesat organizarea dezbaterii publice pentru„Reactualizare Plan Urbanistic General si Regulamentul Local al Comunei GROPENI jud Brăila, titular Primăria comunei Gropeni, la sediul Primariei Gropeni  (locul organizarii dezbaterii publice), în ziua de 14.12.2016 (minim 45 de zile de la data publicării celui de-al doilea anunţ), la ora 13.00.

La sedinta de dezbatere publică vor participa autoritatea competentă pentru protectia mediului, pentru sănătate publică, alte autorităţi/organizații interesate, precum și publicul afectat sau posibil afectat de efectele implemetăreii planului.

Planul şi Raportul de Mediu pot fi consultate la sediul APM Brăila, mun. Brăila, Bd. Independenţei nr. 16, bl. B5, zilnic de luni până vineri între orele 9.00-13.00.

Opiniile, comentariile şi propunerile vor fi transmise în scris la sediul Agenției pentru Protecției Mediului Brăila până la 14.12.2016 (data organizării dezbaterii publice).

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 20.10.2016

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a Avizului de mediu pentru planul „Plan Urbanistic General comuna Berteștii de Jos, judeţul Brăila”, titular Primăria comunei Berteștii de Jos.

Informaţiile cu privire la Planul sus menţionat pot fi consultate la sediul titularului şi la sediul APM Brăila, de luni până vineri între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, Bd. Independenţei, Nr. 16, bloc B5, până la data de 14.10.2016.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 04.10.2016

APM Braila anunţă publicului interesat organizarea dezbaterii publice pentru „Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism comuna Ciocile, judeţul Brăila”, titular Comuna Ciocile, la sediul Primăriei Comunei Ciocile,  în ziua de 15.11.2016,  la ora 13.00.

La sedinta de dezbatere publică vor participa autoritatea competentă pentru protectia mediului, pentru sănătate publică, alte autorităţi/organizații interesate, precum și publicul afectat sau posibil afectat de efectele implemetăreii planului.

Planul şi Raportul de Mediu pot fi consultate la sediul APM Brăila, mun. Brăila, Bd. Independenţei nr. 16, bl. B5, zilnic de luni până vineri între orele 9.00-13.00.

Opiniile, comentariile şi propunerile vor fi transmise în scris la sediul Agenției pentru Protecției Mediului Brăila până la 15.11.2016.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 27.09.2016

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a PUZ „Construire hală metalică producție”, amplasament județul Brăila, mun. Braila, str. Olimpului, nr. 10, lot 1 , titular SC CREST POL SERV SRL : planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 19.09.2016

 

APM Braila anunţă publicului interesat organizarea dezbaterii publice pentru Planul Urbanistic General-Comuna Gemenele, titular Comuna Gemenele, la sediul Primariei Gemenele, în ziua de 11 oct. 2016, la ora 13,00.

La sedinta de dezbatere publică vor participa autoritatea competentă pentru protectia mediului, pentru sănătate publică, alte autorităţi/organizații interesate, precum și publicul afectat sau posibil afectat de efectele implemetăreii planului.

Planul şi Raportul de Mediu pot fi consultate la sediul APM Brăila, mun. Brăila, Bd. Independenţei nr. 16, bl. B5, zilnic de luni până vineri între orele 9.00-13.00.

Opiniile, comentariile şi propunerile vor fi transmise în scris la sediul Agenției pentru Protecției Mediului Brăila până la 11 oct. 2016.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 29.08.2016

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a PUZ Parc eolian Gropeni 2”, amplasament județul Brăila, comuna Gropeni, satul Gropeni-extravilan, titular SC WPD ROMÂNIA WIND FARM 01 SRL: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 18.08.2016

 

APM Braila anunţă publicului interesat organizarea dezbaterii publice a planului „Plan Urbanistic General comuna Berteștii de Jos, judeţul Brăila”, titular Primăria Comunei Berteștii de Jos, la sediul  Primăriei comunei Berteștii de Jos, în ziua de 30.09.2016, la ora 14,00.

La sedinta de dezbatere publică vor participa autoritatea competentă pentru protectia mediului, pentru sănătate publică, alte autorităţi/organizații interesate, precum și publicul afectat sau posibil afectat de efectele implemetăreii planului.

Planul şi Raportul de Mediu pot fi consultate la sediul APM Brăila, mun. Brăila, Bd. Independenţei nr. 16, bl. B5, zilnic de luni până vineri între orele 9.00-13.00.

Opiniile, comentariile şi propunerile vor fi transmise în scris la sediul Agenției pentru Protecției Mediului Brăila până la 30.09.2016.

Data afișării pe site: 16.08.2016

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru planul ,,Actualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism”-Comuna Surdila Greci, judetul Braila, titular primaria Surdila Greci.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din com. Surdila Greci, sat Surdila Greci sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 14, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 29.07.2016

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a PUZ Realizare lotizare teren pentru construire locuințe si unitati de cazare tip pensiune – Tarla 70, Parcela 397/20, Comuna Chiscani, judetul Braila, titular DUBINA GRIGORE: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 27.07.2016

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Realizare lotizare teren pentru construire locuințe si unitati de cazare tip pensiune – Tarla 70, Parcela 397/20, Comuna Chiscani, judetul Braila, titular DUBINA GRIGORE.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din în jud. Neamț, mun. Piatra Neamț,  str. Aleea Tineretului nr. 6, sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 14, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 07.07.2016

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a Avizului de mediu pentru planul „Actualizare Plan Urbanistic General al comunei Victoria, judeţul Brăila”, titular Primăria comunei Victoria.

Informaţiile cu privire la Planul sus menţionat pot fi consultate la sediul titularului şi la sediul APM Brăila, de luni până vineri între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, Bd. Independenţei, Nr. 16, bloc B5, până la data de 15.07.2016.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 04.07.2016

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a PUZ ”Construire ansamblu apartamente – hotel cu funcțiuni complementare D+P+4E+M”, amplasament județul Brăila, municipiul Brăila, strada Împăratul Traian, nr. 32 lot 1, titulară SC ORIENT COMPANY SRL: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 24.06.2016

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a PUZ Anexa exploatatie agricola – Ciupercarie, implementat in jud. Braila, Extravilan com. Silistea, T77, P3, lot 4, titulari STANCESCU EUGEN si STANCESCU EMANUELA: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului".

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 21.06.2016

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planului Urbanistic Zonal PUZ PARC EOLIAN GROPENI 2, implementat în jud. Brăila, comuna Gropeni, sat Gropeni, extravilan, titulară societatea WPD ROMANIA WIND FARM 01 SRL.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din com. Gropeni, sat Gropeni, str. Mihai Eminescu nr. 826, camera 2, T CV19, P570 sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 14, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 14.06.2016

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planului Urbanistic Zonal PUZ CONSTRUIRE ANSAMBLU APARTAMENTE –HOTEL CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE D+P+4E+M, implementat în jud. Brăila, mun. Brăila, str. Împăratul Traian, nr. 32 lot 1, titulară societatea ORIENT COMPANT SRL.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din mun. Brăila, str. Rubinilor nr. 1 sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 14, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 14.06.2016

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planului Urbanistic Zonal PUZ ANEXA EXPLOATATIE AGRICOLA -CIUPERCARIE, implementat in jud. Braila, Extravilan com. Silistea, T77, P3 LOT 4, titulari STANCESCU EUGEN si STANCESCU EMANUELA.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din com. Silistea, sat Silistea, str. Principala nr, 27 sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 14, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 30.05.2016

APM Braila anunţă publicului interesat organizarea dezbaterii publice a planului ”Actualizare Plan Urbanistic General al comunei Victoria, judeţul Brăila”, titular Primăria Comunei Victoria, la sediul  Primăria Comunei Victoria, în ziua de 30.06.2016, la ora 14,00.

La sedinta de dezbatere publică vor participa autoritatea competentă pentru protectia mediului, pentru sănătate publică, alte autorităţi/organizații interesate, precum și publicul afectat sau posibil afectat de efectele implemetăreii planului.

Planul şi Raportul de Mediu pot fi consultate la sediul APM Brăila, mun. Brăila, Bd. Independenţei nr. 16, bl. B5, zilnic de luni până vineri între orele 9.00-13.00.

Opiniile, comentariile şi propunerile vor fi transmise în scris la sediul Agenției pentru Protecției Mediului Brăila până la 30.06.2016.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 19.05.2016

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a PUD Construire spalatorie auto si imprejmuire, implementat in jud. Braila, mun. Brăila, str. Theodor Aman nr. 7, titular IVAN ALINA SILVIA: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.".

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 12.05.2016

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE AMENAJARE PENTRU AGROPISCICULTURĂ ȘI PESCUIT SPORTIV, implementat in jud. Brăila, intravilan și extravilan oraș Însurăței, titular ION VASILE INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 25.04.2016

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planului Urbanistic de Detaliu PUD Construire spalatorie auto si imprejmuire, implementat in jud. Braila, mun. Brăila, str. Theodor Aman nr. 7, titular IVAN ALINA SILVIA.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din mun Braila, Bd Dorobantilor nr, 25, bloc A22, sc, 1, ap. 16, sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 14, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 25.04.2016

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a de încadrare a Planulului de management al ariei de protecție specială avifaunistică Ianca-Plopu-Sărat ROSPA0048, elaborat în cadrul proiectului ”Elaborarea stării de conservare a ariilor de protecţie speciale avifaunistice ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, cod SMIS 36408”, titular Asociatia OTUS, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 22.04.2016

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a PUZ Schimbare de destinatie corp C1 din cantina in spatii locative si extindere pe verticala cu doua etaje, implementat in jud. Braila, mun. Brăila, str. Celulozei nr. 1A lot 1, titulari COSTIN IULIAN SORIN si COSTIN ERNESTINA NATALIA: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.".

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 28.03.2016

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic ZonalPUZ Amplasare centrală eoliană, implementat in județul Brăila, extravilan comuna Movila Miresii, titular SC AGRINOVA SRL, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 25.03.2016

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu – PUD Construire spatiu comercial parter, implementat in jud. Braila, mun. Brăila, Sos. Ramnicu Sarat nr. 32-34, titulari  ALBU NEGUTA si ALBU IONEL, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 14.03.2016

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planului Urbanistic Zonal Schimbare destinatie corp C1 din cantina in spatii locative si extindere pe verticala cu doua etaje, implementat in jud. Brăila, Mun. Braila, Str. Celulozei 1A Lot 1, titulari COSTIN IULIAN SORIN si COSTIN ERNESTINA NATALIA.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din Mun. Braila, Str. Unirii nr. , sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 10.03.2016

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic General Actualizare Plan urbanistic general si regulament local de urbanism pentru comuna Traian, jud. Braila, implementat in jud. Brăila, com. Traian, titular COMUNA TRAIAN.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din sat Traian, com. Traian, jud. Braila, sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 03.03.2016

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul AMENAJAMENT SILVIC IANCA, implementat in jud. Brăila, titular OCOLUL SILVIC IANCA.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din Oras Ianca, str. Garii nr. 3, sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 01.03.2016

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE AMENAJARE AGROPISCICOLA SI PESCUIT SPORTIV, implementat in jud. Brăila, Oras Insuratei, Extravilan/ Intravilan, T34, P847/1, P32/1, P33/1,P848/2, titular I.I. ION VASILE.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din Oras Insuratei, str. Victoriei nr. 63, sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 24.02.2016

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a Avizului de mediu pentru planul „Strategie Urbană de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Brăila 2014-2020”, titular  Primăria Brăila.

Informaţiile cu privire la Planul sus menţionat pot fi consultate la sediul titularului şi la sediul APM Brăila, de luni până vineri între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, Bd. Independenţei, Nr. 16, bloc B5, până la data de 04.03.2016.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 22.02.2016

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic ZonalPUZ Construire adapost utilaje agricole, spatii depozitare cereale si imprejmuire teren, implementat in jud. Braila, extravilan com. Chiscani, titular SANDU IONEL, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 22.02.2016

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu PUD-,,CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PARTERimplementat in jud. Brăila, mun. Brăila, Sos. Rm. Sarat nr. 32-34, titular ALBU NEGUTA SI ALBU IONEL: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 18.02.2016

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planului Urbanistic de Detaliu PUD-,,CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PARTERimplementat in jud. Brăila, mun. Brăila, Sos. Rm. Sarat nr. 32-34, titular ALBU NEGUTA SI ALBU IONEL.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din mun Braila, Sos. Rm. Sarat nr. 32-34 sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 14, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 11.02.2016

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planului Urbanistic Zonal Amplasare centrală eoliană, , implementat in județul Brăila, comuna Movila Miresii, tarlaua 88, parcela 17, titular SC AGRINOVA SRL.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din Mun. Braila, Str. Unirii nr. , sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 08.02.2016

 

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a PUZ Construire adapost utilaje agricole, spatii depozitare cereale si imprejmuire teren, implementat in jud. Braila, extravilan com. Chiscani, titular SANDU IONEL: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 05.02.2016

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a PUZ  “INFIINTARE FERMA DE REPRODUCTIE SUINE,  IN COMUNA  BERTESTII DE JOS, JUDETUL BRAILA”- amplasat în extratravilanul com. Bercestii de Jos, tarlaua 136, parcela 61+62, lot 2, judetul Braila, titular ENE LARISA VIOLETA, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, B-dul. Independenţei, Bl. B5, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 29.01.2016

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE HALA,  implementat in jud. Brăila, mun. Braila, T 35, P267/4 LOT 4/1, titular LEU VICTOR CRISTIAN.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din mun. Braila, str. Diana nr. 25 sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 25.01.2016

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE ADAPOST UTILAJE, SPATII DEPOZITARE CEREALE SI IMPREJMUIRE TEREN, implementat in jud. Brăila, T37, P11/1 SI P11/2, com Chiscani, sat Lacu Sarat, jud. Braila, titular SANDU IONEL.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din com Chiscani, sat  sat Lacu Sarat, jud. Braila, sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 25.01.2016

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planului Urbanistic Zonal “INFIINTARE FERMA DE REPRODUCTIE SUINE,  IN COMUNA  BERTESTII DE JOS, JUDETUL BRAILA”- amplasat în extratravilanul com. Bercestii de Jos, tarlaua 136, parcela 61+62, lot 2, judetul Braila titular ENE LARISA VIOLETA INTREPRINDERE INDIVIDUALA.  Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din com Chiscani, sat  sat Lacu Sarat, jud. Braila, sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 18.01.2016