Back

aaviz

ANUNTURI PUBLICE

AVIZE DE MEDIU

2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicului interesat decizia APM Brăila de încadrare a Planului - Elaborare documentatie PUZ in vederea „Construire complex rezidential cu functiuni complementare”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, str. Gen. Avramescu nr. 10 lot 1, titular DEZIMOB INVEST SRL, în procedura de evaluare de mediu, cu obligativitatea realizării Raportului de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Mediatizare/Decizii iniţiale etapă de încadrare planuri.

Dacă în termen de 10 zile calendaristice nu există observaţii sau contestaţii din partea publicului APM Brăila va emite decizia finală a etapei de încadrare.

Data postarii pe site-ul APM Braila: 06.06.2017

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) „Extindere imobil P+1E – Spatii tipografie si spatii birouri si schimbare de destinatie parter corp existente C5 din spatii spalatorie auto in spatii tipografie”, propus a fi implementat in mun. Brăila, B-dul Dorobantilor nr. 609, titular KORAMA COM SRL:  planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data postarii pe site-ul APM Braila: 06.06.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal „Lotizare teren in vederea construirii de locuinte si dotari aferente, propus a fi implementat in jud. Braila, extravilan com. Chiscani, sat Lacu Sarat, T38, P53-30, titular CHIRU LAURENTIU MARIAN:  planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului".

Data postarii pe site-ul APM Braila: 06.06.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat cu privire la decizia de încadrare a Planului urbanistic general al comunei Bordei Verde, propus a fi implementat in jud. Braila, comuna Bordei Verde, titular Consiliul Local al Comunei Bordei Verde:  planul necesită realizarea evaluării de mediu şi nu necesita realizarea evaluarii adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data postarii anunţului".

Data postarii pe site-ul APM Braila: 06.06.2017

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic de Detaliu Extindere imobil P+1E – Spatii tipografie si spatii birouri si schimbare de destinatie parter corp existente C5 din spatii spalatorie auto in spatii tipografie”, propus a fi implementat in mun. Brăila, B-dul Dorobantilor nr. 609, titular KORAMA COM SRL.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 22.05.2017

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Lotizare teren in vederea construirii de locuinte si dotari aferente”, jud. Braila, extravilan com. Chiscani, sat Lacu Sarat, T38, P53-30 , titular CHIRU LAURENTIU MARIAN.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 22.05.2017

APM Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal „Construire anexe agricole si imprejmuire”, propus a fi implementat in jud. Braila, extravilan Marasu, T41, P8, titular AGRORUSAVA SRL:  planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului".

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 22.05.2017

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Programului de Imbunatatire a Eficientei Energetice, titular PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAILA: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 09.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 22.05.2017

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere si schimbare de destinatie din spatiu comercial in spatii locative cu regim nou de inaltime D+P+4E”, Mun. Braila, B-dul Independentei nr. 115, titular MIRCLADA COM SRL:  planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 18.05.2017

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul - Elaborare documentatie PUZ in vederea „Construire complex rezidential cu functiuni complementare”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, str. Gen. Avramescu nr. 10 lot 1, titular DEZIMOB INVEST SRL.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din jud. Ilfov, oras Voluntari, Bd. Pipera nr. 1/VI, complex Barba Center, etaj 4, birou 9 sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 15.05.2017

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu „Lotizare în vederea construirii de locuințe unifamiliale”, județul Braila, municipiul Brăila, strada Calea Galați, nr. 378:  planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu, titular CAPBUN NECULAI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 11.05.2017

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal „Anexe agricole si imprejmuire”, extravilan Marasu, tarla41, parcela8, titular AGRORUSAVA SRL.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din jud. Braila, sat Urleasca, com. Traian sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 09.05.2017

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic de Detaliu Extindere si schimbare de destinatie din spatiu comercial in spatii locative cu regim nou de inaltime D+P+4E”, Mun. Braila, B-dul Independentei nr. 115, titular MIRCLADA COM SRL.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din jud. Braila, sat Chiscani, com. Chiscani sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 02.05.2017

APM Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu „Construire spatiu productie peleti, anexa, gospodarie apa, bazin vidanjabil, imprejmuire si bransamente”, propus a fi amplasat in sat Silistraru, com Traian, jud. Braila, titular DANAGRI SRL: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 26.04.2017

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Programului de Imbunatatire a Eficientei Energetice, titular Primaria Municipiului Braila.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din Mun. Braila, Piata Independentei nr. 1 sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 02.05.2017

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal pentru zona balneoclimaterica Lacu Sarat 2, amplasat in sat Lacu Sarat, com. Chiscani, jud. Braila, titular Unitatea Administrativ teritoriala a comunei Chiscani.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din jud. Braila, sat Chiscani, com. Chiscani sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 24.04.2017

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism pentru Comuna Chiscani, județul Brăila, titular Comuna Chiscani.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din jud. Braila, sat Chiscani sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 24.04.2017

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal „Lotizare în vederea construirii de locuințe unifamiliale”, propus a fi amplasat in județul Brăila, municipiul Brăila, strada calea Galați, nr. 378, titular CAPBUN NECULAI.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din județul Braila, municipiul Brăila, strada Calea Galați, nr. 370C, sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 14.04.2017

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic de Detaliu „Construire spatiu productie peleti, anexa, gospodarie apa, bazin vidanjabil, imprejmuire si bransamente”, propus a fi amplasat in jud. Braila, cv. 30, P1054, lot 19, sat Silistraru, com Traian, titular DANAGRI SRL.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din jud. Braila, sat Silistraru, com Traian, sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 11.04.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a PUZ Stațiunea Câineni Băi, titular CONSILIUL JUDETEAN BRAILA, în procedura de evaluare de mediu, cu obligativitatea realizării raportului de mediu, și în procedura de evaluare adecvată, cu obligativitatea realizării studiului de evaluare adecvată.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-braila/drafturi-acte-reglementare1 .

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 06.04.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a Planului de mobilitate urbană durabilă oraș Ianca 2016-2030, titular PRIMARIA IANCA, în procedura de evaluare de mediu, cu obligativitatea realizării raportului de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 06.04.2017

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu „Construire spatiu prestari servicii”, amplasat in jud. Braila, sat Tudor Vladimirescu Tarla 111/3, Parcela 11, titular II RADUCU DUMITRU: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 21.03.2017

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a PUD „Înființare atelier prelucrări metalice”, propus a fi amplasat in jud. Braila, municipiul Braila, strada Malul Dunării, nr. 15, titular SC ASERMAN SHIP SRL: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 17.03.2017

 

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic de Detaliu „Construire spatiu prestari servicii”, propus a fi amplasat in jud. Braila, sat Tudor  Vladimirescu Tarla 111/3, Parcela 11, titular II RADUCU DUMITRU.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din mun. Braila, Str. Hipodrom nr. 14 sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 07.03.2017

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a PUD „Construire vulcanizare și spălătorie pentru utilaje agricole”, propus a fi amplasat in jud. Braila, comuna Ciocile, localitatea Ciocile, str. Principală, nr. 2, titular SC GRECGEO COM SRL: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 03.03.2017

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a PUD „Construire vulcanizare și spălătorie pentru utilaje agricole”, propus a fi amplasat in mun. Braila, Sos. Rm. Sarat nr. 97 lot 1, titular CONSTANDACHE MARIOARA: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 03.03.2017

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic de Detaliu „Înființare atelier prelucrări metalice”, propus a fi amplasat in jud. Braila, municipiul Braila, str. Malul Dunarii, nr. 15, titular SC ASERMAN SHIP SRL.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului de plan din judetul Brăila, municipiul Brăila, strada Aleea Cocorilor, nr. 8, bloc E2, scara 4, etaj 9, ap. 253, sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 28.02.2017

 

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic de Detaliu „Construire vulcanizare și spălătorie pentru utilaje agricole”, propus a fi amplasat in jud. Braila, comuna Ciocile, localitatea Ciocile, str. Principală, nr. 2, titular SC GRECGEO COM SRL.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului de plan din judetul Brăila, comuna Ciocile, sat Ciocile, str. Școlii Noi, nr. 13, sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 20.02.2017

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a PUD „Construire clădire P+1E+M (vulcanizare, spălătorie auto, atelier mecanic, magazin piese auto, cafe bar cu jocuri recreative fără câștig și birouri)”, propus a fi amplasat in mun. Braila, strada Pietății, nr. 15 (fosta strada Pietății lot nr. 1), titular NEDELCU CORNEL și NEDELCU MARIA: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 24.02.2017

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic de Detaliu „Construire clădire P+1E+M (vulcanizare, spălătorie auto, atelier mecanic, magazin piese auto, cafe bar cu jocuri recreative fără câștig și birouri)”, propus a fi amplasat in jud. Braila, mun. Braila, strada Pietății, nr. 15 (fosta strada Pietății lot nr. 1), titular NEDELCU CORNEL și NEDELCU MARIA.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularilor din municipiul Brăila, Bdul Dorobanților, nr. 35, bloc B3, scara 1, etaj 2, ap.6, sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 17.02.2017

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a PUZ „Înființare fermă legumicolă, spațiu pentru depozitare și împrejmuire”, propus a fi amplasat in judetul Braila, comuna Movila Miresii, tarlaua 48, parcelele 19+20, titular DRAGOMIR N. IULIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 17.02.2017

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic de Detaliu „Construire spatiu comercial S+P+3E+M si organizare de santier in incinta”, propus a fi amplasat in mun. Braila, Sos. Rm. Sarat nr. 97 lot 1, titular CONSTANDACHE MARIOARA.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din mun. Braila, Str. Deltei nr. 53 sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 13.02.2017

 

APM Braila anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal „Înființare fermă legumicolă, spațiu pentru depozitare și împrejmuire”, propus a fi amplasat in jud. Braila, comuna Movila Miresii, tarlaua 48, parcelele 19+20, titular DRAGOMIR N. IULIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului din comuna Movila Miresii, județul Brăila, sau la sediul APM Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc B5, tel. 0339/401834, 0746.248732, fax: 0339/401837, in zilele de luni-joi, intre orele 12.30-15.30 și vineri între orele 10.30-13.30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, de luni pana vineri.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 13.02.2017

 

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru planul „Reactualizarea PUG si RLU comuna Tudor Vladimirescu, jud. Braila” implementat in comuna Tudor Vladimirescu, jud Brăila, titular  Primăria comunei Tudor Vladimirescu.

Informaţiile cu privire la Planul sus menţionat pot fi consultate la sediul titularului şi la sediul APM Brăila, de luni până vineri între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, Bd. Independenţei, Nr. 16, bloc B5, până la data de 30.01.2017.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 20.01.2017

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru „Planul urbanistic general si Regulamentul local de urbanism al comunei Rosiori, jud. Braila” implementat in comuna Rosiori, jud Brăila, titular  Primăria comunei Rosiori.

Informaţiile cu privire la Planul sus menţionat pot fi consultate la sediul titularului şi la sediul APM Brăila, de luni până vineri între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, Bd. Independenţei, Nr. 16, bloc B5, până la data de 30.01.2017.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 20.01.2017

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru „Planul urbanistic general si Regulamentul local de urbanism al comunei Zavoaia, jud. Braila” implementat in comuna Zavoaia, jud Brăila, titular  Primăria comunei Zavoaia.

Informaţiile cu privire la Planul sus menţionat pot fi consultate la sediul titularului şi la sediul APM Brăila, de luni până vineri între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, Bd. Independenţei, Nr. 16, bloc B5, până la data de 30.01.2017.

Data afisarii pe site-ul APM Braila: 20.01.2017

 

A.P.M. Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei încadrare a PUD ,,Construire structură de cazare”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, str. Danubiului, nr. 13 bis, titular S.C. IOLUBO TRADE S.R.L.,: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul A.P.M. Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Data afisarii pe site-ul A.P.M. Braila: 05.01.2017