Back

aim

AUTORIZATII INTEGRATE DE MEDIU

  1. Titular:                      ECOAVIS BEST PROIECT SRL Faurei  -  detalii AIM

Nr/data autorizatie:  1/25.11.2013

Tip activitate:                instalații pentru cresterea intensiva a pasarilor avand o capacitate mai mare de 40000 de locuri pentru pasari

  1. Titular:                      FERMA BUZOIANA SRL Faureidetalii AIM

Nr/data autorizatie:  1/03.03.2014

Tip activitate:                instalații pentru cresterea intensiva a pasarilor avand o capacitate mai mare de 40000 de locuri pentru pasari

  1. Titular:                      SETCAR SA Braila, sos. Vizirului km. 10detalii AIM

Nr/data autorizatie:  2/20.11.2014

Tip activitate:                eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi

depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta punctului 5.4. din anexa 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale inaintea oricareia dintre activitatile prevazute la punctele 5.1., 5.2., 5.4., si 5.6., cu o capacitate totala de peste 50 de tone, cu exceptia depozitarii temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, inaintea colectarii

  1. Titular:                      LAMINORUL SA Brailadetalii AIM

Nr/data autorizatie:  3/15.12.2014

Tip activitate:                prelucrarea metalelor feroase: exploatarea laminoarelor la cald cu o capacitate de peste 20 tone otel brut pe ora

  1. Titular:                      SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST, SUCURSALA ELECTROCENTRALE CHISCANIdetalii AIM

Nr/data autorizatie:3/15.12.2014

Tip activitate:                industrii energetice: instalații de ardere cu o putere nominală mai mare de 50 MW

  1. Titular:                      CODINTENSIV SRL Faurei  - detalii AIM

Nr/data autorizatie:  2/22.10.2015

Tip activitate:                instalații pentru cresterea intensiva a pasarilor avand o capacitate mai mare de 40000 de locuri pentru pasari

  1. Titular:                      OMV PETROM S.A. - Statia de bioremediere extravilan Ianca - detalii AIM

Nr/data autorizatie:  1/25.01.2017

Tip activitate:                eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicand tratare biologica

depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta punctului 5.4. din anexa 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale inaintea oricareia dintre activitatile prevazute la punctele 5.1., 5.2., 5.4., si 5.6., cu o capacitate totala de peste 50 de tone, cu exceptia depozitarii temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, inaintea colectarii

 

2019

 

  1. Titular: TEBU CONSULT INVEST SRL  - Instalații pentru cresterea intensiva a porcilor, AIM nr. 1/04.04.2019 - detalii AIM
  2. Titular: AIR  LIQUID  SRL – Fabricarea altor produse chimice organice de baza, AIM nr.  2/10.09.2019  – detalii  AIM - detalii
  3.