Back

ARIILE NATURALE PROTEJATE DIN JUDEȚUL BRĂILA

ARIILE NATURALE PROTEJATE DIN JUDEȚUL BRĂILA

 

ROSPA  =  arie de protecție specială avifaunistică,  parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

ROSCI =  sit de importanță comunitară,  parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

Nr. crt.

Denumirea ariei naturale și categoria

UAT din jud. Brăila în care este localizată aria

Stadiul elaborării regulamentului

Stadiul elaborării planului de management

Administrator / Custode

1

ROSPA0005

Balta Mică a Brăilei

Berteştii de Jos, Brăila, Chiscani, Tichilești, Gropeni, Măraşu, Stăncuţa

elaborat

aprobat prin

HG 538/2011

elaborat

aprobat prin

HG 538/2011

 

Administraţia

Parcului Natural

Balta Mică a Brăilei

 

2

Parcul Natural Balta Mică a Brăilei Brăilei (PNBMB)

 

inclus în ROSPA0005

Chiscani,  Tichilești,Gropeni, Stăncuţa, Berteştii de Jos, Măraşu

elaborat

aprobat prin

HG 538/2011

elaborat

aprobat prin

HG 538/2011

3

Insula Mică a Brăilei

Zonă umedă de importanţă internaţională-

Sit Ramsar 1074

 

Se suprapune cu PNBMB

Chiscani,  Tichilești,Gropeni, Stăncuţa, Berteştii de Jos, Măraşu

elaborat

aprobat prin

HG 538/2011

elaborat

aprobat prin

HG 538/2011

4

ROSCI0006

Balta Mică a Brăilei

 

inclusă în ROSPA0005

Brăila, Chiscani,  Tichilești,Gropeni,  Berteştii de Jos,  Stăncuţa, Măraşu

elaborat

aprobat prin

HG 538/2011

elaborat

aprobat prin

HG 538/2011

5

ROSPA0071

Lunca Siretului Inferior

Măxineni, Siliştea, Vădeni

elaborat

aprobat prin

Ord. MMAP  49/2016

elaborat

aprobat prin

Ord. MMAP  49/2016

Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice

 

6

ROSCI0162

Lunca Siretului Inferior

 

Inclusă în ROSPA 0071

Măxineni, Siliştea, Vădeni

 

elaborat

aprobat prin

Ord. MMAP  49/2016

elaborat

aprobat prin

Ord. MMAP  49/2016

7

ROSCI0005

Balta Albă-Amara- Jirlău-Lacul Sărat Câineni

Galbenu, Gradiştea, Jirlău, Vişani

elaborat

neaprobat

neelaborat

Asociaţia Maximilian

 

 

 

8

ROSPA0004

Balta Albă-Amara-Jirlău

 

Inclusă în ROSCI0005

Galbenu, Gradiştea, Jirlău, Vişani

elaborat

neaprobat

neelaborat

9

Rezervația naturală Lacul Jirlău Vişani2260

 

Inclusă în ROSCI0005

Jirlău, Vişani , Galbenu

 

elaborat

neaprobat

neelaborat

10

ROSPA0077

Măxineni

Măxineni

elaborat

aprobat prin

Ord. MMAP 221/2016

elaborat

aprobat prin

Ord. MMAP 221/2016

Societatea Ornitologica Romană

 

11

ROSPA0111

Berteştii de Sus-Gura Ialomiţei

Berteştii de Jos, Victoria, Însurăţei

neelaborat

neelaborat

12

Rezervaţia Forestieră Pădurea Viişoara

 

Inclusă în ROSPA0111

Berteștii de Sus Gura Ialomiței

Berteştii de Jos,

Victoria

neelaborat

neelaborat

 

13

ROSCI0389

Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu

 

Inclusă în ROSPA0111

Berteştii de Jos, Victoria

neelaborat

neelaborat

14

ROSCI0307

Lacul Sărat - Brăila

 

Brăila, Chiscani, Tichileşti

neelaborat

neelaborat

Asociaţia Community Aid România

15

ROSPA0160

Lunca Buzăului

Făurei, Galbenu, Jirlău, Surdila-Greci, Vişani,

Gradiştea, Râmnicelu, Racoviţa, Şuţeşti

neelaborat

neelaborat

competenţe de management APM Buzău

16

ROSCI0103

Lunca Buzăului

 

Inclusă în ROSPA 0160

 

Făurei, Galbenu, Jirlău, Surdila-Greci, Vişani,

Gradiştea, Râmnicelu, Racoviţa, Şuţeşti

elaborat

aprobat prin

Ord. MMAP nr. 1075/2016

elaborat

aprobat prin

Ord. MMAP nr. 1075/2016

competenţe de management APM Buzău

17

Rezervaţia  naturală Pădurea Camniţa2259

 

Inclusă în ROSCI 0103

Râmnicelu

 

elaborat

aprobat prin

Ord. MMAP 211/2016

 

elaborat

aprobat prin

Ord. MMAP 211/2016

 

competenţe de management APM Brăila

18

ROSPA0048

Ianca-Plopu-Sărat

 

 

Ianca, Movila Miresii, Traian, Gemenele, Tudor Vladimirescu

elaborat

aprobat prin

Ord. MMAP 1215/2016

elaborat

aprobat prin

Ord. MMAP 1215/2016

competenţe de management APM Brăila

19

ROSCI0305

Ianca - Plopu - Sărat - Comăneasca

Se suprapune parțial

cu ROSPA0048

Ianca, Movila Miresii, Romanu, Traian, Tudor Vladimirescu

neelaborat

neelaborat

competenţe de management APM Brăila

20

ROSPA0006

Balta Tătaru

Bărăganul, Ciocile, Cireşu, Dudeşti, Roşiori, Ulmu, Însurăţei

elaborat

aprobat prin

Ord. MMAP 1217/2016

elaborat

aprobat prin

Ord. MMAP 1217/2016

competenţe de management APM Brăila

21

Dunărea Veche-Braţul Măcin

Zonă umedă de importanţă internaţională-

Sit Ramsar 2116

Brăila:Frecăței, Mărașu

 

Tulcea

Constanța

neelaborat

neelaborat

competenţe de management APM Tulcea

22

ROSPA0040

Dunărea Veche-Braţul Măcin

 

Inclusă în Situl Ramsar 2116

Frecăţei, Măraşu

 

elaborat

neaprobat

neelaborat

competenţe de management APM Tulcea

23

ROSCI0012

Braţul Măcin

 

Inclusă în ROSPA 0040

Frecăţei, Măraşu

elaborat

neaprobat

neelaborat

competenţe de management APM Tulcea

24

ROSPA0145

Valea Călmăţuiului

 

 

Bordei Verde, Cireşu, Însurăţei, Surdila-Greci, Ulmu, Zăvoaia, Dudeşti

 

neelaborat

neelaborat

competenţe de management APM Buzău

25

ROSCI0259

Valea Călmăţuiului

 

Inclusă în ROSPA 0145

BordeiVerde, Cireşu, Însurăţei, Surdila-Greci, Ulmu, Zăvoaia

neelaborat

neelaborat

competenţe de management APM Buzău

26

Popina Blasova

Monument al naturii -

de interes judeţean

Frecăței

-

-

-