Back

decincac

DECIZII ETAPA DE INCADRARE

PROIECTE

2018

Nr. crt.

Titular proiect

Denumire proiect

Amplasament

Nr/data decizie

Tip decizie

  1.  

S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA S.A.

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN PERIOADA 2014-2020

județul Brăila

34/03.01.2018

Se supune evaluarii impactului asupra mediului si se supune evaluarii adecvate