Back

DESEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE

DESEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE

 

Gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) intră sub incidenta Directivei 2002/96/CE a Parlamentului si Consiliului European din 27 ianuarie 2003 care a fosttranspusă in legislatia românească prin HG nr. 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice  (Monitorul Oficial nr. 728din 1.112010)  care are ca obiectiv prevenirea producerii deseurilor de echipamente electrice si electronice, precum si reutilizarea, reciclarea si alte forme de valorificare a acestora, astfel incât să se reducă volumul de deseuri eliminate.

 

Legislatia aplicabilă domeniului poate fi consultată la adresa http://www.anpm.ro/articole/deseuri_de_echipamente_electrice_si_electronice-28

 

Deseurile de echipamente electrice si electronice care fac obiectul HG 1037/2010, detaliate in anexele 1A si 1B sunt:
  • Aparate de uz casnic de mari dimensiuni
  • Aparate de uz casnic de mici dimensiuni
  • Echipamente informatice si de telecomunicatii
  • Echipamente de larg consum
  • Unelte electrice si electronice (cu exceptia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni)
  • Echipamente de iluminat

 

Obligatii ale producatorilor/importatorilor/distribuitorilor

 

La furnizarea unui produs nou, la solicitarea cumparatorului, distribuitorii sunt obligati sa preia DEEE in sistem unul la unul, fara a solicita plata, in aceleasi conditii precum cele de livrare a produsului nou, daca echipamentul este de tip echivalent si a indeplinit aceleasi functii ca si echipamentul nou furnizat.

 

In vederea realizarii unei rate medii de colectare selectiva la nivel national de cel putin 4 kg/locuitor/an, producatorii de EEE si organizatiile colective care actioneaza in numele producatorilor vor asigura, anual, colectarea unei cantitati de DEEE reprezentand rata procentuala anuala de colectare selectiva de DEEE pe cap de locuitor provenite de la gospodariile particulare. Rata anuala de colectare, exprimata in procente pe baza cantitatilor de EEE introduse pe piata nationala in ultimii 2 ani, se stabileste prin ordin al ministrului mediului si padurilor.

 

Producătorii pot să isi indeplinească obligatiile individual sau prin transferarea responsabilitătii către organizatii colective, autorizate conform OM 1225/2005.DEEE colectate la punctele municipale precum si valorificarea lor trebuie asigurată de către producători.

 

Operatori economici autorizati pentru colectarea DEEE in judetul Braila sunt: S.C. Amromeli SRL, SC BRAICATA SRL si  SC Faursal Serv SRL Făurei:

 

 

Nr. crt.

Denumire

Sediul social

Punct de lucru

 

Autorizatie de mediu

1

SC AMROMELI SRL

Braila,
Str. Sos. Baldovinesti, nr. 12, tel. 0239/610480; persoana de contact: Orzan Ionel

Braila,
Str. Sos. Baldovinesti, nr. 12, tel. 0239/610480; persoana de contact: Orzan Ionel

Autorizatie de mediu,
Nr.3 din 09.01.2007 valabila pana la 09.01.2012

2

S.C. BRAI CATA SRL

Braila,
Str. Mihai Eminescu nr. 58, tel. 0239606008, e-mail: braicata@braila.astral.ro, Persoana de contact: George Voiculet

Braila
Soseaua Ramnicu Sarat,  nr. 123

Autorizatie de mediu,
Nr. 52 din 07.04.2009, valabila pana la 07.04.2019

3

SC FAURSAL SERV SRL

Oras Faurei,
str. Republici,nr. 38, tel. 0239/661424, persoana de contact: Racan Sorin

Faurei,
str. Pacii, nr. 42

Autorizatia de mediu
Nr. 44 din 15.03.2011 valabila pana la data de 15.03.2021

 

 

Obligatiileunitătilor administrativ-teritorialein vederea colectării selective a DEEE provenite de la gospodăriile particulare:

 

a)        de a organiza, de a gestiona si de a coordona colectarea separată a deseurilor de echipamente electrice si electronice de la gospodăriile particulare, inclusiv a celor care nu contin componentele esentiale sau a celor care contin alte deseuri decât DEEE, si transportul acestora la punctele de colectare

·         prin intermediul serviciului public de salubrizare, in conformitate cu prevederile Legii serviciului de salubrizare a localitătilor nr. 101/2006, cu modificările si completările ulterioare, ca deseuri municipale cod 20.01,

·         sau prin incredintarea colectării DEEE, dacă nu fac obiectul colectării prin serviciul de salubrizare, către un operator economic colector autorizat de către agentia judeteană pentru protectia mediului, ca deseuri de la echipamente electrice si electronice cod 16.02, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

b)       de a stabili si de a comunica agentiei judetene pentru protectia mediului modalitatea si frecventa de colectare a DEEE de la gospodăriile particulare, prin intermediul operatorului de salubritate sau prin intermediul unui alt operator economic autorizat pentru colectarea de DEEE. Frecventa de colectare trebuie să fie de cel putin o dată pe trimestru;

c)        de a preda DEEE colectate către producătorii sau organizatiile colective ale acestora in vederea realizării tratării/reciclării DEEE colectate. Autoritătile executive ale unitătilor administrativ-teritoriale pot solicita producătorilor/organizatiilor colective acoperirea costurilor reale de colectare, transport până la punctele de colectare si stocare temporară a DEEE, dar nu mai mult decât taxa/tariful unitar stabilită/stabilit pentru serviciul de salubritate pentru populatie.

INFRASTRUCTURA DE COLECTARE DEEE DE LA POPULATIE:PUNCTE DE COLECTARE EXISTENTE IN JUDETUL BRAILA

a)         Municipiul Braila

·          SC GREMLIN COMPUTER SRL Constanta – 6 containere cu program de preluare 5 zile pe saptamana, orele 9-17, amplasate in urmatoarele zone:

-           Cartier Viziru, Parcarea Caporal Musat

-           Cartier Hipodrom, Aleea Invatatorilor, parcare - Scoala nr. 23

-           Cartier Radu Negru, Piata Radu Negru, acces prin str. Calugareni

-           B-dul Dorobanti c/c cu G-ral Eremia Grigorescu, bloc 56

-           Cartierul Vidin, str. Valea Calugareasca c/c cu strada Progresului

-           Str. Comuna din Paris, Caminul Cultural N. Chercea

·          SC ECOTIC SRL Bucuresti- 3 containere la magazinele Metro, Dedeman si Carrefour

·          SC BRAICATA SRL – Brăila- Str.Mihai Eminescu nr. 58

·          SC AMROMELI SRL Brăila -Sos.Baldovinesti nr. 20

·          In cadrul campaniilor trimestriale organizate de Primaria Braila se organizeaza puncte suplimentare de colectare care sunt comunicate prin mass-media

 

b)        Localitatile din judetul Braila

·         SC FAURSAL SERV SRL - Oras Faurei, str. Republici,nr. 38

·         SC Gremlin Computer SRL Constanta – 8 containere in localitatile: Insuratei, Sutesti, Tufesti, Movila Miresii, Traianu, Baraganu, Surdila Gaiseanca si Maxinenicu program de preluare 5 zile pe saptamana, orele 9-17

·         Restul localitatilor-in spatii special amenajate de catre fiecare primarie