Back

Formulare de raportare anuala ambalaje

ANEXA Nr. 1
CANTITĂŢILE
de ambalaje introduse pe piaţa românească în anul …..
PRODUCĂTORI ŞI IMPORTATORI DE AMBALAJE
Denumirea operatorului economic..............................................................................................
Localitatea..................................................................
Adresă........................................................................................................................................
Tel / Fax / E-mail.........................................................................................................................
Cod CAEN pentru activitatea de bază....................................
Cifra de afaceri......................................................................
C.U.I......................................................................................
Ambalaje de desfacere*) (se marchează cu x dacă este cazul )
- tone -
Materialul
Cantitatea de ambalaje – produs –
introdusa pe piata interna
0
1
Sticla
Plastic
Hârtie şi carton
Aluminiu
Oţel
Metal
Total
Lemn
Altele
TOTAL
NOTA
Cantităţile se raportează în tone, cu două zecimale
Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent
* Ambalaj de desfacere – obiecte proiectate şi destinate a fi umplute la punctele de vânzare precum şi obiectele « de unică folosinţă « vândute, umplute sau destinate a fi umplute în punctele de desfacere sunt considerate ambalaje dacă îndeplinesc funcţia de ambalare
Exemple ilustrative :
Sunt considerate ambalaje (dacă sunt destinate a fi umplute la punctul de vânzare ). Pungi pentru transport din plastic sau hârtie, farfurii şi pahare de unică folosinţă, filme aderente, pungi pentru sandvişuri, folia de aluminiu.
Nu sunt ambalaje paletele pentru amestecat, tacâmuri de unică folosinţă
Data.........................................................................
Nume, prenume....................................................... Semnătură şi ştampilă
Funcţia.....................................................................
ANEXA Nr.2
CANTITĂŢILE
de ambalaje corespunzătoare producţiei / importului în anul ….
PRODUCĂTORI ŞI IMPORTATORI DE AMBALAJE
Denumirea operatorului economic..............................................................................................
Localitatea..................................................................
Adresă........................................................................................................................................
Tel / Fax / E-mail.........................................................................................................................
Cod CAEN pentru activitatea de bază....................................
Cifra de afaceri......................................................................
C.U.I......................................................................................
- tone-
Ambalaje corespunzătoare produselor ambalaje introduse pe piaţa internă
Deşeuri de ambalaje proprii valorificate prin mijloace proprii sau încredinţate spre valorificare*)
Din care
Toxice sau periculoase ***)
(din Total, col.5)
Materialul
total
Ambalaje primare
Ambalaje reutilizabile**)
total
Din care reciclate
Total
Din care reciclate
0
1
2
3
5
6
7
8
Sticla
Plastic
Hârtie şi carton
Aluminiu
Oţel
Metal
Total
Lemn
Altele
TOTAL
NOTA
Cantităţile se raportează în tone, cu două zecimale
Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent
*) Se includ deşeurile de ambalaje provenind de la materiile prime, din consumul propriu şi din ambalaje proprii recuperate de pe piaţă
**) Ambalajele reutilizabile se raportează o singură dată, atunci când sunt introduse în circuitul de umplere şi livrate pentru prima dată
***) Se raportează deşeurile provenite de la ambalaje care au conţinut substanţe toxice sau pericuolase
Data....................................
Nume, prenume....................................................... Semnătură şi ştampilă
Funcţia................................................
ANEXA Nr.3
CANTITATEA
Totală de ambalaje corespunzătoare producţiei / importului în anul ….
MICI PRODUCĂTORI / IMPORTATORI DE AMBALAJE
(cantitatea anuală de ambalaje corespunzătoare produselor introduse pe piaţă, mai mică sau egală cu 1.000 kg)
Denumirea operatorului economic..............................................................................................
Localitatea..................................................................
Adresă........................................................................................................................................
Tel / Fax / E-mail.........................................................................................................................
Cod CAEN pentru activitatea de bază....................................
Cifra de afaceri......................................................................
C.U.I......................................................................................
- Kg -
Materialul
Cantitatea de ambalaje
introdusa pe piata interna
0
1
Sticla
Plastic
Hârtie şi carton
Metal
Lemn
Altele
TOTAL
NOTA
Cantităţile se raportează în Kg.
Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent
Data....................................
Nume, prenume....................................................... Semnătură şi ştampilă
Funcţia................................................
ANEXA Nr.4
CANTITATEA
de ambalaje pentru care operatorii economici autorizaţi
au preluat responsabilitatea în anul ....
Denumirea operatorului economic autorizat..............................................................................
Localitatea..................................................................
Adresă........................................................................................................................................
Tel / Fax / E-mail.........................................................................................................................
Cod CAEN pentru activitatea de bază....................................
C.U.I......................................................................................
- tone-
Ambalaje introduse pe piaţa internă
Deşeuri de ambalaje gestionate
Deşeuri de ambalaje valorificate şi raportate de clienţi ( din Total, col 3 )
Toxice sau periculoase*)
(din Total, col 5)
Materialul
Total
Din care: Ambalaje primare
Total
Din care: reciclate
Total
Din care: reciclate
Total
Din care: reciclate
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Sticla
Plastic
Hârtie şi carton
Metal
Aluminiu
Oţel
Total
Lemn
Altele
TOTAL
NOTA
Cantităţile se raportează în tone, cu două zecimale
Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent
*) se raportează deşeurile provenite de la ambalaje care au conţinut substanţe toxice sau periculoase
Data....................................
Nume, prenume....................................................... Semnătură şi ştampilă
Funcţia................................................
ANEXA Nr.5
CANTITĂŢILE
de deşeuri de ambalaje preluate şi gestionate în anul ….
OPERATORI ECONOMICI AUTORIZAŢI CARE PREIAU DIRECT DE LA GENERATORI
- PERSOANE JURIDICE ŞI / SAU PERSOANE FIZICE PE BAZĂ DE CONTRACT ŞI / SAU ADEVERINŢĂ DE PRIMIRE ŞI PLATĂ, DEŞEURI DE AMBALAJE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII
Denumirea operatorului economic .............................................................................................
Localitatea..................................................................
Adresă........................................................................................................................................
Tel / Fax / E-mail.........................................................................................................................
Cod CAEN pentru activitatea de bază....................................
Cifra de afaceri....................................................................
C.U.I......................................................................................
- tone-
Cantitatea de deşeuri de ambalaje valorificată
Materialul
Cantitatea de dşeuri de ambalaje preluată
Total
Din care reciclate
Toxice sau periculoase*
0
1
2
3
4
Sticla
Plastic
Hârtie şi carton
Metal
Aluminiu
Oţel
Total
Lemn
Altele
TOTAL
NOTA
Cantităţile se raportează în tone, cu două zecimale
Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent
*) se raportaează deşeurile provenite de la ambalaje care au conţinut substanţe toxice sau periculoase
Data....................................
Nume, prenume....................................................... Semnătură şi ştampilă
Funcţia................................................
ANEXA Nr.6
CANTITĂŢILE
de deşeuri de ambalaje gestionate în anul ….
CONSILII LOCALE
Localitatea..................................................................
Adresă........................................................................................................................................
Tel / Fax / E-mail.........................................................................................................................
Populaţia....................................................................................................................................
Cod SIRUTA.............................................................................................
- tone -
Cantitatea de deşeuri de ambalaje preluată
Cantitatea de deşeuri de ambalaje valorificată
Cantitatea de deşeuri de ambalaje eliminata prin :
Din care:
Materialul
Total
1=3+7+8
Din care toxice sau periculoase*)
Total
3=4+5+6
Reciclată
Valorificată energetic
Alte forme de valorificare**)
incinerare
Depozitare controlata
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Sticla
Plastic
Hârtie şi carton
Aluminiu
Oţel
Metal
Total
Lemn
Altele
TOTAL
NOTA
Cantităţile se raportează în tone, cu două zecimale
Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent
*) se raportează deşeurile provenite de la ambalaje care au conţinut substanţe toxice sau periculoase
**) Se va preciza şi metoda conform Anexei II B din Legea 426 / 2001 ce modifică şi completează Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78 / 2000, privind regimul deşeurilor
Data....................................
Nume, prenume....................................................... Semnătură şi ştampilă
Funcţia................................................
ANEXA Nr.7
CANTITATEA
de ambalaje estimată a fi introdusă pe piaţă în anul ….
PRODUCĂTORI ŞI IMPORTATORI DE PRODUSE AMBALATE
PRODUCĂTORI / IMPORTATORI DE AMBALAJE DE DESFACERE
OPERATOR ECONOMIC AUTORIZAT
Denumirea operatorului economic.............................................................................................
Localitatea..................................................................
Adresă........................................................................................................................................
Tel / Fax / E-mail.........................................................................................................................
Cod CAEN pentru activitatea de bază....................................
Cifra de afaceri......................................................................
C.U.I......................................................................................
-Estimat în tone –
Materialul
Cantitatea de ambalaje
introdusă pe piata internă*)
0
1
Sticla
Plastic
Hârtie şi carton
Metal
Lemn
Altele
TOTAL
NOTA
Cantităţile se raportează în tone, cu două zecimale
Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent
* Se includ deşeurile de ambalaje provenind din consumul propriu şi deşeurile de ambalaje proprii recuperate de pe piaţă
Data....................................
Nume, prenume....................................................... Semnătură şi ştampilă
Funcţia................................................
ANEXA Nr.8
CANTITĂŢILE
De deşeuri de ambalaje estimate a fi gestionate în anul ….
CONSILII LOCALE
Localitatea..................................................................
Adresă........................................................................................................................................
Tel / Fax / E-mail.........................................................................................................................
Populaţia....................................................................................................................................
Cod SIRUTA.............................................................................................
- Estimat în tone -
Cantităţi de deşeuri de ambalaje estimate
Materialul
Colectare
1=2+3+4+5
Reciclare
Valorificare energetica
Alte forme de valorificare
( se va preciza metoda)
Eliminare
0
1
2
3
4
5
Sticla
Plastic
Hârtie şi carton
Metal
Lemn
Altele
TOTAL
NOTA
Cantităţile se raportează în tone, cu două zecimale
Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent
Data....................................
Nume, prenume....................................................... Semnătură şi ştampilă
Funcţia................................................