Back

În atenţia agenţilor economici

IMPORTANT !

Până, cel târziu, la data de 25 februarie 2012,

Agenţii economici din judeţul Brăila trebuie să raporteze la

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA, datele

referitoare la ambalajele şi deşeurile de ambalaje

introduse pe piaţa internă, în anul 2011.

Au obligaţia de a raporta următoarele categorii de agenţi economici:

  • producători / importatori de ambalaje;
  • producători / importatori de produse ambalate;
  • producători / importatori de produse ambalate sub 1 tona;
  • operatori economici specializaţi (tip REMAT), inclusiv operatori de

salubritate care preiau deşeuri de ambalaje pe bază de contract sau

adeverinţă de primire şi plată;

  • consiliile locale;
  • operatori economici autorizaţi pentru preluarea responsabilităţii de

recuperare / valorificare ambalaje.

Salvare Anexe aici:

Anexa1   Anexa2    Anexa3    Anexa4    Anexa5    Anexa6    Anexa7    Anexa8

 

Raportarea se face conform :

üHG nr. 621/23.06.2005 (publicat în M.Of. nr. 639/20.07.2005) privind

gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi

completată cu HG nr. 1872/21.12.2006 (publicat în M.Of. nr.

15/10.01.2007);

üOrdin nr. 927/06.10.2005 (publicat în M.Of. nr. 929/18.10.2005) privind

procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de

ambalaje.