Back

Lista verificatorilor de mediu acreditati

Nr. Cret

Persoana fizica/juridica acredita ca verificator de mediu Nr. certificatului de acreditare Cod CAEN Data acordarii acreditarii Date de contact
1

ŞtefaniaSBÎRCEA

Str.Alion;  Nr.66;  Bl.KA3;Sc.3; Et.1;  Ap.4.

Localitatea- DROBETATURNU SEVERIN

Judet-  MEHEDINTI

Codpoştal - 220190

 

RO- V- 0001
3511 28.02.2008

Telefon/fax:0352802006

Fax: 0252311514

Telefon mobil:0722637857

email:Stefania.Sbircea@gmail.com;

sbircea@irongates.ro

2

SRAC CERT BUCUREŞTI

Str.VasilePârvannr 14;sector 1; Bucureşti

Localitatea–Bucureşti

Codpoştal - 010216
RO- V- 0002

192, 2013, 2014,

2442, 2511, 2529,

2571, 274, 36, 37,

383, 422, 429,

431(excepŃie4313),

4329, 7112, 712,

721.
27.05.2008

 

Telefon: 0213136335

Telefon mobil:0745053905

e-mail:office@srac.ro
RO- V- 0003

251,  271,  331,  351,

353,    4329     4321,

721,    2110,    2120,

3513,     422,     433,

3700,   2320,   2331,

2332,   2343,   2344,

2349,   2351,  
10.09.2009