Back

NATURA 2000-SCI (SITURI DE IMPORTANTA COMUNITARA)

NATURA 2000 

-SITURI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ  ( SCI)-

 

Natura 2000 este o reţea de arii naturale protejate creată la nivelul Uniunii Europene în vederea implementării Directivelor  Habitate (Directiva privind conservarea habitatelor naturale,  a florei şi faunei sălbatice 92/43/CE/)şiPăsări (Directiva privind conservarea păsărilor sălbatice 2009/147/CE). Astfel, această reţea protejează habitatele naturale şi speciile de plante şi animale sălbatice periclitate la nivel european, fiind alcătuită din următoarele categorii de arii naturale protejate de interes comunitar (situri Natura 2000) :

§  arii speciale de conservare care conservă habitate şi specii de plante şi animale, cu excepţia păsărilor, conform Directivei Habitate; sunt declarate în baza recunoaşterii de către Comisia Europeană a siturilor de importanţă comunitară

§  arii de protecţie specială avifaunistică pentru protecţia tuturor speciilor de păsări sălbatice, conform Directivei Păsări.

Prin aderarea la Uniunea Europeană, România are obligaţia de a include în această reţea un anumit procent din spaţiul său natural pentru a-i asigura conservarea, dacă zonele respective adăpostesc habitate şi specii de interes comunitar.

 

Prin Ord. MMDD nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare, s-a instituit regimul de arie naturală protejatăurmătoarelor situri din judeţul Brăila:

Nr.crt.

Denumirea sitului

Codul sitului

Administrator

UAT în care este localizat situl

1.       

Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni

ROSCI0005

-

Galbenu, Gradiştea, Jirlău,

Vişani

2.       

Balta Mică a Brăilei

ROSCI0006

Administratia Parcului Natural Balta Mica a Brailei

Berteştii de Jos, Brăila, Chiscani, Gropeni, Măraşu, Stăncuţa

3.       

Braţul Măcin

ROSCI0012

AJPS Galati

Frecăţei, Măraşu

4.       

Lunca Buzăului

ROSCI0103

Universitatea Ecologică Bucureşti

Făurei, Galbenu, Jirlău, Surdila-Greci, Vişani

5.       

Lunca Siretului Inferior

ROSCI0162

Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice Focsani

Măxineni, Siliştea, Vădeni

6.       

Valea Călmăţuiului

ROSCI0259

-

Bordei Verde, Cireşu,

Surdila-Greci, Ulmu, Zăvoaia, Însurăţei

7.       

Ianca - Plopu - Sărat - Comăneasca

ROSCI0305

-

Ianca, Movila Miresii, Romanu, Traian,

Tudor Vladimirescu

8.       

Lacul Sărat - Brăila

ROSCI0307

-

Brăila, Chiscani, Tichileşti

9.       

Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu

ROSCI0389

-

Berteştii de Jos, Victoria

 

Hărţile siturilor de importanţă comunitară (abreviate SCI) pot fi vizualizate prin intermediul paginii de internet http://www.biodiversity.ro/n2000.