Back

Raport de implementare a Legii nr 52/2003 in 2015

 

RAPORT DE EVALUARE

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2015

 

 

 Numele autorităţii sau instituţiei publice: Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila

 

INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Procesul de elaborare a actelor normative

1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2015

A1

-

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public

A2

-

    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:

  1. pe site-ul propriu

A2_1

-

  1. prin afisare la sediul propriu

A2_2

-

      c.   prin mass-media

A2_3

-

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte normative

A3

-

Din care, solicitate de:

     a. persoane fizice

A3_1 

-

     b. asociaţii de afaceri sau alte  asociatii legal constituite

A3_2 

-

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ

A4

-

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite

A5

-

6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate

A6

-

7. Numărul total al recomandarilor primite

A7

-

8. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative

A8

-

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite

A9

-

10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2015 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5)

A10

-

B. Procesul de luare a deciziilor

1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice)

B1

10

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:

               a. afişare la sediul propriu

B2_1

10

               b. publicare pe site-ul propriu

B2_2

10

               c. mass-media

B2_3

10

3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii)             

B3

190

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media

B4

1

5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice

B5

20

6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate

B6

0

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului: 0

               a. informaţii exceptate

B7_1

0

               b. vot secret

B7_2

0

               c.alte motive (care ?)

 

 

 

B7_3

0

8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice

B8

10

9. Numărul proceselor verbale (minuta)  făcute publice

B9

10

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie în 2015

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice: 0

               a. rezolvate favorabil reclamantului

C1_1

0

               b. rezolvate favorabil instituţiei

C1_2

0

               c. în curs de soluţionare

C1_3

0