Back

Raport preliminar 2011 calitate aer

RAPORT PRELIMINAR PRIVIND CALITATEA AERULUI

PENTRU ANUL 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

CALITATEA AERULUI

 

Calitatea aerului ambiental

Aerul ambiental este aerul din spaţii deschise la care sunt expuse persoanele, plantele, animalele şi bunurile materiale.

            În anul 2011, calitatea aerului ambiental a fost monitorizată prin reţeaua automată.

Poluanţii monitorizaţi de staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului sunt:

           

1. Dioxidul de azot

 

                      Tabel nr. 1

NO2    (mg/mc)

Br1

Br2

Br3

Br4

Br5

2008 Medii anuale 

43,02

15,76

8,61

13,62

11,68

2009 Medii anuale

30,74

12,25

9,00

9,64

10,3

2010 Medii anuale

28,09

23,94

7,59

8,52

12,5

2011 Medii anuale

-

25,36

-

-

-

 

 

Fig. 1. Concentraţia medie anuală a dioxidului de azot în 2008, 2009, 2010, 2011

           

            În anul 2011, valorile medii anuale în urma măsurătorilor sunt situate sub valoarea limită de 40 µg/m3 admisă de către Legea 104/2011.

 

2.Dioxidul de sulf

Fig.2 Concentraţia medie anuală a dioxidului de sulf în 2008, 2009, 2010, 2011

 

 

 Tabel nr. 2

SO2  (mg/mc)

Br1

Br2

Br3

Br4

Br5

2008 Medii anuale 

3,51

-

10,30

11,47

7,51

2009 Medii anuale

8,64

-

10,77

12,80

12,29

2010 Medii anuale

14,74

11,62

13,99

13,64

15,14

2011 Medii anuale

-

11.73

17,24

16,92

16,53

 

 

            Valorile medii anuale înregistrate în anul 2011 pentru dioxidul de sulf, în urma măsurărilor, au fost mai mari faţă de anul 2010, dar s-au situat  sub valoare limită de 20 mg/mc pentru protecţia ecosistemelor, admisă de către Legea 104/2011.

 

3. Pulberi în suspensie  – PM10 şi PM2,5 (gravimetric şi nefelometric)

Fig.3 Concentraţia medie anuală PM10 şi PM2,5 în 2008, 2009, 2010, 2011

 

 

                        Tabel nr. 3

PM10 nefelometric(mg/mc)

Br1

Br2

Br3

Br4

Br5

2008 Medii anuale

28,54

-

32,54

38,29

24,76

2009 Medii anuale

22,64

-

22,25

27,16

28,87

2010 Medii anuale

29,07

-

27,26

19,83

29,10

2011 Medii anuale

-

29,51

32,89

30,65

35,40

PM10 gravimetric(mg/mc)

Br1

-

Br3

Br4

 

2008 Medii anuale

25,50

-

8,97

21,3

 

2009 Medii anuale

21,5

-

23

27,3

 

2010 Medii anuale

34,19

-

23,57

18,57

 

2011 Medii anuale

-

-

22.76

-

 

PM2,5 nefelometric(mg/mc)

-

Br2

-

-

 

2009 Medii anuale

-

15,46

-

-

 

2010 Medii anuale

-

19,20

-

-

 

2011 Medii anuale

-

-

-

-

 

PM2,5 gravimetric(mg/mc)

-

Br2

-

-

 

2009 Medii anuale

-

13,60

-

-

 

2010 Medii anuale

-

19,90

-

-

 

2011 Medii anuale

 

18.60

 

 

 

 

 

Valorile medii anuale ale pulberilor în suspensie (PM10, PM2,5 nu au depăşit valoarea limită anuală (40 μg/mc) prevăzută în Legea 104/2011.

 

4. Metale grele – plumb

 

                       Tabel nr. 4

Pb   (mg/mc)

Br1

Br3

Br4

2008 Medii noe şi dec

0,0092

0,006

0,0061

2009 Media anuală

0,0066

0,0061

0,0075

2010 Medii anuale

0,0085

0,0053

0,0052

 

 

Fig.4 Concentraţia medie anuală a plumbului

 

            În anul 2011, nu s-au făcut determinări de plumb.

 

 

 

5. Monoxid de carbon

Fig.5. Concentraţia medie anuală a monoxidului de carbon în 2008, 2009, 2010, 2011

Tabel nr. 5

CO    (mg/mc)

Br1

Br2

Br3

Br4

Br5

2008 Medii anuale

0,98

0,123

0,204

0,185

0,135

2009 Medii anuale

0,40

0,123

0,169

0,128

0,087

2010 Medii anuale

0,19

0,13

0,29

0,12

0,08

2011 Medii anuale

0,42

0,13

0,13

0,16

0,12

 

Mediile anuale înregistrate în anul 2011 nu au prezentat valori maxime zilnice a mediilor pe 8 ore care să depăşească valoarea limită de 10 mg/mc, admisă de către Legea 104/2011.

Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor şi alături de benzen este considerat ca făcând parte din categoria poluanţilor specifici rezultaţi din trafic.

 

6. Benzen

            Tabel nr. 6

Benzen    (mg/mc)

Br1

Br2

Br3

Br5

2008 Medii anuale

-

3,145

3,19

-

2009 Medii anuale

4,65

0,25

1,48

-

2010 Medii anuale

2,41

0,13

1,41

2,10

2011 Medii anuale

-

-

1.42

2.17

 

 

Fig.6 Concentraţia medie anuală a benzenului în 2008, 2009, 2010, 2011

 

Pentru anul 2011, valorile medii anuale ale poluantului benzen nu au depăşit valoarea limită anuală (5 mg/mc).

 

 

 

 

7. Ozon

 

 

Fig.7. Concentraţia medie anuală de ozon în 2008, 2009, 2010, 2011

O3  (mg/mc)

Br2

Br3

Br4

Br5

2008 Medii anuale

-

33,26

69,48

56,84

2009 Medii anuale

72,67

69,72

65,60

72,14

2010 Medii anuale

65,38

85,12

67,84

64,13

2011 Medii anuale

63,30

47,59

54,50

48,42

 

                          Tabel nr. 7

 

 

 

 

 

 

Valorile orare pentru ozon au fost mai mici decât pragul de alertă (240 μg/mc - medie orară), precum şi faţă de pragul de informare (180 μg/mc - medie orară). De asemenea, concentraţiile maxime a mediilor pe opt ore au fost sub obiectivul pe termen lung pentru protecţia sănătăţii umane şi respectiv valoarea ţintă pentru anul 2010 (120 mg/mc).

 

 

Tabelul nr. 8  Concentraţiile medii ale poluanţilor monitorizaţi în aglomerarea Brăila

 

POLUANT

Tip staţie

 

 

Concentraţia medie anuală

2008

2009

2010

2011

SO2 (µg/mc)

Fond urban

-

-

11,62

11.73

In

9,49

12,28

14,39

16.60

T

3,51

8,63

14,74

-

 

PM10 (µg/mc)

Fond urban

34,02

-

-

29.51

In

31,52

28,1

24,5

32.5

T

28,54

22,64

29,07

-

O3 (µg/mc)

Fond urban

-

72,66

65,38

63.30

In

63,16

68,8

66,00

52.50

T

-

-

-

-

NO2 (µg/mc)

Fond urban

15,76

12,25

23,94

25.36

In

12,65

9,98

10,50

-

T

43,02

30,73

28,09

-

NOx (µg/mc)

Fond urban

21,29

19,09

32,95

33.21

In

16,25

17,83

17,25

-

T

61,58

55,37

43,68

-

CO (mg/mc)

Fond urban

0,12

0,12

0,13

0.13

In

0,16

0,104

0,1

0.15

T

0,98

0,40

0,19

0.42

Pb (µg/mc)

Fond urban

0,04231

-

-

-

In

0,0301

0,0075

0,0052

-

T

0,0463

0,0009

0,0085

-

Benzen (µg/mc)

Fond urban

3,145

0,25

0,13

-

T

-

4,65

2,41

-

PM2.5 (µg/mc)

In

-

15,46

-

-