Back

Raport preliminar aer braila 2015

RAPORT PRELIMINAR CALITATEA AERULUI 2015

 

 

 

   I.1. Calitatea aerului înconjurător: stare și consecințe

 

       I.1.1.Starea de calitate a aerului înconjurător

 

La nivelul anului 2015, calitatea aerului în judeţul Brăila a fost monitorizată prin intermediul staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului care fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului.

 

 

Legendă

  1. R 1 – stație de trafic

BR 2 – stație fond urban

BR 3 – stație fond suburban

BR 4 – stație industrial 1

BR 5 – stație industrial 2

 

Description: pozitionare statii.jpg

 

 

 Reţeaua automată este formată din 5 puncte de prelevare a probelor, amplasate după cum urmează:

  • Staţia Brăila 1 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – trafic, care este amplasată pe Calea Galaţi, nr. 53, măsoară nivelul de poluare determinat de traficul intens din zonă. Poluanţii monitorizaţi NOx, SO2, CO, PM10, COV, Pb, Cd, Ni, As.
  • Staţia Braila 2 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – urban, care este amplasată în Piaţa Independenţei nr. 1, măsoară nivelul de poluare la expunerea populaţiei la combinaţii de poluanţi cu acţiune sinergică. Poluanţii monitorizaţi NOx, SO2, CO, O3, PM10, PM2,5, COV, parametrii meteo.
  • Staţia Brăila 3 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – suburban, care este situată în Comuna Cazasu, jud. Brăila, măsoară nivelul de poluare la expunerea populaţiei şi vegetaţiei de la maginea aglomerării. Poluanţii monitorizaţi NOx, SO2, CO, O3, PM10, COV, parametrii meteo.
  • Staţia Brăila 4 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti (Staţia Nord), pentru determinarea nivelului de poluarea influenţat în special de surse industriale. Poluanţii monitorizaţi NOx, SO2, CO, O3, PM10, parametrii meteo.
  • Staţia Brăila 5 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. CET S.A., pentru determinarea nivelului de poluarea influenţat în special de surse industriale. Poluanţii monitorizaţi NOx, SO2, CO, O3, PM10, COV, parametrii meteo

 

Poluanţii monitorizaţi sunt cei prevăzuţi în legislaţia română, transpusă din legislaţia europeană, valorile limită impuse prin Legea 104/2011 având scopul de a evita, preveni şi reduce efectele nocive asupra sănătăţii umane şi a mediului în întregul său.

 

I.1.1.1. Nivelul concentraţiilor medii anuale ale poluanţilor atmosferici în aerul înconjurător 

           

            În Tabelul I.1.1.1. sunt prezentate datele statistice rezultate din staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului din judeţul Brăila, în anul 2015.

                                                                                              Tabelul I.1.1.1.

POLUANT

Tip staţie

Concentraţia medie anuală

2015

SO2

 (µg/mc)

Fd urban

-

In

-

T

-

PM10

(µg/mc)

FD urban

36,68

In

-

T

-

O3

(µg/mc)

Fd urban

53,23

In

44,13

T

-

NO2

(µg/mc)

Fd urban

12,83

In

12,31

T

-

NOx

(µg/mc)

Fd urban

22,30

In

19,78

T

-

CO

(mg/mc)

Fd urban

0,11

In

0,07

T

0,34

Pb

(µg/mc)

Fd urban

-

In

-

T

-

Benzen

 (µg/mc)

Fd urban

-

T

-

PM2.5

(µg/mc)

In

-

 

 

                        Din cauza defecţiunilor apărute în cursul anului 2015 la echipamentele de măsurare, pentru unii poluanţi, datele colectate au fost insuficiente pentru a respecta criteriile de agregare a datelor şi/sau obiectivele de calitate în conformitate cu Legea nr.104/2011, privind calitatea aerului înconjurător, drept pentru care, datele prezentate au caracter orientativ.

 

I.1.1.1.1. Dioxidul de azot

Fig. I.1.1.1.1. Concentraţia medie anuală a dioxidului de azot în anul 2015

 

                                                                        Tabel I.1.1.1.1.

NO2    (mg/mc)

Br1

Br2

Br3

Br4

Br5

2015 Medii anuale

-

12,83

-

-

12,31

 

 

            În anul 2015, valorile medii anuale în urma măsurătorilor sunt sub valoarea limită de 40 µg/m3 admisă de către Legea 104/2011.

I.1.1.1.2. Dioxid de sulf

 

Fig. I.1.1.1.2. Concentraţia medie anuală a dioxidului de sulf în anul 2015

                       

                                                                                  Tabel I.1.1.1.2.

SO2  (mg/mc)

Br1

Br2

Br3

Br4

Br5

2015 Medii anuale

-

-

8.31

-

-

 

 

            In anul 2015 nu s-au prelevat probe de dioxid de sulf decat în Staţia BR3 deoarece celelalte analizoare au fost defecte.

 

            I.1.1.1.3. Pulberi în suspensie – PM10 şi PM2,5 (gravimetric şi nefelometric)

 

Pentru determinarea pulberilor PM10, care constituie fracţia dimensională de interes toxicologic din aerosuspensia urbană, se aplică două metode: metoda automată (nefelometrie) şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă.

Măsurările automate (prin metoda nefelometrica) au scop informativ, iar depăşirile înregistrate pot fi confirmate/infirmate ulterior de către rezultatul analizei prin metoda de referinţă gravimetrică.

Concentraţiile medii zilnice de particule în suspensie (PM10 şi PM2,5) sunt influenţate direct de factorii meteo: direcţia şi viteza vântului, precipitaţiile, temperatura aerului, etc., și de factorii geografici specifici zonei.

În anul 2015, rezultatele monitorizării calităţii aerului, în municipiul Brăila, nu au evidenţiat valori care să depăşească valoarea limită zilnică la indicatorul particule în suspensie PM10.

         

Fig. I.1.1.1.3. Concentraţia medie anuală PM10 şi PM2,5 în anul 2015

                                                                                                                      Tabel I.1.1.1.3.

PM10 nefelometric (mg/mc)

Br1

Br2

Br3

Br4

Br5

2015 Medii anuale

-

36,68

30,73

-

-

PM10 gravimetric (mg/mc)

Br1

-

Br3

Br4

 

2015 Medii anuale

-

-

-

-

 

PM2,5 gravimetric (mg/mc)

-

Br2

-

-

 

2015 Medii anuale

-

-

-

-

 

 

 

 

I.1.1.1.4.         Metale grele – plumb                                                                  

 

                        În anul 2015, nu s-au făcut determinări de plumb.

           

I.1.1.1.5. Monoxid de carbon

Fig. I.1.1.1.5. Concentraţia medie anuală a monoxidului de carbon

în anul 2015

                                                                                                                      Tabel I.1.1.1.5.

CO    (mg/mc)

Br1

Br2

Br3

Br4

Br5

2015 Medii anuale

0,34

0,11

0,11

0,10

0,04

 

Mediile anuale înregistrate în anul 2015 nu au prezentat valori maxime zilnice a mediilor pe 8 ore care să depăşească valoarea limită de 10 mg/mc, admisă de către Legea 104/2011.

Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor.

                       

I.1.1.1.6. Benzen

Pentru anul 2015, nu au fost prelevate probe de benzen (analizoare defecte).

 

I.1.1.1.7. Ozon

 

Fig. I.1.1.1.7. Concentraţia medie anuală de ozon în anul 2015

 

                                                           Tabel I.1.1.1.7.

O3  (mg/mc)

Br2

Br3

Br4

Br5

2015 Medii anuale

53,23

50,68

46,01

42,25

 

 

 

Valorile orare pentru ozon au fost mai mici decât pragul de alertă (240 μg/mc - medie orară), precum şi faţă de pragul de informare (180 μg/mc - medie orară). De asemenea, concentraţiile maxime a mediilor pe opt ore au fost sub obiectivul pe termen lung pentru protecţia sănătăţii umane şi respectiv valoarea ţintă pentru anul 2015 (120 mg/mc).

 

I.1.1.1.8. Pulberi sedimentabile

Reţeaua manuală de monitorizare a pulberilor sedimentabile cuprinde zece puncte de prelevare. Concentraţiile medii anuale, pe puncte de prelevare ale pulberilor sedimentabile, din anul 2015,  sunt prezentate în tabelul şi figura de mai jos. În punctul de prelevare Vărsătura valoarea concentrației mediei anuale depășește concentrația maximă admisă din cauza traficului rutier intens.                    

Fig. I.1.1.1.8. Concentraţia medie anuală de pulberi sedimentabile pe anul 2015

           

                            Tabel I.1.1.1.8.

JUDEŢUL

Punct de prelevare

Concentraţie medie anuală (g/mp/luna)

2015

Brăila

Sediu APM

4,78

Uzina de Apă

5,14

Vărsătura

20,4

Str.Gen.Gh.Avramescu

5,45

Staţia Nord

4,46

SC Hercules

8,77

Termoelectrica Chiscani

4,99

Str. Galați

6,94

Cazasu

4,75

PrimăriaBrăila

8,31

CMA =  17g/mp/luna

 

 

Concluzii:

În anul 2015 în punctul de prelevare Vărsătura s-a obţinut o concentraţie medie anuală care depăşeşte valoarea limită admisă impusă de legislaţie, fapt ce se datorează valorilor mari ale concentraţiilor lunare.

Măsurătorile efectuate au indicat o calitate corespunzătoare a aerului la nivelul judeţului Brăila.

 

I.1.1.2. Tendinţe privind concentraţiile medii anuale ale anumitor poluanţi atmosferici

 

În Tabelul I.1.1.2. sunt prezentate datele statistice rezultate din staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului din judeţul Brăila, în anul 2015.

 

 

 

                                                                                                                                 Tabelul I.1.1.2.

POLUANT

Tip staţie

Concentraţia medie anuală

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

SO2

 (µg/mc)

Fd urban

-

-

11,62

11,73

10,63

-

-

-

In

9,49

12,28

14,39

16,60

14,00

8,01

-

-

T

3,51

8,63

14,74

-

-

-

-

-

PM10

(µg/mc)

FD urban

34,02

-

-

29,51

22,61

-

-

36,68

In

31,52

28,1

24,5

32,5

28,07

36,15

46,03

-

T

28,54

22,64

29,07

-

-

-

-

-

O3

(µg/mc)

Fd urban

-

72,66

65,38

63,30

67,42

57,39

20,02

53,23

In

63,16

68,8

66,00

52,50

71,80

69,60

48,24

44,13

T

-

-

-

-

-

-

-

-

NO2

(µg/mc)

Fd urban

15,76

12,25

23,94

25,36

24,94

3,86

15.5

12,83

In

12,65

9,98

10,50

-

21,70

5,15

-

12,31

T

43,02

30,73

28,09

-

30,52

-

-

-

NOx

(µg/mc)

Fd urban

21,29

19,09

32,95

33,21

34,49

12,14

20,8

22,30

In

16,25

17,83

17,25

-

31,62

14,30

-

19,78

T

61,58

55,37

43,68

-

43,83

-

-

-

CO

(mg/mc)

Fd urban

0,12

0,12

0,13

0,13

0,19

0,15

0,22

0,11

In

0,16

0,104

0,1

0,15

0,26

0,07

0,08

0,07

T

0,98

0,40

0,19

0,42

0,27

-

-

0,34

Pb

(µg/mc)

Fd urban

0,0423

-

-

-

-

-

-

-

In

0,0301

0,0075

0,0052

-

-

-

-

-

T

0,0463

0,0009

0,0085

-

-

-

-

-

Benzen

 (µg/mc)

Fd urban

3,145

0,25

0,13

-

-

-

-

-

T

-

4,65

2,41

-

-

-

-

-

PM2.5

(µg/mc)

In

-

15,46

-

-

0,93

-

-

-

 

 

                        Din cauza defecţiunilor apărute la echipamentele de măsurare, pentru unii poluanţi, datele colectate au fost insuficiente pentru a respecta criteriile de agregare a datelor şi/sau obiectivele de calitate în conformitate cu Legea nr.104/2011, privind calitatea aerului înconjurător, drept pentru care, datele prezentate au caracter orientativ.

 

I.1.1.2.1. Dioxidul de azot

Fig. I.1.1.2.1. Concentraţia medie anuală a dioxidului de azot

în perioada 2008- 2015

                                                                        Tabel I.1.1.2.1.

NO2    (mg/mc)

Br1

Br2

Br3

Br4

Br5

2008 Medii anuale

43,02

15,76

8,61

13,62

11,68

2009 Medii anuale

30,74

12,25

9,00

9,64

10,3

2010 Medii anuale

28,09

23,94

7,59

8,52

12,5

2011 Medii anuale

-

25,36

-

-

-

2012 Medii anuale

30,52

24,94

13,11

21,70

-

2013 Medii anuale

-

3,86

10,44

5,15

-

2014 Medii anuale

-

15,50

7,41

-

-

2015 Medii anuale

-

12,83

-

-

12,31

 

 

I.1.1.2.2. Dioxid de sulf

 

Fig. I.1.1.2.2. Concentraţia medie anuală a dioxidului de sulf în perioada 2008-2015

                                                                                               

                                                                                  Tabel I.1.1.2.2.

SO2  (mg/mc)

Br1

Br2

Br3

Br4

Br5

2008 Medii anuale 

3,51

-

10,30

11,47

7,51

2009 Medii anuale

8,64

-

10,77

12,80

12,29

2010 Medii anuale

14,74

11,62

13,99

13,64

15,14

2011 Medii anuale

-

11,73

17,24

16,92

16,53

2012 Medii anuale

-

10,63

14,55

10,71

17,3

2013 Medii anuale

-

-

-

2,06

13,97

2014 Medii anuale

-

-

-

-

-

2015 Medii anuale

-

-

8.31

-

-

 

 

            In anul 2015 nu s-au prelevat probe de dioxid de sulf decat în Staţia BR3 deoarece celelalte analizoare au fost defecte.

 

            I.1.1.2.3. Pulberi în suspensie – PM10 şi PM2,5 (gravimetric şi nefelometric)

 

Pentru determinarea pulberilor PM10, care constituie fracţia dimensională de interes toxicologic din aerosuspensia urbană, se aplică două metode: metoda automată (nefelometrie) şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă.

Măsurările automate (prin metoda nefelometrica) au scop informativ, iar depăşirile înregistrate pot fi confirmate/infirmate ulterior de către rezultatul analizei prin metoda de referinţă gravimetrică.

Concentraţiile medii zilnice de particule în suspensie (PM10 şi PM2,5) sunt influenţate direct de factorii meteo: direcţia şi viteza vântului, precipitaţiile, temperatura aerului, etc., și de factorii geografici specifici zonei.

În anul 2015, rezultatele monitorizării calităţii aerului, în municipiul Brăila, nu au evidenţiat valori care să depăşească valoarea limită zilnică la indicatorul particule în suspensie PM10.

 

         

Fig. I.1.1.2.3. Concentraţia medie anuală PM10 şi PM2,5 în perioada 2008-2015

 

 

                                                                                                                      Tabel I.1.1.2.3.

PM10 nefelometric (mg/mc)

Br1

Br2

Br3

Br4

Br5

2008 Medii anuale

28,54

-

32,54

38,29

24,76

2009 Medii anuale

22,64

-

22,25

27,16

28,87

2010 Medii anuale

29,07

-

27,26

19,83

29,10

2011 Medii anuale

-

29,51

32,89

30,65

35,40

2012 Medii anuale

-

22,61

27,42

27,83

28,31

2013  Medii anuale

-

-

43,22

-

36,15

2014 Medii anuale

-

-

-

-

46,03

2015 Medii anuale

-

36,68

30,73

-

-

PM10 gravimetric (mg/mc)

Br1

-

Br3

Br4

 

2008 Medii anuale

25,50

-

8,97

21,3

 

2009 Medii anuale

21,5

-

23

27,3

 

2010 Medii anuale

34,19

-

23,57

18,57

 

2011 Medii anuale

-

-

22.76

-

 

2012 Medii anuale

-

-

30,94

21,26

 

2013 Medii anuale

-

-

39,1

-

 

2014 Medii anuale

-

-

-

-

 

2015 Medii anuale

-

-

-

-

 

PM2,5 nefelometric (mg/mc)

-

Br2

-

-

 

2009 Medii anuale

-

15,46

-

-

 

2010 Medii anuale

-

19,20

-

-

 

2011 Medii anuale

-

-

-

-

 

PM2,5 gravimetric (mg/mc)

-

Br2

-

-

 

2009 Medii anuale

-

13,60

-

-

 

2010 Medii anuale

-

19,90

-

-

 

2011 Medii anuale

-

18,60

-

-

 

2012 Medii anuale

-

21,61

-

-

 

2013 Medii anuale

-

-

-

-

 

2014 Medii anuale

-

-

-

-

 

2015 Medii anuale

-

-

-

-

 

 

 

 

I.1.1.2.4.         Metale grele – plumb                                                                  

Fig. I.1.1.2.4. Concentraţia medie anuală a plumbului

 

                                               Tabel I.1.1.2.4.

Pb   (mg/mc)

Br1

Br3

Br4

2008 Medii noe şi dec

0,0092

0,006

0,0061

2009 Media anuală

0,0066

0,0061

0,0075

2010 Medii anuale

0,0085

0,0053

0,0052

 

           

           

I.1.1.2.5. Monoxid de carbon

Fig. I.1.1.2.5. Concentraţia medie anuală a monoxidului de carbon

în perioada 2008-2015

                                                                                                                      Tabel I.1.1.2.5.

CO    (mg/mc)

Br1

Br2

Br3

Br4

Br5

2008 Medii anuale

0,98

0,123

0,204

0,185

0,135

2009 Medii anuale

0,40

0,123

0,169

0,128

0,087

2010 Medii anuale

0,19

0,13

0,29

0,12

0,08

2011 Medii anuale

0,42

0,13

0,13

0,16

0,12

2012 Medii anuale

0,27

0,19

0,15

0,42

0,1

2013 Medii anuale

-

0,15

0,14

0,06

0,08

2014 Medii anuale

-

0,22

0,21

0,11

0,05

2015 Medii anuale

0,34

0,11

0,11

0,10

0,04

 

 

Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor.

                       

I.1.1.2.6. Benzen

Fig. I.1.1.2.6. Concentraţia medie anuală a benzenului în perioda 2008- 2012

                                                                                             

                                                                                  Tabel I.1.1.2.6.

Benzen    (mg/mc)

Br1

Br2

Br3

Br5

2008 Medii anuale

-

3,145

3,19

-

2009 Medii anuale

4,65

0,25

1,48

-

2010 Medii anuale

2,41

0,13

1,41

2,10

2011 Medii anuale

-

-

1,42

2,17

2012 Medii anuale

-

-

2,45

0,93

2013 Medii anuale

-

-

-

-

2014 Medii anuale

-

-

-

-

2015 Medii anuale

-

-

-

-

 

 

Pentru anul 2015, nu au fost prelevate probe de benzen (analizoare defecte).

                       

I.1.1.2.7. Ozon

 

Fig. I.1.1.2.7. Concentraţia medie anuală de ozon în perioada 2008- 2015

 

                                                           Tabel I.1.1.2.7.

O3  (mg/mc)

Br2

Br3

Br4

Br5

2008 Medii anuale

-

33,26

69,48

56,84

2009 Medii anuale

72,67

69,72

65,60

72,14

2010 Medii anuale

65,38

85,12

67,84

64,13

2011 Medii anuale

63,30

47,59

54,50

48,42

2012 Medii anuale

64,78

-

77,58

76,13

2013 Medii anuale

57,39

-

64,56

74,3

2014 Medii anuale

23,02

-

29,23

67,24

2015 Medii anuale

53,23

50,68

46,01

42,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorile orare pentru ozon au fost mai mici decât pragul de alertă (240 μg/mc - medie orară), precum şi faţă de pragul de informare (180 μg/mc - medie orară). De asemenea, concentraţiile maxime a mediilor pe opt ore au fost sub obiectivul pe termen lung pentru protecţia sănătăţii umane şi respectiv valoarea ţintă pentru anul 2015 (120 mg/mc).

 

I.1.1.2.8. Pulberi sedimentabile

 

            Concentraţiile medii anuale, pe puncte de prelevare ale pulberilor sedimentabile, comparativ pentru perioada 2011- 2015, sunt prezentate în figura şi tabelul de mai jos.

 

Fig. I.1.1.2.8. Concentraţia medie anuală de pulberi sedimentabile în perioada 2011-2015

 

 

         Tabel I.1.1.2.8.

JUDEŢUL

Punct de prelevare

Concentraţie medie anuală

(g/mp/luna)

2011

2012

2013

2014

2015

Brăila

Sediu APM

4,84

5,27

5,64

4,24

4,78

Uzina de Apă

6,59

7,01

7,75

6,23

5,14

Vărsătura

13,15

15,25

16,89

16,39

20,4

Str.Gen.Gh.Avramescu

9,67

13,91

8,56

6,61

5,45

Staţia Nord

4,09

5,34

6,52

5,88

4,46

SC Hercules

12,6

8,25

10,16

8,56

8,77

Termoelectrica Chiscani

5,51

5,78

5,86

5,88

4,99

Str. Galați

-

11,12

11,78

7,68

6,94

Cazasu

-

4,57

4,3

4,07

4,75

PrimăriaBrăila

-

11,94

10,9

10,07

7,31

CMA =  17g/mp/luna

 

 

Tendința mediei în ultimii cinci ani, la acest indicator, este în scădere în 6 puncte de prelevare, ușoară creștere în punctele Sediu APM, Stația Nord și Cazasu, și creștere accentuată în punctul din localitatea Vărsătura. Este singurul punct în care media anuală, depășește valoarea limită, fapt ce se datorează cresterii fluxului traficului rutier spre și dinspre Autostrada A2.

 

I.1.1.3. Depășiri ale valorilor limită și valorilor țintă privind calitatea aerului înconjurător în zonele urbane

 

            Din analiza datelor validate pe parcursul anului 2015 provenite de la stațiile automate  de monitorizare nu s-au constatat depășiri ale valorilor limită și valorilor țintă privind calitatea aerului înconjurător în zonele urbane.