Back

Raport starea mediului decembrie 2014

Raport

privind CALITATEA FACTORILOR DE mediu

 judeŢul BrĂila

 

DECEMBRIE

 2014

 

Capitolul 1

 

1. REŢEAUA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII AERULUI ÎN      JUDEŢUL BRĂILA

 

REŢEAUA DE URMĂRIRE A PULBERILOR SEDIMENTABILE

Prelevări la imisii, conform STAS-ului 12574/87, se fac numai la pulberile sedimentabile monitorizate în reţeaua manuală. Aceasta este alcătuită din 10 puncte de control , amplasate astfel:

 1. Zona municipiului Brăila  - 7 puncte
 2. Localitatea Chiscani – 1 punct
 3. Localitatea Cazasu – 1 punct
 4. Localitatea Vărsătura - 1 punct

Valorile înregistrate în cursul lunii decembrie 2014, pe puncte de prelevare, sunt prezentate în tabelul de mai jos :

 

Nr. crt.

Punct de monitorizare

PULBERI SEDIMENTABILE

 CMA = 17  g/m2/lună         

Concentraţia

medie lunară

Concentraţia medie pe luna anterioară

Tendinţa
mediei

1.

Sediu APM

4,21

2,55

1,6

2.

Uzina de apă Brăila

8,75

8,23

1

3.

Str. Gen. Gh.Avramescu

3,35

3,84

0,9

4.

Staţia Nord

5,66

2,45

2,3

5.

S.C. Hercules S.A.

6,20

3,12

1,9

6.

Str. Galaţi

15,72

2,46

6,3

7.

Primăria Brăila

6,63

1,83

3,6

8.

Cazasu

4,93

1,47

3,3

9.

Termocentrala Chiscani

3,75

2,16

1,7

10.

Vărsătura

16,45

8,43

1,9

 

         În luna decembrie 2014, la indicatorul pulberi sedimentabile nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită.

 

2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE

 

Această reţea este formată din 5 puncte de recoltare a probelor, amplasate după cum  urmează:

 • Sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila.
 • Staţia Brăila 1- Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – trafic, care este amplasată pe  Calea Galaţi, nr. 53
 • Staţia Brăila 3 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – suburban, care este situată în Comuna Cazasu, jud. Brăila;
 • Staţia Brăila 4 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti (Staţia Nord).

-      Staţia Brăila 5 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. CET S.A.  

 

În urma monitorizarii precipitaţiilor, în luna decembrie 2014, s-au înregistrat: o cantitate totală de 133,1 l/mp și o cantitate medie de 26,62 l/mp.  Nu s-au înregistrat precipitații acide, valorile pH-ului variind în intervalul 6,87-7,8 upH.

 

  3. REŢEAUA AUTOMATĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI

 

Calitatea aerului în judeţul Brăila este monitorizată prin măsurători continue cu cinci staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii respective.

 

BR 3

         Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.

 

Rezultatele înregistrate sunt raportate la valorile limită prevăzute Legii 104/2011.

Staţia Brăila 1- Staţia de trafic este amplasată pe Calea Galaţi nr. 53 şi monitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul, cu fluxuri medii şi ridicate, de pe străzile limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2; NOx; CO; Pb; PM10; benzen; toluen; o,m,p-xilen; etilbenzen.

Staţia Brăila 2 - Este amplasată în Piaţa Independenţei nr. 1, la distanţă de trafic şi de zone industriale sau surse punctuale mari. Monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul oraşului. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2; NOx; CO; Pb; PM2,5; benzen; toluen; o,m,p-xilen; etilbenzen.

            Staţia Brăila 3 - Staţia este situată în Comuna Cazasu şi monitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane, localităţi unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică.

       Staţia Brăila 4 - Staţia este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti în incinta Staţiei de pompare ape uzate a Companiei de Utilităţi Publice Dunărea - Brăila şi determină nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe.

Staţia Brăila 5 - Staţia este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A. şi monitorizează nivelul de poluare a aerului din zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani.

 

           

 

 

Parametrii meteorologici monitorizaţi

        

În luna decembrie nu s-au măsurat parametrii meteorologici din cauza defecţiunilor existente.

 

Poluanţii monitorizaţi

Valorile medii lunare nu au fost calculate unde datele au fost insuficiente.

Staţia

Tipul staţiei

Tip poluant monitorizat

Media

Maxima

Minima

Număr măsurători

U.M.

Limita

BR1

Trafic

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR2

Urban

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

2.79

35.27

0.97

728

mg/m3

200

NO2

13.89

53.80

0.49

728

mg/m3

200

Nox

18.17

107.88

2.36

728

mg/m3

30/an

CO

0.15

2.02

0.01

744

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

17

BR3

Suburban

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR4

IND1

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

0.14

2.14

0.00

711

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR5

IND2

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

0.11

1.94

0.00

639

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

 

Valorile înregistrate în luna decembrie pentru NO2 s-au situat sub valorile limită.

 

 

Limita la 8 h=10 mg /mc

 

Valorile înregistrate în luna decembrie pentru CO, se situează sub valorile limită admise.

Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor şi alături de benzen este considerat ca făcând parte din categoria poluanţilor specifici rezultaţi din trafic.

În luna decembrie nu s-au efectuat măsurători la indicatorului ozon deoarece analizoarele au fost defecte.

Pentru determinarea pulberilor in suspensie se aplică 2 metode, respectiv metoda automată şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă.

In luna  decembrie nu s-au efectuat masuratori gravimetrice deoarece analizoarele au fost defecte.

În luna decembrie nu s-au efectuat masuratori la indicatorul PM10 (măsurat în sistem continuu), deoarece analizoarele au fost defecte.

 

Evoluţia indicelui general de calitatea aerului

 

 Staţia BR-1 TRAFIC adresa: Calea Galaţi nr. 53, Brăila

 

Scurt circuit alimentare energie electrica

 

 

 

Staţia BR-2 FOND URBAN adresa: Piaţa Independenţei nr. 1, Brăila

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-3 FOND SUBURBAN adresa: Sat Cazasu

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-4 INDUSTRIAL 1 adresa: Şoseaua Baldovineşti nr. 22, Brăila

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-5 INDUSTRIAL 2 adresa Sat Chiscani:

 

Analizoare defecte

 

 

 

2.1 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ

 Evaluarea stării ecologice a apelor de suprafaţă se face pe corpuri de apă cu frecvenţă semestrială.

 

2.2 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE CARE SUNT DEVERSATE  ÎN CURSURI DE APĂ ŞI CANALIZĂRILE LOCALITĂŢILOR

Analiza indicatorilor de calitate a apelor uzate a fost efectuată la nivelul judeţului Brăila de:

                       · agenţi economici prin sisteme proprii de automonitorizare;

                       · în cadrul laboratorului A.P.M. – Brăila

 

2.2.1. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE                          AGENŢII  ECONOMICI

APM -  Brăila a primit rezultatele automonitorizării calităţii apelor uzate pe luna decembrie 2014 de la următorii agenţi economici:

 

 1. SC" Vega 93" SRL - Baza de Producție Vădeni
 2. SC" Praktiker Romania " SRL – Brăila
 3. SC" Bona Avis" SRL - Ianca
 4. SC" OMV  Petrom Marketing" SRL – stația 19 Buzăului

 

Faţă de concentraţiile maxime admise de Normativele şi actele de reglementare existente, nici un operator  economic care a transmis rezultatele automonitorizării, nu a înregistrat depăşiri ale indicatorilor .

 

   2.2.2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE    LABORATORUL APM BRĂILA

 

În luna decembrie 2014, laboratorul A.P.M Brăila a efectuat analize fizico-chimice la următoarele unităţi care prezintă impact asupra apelor de suprafaţă:

 

 • SC Omega Fish Group SRL

 

         Rezultatele analizelor efectuate  indică faptul că, nu s-au înregistrat depășiri ale limitei impuse la indicatorii din autorizație

            De asemenea, laboratorul A.P.M Brăila monitorizează agenţi economici ale căror ape, rezultate din procesul tehnologic, sunt deversate în canalizarea oraşului.

         În urma determinărilor efectuate,  s-a constatat că indicatorii monitorizați s-au încadrat în valorile maxime admise prevăzute în Normativele şi actele de reglementare existente.

 

CAPITOLUL 3

REŢEAUA DE RADIOACTIVITATE

Valorile înregistrate la staţia automată de monitorizare a dozei gama se încadrează în  limitele fondului natural.

 

CAPITOLUL 4

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII SOLULUI

 

În luna decembrie 2014, conform programului de monitorizare nu s-au prelevat probe de sol.

 

CAPITOLUL 5

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A ZGOMOTULUI URBAN

 

În cursul lunii decembrie 2014 conform planificării anuale, nu s-au efectuat determinări de zgomot.

         

CAPITOLUL 6

PROTECŢIA NATURII ŞI ARII PROTEJATE

        

DOMENIUL BIODIVERSITATE

 

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare: s-a analizat o documentaţie pentru pentru care s-au emis punct de vedere şi s-a participat la şedinţele CSC şi CAT.
 • S-a analizat documentația Amenajament silvic Brăila, amplasat pe teritoriile a 4 arii naturale protejate: de interes comunitar (ROSPA0005 și ROSCI 0006 Balta Mică a Brăilei), național (Parcul Natural Balta Mică a Brăilei) și de interes internațional (Insula Mică a Brăilei).
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului
 • S-a continuat introducerea datelor in aplicatia SIM –secţiunea Conservarea Naturii

 

DOMENIUL SOL-SUBSOL

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare: s-a analizat o documentație din punct de vedere al poziției față de perimetrul de protecție hidrogeologică a Lacului Sărat Brăila, și s-a emis punct de vedere.

 

CAPITOLUL 7

GESTIUNE DEŞEURI 

DOMENIUL DEŞEURI ŞI CHIMICALE

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare: a fost analizată documentația depusă de SC CELHART DONARIS SA pentru emiterea acordului de mediu pentru proiectul Consolidare și ecologizare pentru închiderea  finală a depozitului de deșeuri industriale nepericuloase și notificarea privind intenția de modificare a soluției tehnice de închidere a acestuia.
 • Au fost validate şi aprobate 7 formulare pentru transportul de deşeuri periculoase care se valorifică/reciclează/elimină în instalaţii din judeţul Brăila, conform HG 1061/2008, pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României, pentru SC SETCAR SA și OMV PETROM SA ASSET IX. S-au înregistrat în baza de date 74 formulare de expediţie/transport substanţe periculoase.
 • S-au colectat, validat şi prelucrat datele şi informaţiile necesare, s-au întocmit inventarele specifice şi s-au făcut raportările corespunzătoare privind:
  • fluxul deşeurilor;
  • firme autorizate pentru colectare/tratare DEEE trim IV 2014
  • firme autorizate pentru colectare/tratare vehicule scoase din uz - actualizarea listei operatorilor economici;
  • capitolele corespunzătoare domeniului din raportul lunar Fişa judeţului;
  • situația depozitelor de deșeuri industriale care au sistat activitatea.
 • Au fost acordate operatorilor economici 40 consultaţii tehnice pentru diferite tematici privind gestiunea deşeurilor corespunzătoare inventarelor sau raportărilor realizate pe parcursul lunii sau conform altor solicitări de informaţii din partea publicului interesat, în domeniul de activitate, statistica deșeurilor, completarea datelor în SIM;
 • S-a  continuat raportarea a datelor privind gestionarea VSU pentru anul 2013 ( sesiune deschisă în 26 noiembrie 2014) Obiectul raportării îl constituie vehiculele din categoria M1 și N1 exceptând vehiculele cu destinație specială definite conform Ordinului 211/2003.
 • Actualizarea inventarului echipamentelor cu conținut de PCB : s-au verificat în teren condensatoarelor cu PCB din două stații (Gropeni și Cuza Vodă) ale SC Electrica  Distribuție Muntenia Nord SA – SDEE Brăila și s-a aprobat un nou plan de eliminare a acestora.
 • Participare la două acţiuni de preluare şi distrugere în cadrul comisiilor de specialitate organizate conform OG 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului  şi a normelor metodologice de aplicare stabilite prin HG 371/2007 Republicată

 

CAPITOLUL 8

POLUĂRI ACCIDENTALE

 

În cursul lunii  Decembrie 2014 la nivelul judeţului Brăila nu s-au înregistrat poluări accidentale. 

 

 

 

CAPITOLUL 9

CHELTUIELI ŞI INVESTIŢII PENTRU MEDIU

 

Progresul financiar al proiectelor de infrastructură de mediu din judeţul Brăila este prezentat în tabelul următor :

   

 

 

Progres proiecte de infrastructura de mediu

   
                   

Nr. Crt.

Denumire proiect

Titular proiect

Localizarea proiectului (sat/comuna/oraş, judeţ)

Valoarea proiectului  RON

Proiecte implementate      ( pentru cele realizate )

 Perioada de implementare propusă              

 

sursa 1 /     valoare

sursa 2 / valoare

sursa 3 / valoare

sursa 4 / valoare

 

1

Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in jud. Braila

Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila

Judetul Braila (Aglomerarile Braila, Chiscani, Vadeni,  Faurei, Insuratei, Ianca, Viziru, Tufesti)

333.709.467

Fond de Coeziune 77,18%

Buget de Stat  11,80%

Buget Local 1,81%

Contributie Op. Reg.9,21%

2007-2013

 

257.540.530

39.388.552

6.059.777

30.720.608

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare realizari pana la 31.11.2014 (lei)

 

 

227.211.645,75

175.361.948,19

26.810.974,20

4.112.530,79

20.926.192,57

 

 

 

Progres financiar (%)

 

 

68,09%

68,09%

68,07%

67,87%

68,12%