Back

Raport starea mediului februarie 2014

Raport

privind CALITATEA FACTORILOR DE mediu

 judeŢul BrĂila

 

FEBRUARIE

 2014

 

Capitolul 1

 

1. REŢEAUA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII AERULUI ÎN      JUDEŢUL BRĂILA

 

REŢEAUA DE URMĂRIRE A PULBERILOR SEDIMENTABILE

Prelevări la imisii, conform STAS-ului 12574/87, se fac numai la pulberile sedimentabile monitorizate în reţeaua manuală. Aceasta este alcătuită din 10 puncte de control , amplasate astfel:

 1. Zona municipiului Brăila  - 7 puncte
 2. Localitatea Chiscani – 1 punct
 3. Localitatea Cazasu – 1 punct
 4. Localitatea Vărsătura - 1 punct

Valorile înregistrate în cursul lunii februarie 2014, pe puncte de prelevare, sunt prezentate în tabelul de mai jos :

 

Nr. crt.

Punct de monitorizare

PULBERI SEDIMENTABILE

 CMA = 17  g/m2/lună         

Concentraţia

medie lunară

Concentraţia medie pe luna anterioară

Tendinţa
mediei

1.

Sediu APM

6,29

2,49

2,52

2.

Uzina de apă Brăila

4,51

2,75

1,6

3.

Str. Gen. Gh.Avramescu

3,36

4,49

0,7

4.

Staţia Nord

1,80

2,84

0,6

5.

S.C. Hercules S.A.

3,96

4,31

0,9

6.

Str. Galaţi

5,53

-

-

7.

Primăria Brăila

7,61

-

-

8.

Cazasu

5,32

1,33

4,0

9.

Termocentrala Chiscani

-

-

-

10.

Vărsătura

5,93

5,31

1,1

 

         Pentru indicatorul pulberi sedimentabile, în luna februarie 2014, nu s-au înregistrat depăşiri ale limitei admise.

 

2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE

Această reţea este formată din 5 puncte de recoltare a probelor, amplasate după cum  urmează:

 •          Sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila.
 • Staţia Brăila 1- Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – trafic, care este amplasată pe  Calea Galaţi, nr. 53
 • Staţia Brăila 3 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – suburban, care este situată în Comuna Cazasu, jud. Brăila;
 • Staţia Brăila 4 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti (Staţia Nord).
 • Staţia Brăila 5 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. CET S.A.

 În luna februarie 2014 nu au căzut precipitații.

 

3. REŢEAUA AUTOMATĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI

Calitatea aerului în judeţul Brăila este monitorizată prin măsurători continue în cinci staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

 

BR 3

         Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.

 

         Rezultatele înregistrate sunt raportate la valorile limită prevăzute Legii 104/2011.

Staţia Brăila 1- Staţia de trafic este amplasată pe Calea Galaţi nr. 53 şi monitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul, cu fluxuri medii şi ridicate, de pe străzile limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2; NOx; CO; Pb; PM10; benzen; toluen; o,m,p-xilen; etilbenzen.

Staţia Brăila 2 - Este amplasată în Piaţa Independenţei nr. 1, la distanţă de trafic şi de zone industriale sau surse punctuale mari. Monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul oraşului. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2; NOx; CO; Pb; PM2,5; benzen; toluen; o,m,p-xilen; etilbenzen.

            Staţia Brăila 3 - Staţia este situată în Comuna Cazasu şi monitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane, localităţi unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică.

       Staţia Brăila 4 - Staţia este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti în incinta Staţiei de pompare ape uzate a Companiei de Utilităţi Publice Dunărea - Brăila şi determină nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe.

Staţia Brăila 5 - Staţia este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A. şi monitorizează nivelul de poluare a aerului din zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani.

 

 

Parametrii meteorologici monitorizaţi

Staţia      

Temperatura – valori lunare

Media

Maxima

Minima

BR2

1.74

7.73

-8.97

BR3

2.80

6.40

0.30

BR4

-

-

-

BR5

-

-

-

 

 

 

 

Staţia      

Umiditatea relativă – valori lunare

Media

Maxima

Minima

BR2

94.39

100.00

100.00

BR3

100.00

100.00

100.00

BR4

-

-

-

BR5

-

-

-

 

 

 

 

 

Staţia      

Presiunea atmosferica – valori lunare

Media

Maxima

Minima

BR2

1009.97

1029.71

998.01

BR3

1013.28

1019.67

1003.89

BR4

-

-

-

BR5

-

-

-

 

 

 

 

 

Poluanţii monitorizaţi

Valorile medii lunare nu au fost calculate unde datele au fost insuficiente.

Staţia

Tipul staţiei

Tip poluant monitorizat

Media

Maxima

Minima

Număr măsurători

U.M.

Limita

BR1

Trafic

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR2

Urban

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

0.27

1.36

0.09

643

mg/m3

10

O3

19.36

73.00

0.59

643

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

17

BR3

Suburban

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

6.46

9.64

3.90

352

mg/m3

200

NO2

10.30

28.76

3.8

352

mg/m3

200

Nox

20.20

43.62

14.03

352

mg/m3

30/an

CO

 

 

 

 

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR4

IND1

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR5

IND2

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

0.12

0.74

0.01

643

mg/m3

10

O3

64.32

123.07

9.34

565

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

 

 

 

 

mg/m3

50

 

 

 

Valorile înregistrate în luna februarie pentru NO2 s-au situat sub valorile limită zilnice admise de către OM 592/2002.

 

 

Limita la 8 h=10 mg /mc

 

Valorile înregistrate în luna februarie pentru CO, se situează sub valorile limită admise.

Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor şi alături de benzen este considerat ca făcând parte din categoria poluanţilor specifici rezultaţi din trafic.

 

 

În luna februarie media orară a indicatorului ozon nu a depăşit pragul de informare de 180 mg/m3.

 

Pentru determinarea pulberilor in suspensie se aplică 2 metode, respectiv metoda automată şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă.

In luna februarie nu s-au efectuat masuratori gravimetrice deoarece analizoarele au fost defecte.

În luna februarie nu s-au efectuat masuratori la indicatorul PM10 (măsurat în sistem continuu), deoarece analizoarele au fost defecte.

 

 

Evoluţia indicelui general de calitatea aerului

 

 Staţia BR-1 TRAFIC adresa: Calea Galaţi nr. 53, Brăila

 

Scurt circuit alimentare energie electrica

 

 

 

Staţia BR-2 FOND URBAN adresa: Piaţa Independenţei nr. 1, Brăila

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-3 FOND SUBURBAN adresa: Sat Cazasu

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-4 INDUSTRIAL 1 adresa: Şoseaua Baldovineşti nr. 22, Brăila

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-5 INDUSTRIAL 2 adresa Sat Chiscani:

 

Analizoare defecte

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 2

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII APELOR

 

2.1 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ

 Evaluarea stării ecologice a apelor de suprafaţă se face pe corpuri de apă cu frecvenţă semestrială.

2.2 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE CARE SUNT DEVERSATE  ÎN CURSURI DE APĂ ŞI CANALIZĂRILE LOCALITĂŢILOR

Analiza indicatorilor de calitate a apelor uzate a fost efectuată la nivelul judeţului Brăila de:

                       · agenţi economici prin sisteme proprii de automonitorizare;

                       · în cadrul laboratorului A.P.M. - Brăila

 

2.2.1. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE  AGENŢII  ECONOMICI

APM -  Brăila a primit rezultatele automonitorizării calităţii apelor uzate pe luna februarie 2014 de la următorii agenţi economici:

 

 • SC" BILLA Romania" SRL - filiala Brăila
 • SC" Carpat Beton „ SRL - Brăila
 • SC" VARD Brăila" SA - Brăila
 • SC" Vegetal Trading" SRL - Brăila
 • SC" Marex „ SA – Brăila
 • Compania de Utilităţi Publice „ Dunărea" Brăila
 • SC" Alypro" SRL - Brăila

 

Faţă de concentraţiile maxime admise de Normativele şi actele de reglementare existente nici un operator economic nu a înregistrat depăşiri ale indicatorilor monitorizaţi în buletinele de analiză transmise.

 

   2.2.2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE    LABORATORUL APM BRĂILA

În luna februarie 2014, laboratorul A.P.M Brăila a efectuat analize fizico-chimice la următoarele unităţi care prezintă impact asupra apelor de suprafaţă:

 

 • CUP Dunărea Brăila - Staţia de Epurare Brăila
 • SC Group Omega Fish SRL
 • SC Marex SA

 

         Rezultatele analizelor efectuate, au scos în evidenţă faptul că majoritatea indicatorilor determinaţi se încadrează în limitele stabilite prin actele de reglementare. Cei trei agenți economici au înregistrat depășiri ale limitei admise la indicatorul suspensii totale.

            De asemenea, laboratorul A.P.M Brăila a monitorizat și agenţi economici a căror ape rezultate din procesul tehnologic sunt deversate în canalizarea oraşului. În urma determinărilor efectuate, nu s-au constatat depăşiri ale limitelor maxime admise prevăzute în Normativele şi actele de reglementare existente, pentru indicatorii monitorizați.

 

CAPITOLUL 3

REŢEAUA DE RADIOACTIVITATE

Valorile înregistrate la staţia automată de monitorizare a dozei gama se încadrează în  limitele fondului natural.

CAPITOLUL 4

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII SOLULUI

În luna Februarie 2014, conform programului de monitorizare, nu s-au făcut prelevări la factorul de mediu sol.

CAPITOLUL 5

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A ZGOMOTULUI URBAN

În luna Februarie 2014, conform programului de monitorizare, nu s-au efectuat determinări de zgomot.

CAPITOLUL 6

PROTECŢIA NATURII ŞI ARII PROTEJATE  

 

DOMENIUL BIODIVERSITATE

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare:
  • s-au analizat 2 documentaţii pentru emitere acte de reglementare, s-au emis 2 puncte de vedere şi s-a participat la şedinţele CSC şi CAT.
 • A fost emisa o autorizatie pentru capturarea, transportul, detinerea si eliberarea ulterioara a 5 exemplare din specia Mustela lutreola conform Ordinului MMSC nr. 80/2014 privind aprobarea derogarii in scop stiintific pentru speciile castor fiber si Mustela lutreola pentru INCDPM –subunitatea Institutul National de Cercetare Dezvolatre Delta Dunarii Tulcea.
 • În vederea introducerii datelor în  sistemul integrat de mediu (SIM) s-a solicitat gestionarilor fondurilor cinegetice raportarea situației privind capturile și uciderile accidentale conform HG 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
 • S-a solicitat administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate din județul Brăila transmiterea  rapoartelor de activitate pe anul 2013 precum și actualizarea informațiilor privind convențiile de custodie.
 • S-a continuat introducerea datelor in aplicatia SIM –secţiunea Conservarea Naturii, pe modulele grădini zoologice, derogări, autorizații, capturi și ucideri accidentale.
 • S-au furnizat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură Brăila informații referitoare la ariile protejate din județul Brăila și reglementarea activităților din arii protejate în vederea verificării respectării normelor de ecocondiționalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru care se acordă plăţi directe agricultorilor.
 • S-a participat la workshop-ul organizat  de Universitatea Bucureşti-Centrul de Cercetare în Ecologie Sistemică şi Sustenabilitate în cadrul proiectelor VOLANTE- "Visions of Landuse Transitions in Europe" şi BESAFE-"Biodiversity and Ecosystem Services: Arguments for Our Future Environment".
 • S-a participat la o acţiune de educaţie ecologică–masă rotundă în cadrul proiectului "Peisajul de pe strada mea"-Concurs judeţean de machete, organizat de Şcopala M. Dragomir Brăila.
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.

 

DOMENIUL SOL-SUBSOL

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare:
  • s-a analizat o documentaţie pentru emitere acte de reglementare, pentru care s-a emis punct de vedere.
  • S-a efectuat o verificare in teren pentru emiterea obligatiilor de mediu la SC TERMOELECTRICA SA pentru Centrala termica Ianca, al carei amplasament figureaza pe lista privind siturile contaminate/potential contaminate, propusa de APM Braila
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.
 • Au fost verificate /validate inregistrari ale SC OMV PETROM SA în aplicația SIM – domeniul sol-subsol, pentru amplasamente potential contaminate.
 • S-au verificat planurile proiectele tehnice de refacere a mediului precum si anexele referitoare la valoarea garanţiei financiare pentru refacerea mediului pentru anul 2014, pentru SC UNITA TURISM HOLDING SA si SC TBRCM SRL care isi desfasoara activitatea in perimetrul de protectie a Lacului Sarat.

 

 

DOMENIUL DEZVOLTARE DURABILĂ

 • Pentru monitorizarea stadiului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a judeţului Brăila pentru perioada 2010-2015 s-au transmis informațiile referitoare la proiectele implementate/în curs de realizare din domeniul protecției mediului .

 

CAPITOLUL 7

GESTIUNE DEŞEURI

 

DOMENIUL DEŞEURI ŞI CHIMICALE

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare:
  • s-au analizat 2 documentaţii pentru emitere acte de reglementare, s-au emis 2 puncte de vedere şi s-a participat la şedinţele CSC şi CAT.
 • Au fost validate şi aprobate 7 formulare pentru transportul de deşeuri periculoase care se valorifică/reciclează/elimină în instalaţii din judeţul Brăila, conform HG1061/2008, pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României, pentru SC SETCAR SA. S-au înregistrat în baza de date  49 formulare de expediţie/transport substanţe periculoase.
 • S-au colectat, validat şi prelucrat datele şi informaţiile necesare, s-au întocmit inventarele specifice şi s-au făcut raportările corespunzătoare privind:
  • fluxul deşeurilor;
  • firme autorizate pentru colectare/tratare vehicule scoase din uz - actualizarea listei operatorilor economici;
  • inventar „Ambalaje 2012"- s-au identificat operatorii şi autorităţile administraţiei publice locale care intră sub incidenţa HG 621/2005 cu modif. ulterioare şi care  trebuie să raporteze conform Ord. MMP 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje și s-a monitorizat inscrierea acestora in Sistemul Integrat de Mediu (SIM ambalaje) și introducerea datelor aferente anului 2012;
  • capitolele corespunzătoare domeniului din raportul lunar Fişa judeţului.
  •  Finalizarea introducerii în Sistemul Integrat de Mediu (SIM ) a datelor referitoare la gestionarea uleiului uzat pentru 2012: generatori, service auto, colectori, importatori in vederea aprobarii si validarii datelor;
  • Colectarea de informatii si date referitoare la substante reglementate sub Regulamentul 689/2008 privind importul, exportul anumitor produse chimice periculoase (procedura PIC);
  • Finalizarea introducerii în Sistemul Integrat de Mediu (SIM ) a datelor referitoare la PCB 2012 in vederea aprobarii si validarii datelor.
  • Finalizarea Introducerii in Baza Nationala de date a vehicule scoase din uz colectate si tratate in 2012- Programul de reinoire a parcului auto.
  • Colectarea datelor in vederea realizarii la nivel judetean si national a inventarului agentilor economici care detin cladiri cu azbest sau articole care contin azbest;
  • Actualizarea inventarului operatorilor econimici care desfasoara activitati cu substante reglementate prin Regulamentul 1005/2009 privind substante care epuizeaza stratul de ozon;

 

 • Au fost acordate operatorilor economici 80 consultaţii tehnice pentru diferite tematici privind gestiunea deşeurilor corespunzătoare inventarelor sau raportărilor realizate pe parcursul lunii sau conform altor solicitări de informaţii din partea publicului interesat, în domeniul de activitate, inscrierea in SIM ambalaje;
 • Participare la 2 acţiuni de preluare şi distrugere în cadrul comisiilor de specialitate organizate conform OG 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului  şi a normelor metodologice de aplicare stabilite prin HG 371/2007 Republicată.
 • Personalul a participat la instruirea organizată on line de către ANPM pentru implementarea sistemului informatic integrat de mediu (SIM) - componenta deşeuri şi chimicale, contestatii si rezolvarea functie de prioritati;

 

CAPITOLUL 8

POLUĂRI ACCIDENTALE

În luna Februarie 2014 pe teritoriul judeţului Brăila nu s-au  înregistrat    poluări accidentale.

 

CAPITOLUL 9

CHELTUIELI ŞI INVESTIŢII PENTRU MEDIU

Progresul financiar al proiectelor de infrastructură de mediu din judeţul Brăila actualizat la     28.02.2014 este prezentat în tabelul următor :

 

Nr. Crt.

Denumire proiect

Titular proiect

Localizarea proiectului (sat/comuna/oraş, judeţ)

Valoarea proiectului  RON

Proiecte implementate

 Perioada de implementare propusă              

sursa 1 /     valoare

sursa 2 / valoare

sursa 3 / valoare

sursa 4 / valoare

1

Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in jud. Braila

Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila

Judetul Braila (Aglomerarile Braila, Chiscani, Vadeni,  Faurei, Insuratei, Ianca, Viziru, Tufesti)

333.709.467,00

Fond de Coeziune 77,18%

Buget de Stat  11,80%

Buget Local 1,81%

Contributie

 Operator

 Regional 9,21%

2007-2013

257.540.530,00

39.388.552,00

6.059.777,00

30.720.608,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare realizari pana la 28.02.2014 (lei)

 

 

172.374.208,59

133.038.414,19

20.340.156,61

3.119.973,18

15.875.664,61

 

 

Progres financiar (%)

 

 

51,65%

51,66%

51,64%

51,49%

51,68%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

          Întocmit,                                                  Şef Serviciu Monitorizare,

Aurel BĂNUȚĂ                                           Nicoleta ROADEVIN