Back

Starea mediului Aprilie 2015

Raport

privind CALITATEA FACTORILOR DE mediu

 judeŢul BrĂila

 

APRILIE

2015


Capitolul 1

 

1. REŢEAUA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII AERULUI ÎN      JUDEŢUL BRĂILA

 

REŢEAUA DE URMĂRIRE A PULBERILOR SEDIMENTABILE

Prelevări la imisii, conform STAS-ului 12574/87, se fac numai la pulberile sedimentabile monitorizate în reţeaua manuală. Aceasta este alcătuită din 10 puncte de control , amplasate astfel:

 1. Zona municipiului Brăila  - 7 puncte
 2. Localitatea Chiscani – 1 punct
 3. Localitatea Cazasu – 1 punct
 4. Localitatea Vărsătura - 1 punct

Valorile înregistrate în cursul lunii aprilie 2015, pe puncte de prelevare, sunt prezentate în tabelul de mai jos :

 

Nr. crt.

Punct de monitorizare

PULBERI SEDIMENTABILE

 CMA = 17  g/m2/lună         

Concentraţia

medie lunară

Concentraţia medie pe luna anterioară

Tendinţa
mediei

1.

Sediu APM

8,22

11,0

0,7

2.

Uzina de apă Brăila

4,61

1,78

2,5

3.

Str. Gen. Gh.Avramescu

5,85

4,09

1,4

4.

Staţia Nord

8,68

5,56

1,5

5.

S.C. Hercules S.A.

7,34

5,78

1,2

6.

Str. Galaţi

11,28

10,34

1,1

7.

Primăria Brăila

6,83

5,98

1,1

8.

Cazasu

15,53

5,08

3,05

9.

Termocentrala Chiscani

11,94

-

-

10.

Vărsătura

29,64

22,37

1,3

 

         În luna aprilie 2015, la indicatorul pulberi sedimentabile, s-a înregistrat o depășire de aproximativ 74% față de concentrația maximă admisă, în punctul de prelevare Vărsătura.

 

2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE

 

Această reţea este formată din 5 puncte de recoltare a probelor, amplasate după cum urmează:

 • Sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila.
 • Staţia Brăila 1- Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – trafic, care este amplasată pe Calea Galaţi, nr. 53
 • Staţia Brăila 3 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – suburban, care este situată în Comuna Cazasu, jud. Brăila;
 • Staţia Brăila 4 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti (Staţia Nord).
 • Staţia Brăila 5 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. CET S.A.

 

În urma monitorizarii precipitaţiilor, în luna aprilie 2015, s-au înregistrat: o cantitate totală de 90,5 l/mp și o cantitate medie de 18,1 l/mp.  Nu s-au înregistrat precipitații acide, valorile pH-ului situându-se în intervalul 7,02-7,5 upH.

 

2.1 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ

 Evaluarea stării ecologice a apelor de suprafaţă se face pe corpuri de apă cu frecvenţă semestrială.

 

2.2 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE CARE SUNT DEVERSATE  ÎN CURSURI DE APĂ ŞI CANALIZĂRILE LOCALITĂŢILOR

Analiza indicatorilor de calitate a apelor uzate a fost efectuată la nivelul judeţului Brăila de:

                       · agenţi economici prin sisteme proprii de automonitorizare;

                       · în cadrul laboratorului A.P.M. – Brăila

 

2.2.1. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE                          AGENŢII  ECONOMICI

APM -  Brăila a primit rezultatele automonitorizării calităţii apelor uzate pe luna aprilie 2015 de la următorii agenţi economici:

 

 1. SC" Serv Somef" SRL - Jirlău
 2. SC" REWE Romania" SRL - Brăila
 3. SC" Metro Cash & Carry Romania" SRL - Brăila
 4. SC" VARD Brăila" SA - Brăila
 5. SC" Mimbu" SRL - Brăila
 6. SC" Electrica Serv" SA - Muntenia NORD A.I.S.E - Brăila
 7. SC" Tebu Consult Invest" SRL - Tufești
 8. SC" Bona Avis" SRL - Ianca

 

Faţă de concentraţiile maxime admise de Normativele şi actele de reglementare existente, nici un operator  economic care a transmis rezultatele automonitorizării, nu a înregistrat depăşiri ale indicatorilor.

 

   2.2.2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE    LABORATORUL APM BRĂILA

În luna aprilie 2015, laboratorul A.P.M Brăila a efectuat analize fizico-chimice la următoarele unităţi care prezintă impact asupra apelor de suprafaţă:

 

 • Stația de Epurare Însurăței – CUP Brăila
 • Stația de Epurare Făurei – CUP Brăila
 • În ambele puncte de prelevare s-au înregistrat depărișiri valorilor limită astfel: la Stația de Epurare Însurăței la indicatorii CBO5, detergenți, substanțe extractibile, iar la Stația de Epurare Făurei la materii totale în suspensie, reziduu fix și substanțe extractibile.   
 • De asemenea, laboratorul A.P.M Brăila a monitorizat și agenţi economici a căror ape rezultate din procesul tehnologic sunt deversate în canalizarea oraşului. În urma determinărilor efectuate s-au constatat depășiri ale  limitei impuse la indicatorii: materii totale în suspensie și substanțe extractibile de la SC Agrimon Siliștea și de la agenții economici SC Lactas Ianca și Super Eggs Plopu la indicatorul substanțe extractibile.

 

  3. REŢEAUA AUTOMATĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI

 

Calitatea aerului în judeţul Brăila este monitorizată prin măsurători continue în cinci staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

 

BR 3

         Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.

 

         Rezultatele înregistrate sunt raportate la valorile limită prevăzute de Legea 104/2011.

Staţia Brăila 1- Staţia de trafic este amplasată pe Calea Galaţi nr. 53 şi monitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul, cu fluxuri medii şi ridicate, de pe străzile limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

Staţia Brăila 2 - Este amplasată în Piaţa Independenţei nr. 1, la distanţă de trafic şi de zone industriale sau surse punctuale mari. Monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul oraşului. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, PM2,5, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

            Staţia Brăila 3 - Staţia este situată în Comuna Cazasu şi monitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane, localităţi unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

       Staţia Brăila 4 - Staţia este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti în incinta Staţiei de pompare ape uzate a Companiei de Utilităţi Publice Dunărea - Brăila şi determină nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10.

Staţia Brăila 5 - Staţia este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A. şi monitorizează nivelul de poluare a aerului din zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

 

Parametrii meteorologici monitorizaţi

       

În luna aprilie nu s-au măsurat parametrii meteorologici din cauza defecţiunilor existente.

 

Poluanţii monitorizaţi

Valorile medii lunare nu au fost calculate unde datele au fost insuficiente.

Staţia

Tipul staţiei

Tip poluant monitorizat

Media

Maxima

Minima

Număr măsurători

U.M.

Limita

BR1

Trafic

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR2

Urban

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

62.03

6.22

286

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

0.07

0.43

0.02

720

mg/m3

10

O3

71.8

120.41

14.74

559

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

36.68

73.91

19.72

672

mg/m3

17

BR3

Suburban

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

0.06

0.66

0.02

720

mg/m3

10

O3

-

85.36

8.21

504

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

 

 

 

 

mg/m3

50

BR4

IND1

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

0.05

0.51

0.00

711

mg/m3

10

O3

-

119.92

15.33

531

mg/m3

120

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR5

IND2

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

 

0.01

0.09

132

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

 

 

 

Limita la 8 h=10 mg /mc

 

Valorile înregistrate în luna aprilie pentru CO, se situează sub valorile limită admise.

Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor şi alături de benzen este considerat ca făcând parte din categoria poluanţilor specifici rezultaţi din trafic.

 

 

 

Valorile înregistrate în luna aprilie pentru NO2 s-au situat sub valorile limită zilnice admise.

 

 

În luna aprilie media orară a indicatorului ozon nu a depăşit pragul de informare de 180 mg/m3.

 

Evoluţia valorilor medii zilnice înregistrate automat pentru indicatorul PM10 este prezentată în graficul de iunie jos.

 

 

 

Pentru determinarea pulberilor in suspensie se aplică 2 metode, respectiv metoda automată şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă.

In luna  aprilie nu s-au efectuat masuratori gravimetrice deoarece analizoarele au fost defecte.

 

 

Evoluţia indicelui general de calitatea aerului

 

 Staţia BR-1 TRAFIC adresa: Calea Galaţi nr. 53, Brăila

 

Scurt circuit alimentare energie electrica

 

 

 

Staţia BR-2 FOND URBAN adresa: Piaţa Independenţei nr. 1, Brăila

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-3 FOND SUBURBAN adresa: Sat Cazasu

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-4 INDUSTRIAL 1 adresa: Şoseaua Baldovineşti nr. 22, Brăila

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-5 INDUSTRIAL 2 adresa Sat Chiscani:

 

Analizoare defecte

 

 

CAPITOLUL 3

REŢEAUA DE RADIOACTIVITATE

 

Valorile înregistrate la staţia automată de monitorizare a dozei gama se încadrează în  limitele fondului natural.

CAPITOLUL 4

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII SOLULUI

 

În luna aprilie 2015, conform programului de monitorizare, s-au prelevat probe de sol din zonele care se află sub influienta Depozitului Ecologic Tracon și a fostului Depozit de Deșeuri Menajere Baldovinești.

 Rezultatele analizelor principalilor indicatori pentru probele de sol, recoltate pe două adâncimi 0 – 20cm și 20 – 40cm, în cele două puncte de prelevare, ne arată următoarele:

 • Reacţia solului (pH-ul) pentru probele monitorizate, în această lună, se situează în domeniul neutru în punctul de prelevare de la Tracon, la adâncimea de 0 – 20 cm, și slab alcalin pentru celelalte trei probe;
 • Conţinutul total de săruri solubile (CTSS) nu prezintă depăşiri ale limitei impuse, solurile monitorizate intrând în categoria solurilor nesalinizate;
 • Conţinutul în substanţă organică (Corg %) şi humus, în ambele puncte de prelevare, a înregistrat valori specifice solurilor ușor poluate .

 

CAPITOLUL 5

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A ZGOMOTULUI URBAN

 

RAPORTARE LUNARĂ APRILIE 2015                          

Rezultatele măsurătorilor sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos:

 

Nrcrt

            

PUNCT DE MĂSURARE

NIVEL DE ZGOMOT, dB (A)

echivalent

Maxim admisibil

Stradă de categorie tehnică IV de deservire locală - lăţime 3m

1

Orientului/Poliţie

59,49

60

2

Rubinelor/Univ. Brâncoveanu

53,96

Stradă de categorie tehnică III de colectare - lăţime 7m

3

Rahova/Biserica Sf. Constantin

64,38

65

4

Comuna din Paris/Focşani

70,62

5

Chişinău/Grigore Alexandrescu

67,79

Stradă de categorie tehnică II de legătură – lăţime 14m

6

Centură - IDMS

69,86

70

7

Calea Galaţi (Pţa. Traian)

67,62

8

1 Decembrie 1918/Griviţa

71,11

9

1 Decembrie 1918/Dorobanţi

68,77

Stradă de categorie tehnică I - lăţime 21m

10

B-dul Dorobanţilor/Apollo

73,08

80

 

11

B-dul Independenţei - APM

64,60

12

Calea Călăraşi IAS-IMB

70,93

13

Calea Călăraşi/Dorobanţi

68,64

14

Calea Galaţi/Dorobanţi

71,77

15

Calea Călăraşi/B-dul Independenţei

67,94

16

Calea Călăraşi/ Griviţa

70,62

Parcuri, zone de recreere, tratament medical şi balneoclimateric

17

Parcul Grădina Mare

51,49

45

18

Parcul Monument

51,81

19

Faleza Dunării

48,57

20

Staţiunea Lacu - Sărat

47,99

21

Spitalul Sf. Spiridon

66,7

 Incinte de şcoli, creşe, grădiniţe, spaţii de joacă

22

Liceul Gh. M. Murgoci

59,99

75

23

Liceul N. Iorga

58,89

24

Liceul N. Bălcescu

64,33

25

Şcoala Generală nr. 7

57,2

26

Şcoala Generală nr. 8

57,12

Pieţe, spaţii comerciale, restaurante în aer liber

27

Piaţa Concordia

73,06

65

28

Piaţa Halelor

66,06

29

Piaţa Radu Negru

59,19

30

Piaţa Microhală

62,99

31

Restaurant Continental

65,92

32

Restaurant Swing

55,81

Incinte industriale

33

S.C. Progresu S.A.

63,84

65

34

S.C. Farex S.A.

59,01

35

S.C. Laminoru S.A.

62,66

36

Şantier Naval Aker

55,57

Parcaje auto

37

Supermarket XXL

60,71

90

38

Supermarket Billa

59,13

Zone rezidenţiale

39

Teatrul Maria Filotti

61,78

50

40

Şoseaua Buzăului (Supermarket Billa)

61,51

41

Faleza Dunării (Direcţia de Finanţe)

51,67

42

Cartier Hipodrom

62,75

         

 

        

În urma măsurătorilor efectuate s-au constatat următoarele depăşiri:

 

 • pe străzile de categorie tehnică III limita admisă de 65 dB a fost depășită în 2 puncte , maxima fiind în punctul Comuna din Paris/Focșani și depășește limita cu 8,6 %;
 • pe străzile de categorie tehnică II, a fost înregistrată o depășire în punctul 1 Decembrie 1918/Grivița de 1,6 %, față de limita admisă;
 • la limita exterioară a parcurilor, zonelor de recreere, tratament medical şi balneoclimateric nivelul de zgomot echivalent depăşeşte limita admisă în toate punctele expertizate. Cea mai mare valoare a nivelului de zgomot echivalent depăşeşte limita cu 48,2 % în punctul Spitalul Sf. Spiridon;
 • la limita exterioară a piețelor au fost 3 depășiri dintre care maxima înregistrată a fost la Piața Concordiei și depășește limita admisă cu 12,4%.
 • în zonele rezidenţiale, care se află în vecinătatea unor străzi intens circulate sau în apropierea unor pieţe şi supermarketuri, s-au înregistrat depăşiri ale limitei admise în toate cele patru puncte expertizate. Valoarea maximă depăşeşte limita cu 25,5 % şi a fost înregistrată în zona rezidențială Cartier Hipodrom.

 

CAPITOLUL 6

 

PROTECŢIA NATURII ŞI ARII PROTEJATE

 

DOMENIUL BIODIVERSITATE

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare: s-au analizat 3 documentaţii pentru emitere acte de reglementare pentru care s-a emis un punct de vedere şi s-a participat la şedinţele CSC, CAT și ale grupurilor de lucru în cadrul procedurii SEA.
 • S-a participat la prima dezbatere publica cu factorii interesați, pentru elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000  ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și al ariilor naturale protejate suprapuse, organizată de Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice, custode al ariilor protejate.
 • S-au analizat rapoartele de activitate pentru anul 2014 transmise de administratori/custozi și s-au transmisa informațiilor solicitate de ANPM pentru evaluarea activității custozilor.
 • S-a transmis la A.J.V.P.S. Brăila lista ariilor naturale protejate care se suprapun cele 19 fonduri cinegetice gestionate de asociație şi datele de contact ale administratorilor şi custozilor acestora.
 • Participare la cursul "Protectia mediului si planuri de management pentru arii protejate" în cadrul proiectului „Instruirea personalului implicat în gestionarea POS Mediu 2007 – 2013, privind pregătirea accesării şi implementarea fondurilor europene în perioada 2014-2020".
 • S-a întocmit şi transmis la ANPM situaţia actualizată privind lista anuală a colecției de animale aferentă anului 2014 pentru Parcul Zoologic Brăila și fișa de evidență corespunzătoare trimestrului I 2015, reactualizată conform Ord. MMDD nr. 755/2007 privind aprobarea modelului fişei de evidenţă a fiecărei grădini zoologice şi fiecărui acvariu public, precum şi a Registrului naţional al grădinilor zoologice şi acvariilor publice.
 • S-a continuat introducerea datelor in aplicatia SIM –secţiunea Conservarea Naturii, pe modulele grădini zoologice, derogări, autorizații, capturi și ucideri accidentale.
 • S-au emis 2 autorizaţii conform Ord. MMDD nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestorapentru recoltare şi comercializare plante, pentru persoane fizice, una pentru recoltare/comercializare plante pentru o persoană fizică și un pentru capturare melci comestibili pentru o persoană juridică.
 • S-au furnizat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură Brăila informații referitoare la situația administrării ariilor protejate din județul Brăila în vederea verificării respectării normelor de ecocondiționalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru care se acordă plăţi directe agricultorilor.
 • S-au transmis la ANPM informațiile necesare pentru elaborarea Raportului Național privind implementarea Convenției de la Bonn (CMS), pentru perioada 2011 – 2014.
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.
 • Participare  în comisie licitaţie în vederea concesionării  a suprafeței de teren de 252,93 ha teren agricol amplasat în zona Blasova, comuna Frecăţei, judeţul Brăila aflat în domeniul public al Jud. Brăila și administrarea CJ Brăila situată în perimetrul ROSCI 0012Brațul Măcin, cât şi al ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0040 Dunărea Veche Brațul Măcin.

 

DOMENIUL SOL - SUBSOL

 • În cadrul colaborării cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare s-a realizat verificarea amplasamentului  și a documentației depuse pentru solicitarea autorizației integrate de mediu la Platforma de depozitare temporară a sedimentelor - Oprișenești a SC OMV Petrom SA.
 • S-a solicitat operatorilor care desfășoară activități de extracție a petrolului și gazelor să urgenteze elaborarea planurilor de gestionare a deșeurilor din industria extractivă conform Directivei 2006/21 și prevederilor HG nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive.
 • S-au transmis informații privind normele legale ce trebuie respectate la realizarea amenajărilor pentru gestionarea gunoiului de grajd, în vederea accesării finanţării prin PNDR, pentru submăsura 6.1-Instalarea tânărului fermier.
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.

 

CAPITOLUL 7

 

DOMENIUL DEŞEURI ŞI CHIMICALE

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare: au fost analizate 2 documentaţii pentru emitere autorizație de mediu, pentru care s-a participat la verificarea amplasamentului și s-a emis un punct de vedere.
 • Au fost validate şi aprobate 8 formulare pentru transportul de deşeuri periculoase care se valorifică/reciclează/elimină în instalaţii din judeţul Brăila, conform HG 1061/2008, pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul Românie. S-au înregistrat în baza de date 49 formulare de expediţie/transport substanţe periculoase.
 • S-au colectat, validat şi prelucrat datele şi informaţiile necesare, s-au întocmit inventarele specifice şi s-au făcut raportările corespunzătoare privind:
  • fluxul deşeurilor;
  • firme autorizate pentru colectare/tratare vehicule scoase din uz - actualizarea listei operatorilor economici;
  • capitolele corespunzătoare domeniului din raportul lunar Fişa judeţului şi Raportul anual starea factorilor de mediu în judeţul Brăila;
  • transportul deșeurilor periculoase – trimestrul I 2015;
  • operatori economici autorizați  în activitatea de colectare / tratare deșeuri de baterii și acumulatori.
 • Au fost acordate operatorilor economici 46 consultaţii tehnice pentru diferite tematici privind gestiunea deşeurilor corespunzătoare inventarelor sau raportărilor realizate pe parcursul lunii sau conform altor solicitări de informaţii din partea publicului interesat, în domeniul de activitate, statistica deșeurilor, completarea datelor în SIM;
 • Deschiderea sesiunii de raportare VSU colectate și tratate  în 2014 – introducerea datelor in Sistemul Integrat de Mediu.
 • In perioada 3 - 4 aprilie  s-a desfasurat in municipiul Braila Campania de colectare DEEE „Locul deseurilor nu este in preajma ta" organizată de Asociația RoRec in parteneriat cu Primaria Brăila. Cu această ocazie au fost colectate prin cele 4 puncte de colectare amenajate o cantitate de aproximativ 14 tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice.

 

 

CAPITOLUL 8

 

POLUĂRI ACCIDENTALE

 

În cursul lunii  Aprilie 2015 la nivelul jud. Brăila nu s-au înregistrat poluări  accidentale.

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 9

 

CHELTUIELI ŞI INVESTIŢII PENTRU MEDIU

 

Progresul financiar al proiectelor de infrastructură de mediu din judeţul Brăila este prezentat în tabelul următor :

 

Progres proiecte de infrastructura de mediu actualizat la 31.03.2015

 

Nr. Crt.

Denumire proiect

Titular proiect

Localizarea proiectului

Valoarea proiectului  RON

Proiecte implementate            ( pentru cele realizate )

sursa 1 /     valoare

sursa 2 / valoare

sursa 3 / valoare

sursa 4 / valoare

1

Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in jud. Braila

Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila

Judetul Braila (Aglomerarile Braila, Chiscani, Vadeni,  Faurei, Insuratei, Ianca, Viziru, Tufesti)

333.709.467,00

Fond de Coeziune 77,18%

Buget de Stat  11,80%

Buget Local 1,81%

Contributie Operator Regional 9,21%

257.540.530,00

39.388.552,00

6.059.777,00

30.720.608,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare realizari pana la 31.03.2015 (lei)

 

 

236.164.607,62

182.271.844,16

27.867.423,70

4.274.579,40

21.750.760,36

 

Progres financiar (%)

 

 

70,77%

70,77%

70,75%

70,54%

70,80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

            

 

 

 Şef Serviciu Monitorizare și Laboratoare,

 

      Nicoleta ROADEVIN

 

                                                                                                        Întocmit,

                                                                                                     Aurel BĂNUȚĂ