Back

Starea mediului Februarie 2015

Raport

privind CALITATEA FACTORILOR DE mediu

 judeŢul BrĂila

 

FEBRUARIE

 2015


Capitolul 1

 

1. REŢEAUA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII AERULUI ÎN      JUDEŢUL BRĂILA

 

REŢEAUA DE URMĂRIRE A PULBERILOR SEDIMENTABILE

Prelevări la imisii, conform STAS-ului 12574/87, se fac numai la pulberile sedimentabile monitorizate în reţeaua manuală. Aceasta este alcătuită din 10 puncte de control , amplasate astfel:

 1. Zona municipiului Brăila  - 7 puncte
 2. Localitatea Chiscani – 1 punct
 3. Localitatea Cazasu – 1 punct
 4. Localitatea Vărsătura - 1 punct

 

Valorile înregistrate în cursul lunii februarie 2015, pe puncte de prelevare, sunt prezentate în tabelul de mai jos :

 

Nr. crt.

Punct de monitorizare

PULBERI SEDIMENTABILE

 CMA = 17  g/m2/lună         

Concentraţia

medie lunară

Concentraţia medie pe luna anterioară

Tendinţa
mediei

1.

Sediu APM

5,21

1,5

3,4

2.

Uzina de apă Brăila

3,02

1,09

2,7

3.

Str. Gen. Gh.Avramescu

4,17

3,36

1,2

4.

Staţia Nord

2,12

1,01

2,0

5.

S.C. Hercules S.A.

4,31

3,41

1,2

6.

Str. Galaţi

8,58

1,63

5,2

7.

Primăria Brăila

6,62

1,33

4,9

8.

Cazasu

2,16

1,01

2,1

9.

Termocentrala Chiscani

3,37

1,24

2,7

10.

Vărsătura

9,96

3,27

3,04

 

         În luna februarie 2015, la indicatorul pulberi sedimentabile nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită. Tendința mediei este în creștere accentuată, fapt ce se datorează valorilor foarte scăzute din luna precedentă.

 

 

2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE

 

Această reţea este formată din 5 puncte de recoltare a probelor, amplasate după cum  urmează:

 • Sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila.
 • Staţia Brăila 1- Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – trafic, care este amplasată pe  Calea Galaţi, nr. 53
 • Staţia Brăila 3 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – suburban, care este situată în Comuna Cazasu, jud. Brăila;
 • Staţia Brăila 4 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti (Staţia Nord).
 • Staţia Brăila 5 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. CET S.A.

 

În urma monitorizarii precipitaţiilor, în luna februarie 2015, s-au înregistrat:

- o cantitate totală de 240,4 l/mp și o cantitate medie de 24,04 l/mp.

 Nu s-au înregistrat precipitații acide, valorile pH-ului variind în intervalul 6,68-7,22 upH.

 

  3. REŢEAUA AUTOMATĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI

 

Calitatea aerului în judeţul Brăila este monitorizată prin măsurători continue în cinci staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

 

BR 3

         Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.

 

         Rezultatele înregistrate sunt raportate la valorile limită prevăzute de Legea 104/2011.

Staţia Brăila 1- Staţia de trafic este amplasată pe Calea Galaţi nr. 53 şi monitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul, cu fluxuri medii şi ridicate, de pe străzile limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

Staţia Brăila 2 - Este amplasată în Piaţa Independenţei nr. 1, la distanţă de trafic şi de zone industriale sau surse punctuale mari. Monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul oraşului. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, PM2,5, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

            Staţia Brăila 3 - Staţia este situată în Comuna Cazasu şi monitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane, localităţi unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

       Staţia Brăila 4 - Staţia este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti în incinta Staţiei de pompare ape uzate a Companiei de Utilităţi Publice Dunărea - Brăila şi determină nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10.

Staţia Brăila 5 - Staţia este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A. şi monitorizează nivelul de poluare a aerului din zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

 

Parametrii meteorologici monitorizaţi

       

În luna februarie nu s-au măsurat parametrii meteorologici din cauza defecţiunilor existente.

 

 

Poluanţii monitorizaţi

Valorile medii lunare nu au fost calculate unde datele au fost insuficiente.

Staţia

Tipul staţiei

Tip poluant monitorizat

Media

Maxima

Minima

Număr măsurători

U.M.

Limita

BR1

Trafic

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR2

Urban

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

0.12

0.89

0.02

672

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

17

BR3

Suburban

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

0.14

2.19

0.02

670

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

26.11

221.81

0.7

670

mg/m3

50

BR4

IND1

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

0.10

3.15

0.00

672

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR5

IND2

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

 

 

 

Limita la 8 h=10 mg /mc

 

Valorile înregistrate în luna februarie pentru CO, se situează sub valorile limită admise.

Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor şi alături de benzen este considerat ca făcând parte din categoria poluanţilor specifici rezultaţi din trafic.

În luna februarie nu s-au efectuat măsurători la indicatorului NO2 deoarece analizoarele au fost defecte.

În luna februarie nu s-au efectuat măsurători la indicatorului ozon deoarece analizoarele au fost defecte.

Evoluţia valorilor medii zilnice înregistrate automat pentru indicatorul PM10 este prezentată în graficul de iunie jos.

 

 

 

Pentru determinarea pulberilor in suspensie se aplică 2 metode, respectiv metoda automată şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă.

In luna  februarie nu s-au efectuat masuratori gravimetrice deoarece analizoarele au fost defecte.

 

 

Evoluţia indicelui general de calitatea aerului

 

 Staţia BR-1 TRAFIC adresa: Calea Galaţi nr. 53, Brăila

 

Scurt circuit alimentare energie electrica

 

 

 

Staţia BR-2 FOND URBAN adresa: Piaţa Independenţei nr. 1, Brăila

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-3 FOND SUBURBAN adresa: Sat Cazasu

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-4 INDUSTRIAL 1 adresa: Şoseaua Baldovineşti nr. 22, Brăila

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-5 INDUSTRIAL 2 adresa Sat Chiscani:

 

Analizoare defecte

 

 

 

2.1 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ

 Evaluarea stării ecologice a apelor de suprafaţă se face pe corpuri de apă cu frecvenţă semestrială.

 

2.2 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE CARE SUNT DEVERSATE  ÎN CURSURI DE APĂ ŞI CANALIZĂRILE LOCALITĂŢILOR

Analiza indicatorilor de calitate a apelor uzate a fost efectuată la nivelul judeţului Brăila de:

                       · agenţi economici prin sisteme proprii de automonitorizare;

                       · în cadrul laboratorului A.P.M. – Brăila

 

2.2.1. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE                          AGENŢII  ECONOMICI

APM -  Brăila a primit rezultatele automonitorizării calităţii apelor uzate pentru  luna februarie 2015 de la următorii agenţi economici:

 • SC" Bona Avis" SRL - Ianca
 • SC" VARD Brăila" SA - Brăila
 • SC" Praktiker Romania" SRL - Brăila
 • SC" Mimbu" SRL - Brăila
 • SC" Tebu Consult Invest" SRL - Tufești

Faţă de concentraţiile maxime admise de Normativele şi actele de reglementare existente, nici un operator  economic care a transmis rezultatele automonitorizării, nu a înregistrat depăşiri ale indicatorilor .

 

   2.2.2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE    LABORATORUL APM BRĂILA

În luna februarie 2015, laboratorul A.P.M Brăila a efectuat analize fizico-chimice la următoarele unităţi care prezintă impact asupra apelor de suprafaţă:

 • SC Group Omega Fish SRL
 • SC Marex SA
 • SC Vegetal Trading Gropeni
 • Stația de Epurare Brăila – CUP Brăila

            S-au înregistrat depășiri ale limitelor admise astfel: la SC Group Omega Fish SRL pentru indicatorii CBO5, suspensii și substanțe extractibile; SC Vegetal Trading Gropeni la suspensii și substanțe extractibile; Stația de Epurare Brăila numai la substanțe extractibile.

            De asemenea, laboratorul A.P.M Brăila a monitorizat și agenţi economici a căror ape rezultate din procesul tehnologic sunt deversate în canalizarea oraşului. În urma determinărilor efectuate, la majoritatea indicatorilor monitorizați nu s-au constatat depăşiri ale limitelor maxime admise prevăzute în Normativele şi actele de reglementare existente. Excepție au făcut depășirile  indicatorului substanțe extractibile de la SC Bianca Star SRL, Penitenciarul Brăila – ferma zootehnică, și SC Fanyon SRL.

 

CAPITOLUL 3

REŢEAUA DE RADIOACTIVITATE

Valorile înregistrate la staţia automată de monitorizare a dozei gama se încadrează în  limitele fondului natural.

CAPITOLUL 4

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII SOLULUI

În luna februarie 2015, conform programului de monitorizare nu s-au prelevat probe de sol.

 

CAPITOLUL 5

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A ZGOMOTULUI URBAN

 

În cursul lunii februarie 2015 conform planificării anuale, nu s-au efectuat determinări de zgomot.   

 

CAPITOLUL 6

 

PROTECŢIA NATURII ŞI ARII PROTEJATE

 

DOMENIUL BIODIVERSITATE

 

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare:
  • s-au analizat 3 documentaţii (PUG Victoria, PUG Ianca, Raportul de monitorizare a biodiversității întocmit de SC Eco Green Consulting SRL pentru parcul eolian SC Braila Winds SRL Gemenele) pentru emitere acte de reglementare, s-a emis un punct de vedere (pentru raportul de monitorizare nominalizat mai sus) şi s-a participat la şedinţele CSC şi CAT.
 • Verificare amplasament pentru emitere acte de reglementare pentru PUZ și proiect Adăpost pescăresc –UAT Stăncuța (situate în Parcul Natural Balta Mică a Brăilei, ROSPA 0005 Balta Mică a Brăilei și în vecinătatea ROSCI 0006 Balta Mică a Brăilei)
 • S-au emis 3 autorizaţii pentru capturare, pentru persoane juridice, în baza Ord. MMDD nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora.
 • S-au transmis la ANPM informațiile solicitate referitoare la operatorii autorizați pentru activitatea de acvacultură desfășurată în situri Natura 2000 sau în vecinătatea acestora și măsurile stabilite în actele de reglementare, pentru acordarea plăților compensatorii în cadrul Programului Operațional de Pescuit 2007-2013.
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.

 

DOMENIUL SOL - SUBSOL

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare:
  • s-a analizat Procedura operațională „Controlul și decontaminarea obligațiilor post privatizare „PETROM"", Anexa la Ordinul MMSC nr. 103/31.01.2014 prin care se stabilesc și a fost solicitat punctul de vedere al ANPM cu privire la atribuțiile APM în cadrul procedurii de reglementare.
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.
 • Au fost verificate /validate inregistrari ale SC OMV PETROM SA în aplicația SIM – domeniul sol-subsol, pentru amplasamente potential contaminate.
 • S-au verificat planurile proiectele tehnice de refacere a mediului precum si anexele referitoare la valoarea garanţiei financiare pentru refacerea mediului pentru anul 2014, pentru SC UNITA TURISM HOLDING SA si SC TBRCM SRL care isi desfasoara activitatea in perimetrul de protectie a Lacului Sarat.

 

DOMENIUL DEZVOLTARE DURABILĂ

 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare atribuțiilor Biroului CFM pentru realizarea Planului de acțiuni pentru realizarea in județ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare stabilite de guvern și a Planului de acţiuni pentru realizarea în județ a politicilor naționale, a politicilor de integrare europeană și de intensificare a relațiilor externe-2015, solicitate de către Prefectura Brăila.
 • S-a întocmit raportul de monitorizare PLAM Brăila-semestrul II 2014 pe capitolele corespunzătoare domeniilor de competență ale Biroului CFM.

 

CAPITOLUL 7

 

DOMENIUL DEŞEURI ŞI CHIMICALE

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare:
 • s-au analizat 6 documentaţii (ECO, Făurei salubrizare, Depozit Făurei, Miorița, PUG Victoria, PUG Ianca) pentru emitere acte de reglementare, pentru care s-a emis punct de vedere, s-au făcut observații în grupurile de lucru –procedura SEA şi s-a participat la şedinţele CSC şi CAT.
 • S-au efectuat două verificări in teren: Serviciul Public de Salubrizare Făurei- pentru transfer autorizație de mediu de la SC Faursal Serv SRL Făurei și pentru desființare clădiri situate pe fosta platformă industrială SC Dunacor SA, titular SC Miorița SRL
 • Au fost validate şi aprobate 3 formulare pentru transportul de deşeuri periculoase care se valorifică/reciclează/elimină în instalaţii din judeţul Brăila, conform HG 1061/2008, pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul Românie. S-au înregistrat în baza de date 484 formulare de expediţie/transport substanţe periculoase.
 • S-au colectat, validat şi prelucrat datele şi informaţiile necesare, s-au întocmit inventarele specifice şi s-au făcut raportările corespunzătoare privind:
  • fluxul deşeurilor;
  • Inventarul echipamentelor cu conținut PCB/PCT pentru anul 2013 - monitorizarea stadiului de implementare a Planului Național de eliminare a echipamentelor cu conținut PCB/PCT în conformitate cu HG 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea și controlul bifenililor policlorurați și altor compuși similari cu modificări și completări ulterioare;
  • firme autorizate pentru colectare/tratare vehicule scoase din uz - actualizarea listei operatorilor economici;
  • capitolele corespunzătoare domeniului din raportul lunar Fişa judeţului şi Raportul anual starea factorilor de mediu în judeţul Brăila;
 • Au fost acordate operatorilor economici 60 consultaţii tehnice pentru diferite tematici privind gestiunea deşeurilor corespunzătoare inventarelor sau raportărilor realizate pe parcursul lunii sau conform altor solicitări de informaţii din partea publicului interesat, în domeniul de activitate, statistica deșeurilor, completarea datelor în SIM;
 • Colectarea datelor în  vederea realizării la nivel județean a inventarului agenților economici care dețin clădiri cu azbest sau articole care conțin azbest;
 • Colectarea datelor în vederea actualizării inventarului operatorilor economici care desfășoara activități cu mercur. Inventarul cuprinde date referitoare la utilizarea mercurului și a compușilor cu mercur dar și informații despre deșeurile cu conținut de mercur și gestionarea acestora.  

CAPITOLUL 8

POLUĂRI ACCIDENTALE

 

În cursul lunii  februarie 2015 la nivelul jud. Brăila nu s-au înregistrat poluări  accidentale.

 

 

 

CAPITOLUL 9

CHELTUIELI ŞI INVESTIŢII PENTRU MEDIU

 

Progresul financiar al proiectelor de infrastructură de mediu din judeţul Brăila este prezentat în tabelul următor :

Progres proiecte de infrastructura de mediu actualizat la 31.12.2014

 

Nr. Crt.

Denumire proiect

Titular proiect

Localizarea proiectului

Valoarea proiectului  RON

Proiecte implementate       

 Perioada de implementare

sursa 1 /     valoare

sursa 2 / valoare

sursa 3 / valoare

sursa 4 / valoare

1

Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in jud. Braila

Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila

Judetul Braila (Aglomerarile Braila, Chiscani, Vadeni,  Faurei, Insuratei, Ianca, Viziru, Tufesti)

333.709.467,00

Fond de Coeziune 77,18%

Buget de Stat  11,80%

Buget Local 1,81%

Contributie Operator Regional 9,21%

2007-2013

257.540.530,00

39.388.552,00

6.059.777,00

30.720.608,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare realizari pana la 31.12.2014 (lei)

 

 

231.145.918,69

178.398.420,04

27.275.218,41

4.183.741,13

21.288.539,11

 

 

Progres financiar (%)

 

 

69,27%

69,27%

69,25%

69,04%

69,30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

              

 

 

 Şef Serviciu Monitorizare și Laboratoare,

 

      Nicoleta ROADEVIN

 

                                                                                                        Întocmit,

                                                                                                     Aurel BĂNUȚĂ