Back

Starea mediului ianuarie 2017

Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport

privind CALITATEA FACTORILOR DE mediu

 judeŢul BrĂila

 

IANUARIE

 

 

2017

 

Capitolul 1

 

1. REŢEAUA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII AERULUI ÎN      JUDEŢUL BRĂILA

 

REŢEAUA DE URMĂRIRE A PULBERILOR SEDIMENTABILE

 

Prelevări la imisii, conform STAS-ului 12574/87, se fac numai la pulberile sedimentabile monitorizate în reţeaua manuală. Aceasta este alcătuită din 10 puncte de control , amplasate astfel:

 1. Zona municipiului Brăila  - 7 puncte
 2. Localitatea Chiscani – 1 punct
 3. Localitatea Cazasu – 1 punct

4. Localitatea Vărsătura - 1 punct

 

Valorile înregistrate în cursul lunii ianuarie 2017, pe puncte de prelevare, sunt prezentate în tabelul de mai jos :

 

Nr. crt.

Punct de monitorizare

PULBERI SEDIMENTABILE

 CMA = 17  g/m2/lună         

Concentraţia

medie lunară

Concentraţia medie pe luna anterioară

Tendinţa
mediei

1.

Sediu APM

6,48

2,45

2,6

2.

Uzina de apă Brăila

3,66

2,02

1,8

3.

Str. Gen. Gh.Avramescu

9,15

2,75

3,3

4.

Staţia Nord

15,33

8,24

1,8

5.

S.C. Hercules S.A.

9,13

5,3

1,7

6.

Calea Galaţi

8,41

4,71

1,7

7.

Primăria Brăila

11,03

5,52

1,9

8.

Cazasu

5,98

1,24

4,8

9.

Termocentrala Chiscani

10,32

1,64

6,2

10.

Vărsătura

5,67

6,03

0,9

 

Pulberile sedimentabile, în luna ianuarie 2017, nu au înregistrat depășiri ale concentrației maxime admise. 

 

2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE

Această reţea este formată din 5 puncte de recoltare a probelor, amplasate după cum urmează:

 1.  Sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila;
 2. Staţia Brăila 1- Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – trafic, care este amplasată pe Calea Galaţi, nr. 53;
 3. Staţia Brăila 3 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – suburban, care este situată în Comuna Cazasu, jud. Brăila;
 4. Staţia Brăila 4 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti (Staţia Nord);
 5. Staţia Brăila 5 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A.

          Nu s-au înregistrat precipitații acide, valorile pH-ului situându-se în intervalul 6,19     – 7,21upH.

        S-au determinat și alți indicatori specifici: azotați, azotiți, amoniu, fosfați, cloruri, sulfați, etc. pentru a determina prezența poluanților atmosferici.

 

2.1 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ

 

Evaluarea stării ecologice a apelor de suprafaţă se face pe corpuri de apă cu frecvenţă semestrială.

 

2.2 REŢEAUA  DE  URMĂRIRE  A  CALITĂŢII  APELOR  UZATE  ÎN CURSURI  DE APĂ ŞI CANALIZĂRILE  LOCALITĂŢILOR

 

Analiza indicatorilor de calitate a apelor uzate a fost efectuată la nivelul judeţului Brăila:

               · de către agenţii economici, prin sistemele proprii de automonitorizare;

               · în cadrul laboratorului A.P.M – Brăila.

 

2.2.1. REŢEAUA  DE  URMĂRIRE A CALITĂŢII  APELOR  UZATE  DE CĂTRE AGENŢII  ECONOMICI

APM -  Brăila a primit rezultatele automonitorizării calităţii apelor uzate pe luna ianuarie 2017 de la următorii agenţi economici:

 • I.I. Teodorescu Cornelia
 • SC” Dedeman ” SRL – Brăila
 • OMV Petrom SA – Asset IX Moldova Sud – Parc 10 – Bordei Verde
 • SC” Lukoil România ” SRL – Stația BR.3, Stația BR.2, Stația BR.1
 • SC” Matador 04 ” SRL – Perișoru
 • SC” Goliath ” SRL – Perișoru
 • SC” Danbo Impex ” SRL – Brăila
 • Heidelberg Cement Romania SA – Vădeni
 • Consiliul Județean Brăila – Spitalul Județean de Urgență Brăila
 • CUP Dunărea Brăila pentru stațiile de epurare :
 1. Brăila
 2. Movila Miresii
 3. Făurei
 4. Însurăței

 

Faţă de concentraţiile maxime admise de Normativele şi actele de reglementare existente, Compania de Utilităţi Publice „ Dunărea” - Brăila a înregistrat depăşiri ale indicatorilor monitorizaţi constatate în buletinele de analiză transmise după cum urmează:

 • la stația de epurare a municipiului Brăila : azotați (NO3-), azot total (Ntot), fosfor total (Ptot) și fenoli (C6H5OH);
 • la staţia de epurare Movila Miresii: materii în suspensii, consum chimic de oxigen (CCOCr), consum biochimic de oxigen (CBO5), azot total (Ntot), fosfor total (Ptot) , substanțe extractibile  în solvenți organici, detergenți sintetici biodegradabili, cloruri (Cl-) și fenoli (C6H5OH);
 • la stația de epurare Făurei: materii în suspensii, consum biochimic de oxigen (CBO5), azot amoniacal (NH4+) și fenoli (C6H5OH);
 • la stația de epurare Însurăței: materii în suspensii, consum chimic de oxigen (CCOCr), consum biochimic de oxigen (CBO5), azot amoniacal (NH4+), azot total (Ntot), fosfor total (Ptot),  detergenți sintetici biodegradabili și fenoli (C6H5OH).

 

         2.2.2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE  LABORATORUL APM BRĂILA

 

Laboratorul A.P.M Brăila, a monitorizat, în luna ianuarie 2017, agenţi economici ale căror ape rezultate din procesul tehnologic sunt deversate în canalizarea oraşului. S-au constatat depășiri, ale  valorilor limită impuse de legislația în vigoare, pentru indicatorii pH, CCOCr, materii totale în suspensie și substanțe extractibile de la SC Labrador Trade SRL, pentru indicatorii pH și materii totale în suspensie de la SC Kodera Meat SRL și la indicatorul substanțe extractibile de la SC Phoenix Ind SA, SC Biaggi Com SRL, SC Ada Motors SRL și II Balaban Miruna.

 

  3. REŢEAUA AUTOMATĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI

 

Calitatea aerului în judeţul Brăila este monitorizată prin măsurători continue în cinci staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

 

BR 3

         Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene. Rezultatele înregistrate sunt raportate la valorile limită prevăzute de Legea 104/2011.

 

Staţia Brăila 1- Staţia de trafic este amplasată pe Calea Galaţi nr. 53 şi monitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul, cu fluxuri medii şi ridicate, de pe străzile limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

Staţia Brăila 2 - Este amplasată în Piaţa Independenţei nr. 1, la distanţă de trafic şi de zone industriale sau surse punctuale mari. Monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului, precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul municipiului Brăila. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, PM2,5, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

            Staţia Brăila 3 - Staţia este situată în Comuna Cazasu şi monitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

       Staţia Brăila 4 - Staţia este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti în incinta Staţiei de pompare ape uzate a Companiei de Utilităţi Publice Dunărea - Brăila şi determină nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10.

Staţia Brăila 5 - Staţia este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A. şi monitorizează nivelul de poluare a aerului din zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

 

Poluanţii monitorizaţi

Valorile medii lunare nu au fost calculate unde datele au fost insuficiente.

Staţia

Tipul staţiei

Tip poluant monitorizat

Media

Maxima

Minima

Număr măsurători

U.M.

Limita

BR1

Trafic

SO2

4.48

55.06

0.66

712

mg/m3

350

NO

9.73

105.72

0.02

429

mg/m3

200

NO2

24.85

67.21

7.95

429

mg/m3

200

Nox

39.48

222.06

8.25

429

mg/m3

30/an

CO

0.36

2.88

0.03

713

mg/m3

10

Benzen

5.34

35.58

1.13

723

mg/m3

7

PM10

19.76

31.78

8

744

mg/m3

50

BR2

Urban

SO2

6.12

39.54

3.11

712

mg/m3

350

NO

8.01

69.28

1.84

712

mg/m3

200

NO2

28.09

83.38

11.32

712

mg/m3

200

Nox

40.15

186.21

14.83

712

mg/m3

30/an

CO

0.19

1.34

0.01

713

mg/m3

10

O3

26.54

57.86

4.65

681

mg/m3

120

Benzen

0.72

2

0.11

720

mg/m3

7

PM10

-

42.74

9.18

188

mg/m3

17

BR3

Suburban

SO2

7.83

43.38

4.14

592

mg/m3

350

NO

-

40.67

2.09

190

mg/m3

200

NO2

-

72.69

3.29

190

mg/m3

200

Nox

-

111.65

8.19

190

mg/m3

30/an

CO

0.28

2.82

0

594

mg/m3

10

O3

48.02

106.4

4.77

592

mg/m3

120

Benzen

4.61

15.43

1.84

570

mg/m3

7

PM10

41.9

131.42

10.25

548

mg/m3

50

BR4

IND1

SO2

7.41

47.94

0.72

641

mg/m3

350

NO

4.6

37.57

2.52

643

mg/m3

200

NO2

17.74

86.26

2.67

643

mg/m3

200

Nox

22.46

111.95

7.43

643

mg/m3

30/an

CO

0.31

2.99

0.01

645

mg/m3

10

O3

54.46

95.23

7.43

643

mg/m3

120

PM10

33.94

103.91

12

656

mg/m3

50

BR5

IND2

SO2

5.54

34

2.36

711

mg/m3

350

NO

2.94

17.99

1.35

712

mg/m3

200

NO2

17.41

51.94

9.54

712

mg/m3

200

Nox

21.84

77.23

12.65

712

mg/m3

30/an

CO

0.17

1.42

0.01

712

mg/m3

10

O3

61.98

119.8

8.54

712

mg/m3

120

Benzen

3.63

23.72

1.09

696

mg/m3

7

PM10

38.58

93.98

14

728

mg/m3

50

 

 

Valorile înregistrate în luna ianuarie pentru SO2 s-au situat sub valorile limită admise.

 

Valorile înregistrate în luna ianuarie pentru NO2 s-au situat sub valorile limită zilnice admise de către Legea 104/2011.

 

 

Limita la 8 h=10 mg /mc

 

Valorile înregistrate în luna ianuarie pentru CO, se situează sub valorile limită admise.

Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor şi alături de benzen este considerat ca făcând parte din categoria poluanţilor specifici rezultaţi din trafic.

 

 

În luna ianuarie media orară a indicatorului ozon nu a depăşit pragul de informare de 180 mg/m3.

Pentru determinarea pulberilor in suspensie se aplică 2 metode, respectiv metoda automată şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă.

 

 

 

În luna ianuarie, la indicatorul PM10 (măsurat în sistem continuu), s-au înregistrat depășiri ale valorii limită admise, astfel: BR3 – 4 depăşiri, BR5 – 2 depășiri. Aceste depășiri se datorează condiţiilor atmosferice specifice anotimpului rece.

           

CAPITOLUL 3

REŢEAUA DE RADIOACTIVITATE

 

Valorile înregistrate la staţia automată de monitorizare a dozei gama se încadrează în  limitele fondului natural.

 

CAPITOLUL 4

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII SOLULUI

 

Conform programului de monitorizare al APM Brăila – Serviciul Monitorizare și Laboratoare, în luna ianuarie 2017, nu s-au prelevat probe de sol.

 

CAPITOLUL 5

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A ZGOMOTULUI URBAN

 

În cursul lunii Ianuarie 2017 nu au fost efectuate măsurători ale nivelului de zgomot .

 

CAPITOLUL 6

PROTECŢIA NATURII ŞI ARII PROTEJATE

 

DOMENIUL BIODIVERSITATE

 

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare - s-au analizat 6 documentaţii pentru emitere acte de reglementare, pentru care:
 • s-au  făcut observaţii în cadrul  şedinţelor CAT
 • s-a analizat o documentație pentru plan de amenajament și s-a participat la ședința grupului de lucru în procedura SEA
 • s-au emis 2 puncte de vedere pentru:
 • revizuirea autorizației  de mediu pentru activitatea de exploatare forestieră a vegetației arboricole de pe drumurile DJ203R și DJ203T care  traversează sau sunt în vecinătatea ariilor protejate Natura 2000: ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău și ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni și ROSCI0259 și ROSPA0145 Valea Călmăţuiului
 • Dezmembrarea unor instalații pentru transport păcură, abur și evacuare nămol amplasate în interiorul și vecinătatea Bălții Mici a Brăilei cu statut de SCI, SPA și Parc Natural
 • participare la verificarea amplasamentului și a documentației depuse pentru autorizarea unei întreprinderi individuale pentru creșterea lipitorilor (Hirudo medicinalis).
 • s-au făcut completări la proiectul de aviz de mediu pentru două planuri PUG la capitolele spații verzi și arii protejate
 • S-a verificat şi s-a transmis fişa de evidenţă pentru perioada 01.10.2016-31.12.2016 pentru Parcul Zoologic Brăila.
 • S-a transmis raportul anual privind  capturile  si uciderile accidentale
 • S-a analizat proiectul de ordin de ministru pentru aprobarea Instrucțiunilor privind recoltarea şi achiziţionarea produselor nelemnoase specifice fondului forestier național și s-au transmis observații.
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.

 

DOMENIUL SOL-SUBSOL

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare: s-au  analizat două documentații pentru care s-au emis două puncte de vedere pentru:
 • Studiul de evaluare a riscului elaborat pentru amplasamentul fostului depozit de produse petroliere Ianca
 • Un proiect referitor la lucrări de dezafectare și ecologizare a terenului aferent unei sondei OMV PETROM
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.

 

CAPITOLUL 7

 

DOMENIUL DEŞEURI ŞI CHIMICALE

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare - s-au analizat 9 documentaţii pentru emitere acte de reglementare, pentru care:
 • s-au  făcut observaţii în cadrul  şedinţelor CAT
 • s-au emis 6 puncte de vedere pentru :
 • un proiect pentru realizarea unei ferme de creștere suine
 • un proiect referitor la lucrări de dezafectare și ecologizare a terenului aferent unei sondei OMV Petrom
 • revizuirea autorizației de mediu pentru activitatea unei stații de condiționare și tratare semințe
 • revizuirea autorizației  de mediu pentru activitatea de exploatare forestieră a vegetației arboricole de pe drumurile DJ203R și DJ203T
 • dezmembrarea unor instalații pentru transport păcură, abur și evacuare nămol
 • autorizarea unei unități de colectare și tratare a deșeurilor nepericuloase și periculoase situat în localitatea Cazasu
 • un studiu de evaluare a riscului elaborat pentru amplasamentul fostului depozit de produse petroliere Ianca
 •  
 • s-a participat la verificarea amplasamentului  și a documentației pentru emiterea autorizației de mediu pentru activitatea de colectare și tratare deșeuri periculoase și nepericuloase a unității de la Cazasu
 • s-au făcut completări la proiectul de aviz de mediu pentru două planuri PUG la capitolele referitoare la gestionarea deșeurilor
 • s-au facut completări la proiectul de autorizație integrată de mediu pentru o stație de bioremediere a deșeurilor din industria petrolieră
 • s-au emis două adrese pentru acceptarea eliminării pentru 6 luni la depozitul Muchea al SC Tracon SA, a unor cantități de deşeuri municipale nepericuloase din județul Galați

 

 • Au fost validate şi aprobate 5 formulare pentru transportul de deşeuri periculoase care se valorifică/reciclează/elimină în instalaţii din judeţul Brăila, conform HG 1061/2008, pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României.  S-au înregistrat în baza de date 65 formulare de expediţie/transport substanţe periculoase.
 •  
 • S-au colectat, validat şi prelucrat datele şi informaţiile necesare, s-au întocmit inventarele specifice şi s-au făcut raportările corespunzătoare privind:
  • fluxul deşeurilor;
  • firme autorizate pentru colectare/tratare vehicule scoase din uz - actualizarea listei operatorilor economici, inventarul VSU tratate
  • capitolele corespunzătoare domeniului din raportul lunar Fişa judeţului;
  • statistica deșeurilor – introducerea în SIM  și validarea datelor aferente anului 2015
  • inventar ambalaje 2015
  • ulei uzat-colectare date pentru introducerea în SIM  și validarea datelor aferente anului 2014
  • Introducere în SIM și validare date privind gestionarea Substanțelor Chimice Periculoase
 • Participare la două acţiuni de preluare şi distrugere a deșeurilor în cadrul comisiilor de specialitate organizate conform OG 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului  şi a normelor metodologice de aplicare stabilite prin HG 371/2007 Republicată.
 • Au fost acordate operatorilor economici consultaţii tehnice pentru diferite tematici privind gestiunea deşeurilor corespunzătoare inventarelor sau raportărilor realizate pe parcursul lunii sau conform altor solicitări de informaţii din partea publicului interesat, în domeniul de activitate, statistica deșeurilor, înscrierea în SIM, completarea datelor în SIM.
 • Întâlnire de lucru cu reprezentanții Consiliului Județean Brăila, Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu Brăila și SC Tracon SA Brăila pentru analiza solicitării Consiliului Județean Galați de a se accepta eliminarea unor cantități de deșeuri municipale din județul Galați la depozitul Muchea al SC Tracon SA.
 • Au fost informate: Prefectura, Consiliul Județean și toate autoritățile publice locale (4 orașe și 40 comune)  cu privire la obligațiile autorităților publice locale privind gestionarea deșeurilor prin transmiterea adresei  Ministerului Mediului nr.15156/RCP/29.12.2016 .

 

CAPITOLUL 8

 

        POLUĂRI ACCIDENTALE

În cursul lunii  Ianuarie 2017 la nivelul județului Brăila nu s-au înregistrat poluări  accidentale.

 

 

 

Director executiv

 

Ciprian CUZMIN

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Monitorizare și Laboratoare,

 

          Nicoleta ROADEVIN

                                                                                                        Întocmit,

                                                                                       

  Consilier Aurel BĂNUȚĂ