Back

Starea mediului Iunie 2015

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport

privind CALITATEA FACTORILOR DE mediu

 judeŢul BrĂila

 

IUNIE

 

 

2015

 

Capitolul 1

 

1. REŢEAUA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII AERULUI ÎN      JUDEŢUL BRĂILA

 

REŢEAUA DE URMĂRIRE A PULBERILOR SEDIMENTABILE

Prelevări la imisii, conform STAS-ului 12574/87, se fac numai la pulberile sedimentabile monitorizate în reţeaua manuală. Aceasta este alcătuită din 10 puncte de control , amplasate astfel:

 1. Zona municipiului Brăila  - 7 puncte
 2. Localitatea Chiscani – 1 punct
 3. Localitatea Cazasu – 1 punct
 4. Localitatea Vărsătura - 1 punct

Valorile înregistrate în cursul lunii iunie 2015, pe puncte de prelevare, sunt prezentate în tabelul de mai jos :

 

Nr. crt.

Punct de monitorizare

PULBERI SEDIMENTABILE

 CMA = 17  g/m2/lună         

Concentraţia

medie lunară

Concentraţia medie pe luna anterioară

Tendinţa
mediei

1.

Sediu APM

4,63

2,24

2,0

2.

Uzina de apă Brăila

11,44

5,91

1,9

3.

Str. Gen. Gh.Avramescu

8,65

3,69

2,3

4.

Staţia Nord

8,71

4,27

2,0

5.

S.C. Hercules S.A.

11,38

10,24

1,1

6.

Str. Galaţi

8,41

6,35

1,3

7.

Primăria Brăila

16,53

9,41

1,7

8.

Cazasu

5,73

3,42

1,6

9.

Termocentrala Chiscani

-

3,41

-

10.

Vărsătura

23,44

16,38

1,4

 

În luna iunie 2015, s-au constatat următoarele :

      - tendința mediei este în creștere accentuată, în toate punctele de prelevare ;

      - o depășire, de aproximativ 38%, a valorii limită admise, în punctul de la Vărsătura.

 

 

2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE

 

Această reţea este formată din 5 puncte de recoltare a probelor, amplasate după cum urmează:

 • Sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila.
 • Staţia Brăila 1- Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – trafic, care este amplasată pe Calea Galaţi, nr. 53
 • Staţia Brăila 3 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – suburban, care este situată în Comuna Cazasu, jud. Brăila;
 • Staţia Brăila 4 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti (Staţia Nord).
 • Staţia Brăila 5 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. CET S.A.

 

În urma monitorizarii precipitaţiilor, în luna iunie 2015, cantitatea totală de precipitații a fost de 233,6 l/mp rezultând o cantitate medie de 23,36 l/mp.   Nu s-au depistat precipitații acide, valorile pH-ului situându-se în intervalul 7,08 – 7,8 upH.

 

 

2.1 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ

 Evaluarea stării ecologice a apelor de suprafaţă se face pe corpuri de apă cu frecvenţă semestrială.

 

2.2 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE CARE SUNT DEVERSATE  ÎN CURSURI DE APĂ ŞI CANALIZĂRILE LOCALITĂŢILOR

Analiza indicatorilor de calitate a apelor uzate a fost efectuată la nivelul judeţului Brăila de:

                       · agenţi economici prin sisteme proprii de automonitorizare;

                       · în cadrul laboratorului A.P.M. – Brăila

 

2.2.1. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE                          AGENŢII  ECONOMICI

APM -  Brăila a primit rezultatele automonitorizării calităţii apelor uzate în luna iunie 2015 de la următorii agenţi economici:

 

 • SC” VARD Brăila” SA – Brăila
 • OMV Petrom Marketing –Stația 4 Brotăcelu
 • CUP Dunărea pentru stațiile de epurare :
 • Mun. Braila
 • Movila Miresii
 • Făurei

-         Însurăței

-         Ianca

 • SDC Lukoil Brăila 1

Faţă de concentraţiile maxime admise de Normativele şi actele de reglementare existente Compania de Utilităţi Publice „ Dunărea” - Brăila a înregistrat depăşiri ale indicatorilor monitorizaţi constatate în buletinele de analiză transmise, după cum urmează:

 • Staţia de epurare Movila Miresii: materii în suspensie (MTS), consum chimic de oxigen (CCOCr), consum biochimic de oxigen (CBO5), fosfor total (Ptot), substanțe extractibile  în solvenți organici, detergenţi sintetici biodegradabili;
 • Staţia de epurare Făurei : substanțe extractibile  în solvenți organici.
 • Staţia de epurare Însurăței: azot amoniacal (NH4+), azot total (Ntot), fosfor total (Ptot),  detergenţi sintetici biodegradabili .

 

   2.2.2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE    LABORATORUL APM BRĂILA

Laboratorul A.P.M Brăila a monitorizat, în luna iunie 2015, agenţi economici ale căror ape rezultate din procesul tehnologic sunt deversate în canalizarea oraşului. S-au constatat depășiri ale  limitei impuse la indicatorul substanțe extractibile de la următorii agenți economici : SC Alidan Serv SRL, SC Ada Motors SRL, Selgros Cash&Carry, SC Jumbo Impex SRL.

 

  3. REŢEAUA AUTOMATĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI

 

Calitatea aerului în judeţul Brăila este monitorizată prin măsurători continue în cinci staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

 

BR 3

         Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.

 

         Rezultatele înregistrate sunt raportate la valorile limită prevăzute de Legea 104/2011.

Staţia Brăila 1- Staţia de trafic este amplasată pe Calea Galaţi nr. 53 şi monitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul, cu fluxuri medii şi ridicate, de pe străzile limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

Staţia Brăila 2 - Este amplasată în Piaţa Independenţei nr. 1, la distanţă de trafic şi de zone industriale sau surse punctuale mari. Monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul oraşului. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, PM2,5, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

            Staţia Brăila 3 - Staţia este situată în Comuna Cazasu şi monitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane, localităţi unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

       Staţia Brăila 4 - Staţia este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti în incinta Staţiei de pompare ape uzate a Companiei de Utilităţi Publice Dunărea - Brăila şi determină nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10.

Staţia Brăila 5 - Staţia este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A. şi monitorizează nivelul de poluare a aerului din zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

Parametrii meteorologici monitorizaţi    

În luna iunie nu s-au măsurat parametrii meteorologici din cauza defecţiunilor existente.

 

Poluanţii monitorizaţi

Valorile medii lunare nu au fost calculate unde datele au fost insuficiente.

Staţia

Tipul staţiei

Tip poluant monitorizat

Media

Maxima

Minima

Număr măsurători

U.M.

Limita

BR1

Trafic

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

0.85

0.02

373

mg/m3

10

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR2

Urban

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

6.38

17.53

5.32

685

mg/m3

200

NO2

12.95

61.43

5.49

685

mg/m3

200

Nox

22.74

87.77

14.26

685

mg/m3

30/an

CO

0.06

0.82

0.01

684

mg/m3

10

O3

75.31

121.73

22.02

675

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

17

BR3

Suburban

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

0.06

0.66

0.02

690

mg/m3

10

O3

-

97.35

45.05

298

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR4

IND1

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

 

 

 

 

mg/m3

10

O3

 

 

 

 

mg/m3

120

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR5

IND2

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

O3

-

105.9

13.59

316

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

 

 

 

Limita la 8 h=10 mg /mc

 

Valorile înregistrate în luna iunie pentru CO, se situează sub valorile limită admise.

Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor şi alături de benzen este considerat ca făcând parte din categoria poluanţilor specifici rezultaţi din trafic.

 

 

 

Valorile înregistrate în luna iunie pentru NO2 s-au situat sub valorile limită zilnice admise.

 

În luna iunie media orară a indicatorului ozon nu a depăşit pragul de informare de 180 mg/m3.

Pentru determinarea pulberilor in suspensie se aplică 2 metode, respectiv metoda automată şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă.

In luna iunie nu s-au efectuat masuratori pentru indicatorul PM10 deoarece analizoarele au fost defecte.

 

Evoluţia indicelui general de calitatea aerului

 

 Staţia BR-1 TRAFIC adresa: Calea Galaţi nr. 53, Brăila

 

Scurt circuit alimentare energie electrica

 

 

 

Staţia BR-2 FOND URBAN adresa: Piaţa Independenţei nr. 1, Brăila

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-3 FOND SUBURBAN adresa: Sat Cazasu

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-4 INDUSTRIAL 1 adresa: Şoseaua Baldovineşti nr. 22, Brăila

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-5 INDUSTRIAL 2 adresa Sat Chiscani:

 

Analizoare defecte

 

 

 

CAPITOLUL 3

REŢEAUA DE RADIOACTIVITATE

 

Valorile înregistrate la staţia automată de monitorizare a dozei gama se încadrează în  limitele fondului natural.

CAPITOLUL 4

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII SOLULUI

 

În luna iunie 2015, conform programului de monitorizare a solului, sub aspectul poluării chimice, nu s-au făcut prelevări .

 

 

 

CAPITOLUL 5

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A ZGOMOTULUI URBAN

În luna iunie 2015, conform programului de monitorizare , nu s-au făcut determinări de zgomot .

CAPITOLUL 6

 

PROTECŢIA NATURII ŞI ARII PROTEJATE

 

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare: s-a analizat o documentaţie pentru emiterea acordului de mediu pentru un proiect situat în vecinătatea ariei protejate Balta Albă Amara Vișani Lacul Sărat Câineni pentru care s-a emis punct de vedere și s-a participat la şedinţele CSC, CAT
 • S-au efectuat 2 controale (împreună cu CJGNM Brăila) în arii naturale protejate de interes comunitar care nu au custozi:
  • ROSPA 0077 Măxineni
  • ROSPA0111 Berteştii de Sus – Gura Ialomiţei, ROSCI0389 Sărăturile de la Gura Ialomiţei – Mihai Bravu
 • S-a analizat draftul Planului de management al ariei naturale protejate Pădurea Camnița, 2.259, elaborat de către AVPS Galați în cadrul proiectului  ”Conservarea biodiversității în ariile naturale protejate:Pădurea Breana Roșcani, Pădurea Poganești, Pădurea Fundeanu, Pădurea Tălășmani, Pădurea Camnița” finanțat prin POS Mediu și s-a transmis un punct de vedere Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, planul fiind în consultare publică.
 • S-au emis 3 autorizaţii pentru vânătoare, în baza Ord. MMDD nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora.
 • S-a continuat introducerea datelor in aplicatia SIM –secţiunea Conservarea Naturii, pe modulele grădini zoologice (datele corespunzătoare fișei de evidență pentru trimestrul II 2015), derogări, autorizații, capturi și ucideri accidentale.
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.
 • S-a întocmit şi transmis la ANPM fișa de evidență corespunzătoare trimestrului II 2015, reactualizată conform Ord. MMDD nr. 755/2007 privind aprobarea modelului fişei de evidenţă a fiecărei grădini zoologice şi fiecărui acvariu public, precum şi a Registrului naţional al grădinilor zoologice şi acvariilor publice.
 • S-a emis un punct de vedere referitor la solicitarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală din cadrul Primăriei Brăila referitor la ”prevenirea și reducerea riscurilor cauzate de populația canină din municipiul Brăila”.

 

DOMENIUL SOL-SUBSOL

 • În cadrul colaborării cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare s-a realizat:
  • verificarea amplasamentului  și a documentației depuse privind notificarea II Mocanu P. Irina pentru activități de comerț desfășurate pe plaja Lacu Sărat, având în vedere  că amplasamentul este situat în perimetrul de protecție hidrogeologică și sanitară a Lacului Sărat Brăila;
  • analizarea documentației și emiterea punctului de vedere față de solicitarea SC OMV PETROM SA privind obținerea autorizației de mediu pentru activitățile pe care le desfășoară la punctele de lucru Parc 9 Insurăței, Parc 11 Bordei verde, respectiv Parc 10 Bordei verde, jud. Brăila.
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.
 • S-a continuat introducerea datelor în aplicația SIM – domeniul sol-subsol, pentru amplasamente potential contaminate.

 

CAPITOLUL 7

 

DOMENIUL DEŞEURI ŞI CHIMICALE

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare: a fost analizată o documentaţie pentru care s-a emis punct de vedere și s-a  participat la şedinţele CSC şi CAT .
 • Au fost validate şi aprobate 10 formulare pentru transportul de deşeuri periculoase care se valorifică/reciclează/elimină în instalaţii din judeţul Brăila, conform HG1061/2008, pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României, pentru SC SETCAR SA. S-au înregistrat în baza de date 150 formulare de expediţie/transport substanţe periculoase.
 • S-au colectat, validat şi prelucrat datele şi informaţiile necesare, s-au întocmit inventarele specifice şi s-au făcut raportările corespunzătoare privind:
  • fluxul deşeurilor;
  • firme autorizate pentru colectare/tratare vehicule scoase din uz - actualizarea listei operatorilor economici;
  • firme autorizate pentru transport /eliminare deseuri medicale
  • inventarului agentilor economici care utilizeaza in activitate biocide(dezinfectanti, pesticide non-agricole, conservanti) pentru Starea Mediului Braila 2013
  •  capitolele corespunzătoare domeniului din raportul lunar Fişa judeţului;
  •  Statistica deseurilor – introducerea in SIM a datelor aferente anului 2012
  • Finalizarea inventarierii datelor privind colectarea și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) aferente anului 2013 în baza națională de date;
  • Actualizarea inventarului operatorilor economici care desfășoară activități cu substanțe reglementate prin Regulamentul CE nr. 1005/2009 privind substanțele care epuizează stratul de ozon (ODS).
 • Au fost acordate operatorilor economici 10 consultaţii tehnice pentru diferite tematici privind gestiunea deşeurilor corespunzătoare inventarelor sau raportărilor realizate pe parcursul lunii sau conform altor solicitări de informaţii din partea publicului interesat, în domeniul de activitate, statistica deseurilor, inscrierea in SIM, completarea datelor in SIM;
 • Participare la două acţiuni de preluare şi distrugere în cadrul comisiilor de specialitate organizate conform OG 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului  şi a normelor metodologice de aplicare stabilite prin HG 371/2007 Republicată
 • S-au transmis informațiile solicitate de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului necesare pregătirii raportului care va fi transmis la Comisia Europeana, cu privire la implementarea Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor.

 

CAPITOLUL 8

POLUĂRI ACCIDENTALE

În cursul lunii  Iunie 2015 la nivelul jud. Brăila nu s-au înregistrat poluări  accidentale.

 

CAPITOLUL 9

CHELTUIELI ŞI INVESTIŢII PENTRU MEDIU

Progresul financiar al proiectelor de infrastructură de mediu din judeţul Brăila este prezentat în tabelul următor :

Progres proiecte de infrastructura de mediu actualizat la 31.05.2015

 

Nr. Crt.

Denumire proiect

Titular proiect

Localizarea proiectului

Valoarea proiectului  RON

Proiecte implementate

Termen

sursa 1 /     valoare

sursa 2 / valoare

sursa 3 / valoare

sursa 4 / valoare

1

Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in jud. Braila

Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila

Judetul Braila (Aglomerarile Braila, Chiscani, Vadeni,  Faurei, Insuratei, Ianca, Viziru, Tufesti)

333.709.467,00

Fond de Coeziune 77,18%

Buget de Stat  11,80%

Buget Local 1,81%

Contributie Operator Regional 9,21%

2007-2013

257.540.530,00

39.388.552,00

6.059.777,00

30.720.608,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare realizari pana la 31.05.2015 (lei)

 

 

241.775.502,11

186.602.332,53

28.529.509,25

4.376.136,59

22.267.523,74

 

 

Progres financiar (%)

 

 

72,45%

72,46%

72,43%

72,22%

72,48%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 Şef Serviciu Monitorizare și Laboratoare,

 

      Nicoleta ROADEVIN

 

                                                                                                        Întocmit,

                                                                                                     Aurel BĂNUȚĂ