Back

Starea mediului iunie 2016

 

Raport

privind CALITATEA FACTORILOR DE mediu

 judeŢul BrĂila

 

IUNIE

 

 

2016


Capitolul 1

 

1. REŢEAUA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII AERULUI ÎN      JUDEŢUL BRĂILA

REŢEAUA DE URMĂRIRE A PULBERILOR SEDIMENTABILE

Prelevări la imisii, conform STAS-ului 12574/87, se fac numai la pulberile sedimentabile monitorizate în reţeaua manuală. Aceasta este alcătuită din 10 puncte de control , amplasate astfel:

 1. Zona municipiului Brăila  - 7 puncte
 2. Localitatea Chiscani – 1 punct
 3. Localitatea Cazasu – 1 punct

4. Localitatea Vărsătura - 1 punct

Valorile înregistrate în cursul lunii iunie 2016, pe puncte de prelevare, sunt prezentate în tabelul de mai jos :

 

Nr. crt.

Punct de monitorizare

PULBERI SEDIMENTABILE

 CMA = 17  g/m2/lună         

Concentraţia

medie lunară

Concentraţia medie pe luna anterioară

Tendinţa
mediei

1.

Sediu APM

8,25

1,24

6,6

2.

Uzina de apă Brăila

9,11

2,84

3,2

3.

Str. Gen. Gh.Avramescu

10,26

4,08

2,5

4.

Staţia Nord

8,90

3,18

2,7

5.

S.C. Hercules S.A.

18,35

6,91

2,6

6.

Str. Galaţi

7,01

4,06

1,7

7.

Primăria Brăila

12,87

5,83

2,2

8.

Cazasu

23,42

6,10

3,8

9.

Termocentrala Chiscani

8,09

2,98

2,7

10.

Vărsătura

15,57

10,42

1,4

 

În urma monitorizării pulberilor sedimentabile, în luna iunie 2016, s-au înregistrat două depășiri a valorii limită admise, acestea fiind de 8% respectiv  37%.

 

2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE

Această reţea este formată din 5 puncte de recoltare a probelor, amplasate după cum urmează:

 • Sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila.
 • Staţia Brăila 1- Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – trafic, care este amplasată pe Calea Galaţi, nr. 53
 • Staţia Brăila 3 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – suburban, care este situată în Comuna Cazasu, jud. Brăila;
 • Staţia Brăila 4 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti (Staţia Nord).
 •    Staţia Brăila 5 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. CET S.A.

 

 •  

 

2.1 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ

         Evaluarea stării ecologice a apelor de suprafaţă se face pe corpuri de apă cu frecvenţă semestrială.

2.2 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE CARE SUNT DEVERSATE  ÎN CURSURI DE APĂ ŞI CANALIZĂRILE LOCALITĂŢILOR

Analiza indicatorilor de calitate a apelor uzate a fost efectuată la nivelul judeţului Brăila de:

                       · agenţi economici prin sisteme proprii de automonitorizare;

                       · în cadrul laboratorului A.P.M. – Brăila

2.2.1. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE  AGENŢII  ECONOMICI

APM -  Brăila a primit rezultatele automonitorizării calităţii apelor uzate pentru  luna iunie 2016 de la următorii agenţi economici:

 • KAUFLAND SCS - Brăila
 • SC” Bona Avis” SRL – Ianca
 • CUP Dunărea Brăila pentru stațiile de epurare :
 1. Brăila
 2. Movila Miresii
 3. Făurei
 1. Însurăței
  • SC” Dedeman ” SRL – Brăila
 • SC” Lukoil Romania ” SRL – Brăila
  • SC” Danbo Impex ” SRL – Brăila
 • SC” Vard Brăila” SA – Brăila

Faţă de concentraţiile maxime admise de Normativele şi actele de reglementare existente Compania de Utilităţi Publice „ Dunărea” - Brăila a înregistrat depăşiri ale indicatorilor monitorizaţi constatate în buletinele de analiză transmise după cum urmează:

 • Stația de epurare Brăila : azotați (NO3), fosfor total (Ptot) și fenoli(C6H5OH),  ;
 • Staţia de epurare Movila Miresii: materii în suspensie (MTS), consum chimic de oxigen (CCOCr), consum biochimic de oxigen (CBO5), azot total (Ntot), fosfor total (Ptot), substanțe extractibile în solvenți, detergenți sintetici biodegradabili și fenoli (C6H5OH);
 • Stația de epurare Însurăței : fosfor total (Ptot).

 

 

         2.2.2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE    LABORATORUL APM BRĂILA

 

Laboratorul A.P.M Brăila a monitorizat în luna iunie 2016  agenţi economici a căror ape rezultate din procesul tehnologic sunt deversate în canalizarea oraşului. S-au constatat depășiri, ale  valorilor limită impuse de legislația în vigoare, pentru indicatorii:

- ph, CBO5,CCOCr, substațe extractibile de la SC Golf Trade SRL;

- substanțe extractibile de la agenții economici SC Lactate SRL și SC Hercules SA.

 

  3. REŢEAUA AUTOMATĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI

Calitatea aerului în judeţul Brăila este monitorizată prin măsurători continue în cinci staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

 

BR 3

         Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.   Rezultatele înregistrate sunt raportate la valorile limită prevăzute de Legea 104/2011.

 

Staţia Brăila 1- Staţia de trafic este amplasată pe Calea Galaţi nr. 53 şi monitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul, cu fluxuri medii şi ridicate, de pe străzile limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

Staţia Brăila 2 - Este amplasată în Piaţa Independenţei nr. 1, la distanţă de trafic şi de zone industriale sau surse punctuale mari. Monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul oraşului. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, PM2,5, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

            Staţia Brăila 3 - Staţia este situată în Comuna Cazasu şi monitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane, localităţi unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

       Staţia Brăila 4 - Staţia este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti în incinta Staţiei de pompare ape uzate a Companiei de Utilităţi Publice Dunărea - Brăila şi determină nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10.

Staţia Brăila 5 - Staţia este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A. şi monitorizează nivelul de poluare a aerului din zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

 

Poluanţii monitorizaţi

Valorile medii lunare nu au fost calculate unde datele au fost insuficiente.

Staţia

Tipul staţiei

Tip poluant monitorizat

Media

Maxima

Minima

Număr măsurători

U.M.

Limita

BR1

Trafic

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

4.78

59.31

2.27

689

mg/m3

200

NO2

14.01

72.45

4.25

689

mg/m3

200

Nox

21.34

163.38

8.44

689

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

Benzen

0.54

5.1

0.19

710

mg/m3

5

PM10

26.19

66.82

13

720

mg/m3

50

BR2

Urban

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

 

 

 

 

mg/m3

17

BR3

Suburban

SO2

-

11.67

0.02

281

mg/m3

350

NO

-

6.54

1.35

367

mg/m3

200

NO2

-

51.13

10.78

367

mg/m3

200

Nox

-

55.57

14.08

367

mg/m3

30/an

CO

0.05

0.74

0.00

666

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

 

 

 

mg/m3

50

BR4

IND1

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

2.3

8.54

1.56

552

mg/m3

200

NO2

8.15

36.82

2.11

552

mg/m3

200

Nox

11.69

41.16

4.97

552

mg/m3

30/an

CO

0.01

0.61

0.00

540

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR5

IND2

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

12.84

1.87

373

mg/m3

200

NO2

-

55.35

8.72

373

mg/m3

200

Nox

-

67.99

12.81

373

mg/m3

30/an

CO

0.04

0.31

0.00

598

mg/m3

10

O3

63.97

108.96

9.98

597

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

 

 

 

Valorile înregistrate în luna iunie pentru SO2 s-au situat sub valorile limită admise.

 

 

Valorile înregistrate în luna iunie pentru NO2 s-au situat sub valorile limită zilnice admise de către OM 592/2002.

 

 

 

Limita la 8 h=10 mg /mc

 

Valorile înregistrate în luna iunie pentru CO, se situează sub valorile limită admise.

Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor şi alături de benzen este considerat ca făcând parte din categoria poluanţilor specifici rezultaţi din trafic.

 

 

În luna iunie media orară a indicatorului ozon nu a depăşit pragul de informare de 180 mg/m3.

 

Pentru determinarea pulberilor in suspensie se aplică 2 metode, respectiv metoda automată şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă.

 

 

 

În luna iunie, la indicatorul PM10 (măsurat în sistem continuu), nu s-au înregistrat depasiri ale valorii limită admise.

                                                                                                 

CAPITOLUL 3

REŢEAUA DE RADIOACTIVITATE

 

Valorile înregistrate la staţia automată de monitorizare a dozei gama se încadrează în  limitele fondului natural.

CAPITOLUL 4

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII SOLULUI

 

În luna iunie 2016, conform programului de monitorizare, s-au prelevat probe de sol de la Depozitului Ecologic Tracon și Baldovinești.

 Rezultatele analizelor principalilor indicatori pentru probele de sol, recoltate pe două adâncimi 0 – 20cm și 20 – 40cm,  ne arată următoarele:

 • Reacţia solului (pH-ul) pentru probele monitorizate, în această lună, se situează în domeniul neutru , valorile sunt ușor descrescătoare în adâncime;
 • Conţinutul total de săruri solubile (CTSS) nu prezintă depăşiri ale limitei impuse, solurile monitorizate intrând în categoria solurilor nesalinizate;
 • Conţinutul în substanţă organică (Corg %) şi humus, în ambele probe a înregistrat valori specifice solurilor ușor poluate .

 

CAPITOLUL 5

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A ZGOMOTULUI URBAN

Rezultatele măsurătorilor aferente lunii Iunie 2016 sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos:

 

Nrcrt

            

PUNCT DE MĂSURARE

NIVEL DE ZGOMOT, dB (A)

echivalent

Maxim admisibil

Stradă de categorie tehnică IV de deservire locală - lăţime 3m

1

Orientului/Poliţie

64,97

60

2

Rubinelor/Univ. Brâncoveanu

58,39

Stradă de categorie tehnică III de colectare - lăţime 7m

3

Rahova/Biserica Sf. Constantin

64,48

65

4

Comuna din Paris/Focşani

69,43

5

Chişinău/Grigore Alexandrescu

67,32

Stradă de categorie tehnică II de legătură – lăţime 14m

6

Centură - IDMS

77,07

70

7

Calea Galaţi (Pţa. Traian)

60,68

8

1 Decembrie 1918/Griviţa

72,44

9

1 Decembrie 1918/Dorobanţi

70,48

Stradă de categorie tehnică I - lăţime 21m

10

B-dul Dorobanţilor/Apollo

77,37

80

 

11

B-dul Independenţei - APM

61,20

12

Calea Călăraşi IAS-IMB

71,75

13

Calea Călăraşi/Dorobanţi

69,37

14

Calea Galaţi/Dorobanţi

71,71

15

Calea Călăraşi/B-dul Independenţei

71,67

16

Calea Călăraşi/ Griviţa

71,54

Parcuri, zone de recreere, tratament medical şi balneo-climateric

17

Parcul Grădina Mare

59,50

45

18

Parcul Monument

56,69

19

Faleza Dunării

58,37

20

Staţiunea Lacu - Sărat

56,48

21

Spitalul Sf. Spiridon

62,89

 Incinte de şcoli, creşe, grădiniţe, spaţii de joacă

22

Liceul Gh. M. Murgoci

62,46

75

23

Liceul N. Iorga

76,42

24

Liceul N. Bălcescu

66,62

25

Şcoala Generală nr. 7

60,69

26

Şcoala Generală nr. 8

 

Pieţe, spaţii comerciale, restaurante în aer liber

27

Piaţa Concordia

67,74

65

28

Piaţa Halelor

73,75

29

Piaţa Radu Negru

59,15

30

Piaţa Microhală

65,66

31

Restaurant Continental

66,54

32

Restaurant Swing

58,51

Incinte industriale

33

S.C. Progresu S.A.

57,62

65

34

S.C. Farex S.A.

 

35

S.C. Laminoru S.A.

63,58

36

Şantier Naval Aker

 

Parcaje auto

37

Supermarket XXL

57,81

90

38

Supermarket Billa

61,85

Zone rezidenţiale

39

Teatrul Maria Filotti

64,96

50

40

Şoseaua Buzăului (Supermarket Billa)

57,88

41

Faleza Dunării (Direcţia de Finanţe)

59,2

42

Cartier Hipodrom

60,97

         
 

 

        

În urma măsurătorilor efectuate s-au constatat următoarele depăşiri:

 

 1. Pe străzile de categorie tehnică II limita admisă de 70 dB a fost depășită în 3 puncte, maxima înregistrata fiind în punctul Centură – IDMS, înregistrarea depășind  limita admisă cu 10,1 %, datorită traficului intens;
 2. Pe străzile de categorie tehnică III,  limita admisă de 65 dB a fost depășită în 2 puncte, maxima înregistrată depășind cu 6,8% limita admisă în punctul Comuna din Paris/Focșani datorită traficului intens;
 3. Pe străzile de categorie tehnică IV limita admisă de 60 dB a fost depășită în 2 puncte, maxima înregistrată depășind cu 8,3 % limita admisă în punctul Orientului – Poliție;
 4. La limita exterioară a parcurilor, zonelor de recreere, tratament medical şi balneoclimateric nivelul de zgomot echivalent depăşeşte limita admisă de 45 dB în toate punctele expertizate. Cea mai mare valoare a nivelului de zgomot echivalent depăşeşte limita cu 39,8 % în punctul Spitalul Sf. Spiridon;
 5. La limita exterioară a incintelor de școli, creșe, grădinițe, spații de joacă,  nivelul de zgomot echivalent depășește limita admisă de 75 dB cu 1,9 %  în punctul Liceul N. Iorga;
 6. La limita exterioară a piețe, spații comerciale, restaurante în aer liber au fost înregistrate  4 depășiri, dintre care maxima înregistrată la Piața Halelor a depășit limita admisă cu 13,5%.
 7. În zonele rezidenţiale, care se află în vecinătatea unor străzi intens circulate sau în apropierea unor pieţe şi supermarketuri, s-au înregistrat depăşiri ale limitei admise de 50 dB, în toate cele patru puncte expertizate. Valoarea maximă înregistrată în vecinătatea Teatrului Maria Filotti , depăşeşte limita cu 29,9 %.

CAPITOLUL 6

PROTECŢIA NATURII ŞI ARII PROTEJATE

 

DOMENIUL BIODIVERSITATE

 

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare - s-au analizat 7 documentaţii pentru emiterea acte de reglementare, pentru care :
 • s-au  făcut observaţii în cadrul  şedinţelor CAT
 • s-au analizat două documentații PUG și s-a participat la ședințele grupurilor de lucru în procedura SEA
 • s-au emis 3 puncte de vedere pentru: revizuirea autorizației de mediu pentru o fermă din incinta Insula Mare a Brăilei, un proiect de modernizare a sistemului de irigații situat parțial în ariile protejate ROSCI 0305 Ianca Plopu Sărat Comăneasca și ROSPA 0048 Ianca Plopu Sărat, pentru care s-a participat la verificarea amplasamentului și a documentației depuse și o documentație pentru închiriere a unor suprafețe din domeniul public, în zona Faleza Dunării, municipiul Brăila
 • S-au emis 5  autorizaţii pentru vânătoare în baza Ord. MMDD nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora.
 • Participare la controalele organizate de CJGNM Brăila în 3 arii naturale protejate: ROSPA 0006 Tătaru, ROSCI 0305 Ianca Plopu Sărat Comăneasca și ROSPA 0048 Ianca Plopu Sărat.
 • S-au furnizat informații referitoare la ariile protejate care se suprapun pe zona pescărească a județului și municipiului Brăila pentru Asociaţia Grupul De Acțiune Locală Câmpia de Vest a Brăilei  necesare în cadrul proiectului ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală integrată a zonei pescărești a județului Brăila”.
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.
 • S-a continuat introducerea datelor in aplicatia SIM –secţiunea Conservarea Naturii, pe modulul grădini zoologice;
 • Acţiune de educaţie ecologică – “Peisajul de pe strada mea”-Concurs judeţean de machete
 • Participare la Info-day organizat in cadrul proiectului 4GreenInn -Inovare în domeniul managementului sustenabil al ariilor naturale protejate-Prezentarea platformei comune web “Ecopedia” Marea Neagra –instrument dezvoltat in cadrul proiectului pentru promovarea ariilor naturale protejate din regiunile partenere ale proiectului, implementat de ADR Brăila.

 

DOMENIUL SOL – SUBSOL

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare: s-au analizat 3 documentații pentru care:
 • a fost emis un punct de vedere pentru execuția lucrărilor de remediere a amplasamentului unei sondei din perimetrul Oprișenești
 • s-a participat la verificarea amplasamentului pentru un parc de sonde și un depozit de produse petroliere
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.
 • Participare la simpozionul”Metode și tehnologii utilizate pentru decontaminarea siturilor poluate cu produse petroliere”

 

CAPITOLUL 7

 

DOMENIUL DEŞEURI ŞI CHIMICALE

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare: au fost analizate 6 documentaţii la care s-au  făcut observaţii în cadrul  şedinţelor CAT și ale grupurilor de lucru în procedura SEA și s-au emis 3puncte de vedere pentru:
 • autorizarea din punct de vedere al protecției mediului pentru o fermă din incinta Insula Mare a Brăilei și un operator de salubritate din municipiul Brăila
 • execuția lucrărilor de remediere a amplasamentului unei sondei din perimetrul Oprișenești
 • două documentații PUG
 • Au fost validate şi aprobate 8 formulare pentru transportul de deşeuri periculoase care se valorifică/reciclează/elimină în instalaţii din judeţul Brăila, conform HG 1061/2008, pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României.  S-au înregistrat în baza de date 48 formulare de expediţie/transport substanţe periculoase.
 • S-au colectat, validat şi prelucrat datele şi informaţiile necesare, s-au întocmit inventarele specifice şi s-au făcut raportările corespunzătoare privind:
  • fluxul deşeurilor;
  • firme autorizate pentru colectare/tratare vehicule scoase din uz - actualizarea listei operatorilor economici;
  • firme autorizate pentru transportul de deşeuri medicale;
  • Inventarul ambalaje 2014
  • Statistica deseurilor – introducerea în SIM  și validarea datelor aferente anului 2014
  • capitolele corespunzătoare domeniului din raportul lunar Fişa judeţului;
  • transportul deșeurilor periculoase, trimestrul I 2016.
 • Participare la o acţiune de preluare şi distrugere în cadrul comisiilor de specialitate organizate conform OG 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului  şi a normelor metodologice de aplicare stabilite prin HG 371/2007 Republicată.
 • Au fost acordate operatorilor economici consultaţii tehnice pentru diferite tematici privind gestiunea deşeurilor corespunzătoare inventarelor sau raportărilor realizate pe parcursul lunii sau conform altor solicitări de informaţii din partea publicului interesat, în domeniul de activitate, statistica deșeurilor, înscrierea în SIM, completarea datelor în SIM.

 

CAPITOLUL 8

 

POLUĂRI ACCIDENTALE

În cursul lunii  Iunie 2016 la nivelul jud. Brăila nu s-au înregistrat poluări  accidentale.

 

CAPITOLUL 9

CHELTUIELI ŞI INVESTIŢII PENTRU MEDIU

 

Progresul financiar al proiectelor de infrastructură de mediu din judeţul Brăila este prezentat în tabelul următor :

 

Progres proiecte de infrastructură de mediu

                                                                                                                     

Nr

Denumire proiect

Titular proiect

Localizarea proiectului (sat/comuna/oraş, judeţ)

Valoare proiect  RON

Proiecte implementate

 Perioada de implementare propusă              

sursa 1 /     valoare

sursa 2 / valoare

sursa 3 / valoare

sursa 4 / valoare

1

Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in jud. Braila

Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila

Judetul Braila (Aglomerarile Braila, Chiscani, Vadeni,  Faurei, Insuratei, Ianca, Viziru, Tufesti)

333.709.467,00

Fond de Coeziune 77,18%

Buget de Stat  11,80%

Buget Local 1,81%

Contributie Operator Regional 9,21%

2007-2013

257.540.530,00

39.388.552,00

6.059.777,00

30.720.608,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare realizari pana la 30.11.2015 (lei)

 

 

270.898.884,32

209.079.758,92

31.966.068,35

4.903.269,81

24.949.787,25

 

 

Progres financiar (%)

 

 

81,18%

81,18%

81,16%

80,92%

81,22%

 

 

 

 

 Şef Serviciu Monitorizare și Laboratoare,

 

      Nicoleta ROADEVIN

                                                                                                        Întocmit,

                                                                                                     Aurel BĂNUȚĂ