Back

Starea mediului Mai 2015

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport

privind CALITATEA FACTORILOR DE mediu

 judeŢul BrĂila

 

MAI

 

 

2015

 

Capitolul 1

 

1. REŢEAUA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII AERULUI ÎN      JUDEŢUL BRĂILA

 

REŢEAUA DE URMĂRIRE A PULBERILOR SEDIMENTABILE

Prelevări la imisii, conform STAS-ului 12574/87, se fac numai la pulberile sedimentabile monitorizate în reţeaua manuală. Aceasta este alcătuită din 10 puncte de control , amplasate astfel:

 1. Zona municipiului Brăila  - 7 puncte
 2. Localitatea Chiscani – 1 punct
 3. Localitatea Cazasu – 1 punct
 4. Localitatea Vărsătura - 1 punct

Valorile înregistrate în cursul lunii mai 2015, pe puncte de prelevare, sunt prezentate în tabelul de mai jos :

 

Nr. crt.

Punct de monitorizare

PULBERI SEDIMENTABILE

 CMA = 17  g/m2/lună         

Concentraţia

medie lunară

Concentraţia medie pe luna anterioară

Tendinţa
mediei

1.

Sediu APM

2,24

8,22

0,2

2.

Uzina de apă Brăila

5,91

4,61

1,2

3.

Str. Gen. Gh.Avramescu

3,69

5,85

0,6

4.

Staţia Nord

4,27

8,68

0,4

5.

S.C. Hercules S.A.

10,24

7,34

1,3

6.

Str. Galaţi

6,35

11,28

0,5

7.

Primăria Brăila

9,41

6,83

1,3

8.

Cazasu

3,42

15,53

0,2

9.

Termocentrala Chiscani

3,41

11,94

0,2

10.

Vărsătura

16,38

29,64

0,5

 

         În luna mai 2015, la indicatorul pulberi sedimentabile, nu s-au înregistrat  depășiri ale concentrației maxime admise.

 

2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE

 

Această reţea este formată din 5 puncte de recoltare a probelor, amplasate după cum urmează:

 • Sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila.
 • Staţia Brăila 1- Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – trafic, care este amplasată pe Calea Galaţi, nr. 53
 • Staţia Brăila 3 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – suburban, care este situată în Comuna Cazasu, jud. Brăila;
 • Staţia Brăila 4 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti (Staţia Nord).
 • Staţia Brăila 5 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. CET S.A.

 

În urma monitorizarii precipitaţiilor, în luna mai 2015, s-au înregistrat: o cantitate totală de 92,55 l/mp și o cantitate medie de 9,25 l/mp.  Nu s-au depistat precipitații acide, valorile pH-ului situându-se în intervalul 6,46-7,25 upH.

 

2.1 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ

 Evaluarea stării ecologice a apelor de suprafaţă se face pe corpuri de apă cu frecvenţă semestrială.

 

2.2 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE CARE SUNT DEVERSATE  ÎN CURSURI DE APĂ ŞI CANALIZĂRILE LOCALITĂŢILOR

Analiza indicatorilor de calitate a apelor uzate a fost efectuată la nivelul judeţului Brăila de:

                       · agenţi economici prin sisteme proprii de automonitorizare;

                       · în cadrul laboratorului A.P.M. – Brăila

 

2.2.1. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE                          AGENŢII  ECONOMICI

APM -  Brăila a primit rezultatele automonitorizării calităţii apelor uzate pe luna mai 2015 de la următorii agenţi economici:

 

 1. SC” VARD Brăila” SA - Brăila
 2. SC” Bona Avis” SRL - Ianca
 3. SC” Tebu Consult Invest” SRL - Tufești
 4. SC” Mimbu” SRL - Brăila
 5. SC” Management Objectives” SRL - Baldovinești

 

Faţă de concentraţiile maxime admise de Normativele şi actele de reglementare existente, nici un operator  economic care a transmis rezultatele automonitorizării, nu a înregistrat depăşiri ale indicatorilor.

 

   2.2.2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE    LABORATORUL APM BRĂILA

În luna mai 2015, laboratorul A.P.M Brăila a efectuat analize fizico-chimice la SC Durabet SA, SC Vegetal Trading Gropeni și SC Marex SA, unităţi care prezintă impact asupra apelor de suprafaţă. S-au înregistrat depășiri ale valorilor limită la următorii indicatori:

-    pH, CBO5, suspensii, substanțe extractibile la SC Durabet SA;

 •  CBO5, suspensii și substanțe extractibile la SC Marex SA;
 •  substanțe extractibile la SC Vegetal Trading Gropeni.

 

 

      

      

         De asemenea, laboratorul A.P.M Brăila a monitorizat și agenţi economici a căror ape rezultate din procesul tehnologic sunt deversate în canalizarea oraşului. S-au constatat depășiri ale  limitei impuse la indicatorul substanțe extractibile de la următorii agenți economici : SC Vard SA, SC Armansol Company SRL, Carrefour Vărsătura, SC Soroli Cola SA, SC Phoenix Ind SA.

 

  3. REŢEAUA AUTOMATĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI

 

Calitatea aerului în judeţul Brăila este monitorizată prin măsurători continue în cinci staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

 

BR 3

         Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.

 

         Rezultatele înregistrate sunt raportate la valorile limită prevăzute de Legea 104/2011.

Staţia Brăila 1- Staţia de trafic este amplasată pe Calea Galaţi nr. 53 şi monitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul, cu fluxuri medii şi ridicate, de pe străzile limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

Staţia Brăila 2 - Este amplasată în Piaţa Independenţei nr. 1, la distanţă de trafic şi de zone industriale sau surse punctuale mari. Monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul oraşului. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, PM2,5, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

            Staţia Brăila 3 - Staţia este situată în Comuna Cazasu şi monitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane, localităţi unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

       Staţia Brăila 4 - Staţia este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti în incinta Staţiei de pompare ape uzate a Companiei de Utilităţi Publice Dunărea - Brăila şi determină nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10.

Staţia Brăila 5 - Staţia este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A. şi monitorizează nivelul de poluare a aerului din zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

 

Parametrii meteorologici monitorizaţi

      

În luna mai nu s-au măsurat parametrii meteorologici din cauza defecţiunilor existente.

 

Poluanţii monitorizaţi

Valorile medii lunare nu au fost calculate unde datele au fost insuficiente.

Staţia

Tipul staţiei

Tip poluant monitorizat

Media

Maxima

Minima

Număr măsurători

U.M.

Limita

BR1

Trafic

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR2

Urban

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

5.88

12.38

4.78

743

mg/m3

200

NO2

11.12

58.05

5.04

743

mg/m3

200

Nox

20.13

71.32

13.55

743

mg/m3

30/an

CO

0.04

0.55

0.01

744

mg/m3

10

O3

63.5

126.46

16.54

711

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

17

BR3

Suburban

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

0.05

0.4

0.02

744

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR4

IND1

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

0.03

0.16

0.00

723

mg/m3

10

O3

35.44

81.41

2.90

691

mg/m3

120

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR5

IND2

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

0.00

0.06

0.00

744

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

 

 

 

Limita la 8 h=10 mg /mc

 

Valorile înregistrate în luna mai pentru CO, se situează sub valorile limită admise.

Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor şi alături de benzen este considerat ca făcând parte din categoria poluanţilor specifici rezultaţi din trafic.

 

 

 

Valorile înregistrate în luna mai pentru NO2 s-au situat sub valorile limită zilnice admise.

 

În luna mai media orară a indicatorului ozon nu a depăşit pragul de informare de 180 mg/m3.

 

Pentru determinarea pulberilor in suspensie se aplică 2 metode, respectiv metoda automată şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă.

In luna mai nu s-au efectuat masuratori pentru indicatorul PM10 deoarece analizoarele au fost defecte.

 

 

Evoluţia indicelui general de calitatea aerului

 

 Staţia BR-1 TRAFIC adresa: Calea Galaţi nr. 53, Brăila

 

Scurt circuit alimentare energie electrica

 

 

 

Staţia BR-2 FOND URBAN adresa: Piaţa Independenţei nr. 1, Brăila

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-3 FOND SUBURBAN adresa: Sat Cazasu

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-4 INDUSTRIAL 1 adresa: Şoseaua Baldovineşti nr. 22, Brăila

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-5 INDUSTRIAL 2 adresa Sat Chiscani:

 

Analizoare defecte

 

 

 

CAPITOLUL 3

REŢEAUA DE RADIOACTIVITATE

 

Valorile înregistrate la staţia automată de monitorizare a dozei gama se încadrează în  limitele fondului natural.

CAPITOLUL 4

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII SOLULUI

 

În luna mai 2015, conform programului de monitorizare a solului, sub aspectul poluării chimice, s-au făcut prelevări din zonele cele mai expuse traficului rutier intens.

 

Punct de recoltare

 

 

Data

Adâncimea  recoltare (cm)

 

  pH

Conduc

tivitate

 

 

   CTSS

 

  CO32-

 

HCO-3

 

C org

 

Humus

upH

μS/cm

mg/100

g sol

mg/100g sol

mg/100g sol

%

%

B-dul Inde-pendentei

Mai

2015

Suprafață

7,40

195

66,3

0

42,7

2,3

3,9

Calea Călăra-

șilor

Mai

2015

Suprafață

7,41

185

62,9

0

45,75

2,8

4,8

Șos. Buză-

ului

Mai

2015

Suprafață

7,69

170

57,8

0

44,83

3,0

5,2

Str.

Galați

Mai

2015

Suprafață

7,58

195

66,3

0

47,27

3,5

6,1

 

 

Concluzii:

Se vor trage concluzii în funcţie de valorile procentului de carbon organic, după conţinutul de săruri solubile şi în funcţie de valorile pH-ului.

 

         Probele de sol recoltate, prezintă următoarele caracteristici:

 • Reacţia solului (pH-ul) în punctele monitorizate se situează în domeniul slab alcalin;
 • Conţinutul total de săruri solubile (CTSS) nu prezintă depăşiri ale limitei impuse, solurile monitorizate situându-se în categoria solurilor nesalinizate;
 • Conţinutul în substanţă organică (Corg %) şi humus prezintă valori ce încadrează solurile ca fiind: soluri ușor poluate în B-dul Independenței, Șos. Buzăului, Calea Călărașilor  și sol mijlociu poluat în Str Galați.

 

CAPITOLUL 5

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A ZGOMOTULUI URBAN

 

RAPORTARE LUNARĂ Mai 2015

Rezultatele măsurătorilor sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos:

 

Nrcrt

           

PUNCT DE MĂSURARE

NIVEL DE ZGOMOT, dB (A)

echivalent

Maxim admisibil

Stradă de categorie tehnică IV de deservire locală - lăţime 3m

1

Orientului/Poliţie

55.68

60

2

Rubinelor/Univ. Brâncoveanu

58.96

Stradă de categorie tehnică III de colectare - lăţime 7m

3

Rahova/Biserica Sf. Constantin

63.44

65

4

Comuna din Paris/Focşani

68.36

5

Chişinău/Grigore Alexandrescu

67.98

Stradă de categorie tehnică II de legătură – lăţime 14m

6

Centură - IDMS

69.27

70

7

Calea Galaţi (Pţa. Traian)

68.46

8

1 Decembrie 1918/Griviţa

68.83

9

1 Decembrie 1918/Dorobanţi

69.02

Stradă de categorie tehnică I - lăţime 21m

10

B-dul Dorobanţilor/Apollo

70.15

80

 

11

B-dul Independenţei - APM

61.01

12

Calea Călăraşi IAS-IMB

68.97

13

Calea Călăraşi/Dorobanţi

70.58

14

Calea Galaţi/Dorobanţi

71.45

15

Calea Călăraşi/B-dul Independenţei

59.99

16

Calea Călăraşi/ Griviţa

70.21

Parcuri, zone de recreere, tratament medical şi balneoclimateric

17

Parcul Grădina Mare

50.97

45

18

Parcul Monument

58.2

19

Faleza Dunării

53.43

20

Staţiunea Lacu - Sărat

62.18

21

Spitalul Sf. Spiridon

66.1

 Incinte de şcoli, creşe, grădiniţe, spaţii de joacă

22

Liceul Gh. M. Murgoci

59.99

75

23

Liceul N. Iorga

63.01

24

Liceul N. Bălcescu

65.89

25

Şcoala Generală nr. 7

58.17

26

Şcoala Generală nr. 8

58.14

Pieţe, spaţii comerciale, restaurante în aer liber

27

Piaţa Concordia

67.06

65

28

Piaţa Halelor

68.28

29

Piaţa Radu Negru

57.31

30

Piaţa Microhală

65.12

31

Restaurant Continental

67.69

32

Restaurant Swing

53.43

Incinte industriale

33

S.C. Progresu S.A.

66.49

65

34

S.C. Farex S.A.

57.17

35

S.C. Laminoru S.A.

53.45

36

Şantier Naval Aker

51.2

Parcaje auto

37

Supermarket XXL

57.54

90

38

Supermarket Billa

58.93

Zone rezidenţiale

39

Teatrul Maria Filotti

59.36

50

40

Şoseaua Buzăului (Supermarket Billa)

56.07

41

Faleza Dunării (Direcţia de Finanţe)

60.62

42

Cartier Hipodrom

61.2

         
 

 

       

În urma măsurătorilor efectuate s-au constatat următoarele depăşiri:

 

 • pe străzile de categorie tehnică III limita admisă de 65 dB a fost depășită în 2 puncte , maxima fiind în punctul Chișinău/Linia de tramvai ce depășește limita cu 4,6 %;
 • la limita exterioară a parcurilor, zonelor de recreere, tratament medical şi balneoclimateric nivelul de zgomot echivalent depăşeşte limita admisă în toate punctele expertizate. Cea mai mare valoare a nivelului de zgomot echivalent depăşeşte limita cu 46,9 % în punctul Spitalul Sf. Spiridon;
 • la limita exterioară a piețelor au fost 4 depășiri, dintre care maxima înregistrată a fost la Piața Halelor ce depășește limita admisă cu 5 %.
 • pentru incintele industriale, limita de 65 dB a fost depășită într-un singur punct SC Promex SA ce depășește limita cu 2,3%
 • în zonele rezidenţiale, care se află în vecinătatea unor străzi intens circulate sau în apropierea unor pieţe şi supermarketuri, s-au înregistrat depăşiri ale limitei admise în toate cele patru puncte expertizate. Valoarea maximă depăşeşte limita cu 22,4 % şi a fost înregistrată în zona rezidențială Cartier Hipodrom.

                     

CAPITOLUL 6

 

PROTECŢIA NATURII ŞI ARII PROTEJATE

 

DOMENIUL BIODIVERSITATE

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare:
  • s-au analizat 10 documentaţii pentru emitere acte de reglementare (din care 5 proiecte situate în arii protejate) ,  pentru care s-au emis  5 puncte de vedere, s-a participat la şedinţele CSC, CAT și grupuri de lucru în cadrul procedurii SEA (pentru două planuri PUG și o strategie de dezvoltare durabilă).
 • S-au emis 3 autorizaţii din care una  pentru recoltare şi comercializare plante, pentru persoane fizice, si două pentru vânătoare, în baza Ord. MMDD nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora.
 • Pentru elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000  ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior si al ariilor naturale protejate suprapuse s-a analizat draftul planului, s-a emis punct de vedere către custodele ariilor și s-a participat la a doua dezbatere publica cu factorii interesati.
 • S-au raportat rezultatele evaluării speciilor de carnivore strict protejate din judeţul Brăila în scopul stabilirii cotelor de recoltă pentru sezonul de vânătoare 2015-2016 în vederea stabilirii derogărilor pentru aceste specii. Nu s-au solicitat cote de extras la pisică sălbatică, singura specie caracteristică judeţului care a făcut obiectul evaluării.
 • S-a continuat introducerea datelor in aplicatia SIM –secţiunea Conservarea Naturii, pe modulele grădini zoologice, derogări, autorizații, capturi și ucideri accidentale.
 • Participare la instruire organizată de MMAP referitoare la analiza adecvată și calitativă a planurilor de management realizate pentru ariile naturale protejate
 • Participare la Consiliul Științific al Parcului Natural Balta Mică a Brăilei (PNBMB) organizat de administrația PNBMB.
 • Participare  în comisie licitaţie în vederea concesionării  suprafeței de teren de 252,93 ha teren agricol amplasat în zona Blasova, comuna Frecăţei, judeţul Brăila aflat în domeniul public al Jud. Brăila și administrarea CJ Brăila, teren amplasat atât în perimetrul SCI  Braţul Măcin, cât şi al SPA Dunărea Veche-Braţul Măcin.
 • Pentru desfășurarea activităților de exploatare agricolă pentru un teren în suprafață de 1061,13 ha situat în imediata vecinătate a luncii Siretului care are statut dublu de protecţie: arie de protecție specială avifaunistică cod ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și sit de importanță comunitară cod ROSCI0162 cu aceeași denumire s-au întocmit condiții pentru caietul de sarcini în vederea concesionării de către Consiliul județean Brăila.
 • S-au furnizat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură Brăila informații referitoare la situația administrării ariilor protejate din județul Brăila în vederea verificării respectării normelor de ecocondiționalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru care se acordă plăţi directe agricultorilor.
 • Participare la instruire  „Evaluarea de mediu (EIA/SEA)”, organizat în cadrul proiectului „Natura 2000 şi Dezvoltarea Rurală în România” finanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român.
 • Participare în comisia pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole prevazuta de HG 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor, în vederea soluționării sesizării depuse de SC DORIAGRO SRL.
 • Participare în comisia convocată de Primăria Brăila pentru verificarea stării de vegetație a salcâmilor ornamentali de pe  str. Mihai Eminescu, Brăila.
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.
 • S-a participat la o acțiune de educație ecologică cu ocazia Zilei Mondiale a Biodiversității, organizată de Sc. nr.2 Brăila.

 

DOMENIUL SOL - SUBSOL

 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.
 • S-a continuat introducerea datelor în aplicația SIM – domeniul sol-subsol, pentru amplasamente potential contaminate.

S-a analizat situația și s-a emis un punct de vedere față de solicitatarea Primăriei comunei Siliștea privind  proiectul ”Ecologizarea depozitului de deșeuri urbane prin recuperarea materialelor refolosibile.”

 

CAPITOLUL 7

 

DOMENIUL DEŞEURI ŞI CHIMICALE

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare: au fost analizate 4 documentaţii pentru care s-au emis două puncte de vedere și s-au  făcut observaţii în cadrul  şedinţelor CSC şi CAT şi  grupuri de lucru în cadrul procedurii SEA (pentru două planuri PUG și o strategie de dezvoltare durabilă).
 • S-a participat la erificarea amplasamentului și a documentației depuse pentru emiterea/revizuirea autorizației de mediu  la SC Nibriell SA și SC West Management SRL.
 • S-a emis un punct de vedere  privind emiterea autorizației de mediu pentru introducerea pe piață a anvelopelor uzate destinate reutilizării.
 • Au fost validate şi aprobate 7 formulare pentru transportul de deşeuri periculoase care se valorifică/reciclează/elimină în instalaţii din judeţul Brăila, conform HG1061/2008, pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României, pentru SC SETCAR SA. S-au înregistrat în baza de date  176 formulare de expediţie/transport substanţe periculoase.
 • S-au colectat, validat şi prelucrat datele şi informaţiile necesare, s-au întocmit inventarele specifice şi s-au făcut raportările corespunzătoare privind:
  • fluxul deşeurilor;
  • firme autorizate pentru colectare/tratare vehicule scoase din uz - actualizarea listei operatorilor economici;
  • firme autorizate pentru transport /eliminare deseuri medicale
  • inventarului agentilor economici care utilizeaza in activitate biocide(dezinfectanti, pesticide non-agricole, conservanti) pentru Starea Mediului Braila 2013
  •  capitolele corespunzătoare domeniului din raportul lunar Fişa judeţului;
  •  Statistica deseurilor – introducerea in SIM a datelor aferente anului 2012
  • finalizarea  inventarierii datelor privind colectarea și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) aferente anului 2013 în baza națională de date;
  • Actualizarea inventarului operatorilor economici care desfășoară activități cu substanțe reglementate prin Regulamentul CE nr. 1005/2009 privind substanțele care epuizează stratul de ozon (ODS).
 • Au fost acordate operatorilor economici 75 consultaţii tehnice pentru diferite tematici privind gestiunea deşeurilor corespunzătoare inventarelor sau raportărilor realizate pe parcursul lunii sau conform altor solicitări de informaţii din partea publicului interesat, în domeniul de activitate, statistica deseurilor, inscrierea in SIM, completarea datelor in SIM;
 • Participare la trei acţiuni de preluare şi distrugere în cadrul comisiilor de specialitate organizate conform OG 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului  şi a normelor metodologice de aplicare stabilite prin HG 371/2007 Republicată
 • S-a continuat colectarea datelor in vederea raportarii datelor privind substantele si amestecurile reglementate sub Regulamentul nr. 1272/2008 privind clasificarea etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor chimice periculoase.
 • Participare la acţiunea de educaţie ecologică “Parada costumelor neobişnuite” organizată de Școala nr. 28 Brăila.
 • Participare la  proiectul “Caravana ECOTIC LIFE+”, proiect finantat de catre  Comisia Europeana prin programul LIFE+, Expoziției mobilă de prezentare a fluxului deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) și colectare DEEE

 

DEZVOLTARE DURABILĂ

 • Participare la GL I Strategia de dezvoltare durabila a Municipiului Brăila

 

 

CAPITOLUL 8

 

POLUĂRI ACCIDENTALE

 

În cursul lunii  Mai 2015 la nivelul jud. Brăila nu s-au înregistrat poluări  accidentale.

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 9

 

CHELTUIELI ŞI INVESTIŢII PENTRU MEDIU

 

Progresul financiar al proiectelor de infrastructură de mediu din judeţul Brăila este prezentat în tabelul următor :

 

Progres proiecte de infrastructura de mediu actualizat la 31.05.2015

 

Nr. Crt.

Denumire proiect

Titular proiect

Localizarea proiectului

Valoarea proiectului  RON

Proiecte implementate

Termen

sursa 1 /     valoare

sursa 2 / valoare

sursa 3 / valoare

sursa 4 / valoare

1

Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in jud. Braila

Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila

Judetul Braila (Aglomerarile Braila, Chiscani, Vadeni,  Faurei, Insuratei, Ianca, Viziru, Tufesti)

333.709.467,00

Fond de Coeziune 77,18%

Buget de Stat  11,80%

Buget Local 1,81%

Contributie Operator Regional 9,21%

2007-2013

257.540.530,00

39.388.552,00

6.059.777,00

30.720.608,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare realizari pana la 31.05.2015 (lei)

 

 

241.775.502,11

186.602.332,53

28.529.509,25

4.376.136,59

22.267.523,74

 

 

Progres financiar (%)

 

 

72,45%

72,46%

72,43%

72,22%

72,48%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

           

 

 

 Şef Serviciu Monitorizare și Laboratoare,

 

      Nicoleta ROADEVIN

 

                                                                                                        Întocmit,

                                                                                                     Aurel BĂNUȚĂ