Back

Starea mediului septembrie 2015

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport

privind CALITATEA FACTORILOR DE mediu

 judeŢul BrĂila

 

SEPTEMBRIE

 

 

2015


Capitolul 1

 

1. REŢEAUA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII AERULUI ÎN      JUDEŢUL BRĂILA

 

REŢEAUA DE URMĂRIRE A PULBERILOR SEDIMENTABILE

Prelevări la imisii, conform STAS-ului 12574/87, se fac numai la pulberile sedimentabile monitorizate în reţeaua manuală. Aceasta este alcătuită din 10 puncte de control , amplasate astfel:

 1. Zona municipiului Brăila  - 7 puncte
 2. Localitatea Chiscani – 1 punct
 3. Localitatea Cazasu – 1 punct
 4. Localitatea Vărsătura - 1 punct

Valorile înregistrate în cursul lunii septembrie 2015, pe puncte de prelevare, sunt prezentate în tabelul de mai jos :

 

Nr. crt.

Punct de monitorizare

PULBERI SEDIMENTABILE

 CMA = 17  g/m2/lună         

Concentraţia

medie lunară

Concentraţia medie pe luna anterioară

Tendinţa
mediei

1.

Sediu APM

3,75

-

-

2.

Uzina de apă Brăila

7,04

7,61

0,9

3.

Str. Gen. Gh.Avramescu

10,92

5,52

1,9

4.

Staţia Nord

4,12

5,01

0,8

5.

S.C. Hercules S.A.

13,91

15,48

0,8

6.

Str. Galaţi

8,21

8,62

0,9

7.

Primăria Brăila

16,27

12,75

1,2

8.

Cazasu

4,34

6,57

0,6

9.

Termocentrala Chiscani

5,43

5,84

0,9

10.

Vărsătura

25,79

27,72

0,9

 

  Și în luna septembrie 2015, se menține o depășire a valorii limită admise, de 51%,  în punctul de prelevare Vărsătura.

 

2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE

Această reţea este formată din 5 puncte de recoltare a probelor, amplasate după cum urmează:

 • Sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila.
 • Staţia Brăila 1- Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – trafic, care este amplasată pe Calea Galaţi, nr. 53
 • Staţia Brăila 3 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – suburban, care este situată în Comuna Cazasu, jud. Brăila;
 • Staţia Brăila 4 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti (Staţia Nord).
 •  Staţia Brăila 5 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. CET S.A.

În luna septembrie 2015, cantitatea totală de precipitații a fost de 206,4 l/mp rezultând o cantitate medie de 41,28 l/mp.   Nu s-au depistat precipitații acide, valorile pH-ului situându-se în intervalul 6,60 – 6,99 upH.

 

2.1 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ

 Evaluarea stării ecologice a apelor de suprafaţă se face pe corpuri de apă cu frecvenţă semestrială.

2.2 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE CARE SUNT DEVERSATE  ÎN CURSURI DE APĂ ŞI CANALIZĂRILE LOCALITĂŢILOR

Analiza indicatorilor de calitate a apelor uzate a fost efectuată la nivelul judeţului Brăila de:

                       · agenţi economici prin sisteme proprii de automonitorizare;

                       · în cadrul laboratorului A.P.M. – Brăila

2.2.1. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE  AGENŢII  ECONOMICI

APM -  Brăila a primit rezultatele automonitorizării calităţii apelor uzate pentru  luna septembrie 2015 de la următorii agenţi economici:

 • CUP Dunărea pentru stațiile de epurare :
 1. Municipiul Brăila
 2. Movila Miresii
 3. Făurei
 4. Însurăței
 5. Ianca
 • SC” VARD Brăila” SA – Brăila
 • SC” Bona Avis” SRL – Ianca
 • SC MIMBU SRL – Brăila
 • SC LIDL DISCOUNTSRL – Brăila

Faţă de concentraţiile maxime admise de Normativele şi actele de reglementare existente Compania de Utilităţi Publice „ Dunărea” - Brăila a înregistrat depăşiri ale indicatorilor monitorizaţi constatate în buletinele de analiză transmisedupă cum urmează:

 • Staţia de epurare Movila Miresii: azot total (Ntot), fosfor total (Ptot), substanțe extractibile  în solvenți organici, fenoli (C6H3OH); suspensii; CCOCr;CBO5; detergenți
 • Staţia de epurare Făurei : cloruri (Cl-), extractibile.

 

   2.2.2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE    LABORATORUL APM BRĂILA

Laboratorul A.P.M Brăila, în luna septembrie 2015, a efectuat analize fizico-chimice la SC Group Omega Fish SRL, Stația de Epurare Brăila și Stația de Epurare Făurei, unități care prezintă impact asupra apelor de suprafaţă.

 S-au constatat depășiri ale valorilor limită la majoritatea indicatorilor de la SC Group Omega Fish și la indicatorii suspensii și substanțe extractibile la Stațiile de Epurare Brăila și Făurei.De asemenea, au fost monitorizați agenţi economici ale căror ape rezultate din procesul tehnologic sunt deversate în canalizarea oraşului. S-au constatat mari depășiri ale  limitei impuse la substanțe extractibile, CBO5 și CCOCr  la SC Super Eggs – ferma Plopu sector pasteurizare ouă; depășiri ale limitei impuse de legislație pentru indicatorul substațe extractibile s-au înregistrat și la SC Super Eggs Siliștea, SC Lactas Ianca, SC Bona Avis Ianca.

  3. REŢEAUA AUTOMATĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI

Calitatea aerului în judeţul Brăila este monitorizată prin măsurători continue în cinci staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

 

BR 3

         Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.   Rezultatele înregistrate sunt raportate la valorile limită prevăzute de Legea 104/2011.

 

Staţia Brăila 1- Staţia de trafic este amplasată pe Calea Galaţi nr. 53 şi monitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul, cu fluxuri medii şi ridicate, de pe străzile limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

Staţia Brăila 2 - Este amplasată în Piaţa Independenţei nr. 1, la distanţă de trafic şi de zone industriale sau surse punctuale mari. Monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul oraşului. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, PM2,5, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

            Staţia Brăila 3 - Staţia este situată în Comuna Cazasu şi monitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane, localităţi unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

       Staţia Brăila 4 - Staţia este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti în incinta Staţiei de pompare ape uzate a Companiei de Utilităţi Publice Dunărea - Brăila şi determină nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10.

Staţia Brăila 5 - Staţia este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A. şi monitorizează nivelul de poluare a aerului din zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

Parametrii meteorologici monitorizaţi

       

În luna septembrie nu s-au măsurat parametrii meteorologici din cauza defecţiunilor existente.

Poluanţii monitorizaţi

Valorile medii lunare nu au fost calculate unde datele au fost insuficiente.

Staţia

Tipul staţiei

Tip poluant monitorizat

Media

Maxima

Minima

Număr măsurători

U.M.

Limita

BR1

Trafic

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR2

Urban

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

17

BR3

Suburban

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

O3

56.72

84.82

33.25

720

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR4

IND1

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

2.06

0.00

180

mg/m3

10

O3

-

79.2

6.45

167

mg/m3

120

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR5

IND2

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

5.06

14.60

1.09

711

mg/m3

200

NO2

12.11

18.01

0.72

711

mg/m3

200

Nox

19.86

23.89

18.18

711

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

O3

45.23

4.48

85.32

685

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

 

 

Limita la 8 h=10 mg /mc

 

Valorile înregistrate în luna septembrie pentru CO, se situează sub valorile limită admise.Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor şi alături de benzen este considerat ca făcând parte din categoria poluanţilor specifici rezultaţi din trafic.

 

 

Valorile înregistrate în luna septembrie pentru NO2 s-au situat sub valorile limită zilnice admise.

 

În luna septembrie media orară a indicatorului ozon nu a depăşit pragul de informare de 180 mg/m3.

 

Pentru determinarea pulberilor in suspensie se aplică 2 metode, respectiv metoda automată şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă.

In luna septembrie nu s-au efectuat masuratori pentru indicatorul PM10 deoarece analizoarele au fost defecte.

 

Evoluţia indicelui general de calitatea aerului

 

 Staţia BR-1 TRAFIC adresa: Calea Galaţi nr. 53, Brăila

 

Scurt circuit alimentare energie electrica

 

 

 

Staţia BR-2 FOND URBAN adresa: Piaţa Independenţei nr. 1, Brăila

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-3 FOND SUBURBAN adresa: Sat Cazasu

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-4 INDUSTRIAL 1 adresa: Şoseaua Baldovineşti nr. 22, Brăila

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-5 INDUSTRIAL 2 adresa Sat Chiscani:

 

Analizoare defecte

 

 

CAPITOLUL 3

REŢEAUA DE RADIOACTIVITATE

 

Valorile înregistrate la staţia automată de monitorizare a dozei gama se încadrează în  limitele fondului natural.

CAPITOLUL 4

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII SOLULUI

În luna septembrie 2015, conform programului de monitorizare, s-au prelevat probe de sol de la Depozitului Ecologic Tracon și de la fostul Depozit de Deșeuri Menajere Baldovinești .

 

Punct de recoltare

 

 

Data

Adâncimea  recoltare (cm)

 

  pH

Conduc

tivitate

 

 

   CTSS

 

  CO32-

 

HCO-3

 

C org

 

Humus

upH

μS/cm

mg/100

g sol

mg/100g sol

mg/100g sol

%

%

Tracon

sept

2015

0-20 cm

7,61

225

76,5

0

37,2

2,35

4,05

Tracon

sept

2015

20-40 cm

7,92

205

69,7

0

39,6

2,47

4,27

Baldovinești

sept

2015

0-20 cm

7,96

210

71,4

0

28,9

2,28

3,93

Baldovinești

sept

2015

20-40 cm

8,06

190

64,6

0

42,1

2,01

3,47

 

 Rezultatele analizelor principalilor indicatori pentru probele de sol, recoltate pe două adâncimi 0 – 20cm și 20 – 40cm,  ne arată următoarele:

 • Reacţia solului (pH-ul) pentru probele monitorizate, în această lună, se situează în domeniul slab alcalin, cu tendință ușor crescătoare în adâncime;
 • Conţinutul total de săruri solubile (CTSS) nu prezintă depăşiri ale limitei impuse, solurile monitorizate intrând în categoria solurilor nesalinizate;
 • Conţinutul în substanţă organică (Corg %) şi humus, prezintă valori specifice solurilor ușor poluate.

 

CAPITOLUL 5

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A ZGOMOTULUI URBAN

 

Conform planificării anuale în luna septembrie nu s-au efectuat determinări.

 

CAPITOLUL 6

PROTECŢIA NATURII ŞI ARII PROTEJATE

 

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare: s-au analizat 6 documentaţii pentru emitere acte de reglementare, pentru care:
 • s-au emis 2 puncte de vedere pentru: un proiect de desființare și construire depozit cereale și emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea de piscicultură desfăşurată în cadrul amenajării piscicole Vultureni-Lacul Fleașca,  situate în imediata vecinătate și respectiv în interiorul ariilor protejate ROSPA 0145 și ROSCI 0259 Valea Călmățuiului.
 • pentru două planuri de urbanism general, care se suprapun cu arii protejate s-au  făcut observaţii în cadrul  şedinţelor grupurilor de lucru în carul evaluării  strategice de mediu .
 • s-a participat la verificarea amplasamentului și s-a emis punct de vedere pentru PUG Gropeni situat în imediata vecinătate a ROSPA 0005și ROSCI 0006 Balta Mică a Brăilei.
 • s-a participat la control la finalizarea lucrărilor unui proiect situat în imediata vecinătate a ROSPA0048 Ianca Plopu Sărat și 0305 Ianca Plopu Sărat Comăneasca
 • S-au efectuat 2 controale împreună cu CJGNM Brăila în 3 arii protejate:
  • ROSCI0307 Lacul Sărat Brăila pentru verificarea situației semnalate de articolul apărut în ziarul Obiectiv Vocea Brăilei  ” Măcel în Lacu Sărat. Sute de păsări protejate, împuşcate de plăcere!”
  • ROSPA 0040 Dunărea Veche Brațul Măcin și ROSCI 0012 Brațul Măcin

 

 • S-a continuat introducerea datelor in aplicatia SIM –secţiunea Conservarea Naturii, pe modulul grădini zoologice;.
 • Participare la Seminarul privind managementul, cercetarea si conservarea ariilor protejate, organizat de Institutul de Cercetari Eco-muzeale Tulcea.
 • Participare în cadrul Proiectului 308428/2012 derulat de Universitatea Bucureşti-Centrul de Cercetare in Ecologie Sistemică și Sustenabilitate”Open-NESS –Operaționalizarea conceptelor de capital natural și servicii ecosistemice: de la concept la aplicații practice” la dezbaterea cu tema ”Alternative/scenarii de reconstrucție ecologică și servicii ecosistemice în zona Bălților Brăilei ”
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului şi Raportul anual Starea Factorilor de Mediu în Judeţul Brăila.

 

DOMENIUL SOL-SUBSOL

Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare: s-au  analizat și au fost emise puncte de vedere privind:

 • documentaţia depusă de  OMV PETROM SA privind conceptul de investigare și evaluare a gradului de poluare a solului de pe amplasamentul fostului depozit de produse petroliere Brăila Port;
 • documentația depusă de SC AGRO SERE SRL privind obținerea autorizației de mediu;
 • adresa S.C. SOROLI COLA S.A. referitoare la înființarea platformelor de uscare a nămolului rezultat din stațiile de epurare ape uzate.

CAPITOLUL 7

 

DOMENIUL DEŞEURI ŞI CHIMICALE

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare: au fost analizate: 7 documentaţii la care s-au  făcut observaţii în cadrul  şedinţelor CSC şi CAT și s-au emis 5 puncte de vedere.

 

 • Au fost validate şi aprobate 53 formulare pentru transportul de deşeuri periculoase care se valorifică/reciclează/elimină în instalaţii din judeţul Brăila, conform HG 1061/2008, pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României.
 • S-au înregistrat în baza de date 8 formulare de expediţie/transport substanţe periculoase.
 • S-au colectat, validat şi prelucrat datele şi informaţiile necesare, s-au întocmit inventarele specifice şi s-au făcut raportările corespunzătoare privind:
  • fluxul deşeurilor;
  • firme autorizate pentru colectare/tratare vehicule scoase din uz - actualizarea listei operatorilor economici;
  • firme autorizate pentru transportul de deşeuri medicale;
  • firme autorizate pentru colectare/tratare DEEE – trim III
  • capitolele corespunzătoare domeniului din raportul lunar Fişa judeţului;
  • Statistica deseurilor – introducerea în SIM  și validarea datelor aferente anului 2012
 • Participare la o acţiune de preluare şi distrugere în cadrul comisiilor de specialitate organizate conform OG 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului  şi a normelor metodologice de aplicare stabilite prin HG 371/2007 Republicată.
 • Au fost acordate operatorilor economici 10 consultaţii tehnice pentru diferite tematici privind gestiunea deşeurilor corespunzătoare inventarelor sau raportărilor realizate pe parcursul lunii sau conform altor solicitări de informaţii din partea publicului interesat, în domeniul de activitate, statistica deșeurilor, înscrierea în SIM, completarea datelor în SIM.

 

 

CAPITOLUL 8

 

POLUĂRI ACCIDENTALE

În cursul lunii  septembrie 2015 la nivelul jud. Brăila nu s-au înregistrat poluări  accidentale.

 

CAPITOLUL 9

 

CHELTUIELI ŞI INVESTIŢII PENTRU MEDIU

Progresul financiar al proiectelor de infrastructură de mediu din judeţul Brăila este prezentat în tabelul următor :

 

Progres proiecte de infrastructura de mediu actualizat la 30.09.2015

 

Denumire proiect

Titular proiect

Localizarea proiectului

Valoarea proiectului  RON

Proiecte implementate

Perioada de implementare propusă

sursa 1 /     valoare

sursa 2 / valoare

sursa 3 / valoare

sursa 4 / valoare

Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in jud. Braila

Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila

Judetul Braila (Aglomerarile Braila, Chiscani, Vadeni,  Faurei, Insuratei, Ianca, Viziru, Tufesti)

333.709.467,00

Fond de Coeziune 77,18%

Buget de Stat  11,80%

Buget Local 1,81%

Contributie Operator Regional 9,21%

2007-2013

257.540.530,00

39.388.552,00

6.059.777,00

30.720.608,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare realizari pana la 30.09.2015 (lei)

 

 

257.127.653,86

198.451.123,25

30.341.063,16

4.654.010,53

23.681.456,92

 

Progres financiar (%)

 

 

77,05%

77,06%

77,03%

76,80%

77,09%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Şef Serviciu Monitorizare și Laboratoare,

 

      Nicoleta ROADEVIN

                                                                                                        Întocmit,

                                                                                                     Aurel BĂNUȚĂ