Back

Vehicule scoase din uz

Vehiculele scoase din uz (VSU) reprezintă unul din fluxurile „prioritare” de deşeuri, căruia Comisia Europeană a început să îi acorde o atenţie deosebită din anii 90. Numărul de autovehicule a crescut an de an şi sunt fabricate din materiale sau combinaţii de materiale din ce în ce mai complexe.

 

VSU generează în fiecare an cantităţi mari de deşeuri (între 8 şi 9 milioane de tone anual la nivelul Uniunii Europene), dintre care unele sunt periculoase sau care nu se reciclează în întregime, ajungând pe depozitele de deşeuri. De asemenea, multe VSU rămân abandonate pe străzi şi pot genera scurgeri de ulei uzat sau pot polua atmosfera prin pierderea agentilor de răcire conţinuţi în echipamentele de climatizare .

 

Activitatea de colectare şi tratare VSU trebuie să se desfăşoare conform prevederilor legale pentru a se preveni impactul negativ asupra mediului. Gestionarea vehiculelor scoase din uz (VSU) este reglementată prin HG nr. 2406/2004, cu modificările şi completările aduse de HG 1313/2006 şi HG 1633/2009,care transpun Directiva nr. 2000/53/CE.

 

Principalele obiective ale acestei Directive sunt prevenirea producerii de deşeuri provenite de la VSU precum şi reutilizarea, reciclarea şi alte forme de valorificare a componentelor acestora, în vederea reducerii cantităţii de deşeuri destinate eliminării. Directiva prevede responsabilitatea producătorului, care încă de la faza de proiectare a produsului trebuie să acorde atenţie limitării utilizării unor substanţe periculoase şi să prevadă posibilităţile de dezmembrare, reutilizare şi valorificare a componentelor şi materialelor. În acest sens producatorul va asigura furnizarea de informaţii, gratuit, operatorilor economici autorizaţi, care realizează dezmembrarea şi/sau tratarea vehiculelor scoase din uz, la cererea acestora şi cu respectarea secretului industrial şi comercial.

 

Persoanele fizice sau persoanele juridice detinatoare de VSU au obligatia sa nu abandoneze vehiculele sau componentele solide si/sau lichide ale acestora, pe sol, în apele de suprafata si ale marii teritoriale. Acestea trebuiepredate agentilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare si/sau tratare VSU. Predarea se face fara nicio cheltuiala din partea detinătorului.

 

Există o reţea de companii comerciale (peste 100), răspândite relativ uniform la nivel naţional, care desfăşoară operaţiuni de colectare, dezmembrare şi valorificare a VSU. La primirea vehiculului uzat, operatorul economic eliberează certificatul de distrugere pe baza căruia se realizează radierea vehiculului, precum şi o notă din care reies părţile componente lipsă.Toate VSU colectate trebuie transferate la instalaţii de tratare autorizate.

 

În general, valorificarea constă în dezmembrarea şi reciclarea metalului şi valorificarea energetică a părţilor nemetalice cu potenţial caloric (cauciuc, ulei de motor uzat, etc). Pentru materialele nemetalice (unele nepericuloase - plastic, cauciuc, etc, altele periculoase - ulei de motor, lichid de frână, combustibil, etc.), reciclabile cât şi nereciclabile, operatorii economici trebuie să identifice soluţii care să asigure atingerea obiectivelor de reciclare stabilite la nivel european.

 

În judeţul Brăila există 4 operatori autorizaţi pentru VSU:

 

ü  SC Mioriţa SRL, SC Corsani Com SRL şi SC Tricoamelia SRL pentru colectare şi dezmembrare

ü  SC APAN AUTO SRL numai pentru colectare, pentru VSU colectate operatorul având contract de prestări servicii cu SC REMAT SCHOLZ Filiala Moldova din Galaţi.

 

În Brăila nu există operatori economici care reciclează şi valorifică energetic deşeuri de la VSU.

 

Pentru reducerea poluării atmosferei generată de autovehicule şi tractoare uzate şi implicit pentru controlul acestui flux de deşeuri s-a instituit Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional („RABLA”) prin care se acordă suport financiar deţinătorilor de vehicule uzate la momentul achiziţionării unui vehicul/tractor nou.

 

Cantităţile de VSU colectate in judetul Braila sunt prezentate în tabelul următor:

 

 

UM

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Vehicule scoase din uz colectate/ dezmembrate

Nr/an

134

238

391

508

 

485

 

2376

 

1838