Back

Raport preliminar aer braila 2013

RAPORT PRELIMINAR EVOLUŢIA CALITĂŢII AERULUI ANUL 2013

 

2.2 Calitatea aerului

 

2.2.A  Reţeaua automată

 

În anul 2013, calitatea aerului ambiental a fost monitorizată prin reţeaua automată formată din 5 puncte de prelevare a probelor, amplasate după cum urmează:

  • Sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila.
  • Staţia Brăila 1 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – trafic, care este amplasată pe Calea Galaţi, nr. 53
  • Staţia Braila 2 -Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – urban, care este amplasată în Piaţa Independenţei nr. 1
  • Staţia Brăila 3 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – suburban, care este situată în Comuna Cazasu, jud. Brăila;
  • Staţia Brăila 4 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial,care este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti (Staţia Nord).
  • Staţia Brăila 5 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. CET S.A.

 

Tabelul nr. 2.2.  Concentraţiile medii ale poluanţilor monitorizaţi în aglomerarea Brăila

POLUANT

Tip staţie

 

 

Concentraţia medie anuală

2008

2009

2010

2011

2012

2013

SO2 (µg/mc)

Fond urban

-

-

11,62

11,73

10,63

-

In

9,49

12,28

14,39

16,60

14,00

8,01

T

3,51

8,63

14,74

-

-

-

 

PM10 (µg/mc)

Fond urban

34,02

-

-

29,51

22,61

-

In

31,52

28,1

24,5

32,5

28,07

36,15

T

28,54

22,64

29,07

-

-

-

O3 (µg/mc)

Fond urban

-

72,66

65,38

63,30

67,42

57,39

In

63,16

68,8

66,00

52,50

71,80

69,60

T

-

-

-

-

-

-

NO2 (µg/mc)

Fond urban

15,76

12,25

23,94

25,36

24,94

3,86

In

12,65

9,98

10,50

-

21,70

5,15

T

43,02

30,73

28,09

-

30,52

-

NOx (µg/mc)

Fond urban

21,29

19,09

32,95

33,21

34,49

12,14

In

16,25

17,83

17,25

-

31,62

14,30

T

61,58

55,37

43,68

-

43,83

-

CO (mg/mc)

Fond urban

0,12

0,12

0,13

0,13

0,19

0,15

In

0,16

0,104

0,1

0,15

0,26

0,07

T

0,98

0,40

0,19

0,42

0,27

-

Pb (µg/mc)

Fond urban

0,04231

-

-

-

-

-

In

0,0301

0,0075

0,0052

-

-

-

T

0,0463

0,0009

0,0085

-

-

-

Benzen (µg/mc)

Fond urban

3,145

0,25

0,13

-

-

-

T

-

4,65

2,41

-

-

-

PM2.5 (µg/mc)

In

-

15,46

-

-

0,93

-

 

 

 

            2.2.1.A  Dioxidul de azot

 

Fig. 2.2.1.A. Concentraţia medie anuală a dioxidului de azot

în 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

 

                                                                      Tabel 2.2.1.A

NO2    (mg/mc)

Br1

Br2

Br3

Br4

Br5

2008 Medii anuale 

43,02

15,76

8,61

13,62

11,68

2009 Medii anuale

30,74

12,25

9,00

9,64

10,3

2010 Medii anuale

28,09

23,94

7,59

8,52

12,5

2011 Medii anuale

-

25,36

-

-

-

2012 Medii anuale

30,52

24,94

13,11

21,70

-

2013 Medii anuale

-

3,86

10,44

5,15

-

 

 

            În anul 2013, valorile medii anuale în urma măsurătorilor sunt sub valoarea limită de 40 µg/m3 admisă de către Legea 104/2011.

 

2.2.2.A  Dioxid de sulf

 

Fig. 2.2.2.A Concentraţia medie anuală a dioxidului de sulf în

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

 

                                                                                              Tabel 2.2.2.A

SO2  (mg/mc)

Br1

Br2

Br3

Br4

Br5

2008 Medii anuale 

3,51

-

10,30

11,47

7,51

2009 Medii anuale

8,64

-

10,77

12,80

12,29

2010 Medii anuale

14,74

11,62

13,99

13,64

15,14

2011 Medii anuale

-

11,73

17,24

16,92

16,53

2012 Medii anuale

-

10,63

14,55

10,71

17,3

2013 Medii anuale

-

-

-

2,06

13,97

 

 

            Valorile medii anuale înregistrate în anul 2013 pentru dioxidul de sulf, în urma măsurătorilor, s-au situat sub cea mai mică valoare limită de 20 mg/mc pentru protecţia ecosistemelor, admisă de către Legea 104/2011.

 

            2.2.3.A  Pulberi în suspensie – PM10 şi PM2,5 (gravimetric şi nefelometric)

 

Fig. 2.2.3.A Concentraţia medie anuală PM10 şi PM2,5 în 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

                                                                                                                Tabel 2.2.3.A

PM10 nefelometric(mg/mc)

Br1

Br2

Br3

Br4

Br5

2008 Medii anuale

28,54

-

32,54

38,29

24,76

2009 Medii anuale

22,64

-

22,25

27,16

28,87

2010 Medii anuale

29,07

-

27,26

19,83

29,10

2011 Medii anuale

-

29,51

32,89

30,65

35,40

2012 Medii anuale

-

22,61

27,42

27,83

28,31

2013  Medii anuale

-

-

43,22

-

36,15

PM10 gravimetric(mg/mc)

Br1

-

Br3

Br4

 

2008 Medii anuale

25,50

-

8,97

21,3

 

2009 Medii anuale

21,5

-

23

27,3

 

2010 Medii anuale

34,19

-

23,57

18,57

 

2011 Medii anuale

-

-

22.76

-

 

2012 Medii anuale

-

-

30,94

21,26

 

2013 Medii anuale

-

-

39,1

-

 

PM2,5 nefelometric(mg/mc)

-

Br2

-

-

 

2009 Medii anuale

-

15,46

-

-

 

2010 Medii anuale

-

19,20

-

-

 

2011 Medii anuale

-

-

-

-

 

PM2,5 gravimetric(mg/mc)

-

Br2

-

-

 

2009 Medii anuale

-

13,60

-

-

 

2010 Medii anuale

-

19,90

-

-

 

2011 Medii anuale

-

18,60

-

-

 

2012 Medii anuale

-

21,61

-

-

 

2013 Medii anuale

-

-

-

-

 

 

 

                      

2.2.4.A  Metale grele – plumb

 

                                                                      Tabel 2.2.4.A

Pb   (mg/mc)

Br1

Br3

Br4

2008 Medii noe şi dec

0,0092

0,006

0,0061

2009 Media anuală

0,0066

0,0061

0,0075

2010 Medii anuale

0,0085

0,0053

0,0052

 

 

 

Fig.2.2.4.A. Concentraţia medie anuală a plumbului

 

În anul 2013, nu s-au făcut determinări de plumb.

 

 

2.2.5.A  Monoxid de carbon

 

Fig. 2.2.5.A Concentraţia medie anuală a monoxidului de carbon

în 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

 

Tabel 2.2.5.A

CO    (mg/mc)

Br1

Br2

Br3

Br4

Br5

2008 Medii anuale

0,98

0,123

0,204

0,185

0,135

2009 Medii anuale

0,40

0,123

0,169

0,128

0,087

2010 Medii anuale

0,19

0,13

0,29

0,12

0,08

2011 Medii anuale

0,42

0,13

0,13

0,16

0,12

2012 Medii anuale

0,27

0,19

0,15

0,42

0,1

2013 Medii anuale

-

0,15

0,14

0,06

0,08

 

Mediile anuale înregistrate în anul 2013 nu au prezentat valori maxime zilnice a mediilor pe 8 ore care să depăşească valoarea limită de 10 mg/mc, admisă de către Legea 104/2011.

Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor şi alături de benzen este considerat ca făcând parte din categoria poluanţilor specifici rezultaţi din trafic.

                      

2.2.6.A  Benzen

                                                                                              Tabel 2.2.6.A

Benzen    (mg/mc)

Br1

Br2

Br3

Br5

2008 Medii anuale

-

3,145

3,19

-

2009 Medii anuale

4,65

0,25

1,48

-

2010 Medii anuale

2,41

0,13

1,41

2,10

2011 Medii anuale

-

-

1,42

2,17

2012 Medii anuale

-

-

2,45

0,93

2013 Medii anuale

-

-

-

-

 

 

 

Fig. 2.2.6.A Concentraţia medie anuală a benzenului în 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

 

Pentru anul 2013, nu au fost prelevate probe de benzene (analizoare defecte).

                      

2.2.7.A  Amoniac

Amoniacul nu se monitorizează

 

            2.2.8.A  Ozon

 

Fig. 2.2.8.A Concentraţia medie anuală de ozon în 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

 

                                                           Tabel 2.2.8.A

O3  (mg/mc)

Br2

Br3

Br4

Br5

2008 Medii anuale

-

33,26

69,48

56,84

2009 Medii anuale

72,67

69,72

65,60

72,14

2010 Medii anuale

65,38

85,12

67,84

64,13

2011 Medii anuale

63,30

47,59

54,50

48,42

2012 Medii anuale

64,78

-

77,58

76,13

2013 Medii anuale

57,39

-

64,56

74,3

 

 

 

Valorile orare pentru ozon au fost mai mici decât pragul de alertă (240 μg/mc - medie orară), precum şi faţă de pragul de informare (180 μg/mc - medie orară). De asemenea, concentraţiile maxime a mediilor pe opt ore au fost sub obiectivul pe termen lung pentru protecţia sănătăţii umane şi respectiv valoarea ţintă pentru anul 2013 (120 mg/mc).

 

2.2.M.   Reţeaua manuală

            Determinările de: dioxidul de azot, dioxidul de sulf, amoniac, hidrogen sulfurat şi pulberi în suspensie nu se mai realizează.

2.2.5.M  Pulberi sedimentabile

Reţeaua manuală de monitorizare a pulberilor sedimentabile cuprinde zece puncte de prelevare. Concentraţiile medii anuale, pe puncte de prelevare ale pulberilor sedimentabile, din anul 2013,  comparativ cu anii anteriori, sunt prezentate în tabelul 2.2.5.M. şi figura 2.2.5.M

 

                                                                                                          Tabelul 2.2.5.M

JUDEŢUL

Punct de prelevare

Concentraţie medie anuală

(g/mp/lună)

2009

2010

2011

2012

2013

Brăila

Sediu APM

3,41

6,8

4,84

5,27

5,64

Uzina de Apă

5,94

5,32

6,59

7,01

7,75

Vărsătura

-

9,94

13,15

15,25

17,37

Str.Gen.Gh.Avramescu

8,90

8,82

9,67

13,91

8,56

Staţia Nord

5,34

4,97

4,09

5,34

6,52

SC Hercules

9,59

8,13

12,6

8,25

10,16

Termoelectrica Chiscani

6,24

4,18

5,51

5,78

5,86

Str. Gala?i

-

-

-

11,12

11,78

Cazasu

-

-

-

4,57

4,3

PrimăriaBrăila

-

-

-

11,94

10,9

CMA =  17g/mp/luna

 

 

 

Fig. 2.2.5M