Back

Anunt public lansare sesiune atribuire AriiProtejate 2-2016

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP)

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM)

anunţă

 

Lansarea  sesiunii 2/2016

privind atribuirea în custodie a ariilor naturale protejate

 

 

Pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului  http://www.anpm.ro  s-a publicat anuntul privind deschiderea sesiunii 2/2016 privind atribuirea în custodie a ariilor naturale protejate.

 

Conform Ord. MMSC 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire in administrare si custodie a ariilor naturale protejate, etapele procedurii de atribuire în custodie sunt următoarele:

 

a)afişarea la sediul autorităţii responsabile şi pe pagina proprie de internet a anunţului de lansare a sesiunii de atribuire, care conţine lista ariilor naturale protejate care pot fi atribuite în custodie;

b)depunerea la sediul autorităţii responsabile a dosarelor de candidatură în format hârtie şi suport electronic, în termen de 30 de zile calendaristice de la data afişării anunţului de lansare a sesiunii de atribuire;

c)transmiterea de către autoritatea responsabilă a dosarelor de candidatură în format electronic, în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora, către membri comisiei de evaluare;

d)întrunirea comisiei de evaluare şi evaluarea dosarelor de candidatură;

e)întocmirea raportului de evaluare de către comisia de evaluare, aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a punctajelor acordate dosarelor de candidatură;

f)depunerea la sediul autorităţii responsabile a contestaţiilor pentru evaluarea dosarelor, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea sesiunii de atribuire în custodie;

g)întrunirea Comisiei de contestaţii, analizarea şi soluţionarea contestaţiilor;

h)întocmirea raportului de evaluare de către Comisia de contestaţii, aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a rezultatelor evaluării dosarelor de candidatură pentru care s-au depus contestaţii;

i)întocmirea raportului final de evaluare a sesiunii de custodie care include şi raportul Comisiei de contestaţii şi aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile;

j)semnarea convenţiilor de custodie

 

Dosarele pentru atribuirea în custodie se depun la Agentia Natională pentru Protecţia Mediului (ANPM) până la data  27.05.2016 (data înregistrării la registratura ANPM), la sediul din Splaiul Independenței nr. 294, CorpB, Sector 6, București, în cadrul programului de funcționare al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, respectiv:

Luni - Joi  8:00-16:30

Vineri  8:00-14:00

 

Conform Anexei la Decizia Presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului nr. 280 din 26.04.2016,  ariile naturale protejate din judeţul Brăila care vor fi atribuite în custodie în această sesiune sunt următoarele:

 

 

  • ROSCI0259 Valea Călmăţuiului împreună cu ROSPA0145 Valea Călmăţuiului
  • ROSCI0305 Ianca - Plopu - Sărat – Comăneasca împreună cu ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat
  • ROSCI0307 Lacu Sărat – Brăila
  • ROSPA0006 Balta Tătaru

 

 

 

 

 

Documente ataşate