Descriere

   Solul este definit ca stratul de la suprafata scoartei terestre. Este format din particule minerale, materii organice, apa, aer si organisme vii. Este un sistem foarte dinamic care indeplineste multe functii si este vital pentru activitatile umane si pentru supravietuirea ecosistemelor.          Solurile: - întreţin şi dezvolta viaţa, prin proprietatea sa de a se regenera, de a filtra, absoarbe şi de a transforma poluanţii; - condiţionează învelişul vegetal, ca şi calitatea apei, în special a râurilor, lacurilor şi a apelor subterane, - reglează scurgerea lichidă şi solidă în bazinele hidrografice şi acţionează ca o geomembrană pentru diminuarea poluării aerului şi a apei prin reţinerea, reciclarea şi neutralizarea poluanţilor, cum sunt substanţele  chimice folosite în agricultură, deşeurile şi reziduurile organice şi alte substanţe chimice - determină producţia agricolă şi starea pădurilor   Formareasolurilor este un proces complex, după cum complexe sunt constituţia şi funcţiile lor, şi reflectă efectul factorilor pedogenetici, atât naturali cât şi antropici. Principalele opt procese de degradare a solului cu care se confrunta UE sunt: - eroziunea - degradarea materiei organice - contaminarea - salinizarea - compactizarea - pierderea biodiversitatii solului - scoaterea din circuitul agricol - alunecarile de teren si inundatiile

Obiectde activitate

In domeniul Protectiei Solului, Subsolului, Agentiile pentru Protectia Mediului locale au ca obiect de activitate : -  Implementarea prevederilor legale privind protectia, conservarea, amenajarea si     folosirea judicioasa a solului, subsolului si ecosistemelor terestre -  Identificarea siturilor contaminate pe tipuri de activitati poluatoare -  Reducerea nivelului de poluare a solului si subsolului -  Eficientizarea colaborării cu alte autoritati, institutii in acest domeniu -  Creşterea gradului profesional al personalului in acest domeniu  

Atribuţii şi competenţe

  • Implementeaza prevederile legislatiei referitoare la identificarea siturilor contaminate/potential contaminate: analizeaza chestionarele primite de la agentii economici si institutii ale ale administratiei publice locale si face propuneri catre ANPM pentru lista nationala a siturilor contaminate/potential contaminate;
  • completeaza baza de date privind situatia zonelor contaminate/potenţial contaminate la nivel local;
  • participa la organizarea activitatii de monitorizare a solului si subsolului;
  • colaboreaza cu autoritatile teritoriale pentru agricultura si silvicultura, cu Prefectura si primarii pentru identificarea terenurilor inapte pentru folosinta agricola, degradate sau contaminate in vederea impaduririi sau reconstructiei ecologicesi pentru realizarea perdelelor de protectie;
  • se instruieste permanent in domeniul solului si subsolului.