Back

Raport de implementare a Legii nr 52/2003 in 2018

 

RAPORT DE EVALUARE

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2018

 

 

 Numele autorităţii sau instituţiei publice: Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila

 

INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Procesul de elaborare a actelor normative

1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2018

A1

-

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public

A2

-

    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:

  1. pe site-ul propriu

A2_1

-

  1. prin afisare la sediul propriu

A2_2

-

      c.   prin mass-media

A2_3

-

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte normative

A3

-

Din care, solicitate de:

     a. persoane fizice

A3_1 

-

     b. asociaţii de afaceri sau alte  asociatii legal constituite

A3_2 

-

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ

A4

-

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite

A5

-

6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate

A6

-

7. Numărul total al recomandarilor primite

A7

-

8. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative

A8

-

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite

A9

-

10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2018 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5)

A10

-

B. Procesul de luare a deciziilor

1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice)

B1

15

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:

               a. afişare la sediul propriu

B2_1

15

               b. publicare pe site-ul propriu

B2_2

15

               c. mass-media

B2_3

15

3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii)              

B3

0

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media

B4

0

5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice

B5

0

6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate

B6

0

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:

               a. informaţii exceptate

B7_1

0

               b. vot secret

B7_2

0

               c.alte motive (care ?)

 

 

 

B7_3

0

8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice

B8

15

9. Numărul proceselor verbale (minuta)  făcute publice

B9

15

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie în 2018

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice:

               a. rezolvate favorabil reclamantului

C1_1

0

               b. rezolvate favorabil instituţiei

C1_2

0

               c. în curs de soluţionare

C1_3

0

       

 

 

 

Textul Legii nr. 52/2003 se găseşte pe site-ul Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale:  www.publicinfo.ro

 

 

Glosar de termeni:

 

  • Act normativ = actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală
  • Asociaţie legal constituită = orice organizaţie civică, sindicală, patronală sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică
  • Minuta = documentul scris (procesul verbal) în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanţi la o sedinţă, precum şi rezultatul dezbaterilor
  • Proiect de act normativ = textul actului normativ înainte de adoptare
  • Recomandare = orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în scris, primită de către autorităţile publice de la orice persoană interesată în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative
  • Şedinţă publică = şedinţa desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la care are acces orice persoană interesată