structura organizatorica

 

Conducerea institutiei

 

Cuzmin Ciprian

Director Executiv

Structura organizatorica

 

Compartimentul Relatii Publice si Tehnologia Informatiei

-          asigura diseminarea informatiei de mediu, accesul publicului la informatia de mediu, asigura legatura cu presa si cu organizatiile nonguvernamentale care activeaza în domeniul protectiei mediului, initiaza si sprijina actiuni de educare si informare a publicului, colaboreaza cu responsabilul IT la actualizarea paginii web a institutiei

-        administreaza reteaua electronica; asigura asistenta tehnica soft si hard a sistemelor si echipamentelor de calcul electronic; organizează,  coordonează si verifică implementarea strategiei de   informatizare a  agentiei.

Baja Dumitru

consilier  relatii publice

Tarachiu Viorel Emilian

consilier  IT

Badescu Petrina consilier juridic

 

Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii

-          emite avize/acorduri/autorizatii de mediu pentru activitatile cu impact asupra mediului, autorizeaza proiectele si activitatile cu impact asupra mediului la nivel local, monitorizeaza cheltuielile anuale de protectia mediului rezultate din investitiile derulate, în conformitate cu programele de conformare, verifica conformitatea activitatilor autorizate cu actele emise

Badascu Laura

sef serviciu

Risnoveanu Mihaela

consilier

Sevagalov Stelu

consilier      

Radu Felicia

consilier      

Eremia Laura

consilier

Radu Viorel

consilier      

Georgescu Luciana

consilier

Ioan Liliana Maria

consilier

Mardale Steluta

consilier      

Manea Daniela consilier

 

Serviciul Monitorizare si Laboratoare

- realizeaza monitorizarea integrata a factorilor de mediu din judet, din punct de vedere al calitatii aerului si precipitatiilor, calitatii solului (sub aspectul poluarii chimice), nivelului de zgomot, deseurilor, radioactivitatii în aer si sol, evacuarilor în ape subterane si de suprafata, elaboreaza rapoarte de sinteza la nivel judetean privind starea mediului, elaboreaza si monitorizeaza planul local de actiune pentru protectia mediului al judetului

Roadevin Nicoleta

sef serviciu

Ciobotaru Doinita

referent

 

 referent de specialitate

Harabagiu Iuliana

referent

Ciocan Mihai

referent de specialitate

Ciurea Elena

consilier

 

consilier

 

consilier

 

consilier

  consilier

 

Biroul Calitatea Factorilor de Mediu

 - asigura implementarea politicilor de mediu in domeniul protectiei naturii, gestiunii deseurilor

- urmareste si controleaza modul de respectare a prevederilor legale din domeniul deseurilor si substantelor chimice periculoase

- asigura conservarea si utilizarea durabila a patrimoniului natural, controleaza administrarea si exploatarea ariilor protejate, reglementeaza valorificarea resurselor naturale din fauna si flora salbatica, realizeaza baza de date privind situatia zonelor contaminate la nivel local

Avram Manona

 sef birou

Stoian Petruta

consilier

Horincar Marius

consilier

Perianu Petrinel

consilier

  consilier

Baraca Ionel

referent

 

 

Compartimentul Buget, Finante, Administrativ si Resurse Umane

- asigura gestionarea resurselor financiare si materiale ale institutiei

- gestioneaza informatia privind resursele umane, monitorizeaza programele de instruire si perfectionare a personalului

Donescu Ema

consilier

Dobre Eva consilier

Diveica Nicu

consilier

Tataru Ana

consilier

Lazar Relu

sofer