Agentia pentru Protectia Mediului Braila           

Braila , B-dul Independentei nr.14, bl. B5

Telefon: 0339/401834, 401835, 401836

                          0746/248732

           Fax:      0339/401837   

           E-mail:  office@apmbr.anpm.ro     

 

 ANUNT IMPORTANT

Va informam ca incepand cu data de 10.04.2013, s-au pus in functiune subsistemele SIM.Webform.Public care asigura fluxul automat de creare si inregistrare electronica a cererii in cadrul APM Braila cu functii dedicate de administrare a cererii privind eliberarea si/sau revizuirea actelor de reglementare, respective SIM.Reglementari de administrare a cererilor, dosarelor si elementelor componente (adrese, clarificari, note, etc) din fluxurile specifice interne ale Serviciului Reglementari din cadrul APM Braila.

Toti operatorii economici  care solicita acte de reglementare vor transmite cereri privind eliberarea/revizuirea actelor de reglementare atat  pe hartie, cat si online(electronic);

Pentru inregistrarea cererilor in format electronic este necesara inregistrarea solicitantului in portalul SIM, cu drept explicit de acces al aplicatiei SIM.Webform.Public.

Operatorii noi se vor inregistra la adresa http://raportare.anpm.ro, secţiunea “Înregistrare”, conform instrucţiunilor de pe site-ul ANPM (Ghid de utilizare).

Ghid de utilizare formular eFORM de inregistrare operatori economici in SIM
Ghid de utilizare Webform Public pt inregistrare cereri acte de reglementare

   

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Braila este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

      Context legal

A.P.M. Braila fost înfiinţată la 1 august 1990, potrivit Hotarârii Guvernului României nr. 983/1990 şi a Ordinului Ministrului Mediului nr. 11/1990.
Este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, ale O.U.G. nr. 195/2005 - privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative aplicabile.

      Misiune

A.P.M. Braila îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, la nivel judeţean, urmărind implementarea politicilor de mediu, a legislaţiei şi reglementarilor în vigoare

A.P.M. Braila este menită să acţioneze, la nivel judeţean,  pentru a asigura populaţiei un mediu sănătos în armonie cu dezvoltarea economică şi cu progresul social al judeţului.

A.P.M. Braila  îşi indeplineşte misiunea prin exercitarea următoarelor atribuţii:

 • planificarea strategică de mediu;
 • monitorizarea factorilor de mediu;
 • autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului;
 • implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel local;
 • raportările către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pe următoarele domenii: calitatea aerului, schimbări climatice, arii protejate, contaminarea solului, apă.

      Responsabilităţi

   A.P.M. Braila exercită atribuţii de autoritate de stat în domeniul protecţiei mediului în judeţul Braila. În acest sens:

 • aplică prevederile legale în domeniile sale de competenţă la toate persoanele juridice şi fizice din sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori.
 • autorizează activităţile cu impact potenţial asupra mediului şi asigură conformareacu prevederile legale;
 • prestează la cererea celor interesaţi servicii de consultanţă, asistenţă şi analize specifice de laborator.
 • ca un serviciu public de protecţie a mediului, implică şi susţine societatea civilă în proiectele de mediu de interes comunitar.

      Conducere

     APM Braila este condusă de directorul executiv

      Program de audienţe:

     MIercuri, între orele 12:00 - 14:30,  la sediul din B-dul Independentei Bl B5 Parter

       Program de solicitari de emitere a actelor de reglementare (avize, acorduri, autorizatii de mediu):

 • luni:   12-15.30
 • marti-joi: 8.30-15.30

         ****  tarifele se vor plati prin mandat postal la oficiile postale ale C.N. Posta Romana S.A., in     contul APM BRAILA nr. RO49TREZ1515032XXX000348, deschis la Trezoreria Municipiului Braila, CIF  5217796.

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.