Back

aacord

 

 

ANUNTURI PUBLICE

ACORDURI DE MEDIU

 

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare drumuri rurale in localitatea Zamfiresti, comuna Galbenu, judetul Braila propus a fi amplasat în com. Galbenu, sat Zamfirești, jud Brăila, titular CONSILIUL LOCAL GALBENU.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 14, Bl. B5 şi la sediul titularului din satul Galbenu, str. Primariei nr. 29,  în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data afişării anunţului pe site: 27.03.2017

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Renovare hală existentă de creștere a porcilor (fără modificări structurale” propus a fi amplasat în județul Brăila, extravilan com. Salcia Tudor (tarla 52, parcela 268/2), titular S.C. SABSUIN S.R.L.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila, din municipiul Brăila, B-dul Independenţei, Bloc B 5, nr. 16, și la sediul titularului din satul Golești, com. Golești, D.J. 205C, Complex Suintest, C47, Camera 10, jud. Vrancea, în zilele lucrătoare, între orele  900-1300.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Brăila.

Data afişării anunţului pe site: 27.03.2017

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Renovare hală existentă de creștere a porcilor (fără modificări structurale” propus a fi amplasat în județul Brăila, extravilan com. Salcia Tudor (tarla 52, parcela 268/3), titular S.C. OLSUIN S.R.L..

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila, din municipiul Brăila, B-dul Independenţei, Bloc B 5, nr. 16, și la sediul titularului din satul Golești, com. Golești, D.J. 205C, Complex Suintest, C47, Camera 10, jud. Vrancea, în zilele lucrătoare, între orele  900-1300.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Brăila.

Data afişării anunţului pe site: 27.03.2017

A.P.M. Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local in comuna Chiscani, judetul Braila”, propus a fi amplasat în jud. Braila, comuna Chiscani, sat Chiscani, titular Comuna Chiscani: proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro-secţiunea Reglementări/ Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 31.03.2017.

Data afişării anunţului pe site: 23.03.2017

 

A.P.M. Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul «Construire lagună stocare dejecții, montare boiler paie, incinerator», propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan com. Salcia Tudor (tarla 52, parcela 268/1), titular GULSUIN IMPAR S.R.L.

Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Brăila poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Brăila - mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul societății din jud. Brăila, extravilan com. Salcia Tudor, tarla 52, parcela 268/1, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00. Documentul sus menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro-secţiunea Reglementari/Acordul de mediu.

 Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Salcia Tudor,  jud. Brăila, în data de 19.04.2017, începând cu ora 13.00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate, la sediul A.P.M. Braila - mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, până la data de 19.04.2017.

Data afişării anunţului pe site

20.03.2017

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila: proiectul „Desființare construcții”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, comuna Cireșu, sat Cireșu, cvartal 36, parcele 532/1 și 523, titular AMEROPA GRAINS S.A. nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Proiectul  deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.03.2017.

Data postării anunţului pe site: 17.03.2017

 

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local in comuna Chiscani, judetul Braila”, propus a fi amplasat în jud. Braila, comuna Chiscani, sat Chiscani, titular Comuna Chiscani.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul proiectului, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data afişării anunţului pe site: 17.03.2017

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Construire statie spalatorie auto-constructie cu caracter provizoriu”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, Soseaua de Centura, nr. 6, titular S.C. MIFLOBU WASH S.R.L. - proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.03.2017.

Data afişării anunţului pe site: 17.03.2017

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Construire service auto, spălătorie auto și birouri”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, strada Pietatii, nr. 15 (fosta strada Pietatii lot 1), titular S.C. COM-ETA S.R.L. - proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.03.2017.

Data afişării anunţului pe site: 17.03.2017

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Schimbare parțială  a acoperișului construcției C1”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, Şos. Baldovineşti, nr. 9, lot 2, titular S.C. SOUFFLET FACILITIES ROMÂNIA S.R.L. - proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.03.2017.

Data afișării anunțului pe site 17.03.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare platforma carosabila in incinta”, amplasat în județul Braila, coml. Vadeni, sat Vadeni, CV 7, P 206/5, LOT 1, LOT 2, titular SC TANCRAD  SRL.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului (Agentia pentru Protectia Mediului Braila) din Braila, B-dul Independentei, Bloc B5, si la sediul SC TANCRAD SRL din municipiul Galati, mun. Galati, str. Brailei, nr. 169 J in zilele lucratoare, intre orele  9-13.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.

Data postarii anuntului pe site 15.03.2017

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Schimbare parțială  a acoperișului construcției C1” propus a fi amplasat în județul Brăila, mun. Brăila, Şos. Baldovineşti, nr. 9, lot 2, titular S.C. SOUFFLET FACILITIES ROMÂNIA S.R.L.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila, din municipiul Brăila, B-dul Independenţei, Bloc B 5, nr. 16, și la sediul titularului din mun. Brăila, Şos. Baldovineşti, nr. 9, lot 2, în zilele lucrătoare, între orele  900-1300.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data afişării anunţului pe site: 14.03.2017

A.P.M. BRAILA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Rețea FTTH, localitatea Vădeni, jud. Brăila” propus a fi amplasat în extravilan Vădeni,  județul Braila, titular TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 900-1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt, pâna la data de 22.03.2017.

Data postarii anuntului pe site14.03.2017

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Rețea FTTH în localitățile Baldovinești și Pietroiu, jud. Brăila” propus a fi amplasat  în extravilan com. Vădeni, satele Baldovinești si Pietroiu, județul Braila, titular TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 900-1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt, pâna la data de 22.03.2017.

Data postarii anuntului pe site14.03.2017

APM BRĂILA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 601 Oprisenesti” amplasat în județul Brăila, extravilan oras Ianca (T 180), titular SC OMV PETROM SA:

 Nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate

Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 900-1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt, pâna la data de 22.03.2017.

Data postarii anuntului pe site14.03.2017

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire stație spălătorie auto-construcție cu caracter provizoriu”, amplasat în județul Braila, municipiul Brăila, strada Pietății, nr. 15 (fosta strada Pietății lot 1), titular SC COM-ETA SRL.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului (Agentia pentru Protectia Mediului Braila) din Braila, B-dul Independentei, Bloc B5, si la sediul SC COM-ETA SRL din municipiul Brăila, Bdul Dorobanților, nr. 35, bloc B3, scara 1, etaj 2, ap. 6, judetul Brăila, in zilele lucratoare, intre orele  9-13.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.

Data postarii anuntului pe site14.03.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire stație spălătorie auto-construcție cu caracter provizoriu”, amplasat în județul Braila, municipiul Brăila, Șoseaua de Centură, nr. 6, titular SC MIFLOBU WASH SRL.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului (Agentia pentru Protectia Mediului Braila) din Braila, B-dul Independentei, Bloc B5, si la sediul SC MIFLOBU WASH SRL din municipiul Brăila, strada Calea Călărașilor, nr. 321, bloc D3, scara 4, etaj 7, ap.163, judetul Brăila, in zilele lucratoare, intre orele  9-13.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.

Data postarii anuntului pe site

 14.03.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Desfiintare constructii”, amplasat în județul Braila, comuna Ciresu, sat Ciresu, cvartal 36, parcele 532/1 și 523, titular AMEROPA GRAINS S.A..

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului (Agentia pentru Protectia Mediului Braila) din Braila, B-dul Independentei, Bloc B5, si la sediul AMEROPA GRAINS S.A. din jud. Constanta, municipiul Constanta, str. Theodor Burada, nr. 25, in zilele lucratoare, intre orele  9-13.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.

Data postarii anuntului pe site

 09.03.2017

 

 

APM Brăila anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Construire platformă destinată garării utilajelor din dotare”, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Chiscani, satul Vărsătura, T72, P427/13 lot 2 și P427/13 lot ½, titular SC ECO SA:

 Nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate

Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 900-1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt, pâna la data de 15.03.2017.

Data publicării pe site – 07.03.2017

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Rețea FTTH, localitatea Vădeni, jud. Brăila” propus a fi amplasat în extravilan Vădeni,  județul Braila.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - APM Brăila, Bdul Independenţei Bloc B 5 şi la sediul titularului proiectului din mun. București, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea Cyty Gate, sc. 7-18 din Turn de Nord, în zilele lucrătoare, între orele  9-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Brăila.

Data afișării anunțului pe site 06.03.2017

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Rețea FTTH în localitățile Baldovinești și Pietroiu, jud. Brăila” propus a fi amplasat  în extravilan com. Vădeni, satele Baldovinești si Pietroiu, județul Braila.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - APM Brăila, Bdul Independenţei Bloc B 5 şi la sediul titularului proiectului din mun. București, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea Cyty Gate, sc. 7-18 din Turn de Nord, în zilele lucrătoare, între orele  9-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Brăila.

Data afișării anunțului pe site 06.03.2017

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Schimbare destinație din camin nefamiliști în hotel, recompartimentare, modificare fațade, construire balcoane și mansardare” propus a fi amplasat  în com. Chiscani, DN 21 km.7, Stațiunea Lacu Sărat, județul Braila, titular S.C. ELDOMIR IMPEX

proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 14.03.2017.

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Schimbare de destinație din spațiu comercial parter, garaj parter, spațiu sortare și depozitare cereale P+M, în spațiu alimentație pubică parter și spații cazare mansardă, extindere locuință – intrare în legalitate”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, str. G-ral David Praporgescu (c/c Șos. de Centură), nr. 160, lot 2176, titular CURCĂ MARIAN proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 10.03.2017.

Data afișării anunțului pe site 02.03.2017

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Înființare fermă legumicolă, spațiu pentru depozitare și împrejmuire” propus a fi amplasat  în judeţul Brăila, comuna Movila Miresii, tarlaua 48, parcelele 19-20.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - APM Brăila, Bdul Independenţei Bloc B 5 şi la sediul DRAGOMIR N. IULIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ  din județul Braila, comuna Movila Miresii, tarlaua 49, Ferma nr. 2, judetul Brăila.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Brăila.

Data afişării anunţului pe site: 01.03.2017

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Schimbare destinație din camin nefamiliști în hotel, recompartimentare, modificare fațade, construire balcoane și mansardare” propus a fi amplasat  în com. Chiscani, DN 21 km.7, Stațiunea Lacu Sărat, județul Braila.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - APM Brăila, Bdul Independenţei Bloc B 5 şi la sediul S.C. ELDOMIR IMPEX S.R.L. din județul Braila, com. Tufești, str. Primăriei, nr. 98.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Brăila.

Data afişării anunţului pe site : 28.02.2017

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Lucrări de abandonare aferente sondei 601 Oprisenesti” propus a fi amplasat  județul Brăila, extravilan oras Ianca (T 180).

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - APM Brăila, Bdul Independenţei Bloc B 5 şi la sediul SC OMV PETROM SA din București, sector 1, strada Coralilor, nr. 22, în zilele lucrătoare, între orele  9-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Brăila.

Data afişării anunţului pe site : 28.02.2017

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Schimbare de destinație din spațiu comercial parter, garaj parter, spațiu sortare și depozitare cereale P+M, în spațiu alimentație pubică parter și spații cazare mansardă, extindere locuință – intrare în legalitate” propus a fi amplasat în județul Brăila, mun. Brăila, str. G-ral David Praporgescu, nr. 160 (G-ral David Praporgescu c/c Șos. de Centură), titular CURCĂ MARIAN.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila, din municipiul Brăila, B-dul Independenţei, Bloc B 5, Nr. 16, și la domiciliul titularului din  mun. Brăila, str. Griviței, nr. 66, în zilele lucrătoare, între orele  900-1300.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data afişării anunţului pe site : 27.02.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Schimbare de destinatie corp C22 din spatii depozitare in spatii productie confectii textile”, amplasat in judetul Braila, municipiul Braila, Sos. Baldovinesti, nr. 10, lot. 3, titular S.C. BEYSATI FASHION S.R.L..

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului (Agentia pentru Protectia Mediului Braila) din Braila, B-dul Independentei, Bloc B5, si la sediul S.C. BEYSATI FASHION S.R.L. din judetul Braila, municipiul Braila, Sos. Baldovinesti, nr. 10, lot. 3, in zilele lucratoare, intre orele  9-13.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.

Data afisarii anuntului

 24.02.2017

 

 

APM Brăila anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Extindere investiție existentă ferma pui de carne, propus a fi amplasat în județul Brăila, orașul Făurei T31, P153, lot 1, titular CODINTENSIV SRL: proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 900-1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt, pâna la data de 05.03.2017.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului, la sediul APM Brăila, precum şi la următoarea adresă de e-mail office@apmbr.anpm.ro, în termen de 13 zile de la data publicării prezentului  anunţ, pâna la data de 08.03.2017.

Data afisarii anunțului pe site – 14.02.2017

 

APM Braila, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Construire hală confecții metalice P+1 parțial”, titular MASCU IANCU , propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, str. Gh. M. Murgoci, nr. 1M, LOT 3: proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 03.03.2017

Data afișării anunțului pe site 24.02.2017

 

 

APM BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere investiție existentă ferma pui de carne”, propus a fi amplasat în județul Brăila, orașul Făurei T31, P153, lot 1, titular SC CODINTENSIV SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila, mun. Braila, Bdul Independentei bloc. B5, şi la sediul SC CODINTENSIV SRL din județul Brăila, municipiul Brăila, strada Rahovei, nr. 435, construcția C2, în zilele lucrătoare, între orele 9-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila.

Data afișării anunțului  22.02.2017

 

 

Agenția pentru Protecția Mediului BRAILA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, pentru proiectul „Amplasare centrală eoliană”, titular SC AGRINOVA, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Movila Miresii, tarlaua 88, parcela 17, că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 14, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 25.02.2017.

Data afișării anunțului pe site 17.02.2017

 

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amplasare centrala eoliana”, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Movila Miresii, tarlaua 88, parcela 17, titular  S.C. AGRINOVA  S.R.L.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila, din municipiul Brăila, B-dul Independenţei, bloc B 5, nr. 16 și la sediul titularului din județul Brăila, comuna Vădeni, lot 1, tarlaua 131, parcela 1086/1/1, în zilele lucrătoare, între orele  900-1300.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Brăila.

         Data afișării anunțului pe site 14.02.2017

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Stație fluide foraj, instalație tratare deșeuri periculoase și nepericuloase, platforme betonate”, propus a fi amplasat în județul Brăila, com. Traian, sat Traian, (nr. cadastral 502, CF 71300), titular  S.C. MICHAEL OIL & GAS SERVICES  S.R.L.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila, din municipiul Brăila, B-dul Independenţei, bloc B 5, nr. 16 și la sediul titularului din jud. Prahova, com. Lipănești, sat Lipănești, nr. 521, în zilele lucrătoare, între orele  900-1300.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Brăila.

         Data afișării anunțului pe site 06.02.2017

APM Brăila anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 398 Oprișenești” propus a fi amplasat în județul Brăila, orașul Ianca, extravilan, titular OMV PETROM SA:

 Nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate

Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 900-1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt, pâna la data de 10.02.2017.

Data afișării anunțului pe site 03.02.2017

 

APM BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire platforma betonata  - dezmembrari auto” propus a fi amplasat  judeţul Brăila, com. Cazasu, sat Cazasu, Tarla 45, Parcela 14.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - APM Brăila, Bdul Independenţei Bloc B 5 şi la sediul PF STOIAN GEORGE-SEBASTIAN din județul Brăila, mun. Braila, b-dul Independentei, nr. 10, bl. B2, ap. 39 în zilele lucrătoare, între orele  9-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data afișării anunțului pe site 03.02.2017

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare (revizuire decizie de încadrare nr. 17529/18.12.2012) pentru proiectul “Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 379 MMPG Oprișenești amplasat în județul Brăila, oraș Ianca, localitatea Oprișenești, tarlaua 146, parcelele 996 și 997, titular SC OMV PETROM SA.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului-APM Brăila, Bdul Independenţei Bloc B 5 şi la sediul SC OMV PETROM SA din municipiul București, sector 1, strada Coralilor, nr. 22, în zilele lucrătoare, între orele 9-13, precum şi la următoarea(ele) adresă(e) de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului-APM Brăila, Bdul Independenţei Bloc B 5,până la data de 16.02.2017 (termen de 13 zile de la afişare).

 

Data afişării anunţului pe site: 03.02.2017

APM BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 398 Oprișenești” propus a fi amplasat în județul Brăila, orașul Ianca, extravilan, titular   SC OMV PETROM SA.    

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila Bd-ul Independenței, bl. B5, şi la sediul  SC OMV PETROM SA din municipiul București, str. Coralilor nr. 22, sector 1, între orele 900-1300.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

 

Data afișării anunțului pe site 26.01.2017

 

Agenția pentru Protecția Mediului BRAILA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, pentru proiectul Dezmembrare pentru următoarele mijloace fixe: 1. Instalația tehnologică pentru transport păcură, abur, compusă din conducte propriu-zise și instalația de forță-medie tensiune (6kV); 2. Instalație de iluminat extern; 3. Conducta evacuare nămol”, titular SC ROMMETAL COM SRL, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Chiscani, localitatea Chiscani, că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 14, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 03.02.2017.

Data afișării anunțului pe site 26.01.2017

 

 

APM Braila, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Modernizarea și retehnologizarea sistemului de irigații aparținând O.U.A.I. Câineni Băi, județul Brăila”, titular O.U.A.I. CÂINENI BĂI, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan com. Vișani: proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 02.02.2017

Data afișării anunțului pe site 25.01.2017

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, Construire hala metalica productie”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Braila, str. Olimpului, nr. 10, lot 1, titular SC CREST POL SERV  SRL-reprez Ion Ionel: proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 28.01.2017.

Data afișării anunțului pe site 20.01.2017

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, Construire structură de cazare”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, str. Danubiului, nr. 13 bis, titular S.C. IOLUBO TRADE S.R.L.,: proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 20.01.2017.

Data afișării anunțului pe site 12.01.2017

 

APM Brăila anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Construire a 2 silozuri pentru cereale ”, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Viziru, Ferma 2 Lanurile, titular SC CATVIZANA SRL:

 Nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate

Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 900-1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt, pâna la data de 20.01.2017.

Data publicării pe site – 12.01.2017

 

APM BRAILA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Construire restaurant, spatiu organizare evenimente, imprejmuire si bransamente, utilitati”, propus a fi implementat în jud. Brăila, com. Chiscani, sat Varsatura, Soseaua de Centura, titular ELTINI CONSTRUCT SRL: proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 20.01.2017.

Data afișării anunțului 12.01.2017

 

APM BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Instalare grup de cogenerare cu motor Perkins”, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Tufești, DJ 212, T5, P16, 20, 21, lot 5-6-2A, titular SC TEBU CONSULT INVEST SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila, mun. Braila, Bdul Independentei bloc. B5, şi la sediul SC TEBU CONSULT INVEST SRL mun. București, Calea Giulești, nr. 416D, lot A15, et. 1, ap. 3, în zilele lucrătoare, între orele 9-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila.

Data afișării anunțului 11.01.2017

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire hala metalica productie”, propus a fi implementat în jud. Brăila, mun. Braila, str. Olimpului, nr. 10, lot 1, titular SC CREST POL SERV  SRL-reprez Ion Ionel.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul proiectului, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data afisarii anuntului: 11.01.2017

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire 5 hale de crestere porci, hala pentru filtru sanitar, spatii administrative si spatiu pentru preparare hrana lichida, coridoare tehnologice, executia a 3 foraje de apa si imprejmuire”, amplasament jud. Brăila, comuna Salcia Tudor, extravilan, T 52, P 268/3, titular SC OLSUIN SRL. 

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Brăila, Bd. Independenţei nr. 16, bl. B5, în zilele lucrătoare, între orele 1000-1300, cât şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu/Drafturi acte reglementare. 

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Brăila, Municipiul Brăila, B-dul. Independenţei, nr. 16, bl. B5, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 14.01.2016

Data afisarii anunțului pe site – 09.01.2017

 

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire restaurant, spatiu organizare evenimente, imprejmuire si bransamente, utilitati”, propus a fi implementat în jud. Brăila, com. Chiscani, sat Varsatura, Soseaua de Centura, titular ELTINI CONSTRUCT SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul proiectului, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data afisarii anuntului: 09.01.2017

 

APM BRĂILA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, pentru proiectul „Desfiintare constructii” amplasat în str. Fabricilor,  nr. 10 ( gospodaria de apa) , municipiul  Brăila, titular SC DEZIMOB INVEST GROUP SRL,  că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 14.01.2016”

 

Data afișării anunțului pe site 06.01.2017

 

APM BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire structură de cazare”, propus a fi amplasat în județul Brăila, mun. Brăila, str. Danubiului, nr. 13 bis, titular  S.C. IOLUBO TRADE S.R.L.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila, din municipiul Brăila, B-dul Independenţei, bloc B 5, nr. 16 și la sediul titularului din mun. Brăila, str. Polonă, nr. 30, în zilele lucrătoare, între orele  900-1300.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

         Data afișării anunțului pe site 05.01.2017

 

APM BRĂILA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, pentru proiectul „Amplasare statie GPL si anexa operator” amplasat în com. Gemenele, sat Gemenele, str. Brailei nr. 80, judeţul Brăila, că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 13.01.2016”

 

Data afișării anunțului pe site 05.01.2017