Back

aacord

 

ANUNTURI PUBLICE

ACORDURI DE MEDIU

 

 Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Braila, in cadrul procedurii de revizuire a deciziei etapei de încadrare pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 233 MP Plopu. Desființare careu sonda și drum de acces sonda 233 Plopu”, amplasament  jud Braila, oras Ianca, sat Plopu, titular OMV PETROM SA .

Decizia APM Braila cât şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro-secţiunea Reglementări/Mediatizare/Proiect Decizii etapa de încadrare pentru proiecte.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Braila, în termen de 13 zile de la publicare, până la data de 13.07.2017

Data afișării anunțului pe site: 30.06.2017

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Conductă aducțiune de la sonda 120 Balta Albă la grup facilități de suprafață 22 Balta Albă și interconexiuni în grup facilități de suprafață 22 Balta Albă”,  propus a fi amplasat în judeţul Brăila, comuna Gradiștea, extravilan  , titular SC AMROMCO ENERGY SRL.

            Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din județul Buzău, municipiul Buzău, strada Transilvaniei, nr. 1, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data afișării anunțului pe site: 26.06.2017

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 212A, Brăila - Mărașu km 42+000 – km 59+000, județul Brăila” amplasat  in în județul Brăila, extravilan comuna Frecăței, comuna Mărașu extravilan și intravilan sat Mărașu, titular CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA – D.T.L.P.: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 14, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data postării prezentului anunţ, până la data 01.07.2017

Data afisarii anuntului pe site: 23.06.2017

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul „Pietruire drum comunal intravilan DC 57 km 37+225 – km 38+308, comuna Frecăţei, județul Brăila” amplasat  in în județul Brăila, comuna Frecăţei, satul Stoienești (strada Tezaurului), titular PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 14, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 30.06.2017

Data afisarii anuntului pe site: 22.06.2017

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul „Pietruire drum comunal DC 57, extravilan, km 35+000 – km 37+225, Agaua-Stoieneşti, comuna Frecăţei, județul Brăila” amplasat  in în județul Brăila, comuna Frecăţei, DC 57, km 35+000 – km 37+225, Agaua – Stoieneşti, titular PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 14, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 30.06.2017

Data afisarii anuntului pe site: 22.06.2017

 

 

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul «Construire recepție, restaurant, bază de tratament și recuperare, sală de evenimente, camere cazare, amenajări exterioare (parcări, drumuri de acces, foișoare), împrejmuire teren, utilități și branșamente», propus a fi amplasat în jud. Brăila, com. Chiscani, Stațiunea Lacu Sărat, str. Aleea Centrală, nr. 5A, titular ELDOMIR IMPEX S.R.L.

Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. BRAILA poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Braila - mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bl. B5 şi la sediul ELDOMIR IMPEX S.R.L. – jud. Brăila, com. Tufești, satul Tufești, în zilele de luni-vineri, între orele 800-1400.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Documentatii procedura EIA si EA.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei com. Chiscani, din loc. Chiscani, jud. Brăila în data de 12.07.2017, începând cu orele 1300.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul A.P.M. BRAILA - mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bl. B5, până la data de 12.07.2017.

Data afișării anunțului pe site: 20.06.2017

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Înlocuire rezervor țiței R 99”,  propus a fi amplasat în judeţul Brăila, oraș Însurăței, trup intravilan, tarlaua 36, parcela 220/1, nr. cadastral 815, titular SC OMV PETROM SA-ZONA DE PRODUCȚIE IX MOLDOVA SUD.

            Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din județul Buzău, municipiul Buzău, strada Transilvaniei, nr. 1, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data afișării anunțului pe site: 20.06.2017

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Schimbare destinație din locuință în restaurant și extindere cu zonă vestiar și construire WC curte-intrare în legalitate”,  propus a fi amplasat în județul Brăila, municipiul Brăila, Bdul Al.I.Cuza, nr. 87, titular SC TEHNO ICE IMPEX SRL.

            Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din municipiul Brăila, Bdul Al.I.Cuza, nr. 87, județul Brăila, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data afișării anunțului pe site: 20.06.2017

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, pentru proiectul „Extindere retea de gaze naturale strada Unirii in localitatea Vadeni” amplasat  in com. Com. Vadeni sat Vadeni str. Unirii, judetul Braila, că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 14, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 23.06.2017

Data afisarii anuntului pe site: 15.06.2017

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, pentru proiectul „Construire atelier mecanic strungarie si prelucrari prin aschiere P+M”,  amplasat  in com. Sutești, sat Sutești, CV19, P592, lot13, judetul Braila, că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 14, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 23.06.2017

Data afisarii anuntului pe site: 15.06.2017

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila: se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Dezvoltare port Braila”,  propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, Zona portuară, titular C.N. ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME S.A. GALAŢI.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementări/Mediatizare/Proiect Decizii etapa de incadrare pentru proiecte.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data publicării prezentului anunţului, până la data de 23.06.2017

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului, la sediul APM Brăila–mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmbr.anpm.ro, în termen de 13 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 28.06.2017.

Data afisarii anuntului pe site: 15.06.2017

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Pietruire drum comunal intravilan DC 57 km 37+225 – km 38+308, comuna Frecăţei, județul Brăila”,  propus a fi amplasat în jud Brăila, comuna Frecăţei, satul Stoienești (strada Tezaurului), titular PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI.

            Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din comuna Frecăţei, strada Mihai Eminescu, nr.101, județul Brăila, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data afisarii anuntului pe site: 15.06.2017

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Pietruire drum comunal DC 57, extravilan, km 35+000 – km 37+225, Agaua-Stoieneşti, comuna Frecăţei, județul Brăila”,  propus a fi amplasat în jud Brăila, comuna Frecăţei, DC 57, km 35+000 – km 37+225, titular PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI.

            Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din comuna Frecăţei, strada Mihai Eminescu, nr.101, județul Brăila, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data afisarii anuntului pe site: 15.06.2017

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări pregătitoare provizorii, foraj şi probe de producţie la Sonda 14 Caragele Est” amplasat în extratravilanul localității Jirlău, judetul Braila.

 Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Brăila, Bd. Independenţei bl. B5, în zilele lucrătoare, între orele 10-13, cât şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/ Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.  Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Brăila, Bd. Independenţei bl. B5, în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 21.06.2017

Data afisarii anuntului pe site: 12.06.2017

A.P.M. Brăila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul „Construire șopron depozitare produse agricole amplasat în  județul Brăila, com. Vădeni, tarla 270/1, parcela 3, lot 3, titular S.C. LUMARMI TRANS S.R.L., titular.:proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 17.06.2017

Data afișării anunțului pe site 09.06.2017

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Dezvoltare port Braila”,  propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, Zona portuară, titular C.N. ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME S.A. GALAŢI.

      Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din jud. Galaţi, mun. Galaţi, str. Portului nr. 34, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

      Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data afisarii anuntului pe site: 09.06.2017

APM Brăila anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Conductă aducțiune sonda 23 Balta Albă la grup facilități de suprafață 22 Balta Albă și interconexiuni în grup facilități de suprafață 22 Balta Albă, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Gradiștea extravilan, titular AMROMCO ENERGY SRLNu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate

Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 900-1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt, pâna la data de 16.06.2017.

Data afișării anunțului – 08.06.2017

 

APM BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Statie injectie apa Bordei Verde”, propus a fi amplasat în Orasului Ianca, sat Tarlele Filiu, judetul Braila, titular AMROMCO ENERGY SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila, mun. Braila, Bdul Independentei bloc. B5, şi la sediul AMROMCO ENERGY SRL din județul Prahova, municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 152 K, în zilele lucrătoare, între orele 9-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila.

Data afișării anunțului 06.06.2017

 

APM BRAILA anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Infiintare ferma de reproductie suine,  in comuna  Bertestii de Jos, judetul Braila”amplasat în com. Bertestii de Jos, tarlaua 136, parcela 61+62, lot 2, judetul Braila.

 Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Brăila, Bd. Independenţei bl. B5, în zilele lucrătoare, între orele 10-13, cât şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare. Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Brăila, Bd. Independenţei bl. B5, în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 14.06.2017

Data afișării anunțului 06.06.2017

 

APM BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Conductă aducțiune sonda 23 Balta Albă la grup facilități de suprafață 22 Balta Albă și interconexiuni în grup facilități de suprafață 22 Balta Albă, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Gradiștea extravilan, titular AMROMCO ENERGY SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila, mun. Braila, Bdul Independentei bloc. B5, şi la sediul AMROMCO ENERGY SRL din județul Prahova, municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 152 K, în zilele lucrătoare, între orele 9-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila.

Data afișării anunțului 06.06.2017

 

APM BRAILA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere imobil P+1E – Spatii tipografie si spatii birouri si schimbare de destinatie parter corp existente C5 din spatii spalatorie auto in spatii tipografie”, propus a fi amplasat în mun. Brăila, B-dul Dorobantilor nr. 609,  titular KORAMA COM SRL: proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 08.06.2017.

Data afișării anunțului pe site 31.05.2017

 

A.P.M. Brăila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul Lucrari reabilitare drum judetean DJ 211 B, Victoria-Mihai Bravu, km 17+550-27+550, judetul Braila  amplasat în  județul Brăila, com. Victoria, titular Consiliul Județean Brăila – D.T.L.P.:proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 08.06.2017.

Data afișării anunțului pe site 31.05.2017

 

A.P.M. Brăila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 203R, DJ 211 - Lișcoteanca, km 22+500 – km 24+500, județul Brăila”  amplasat în  județul Brăila, com. Bordei-Verde, parțial intravilan/extravilan (DJ 203R, km 22+500 – km 24+500), titular Consiliul Județean Brăila – D.T.L.P.:proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 08.06.2017

Data afișării anunțului pe site 31.05.2017

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire hala productie mobilier, corp anexa-centrala termica, amplasare gospodarie apa (rezerva PSI cu grup pompare) si dotari linie tehnologica, propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, str. Sos. Ramnicu Sarat nr. 92, lot 5/1/2, titular WOODART COM SRL.

 Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 14, Bl. B5 şi la sediul proiectului, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data postării anunţului pe site: 30.05.2017

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire șopron depozitare produse agricole” propus a fi amplasat în județul Brăila, com. Vădeni, tarla 270/1, parcela 3, lot 3, titular S.C. LUMARMI TRANS S.R.L..

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila, din municipiul Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, bloc B 5 și la sediul titularului din jud. Brăila, mun. Brăila, str. Împăratul Traian, nr. 14, în zilele lucrătoare, între orele  900-1300.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Brăila.

Data postării anunţului pe site: 29.05.2017

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare parcări în municipiul Brăila: str. Pietății, în jurul Policlinicii nr. 2; Șos. Buzăului, între Bl. B19, B18, Bl. 2 și Grădinița nr. 55; B-dul Dorobanților Bl. B16, B18 și B19; Cartierul Viziru I, între Bl. 12, 13 și 14 și Aleea Nada Florilor Bl.”, amplasat în județul Brăila, municipiul Braila, str. Pietății, în jurul Policlinicii nr. 2; Șos. Buzăului, între Bl. B19, B18, Bl. 2 și Grădinița nr. 55; B-dul Dorobanților Bl. B16, B18 și B19; Cartierul Viziru I, între Bl. 12, 13 și 14 și Aleea Nada Florilor Bl. 9, titular PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului (Agentia pentru Protectia Mediului Brăila) din Braila, B-dul Independenţei, Bloc B5, si la sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BRĂILA din județul Brăila, municipiul Brăila, Piața Independenței, nr. 1, în zilele lucrătoare, între orele  9-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Data postării anunţului pe site: 25.05.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere imobil P+1E – Spatii tipografie si spatii birouri si schimbare de destinatie parter corp existente C5 din spatii spalatorie auto in spatii tipografie”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, B-dul Dorobantilor nr. 609, titular KORAMA COM SRL.

 Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 14, Bl. B5 şi la sediul proiectului, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data postării anunţului pe site: 25.05.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Amenajare magazin PROFI in cladire existenta si amplasare reclame pe fatade”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, str. Grigore Alexandrescu – Complex Albina, titular PROFI ROM. FOOD SRL: proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro-secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 02.06.2017.

Data postării anunţului pe site: 25.05.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Brăila anunţă publicul interesat cu privire la decizia etapei de încadrare: proiectul „Construire rețea de telecomunicații în localitățile Racovița, Custura, Corbeni, comuna Racovița, județul Brăila”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, comuna Racovița, extravilan și satele Racovița, Custura, Corbeni, nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată deoarece nu se va supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Proiectul  deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 02.06.2017.

Data postării anunţului pe site: 25.05.2017

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Forajul sondei 120 Balta Albă-amenajare drum acces și careu sondă”, amplasament în extravilan comuna Gradiștea,  judetul Braila, titular SC AMROMCO ENERGY SRL.

 Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 14, Bl. B5 şi la sediul titularului din județul Prahova, municipiul Ploiești, Bdul Republicii, nr. 152K, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data afisarii anuntului pe site – 25.05.2017

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare magazin PROFI in cladire existenta si amplasare reclame pe fatade”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, str. Grigore Alexandrescu – Complex Albina, titular PROFI ROM FOOD SRL.

 Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 14, Bl. B5 şi la sediul proiectului, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data afisarii anuntului pe site: 22.05.2017

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Construire spălătorie auto self-service – construcţie provizorie”, propus a fi amplasat in judetul Braila, municipiul Braila, Soseaua Ramnicu Sarat, nr.74, parcela1/1, titular SC LASELABI SRL: proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 26.05.2017.

                                                                       Data afisarii anuntului pe site :18.05.2017

                                                         

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Construire recepție, restaurant, bază de tratament și recuperare, sală de evenimente, camere cazare, amenajări exterioare (parcări, drumuri de acces, foișoare), împrejmuire teren, utilități și branșamente” propus a fi amplasat în județul Brăila, com. Chiscani, Stațiunea Lacu Sărat, str. Aleea Centrală, nr. 5A (Tarla 68, Parcela 373/4), titular ELDOMIR IMPEX  S.R.L: proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Description: m1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 28.05.2017 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

2.Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Braila, precum şi la următoarea adresă de e-mail office@apmbr.anpm.ro,până la data de 02.06.2017 (în termen de 13 zile de la data afişării anunţului).

Data afişării anunţului pe site  19.05.2017

 

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,, Extindere rețea gaze naturale strada Unirii în localitatea Vădeni”, amplasament în jud. Brăila, com. Vădeni, sat Vădeni, str. Unirii, titular SC ENGIE ROMÂNIA SA – pentru  PRIMĂRIA COMUNEI VĂDENI: proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 27.05.2017

 

Data postării anunţului pe site: 19.05.2017

 

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentruproiectul ,,Construire retea de telecomunicatii in localitatile Maxineni, Corbu Nou, Corbu Vechi, Latinu, Voinesti, comuna Maxineni, judetul Braila”, amplasament în Maxineni, Corbu Nou, Corbu Vechi, Latinu, Voinesti, comuna Maxineni, judetul Braila, titular SC Digital Systems SA (prin EARTHLINK SRL ): proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și a evaluării adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 26.05.2017

Data publicării pe site - 18.05.2017

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Construire retea de telecomunicatii in localitatile Surdila Greci, Faurei Sat, Bratesu Vechi,  Horia, comuna Surdila Greci, judetul Braila”, amplasament în Surdila Greci, Faurei Sat, Bratesu Vechi, Horia, comuna Surdila Greci, judetul Braila, titular  proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 26.05.2017

Data publicării pe site - 18.05.2017

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul „Construire retea de telecomunicatii in localitatile Sutesti, Mihai Kogalniceanu”, propus a fi amplasat în jud. Braila, com. Sutesti, satele Sutesti, Mihai Kogalniceanu, titular SC Digital Cable Systems SA: proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și a evaluării adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 26.05.2017.

Data publicării pe site - 18.05.2017

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Modernizare drum judetean DJ 255A, Cotu Lung – DN23, Km 26+000 Km 30+000, judetul Braila”, propus a fi amplasat în jud. Braila, DJ 255A, Cotu Lung – DN23, km 26+000 km 30+000, titular Consiliul Judetean Braila: proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și a evaluării adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 26.05.2017.

Data publicării pe site - 18.05.2017

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, Construire spatiu productie peleti, anexa, gospodarie apa, bazin vidanjabil, imprejmuire si bransamente”, sat Silistraru, com Traian: proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, titular  DANAGRI SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 26.05.2017.

Data publicării pe site – 18.05.2017

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire retea de telecomunicatii in localitatile Surdila Greci, Faurei Sat, Bratesu Vechi,  Horia, comuna Surdila Greci, judetul Braila”, amplasament în Surdila Greci, Faurei Sat, Bratesu Vechi, Horia, comuna Surdila Greci, judetul Braila, titular SC DIGITAL CABLE SYSTEMS SA.

 Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 14, Bl. B5 şi la sediul titularului din Bucuresti, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 10A, cladirea Conect 1, etaj 4, sector 2, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data publicării pe site – 12.05.2017

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Viabilizare bazin înot olimpic-municipiul Brăila”, amplasament în municipiul Brăila, strada Aleea Parcului, nr. 7A, judetul Braila, titular PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAILA.

 Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 14, Bl. B5 şi la sediul titularului din municipiul Brăila, Piața Independenței, nr. 1A, județul Brăila, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data afisarii anuntului pe site – 12.05.2017

 

APM Brăila anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Construire rețea de telecomunicații în localitățile  Scorțaru Nou, Pitulați. Sihleanu, Gurguieți, comuna Scorțaru Nou, județul Brăila, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Scorțaru Nou, satele Scorțaru Nou, Pitulați, Sihleanu, Gurguieți, titular SC DIGITAL CABLE SYSTEMS SA:

 Nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate

Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 900-1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt, pâna la data de 20.05.2017.

Data publicării pe site – 12.05.2017

 

APM Brăila anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Construire rețea de telecomunicații în localitățile Viziru, Lanurile, comuna Viziru județul Brăila, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Viziru, satele Viziru și Lanurile, titular SC DIGITAL CABLE SYSTEMS SA (prin EARTHLINK SRL):

 Nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate

Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 900-1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt, pâna la data de 20.05.2017.

Data publicării pe site – 12.05.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, pentru proiectul ”Construire vulcanizare și spălătorie utilaje agricole”, amplasat în  județul Brăila, comuna Ciocile, localitatea Ciocile, strada Principală, nr. 2, titular SC GRECGEO COM SRL că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 14, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 20.05.2017

Data afișării anunțului pe site 12.05.2017

 

A.P.M. Brăila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul ,,Construire rețea de telecomunicații în localitățile Oancea, Romanu, comuna Romanu, județul Brăilaˮ, amplasat în  județul Brăila, com. Romanu, satele Oancea și Romanu, titular S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A. (prin EARTHLINK SRL): proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 20.05.2017

Data afișării anunțului pe site 12.05.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, pentru proiectul ”Modernizare drumuri de legătură DC 290 și DC 329, extindere asfaltare străzi și realizare trotuare în comuna Surdila Greci”, amplasat în  județul Brăila, comuna Surdila Greci, intravilan și extravilan localitatea Surdila Greci, titular COMUNA SURDILA GRECI, că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 14, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 20.05.2017

Data afișării anunțului pe site 12.05.2017

 

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, pentru proiectul ”Construire depozit semințe”, amplasat în  județul Brăila, municipiul Brăila, Șoseaua Baldovinești, nr. 22A, titular SC QUALITY CROPS AGRO SRL că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 14, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 20.05.2017

Data afișării anunțului pe site 12.05.2017

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire recepție, restaurant, bază de tratament și recuperare, sală de evenimente, camere cazare, amenajări exterioare (parcări, drumuri de acces, foișoare), împrejmuire teren, utilități și branșamente” propus a fi amplasat în județul Brăila, com. Chiscani, Stațiunea Lacu Sărat, str. Aleea Centrală, nr. 5A (Tarla 68, Parcela 373/4), titular ELDOMIR IMPEX  S.R.L.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila, din municipiul Brăila, B-dul Independenţei, bloc B 5, nr. 16, și la sediul titularului din jud. Brăila, com. Tufești, satul Tufești, în zilele lucrătoare, între orele  900-1300.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Brăila.

Data afişării anunţului pe site: 11.05.2017

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Viabilizare bazin înot olimpic-municipiul Brăila”, amplasament în municipiul Brăila, strada Aleea Parcului, nr. 7A, județul Brăila, titular PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 14, Bl. B5 şi la sediul titularului din municipiul Brăila, Piața Independenței, nr. 1A, județul Brăila, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data postării anunțului pe site: 11.05.2017

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire spatiu productie peleti, anexa, gospodarie apa, bazin vidanjabil, imprejmuire si bransamente”, cv. 30, P1054, lot 19, sat Silistraru, com Traian, titular DANAGRI SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din jud. Braila, sat Silistraru, com Traian, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data afisarii anuntului: 11.05.2017

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire spălătorie auto self-service-construcție provizorie”, amplasament în municipiul Brăila, Șoseaua Rm. Sărat, nr. 74, parcela 1/1, judetul Brăila, titular SC LASELABI SRL. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 14, Bl. B5 şi la sediul titularului din județul Brăila, municipiul Brăila, Bdul Dorobanților, nr. 470, bloc 38, ap. 31, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

 

                                                                              Data postării anunțului pe site:  11.05.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire depozit semințe”, amplasament în municipiul Brăila, Șoseaua Baldovinești, nr.22A, judetul Brăila, titular SC QUALITY CROPS AGRO SRL. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 14, Bl. B5 şi la sediul titularului din Bucuresti: str. Aron Cotrus nr. 53, ap. A 3, parter, sector 1, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

 

                                                                              Data postării anunțului pe site:  09.05.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire rețea de telecomunicații în localitățile Gemenele, Găvani, comuna Gemenele, județul Brăila, amplasament în comuna Gemenele, localitățile Gemenele,Găvani, delimitat de DJ 221, DJ 202B, judetul Brăila, titular SC DIGITAL CABLE SYSTEMS SA (prin EARTHLINK SRL). Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din Bucuresti, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 10A, cladirea Conect 1, etaj 4, sector 2, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

                                                                              Data postării anunțului pe site:  05.05.2017

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul LUCRĂRI PREGĂTITOARE PROVIZORII, FORAJ ŞI PROBE DE PRODUCŢIE LA SONDA 14 CARAGELE EST propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Vişani, judeţul Brăila,

Tipul deciziei posibile luate de APM Braila poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul APM Braila din mun. Braila, Bdul Independentei nr. 16,  la sediul titularului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – SUCURSALA TÂRGU MUREŞ din Str. Salcâmilor, nr. 23 Târgu Mureş, jud. Mureş, între orele 9-13. Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro/ Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

 Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului , va avea loc la sediul Primăriei Vișani, jud Braila, în data de 26.05.2017, începând cu orele 11.00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul APM Braila din mun. Braila, Bdul Independentei nr. 16 până la data de 26.05.2017 (data dezbaterii publice).

Data postării anunţului pe site: 04.05.2017

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Construire spatiu de locuit si atelier de productie mobila P+1E”, amplasament în jud. Brăila, com. Cazasu, sat Cazasu, str. Principala. T14/2, P21+22, Lot1, titular CÂRÂC SALVADORA-EMILIA şi CÂRÂC IONEL: proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 12.05.2017

 

Data postării anunţului pe site: 04.05.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire vulcanizare și spălătorie pentru utilaje agricole, amplasament în comuna Ciocile, sat Ciocile, strada Principală nr. 2, judetul Brăila, titular SC GRECGEO COM SRL. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 14, Bl. B5 şi la sediul titularului din județul Brăila, comuna Ciocile, sat Ciocile, strada Școlii Noi, nr. 13, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

 

Data postării anunțului pe site:  02.05.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere rețea gaze naturale strada Unirii în localitatea Vădeni ”, amplasat în jud. Brăila, com. Vădeni, sat Vădeni, str. Unirii, titular SC ENGIE ROMÂNIA SA – pentru  PRIMĂRIA COMUNEI VĂDENI.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului (Agentia pentru Protectia Mediului Brăila) din Braila, B-dul Independenţei, Bloc B5, si la sediul titularului din mun. Bucuresti, B-dul Marasesti, nr. 4-6 , în zilele lucrătoare, între orele  9-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Data postării anunțului pe site:  02.05.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drumuri de legătură DC 290 și DC 329, extindere asfaltare străzi și realizare trotuare în comuna Surdila Greci ”, amplasat în județul Brăila, comuna Surdila Greci, intravilan localitatea Surdila Greci, titular COMUNA SURDILA GRECI.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului (Agentia pentru Protectia Mediului Brăila) din Braila, B-dul Independenţei, Bloc B5, si la sediul PRIMĂRIEI COMUNEI SURDILA GRECI din județul Brăila, localitatea Horia, strada Sudului, nr. 1, în zilele lucrătoare, între orele  9-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Data postării anunțului pe site:  02.05.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire retea de telecomunicatii in localitatile Maxineni, Corbu Nou, Corbu Vechi, Latinu, Voinesti, comuna Maxineni, judetul Braila”, amplasament în Maxineni, Corbu Nou, Corbu Vechi, Latinu, Voinesti, comuna Maxineni, judetul Braila, titular SC DIGITAL CABLE SYSTEMS SA (prin EARTHLINK SRL). Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 14, Bl. B5 şi la sediul titularului din Bucuresti, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 10A, cladirea Conect 1, etaj 4, sector 2, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data postării anunțului:  02.05.2017

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru ,,Lucrari reabilitare drum judetean DJ 211 B, Victoria-Mihai Bravu, km 17+550-27+550, judetul Braila”, amplasament în jud. Brăila, comuna Victoria, titular CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Braila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi sediul titularului din jud.Braila, mun. Braila, str. Piata Independentei, nr. 1,  în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data postării anunțului:  02.05.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de reabilitare DJ 221B, Brăila – Vădeni, km 1+000 – km 7+300,  județul Brăila”, amplasat în județul Brăila, comuna Vădeni, titular CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA – D.T.L.P..

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului (Agentia pentru Protectia Mediului Brăila) din Braila, B-dul Independenţei, Bloc B5, si la sediul CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA – D.T.L.P.din județul Brăila, municipiul Brăila, Piața Independenței, nr. 1, în zilele lucrătoare, între orele  9-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Data postării anunțului:  02.05.2017

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drum judetean DJ 255A, Cotu Lung – DN23, Km 26+000 Km 30+000, judetul Braila”, propus a fi amplasat în jud. Braila, DJ 255A, Cotu Lung – DN23, km 26+000 km 30+000, Consiliul Judetean Braila – D.T.L.P.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din mun. Braila, P-ta Independentei nr. 1, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data postării anunțului:  02.05.2017

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire spațiu de locuit și atelier producție mobilă P+1E”, propus a fi amplasat în jud. Braila, com. Cazasu, sat Cazasu, strada Principală, T 14/2, P 21+22, lot 1, titular CÂRÂC IONEL și CÂRÂC SALVADORA EMILIA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la domiciliul titularului din județul Brăila, municipiul Brăila, Bdul Dorobanților, nr. 78, bloc C1, scara B, etaj 4, ap. 28, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data afisarii anuntului: 02.05.2017

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire retea de telecomunicatii in localitatile Movila Miresii, Tepeș Vodă, Esna, comuna Movila Miresii, județul Brăila”, propus a fi amplasat în jud. Braila, com. Movila Miresii, satele Movila Miresii, Tepeș Vodă, Esna, titular SC DIGITAL CABLE SYSTEMS SA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din Bucuresti, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 10A, cladirea Conect 1, etaj 4, sector 2, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data afisarii anuntului: 02.05.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 212A, Brăila - Mărașu km 42+000 – km 59+000, județul Brăila”, amplasat în județul Brăila, extravilan comuna Frecăței, comuna Mărașu extravilan și intravilan sat Mărașu, titular CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA – D.T.L.P..

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului (Agentia pentru Protectia Mediului Brăila) din Braila, B-dul Independenţei, Bloc B5, si la sediul CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA – D.T.L.P.din județul Brăila, municipiul Brăila, Piața Independenței, nr. 1, în zilele lucrătoare, între orele  9-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Data postării anunțului:  02.05.2017

 

A.P.M. Brăila anunță publicul interesat asupra revizuirii deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Stație fluide foraj, instalație tratare deșeuri periculoase și nepericuloase, platforme betonate”, propus a fi amplasat în județul Brăila, com. Traian, satul Traian, (nr. cadastral 502, CF 71300), titular MICHAEL OIL & GAS SERVICES  S.R.L: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 900-1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 06.05.2017.

.

Data afișării anunțului pe site 28.04.2017

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire rețea de telecomunicații în localitățile Oancea, Romanu, comuna Romanu, județul Brăila” propus a fi amplasat în județul Brăila, com. Romanu, satele Oancea și Romanu, titular S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A. (prin EARTHLINK SRL).

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila, din municipiul Brăila, B-dul Independenţei, bloc B 5, nr. 16, și la sediul titularului din, mun. București, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 10A, clădirea Conect 1, etaj 4, sector 2, în zilele lucrătoare, între orele  900-1300.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Brăila.

Data afişării anunţului pe site: 27.04.2017

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 203R, DJ 211 - Lișcoteanca, km 22+500 – km 24+500, județul Brăila” propus a fi amplasat în județul Brăila, com. Bordei-Verde, parțial intravilan/extravilan (DJ 203R, km 22+500 – km 24+500), titular CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA – D.T.L.P.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila, din municipiul Brăila, B-dul Independenţei, Bloc B 5, nr. 16, și la sediul titularului din, mun. Brăila, P-ța Independenței, nr. 1.în zilele lucrătoare, între orele  900-1300.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Brăila.

Data afişării anunţului pe site: 27.04.2017

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014-2020-Sistemul de alimentare cu apă potabilă UAT Mărașu și UAT Frecăței”, propus a fi amplasat în jud. Braila, comunele Mărașu și Frecăței cu satele aferente, titular S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE BRĂILA S.A.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din municipiul Brăila, strada Piața Uzinei, nr. 1, județul Brăila, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data afisarii anuntului: 27.04.2017

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire retea de telecomunicatii in localitatile Sutesti, Mihai Kogalniceanu”, propus a fi amplasat în jud. Braila, com. Sutesti, satele Sutesti, Mihai Kogalniceanu, titular SC DIGITAL CABLE SYSTEMS SA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din Bucuresti, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 10A, cladirea Conect 1, etaj 4, sector 2, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data afisarii anuntului: 27.04.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire rețea de telecomunicații în localitățile Racovița, Custura, Corbeni, comuna Racovița, județul Brăila”, amplasat în județul Brăila, comuna Racovița, extravilan și satele Racovița, Custura, Corbeni, titular S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A..

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului (Agentia pentru Protectia Mediului Brăila) din Braila, B-dul Independenţei, Bloc B5, si la sediul S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A. din București, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 10A, clădirea Conect Business 1, etaj 4, sector 2, în zilele lucrătoare, între orele  9-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Data afișării anunțului: 27.04.2017

 

 

APM BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire rețea de telecomunicații în localitățile Viziru, Lanurile, comuna Viziru județul Brăila, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Viziru, satele Viziru și Lanurile, titular SC DIGITAL CABLE SYSTEMS SA BUCUREȘTI prin SC EARTHLINK SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila, mun. Braila, Bdul Independentei bloc. B5, şi la sediul SC DIGITAL CABLE SYSTEMS SA BUCUREȘTI din municipiul București, Bulevardul Dimitrie Pompei nr. 10A, în zilele lucrătoare, între orele 9-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila.

 

Data afișării anunțului 24.04.2017

 

APM BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire rețea de telecomunicații în localitățile  Scorțaru Nou, Pitulați. Sihleanu, Gurguieți, comuna Scorțaru Nou, județul Brăila, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Scorțaru Nou, satele Scorțaru Nou, Pitulați, Sihleanu, Gurguieți, titular SC DIGITAL CABLE SYSTEMS SA BUCUREȘTI.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila, mun. Braila, Bdul Independentei bloc. B5, şi la sediul SC DIGITAL CABLE SYSTEMS SA BUCUREȘTI din municipiul București, Bulevardul Dimitrie Pompei nr. 10A, în zilele lucrătoare, între orele 9-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila.

Data afișării anunțului 24.04.2017

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 604 Oprișenești”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, oras Ianca, localitatea Oprisenesti, titular S.C. OMV PETROM S.A. - proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 29.04.2017.

Data afişării anunţului pe site: 21.04.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, pentru proiectul ”Extindere unitate de asamblare cablaje pentru industria auto cu anexe administrative tehnice si depozitare, alei carosabile și pietonale, parcare, împrejmuire, bransamente utilități, semnalistică, amenajare spatii plantate si organizare de santier”, amplasat în mun. Braila, jud. Braila, T 45, P 323 / 1, Perimetrul II, Parcela B (Zona Libera Brăila),

Proiectul  deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 29.04.2017.

Data postării anunţului pe site: 21.04.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Brăila anunţă publicul interesat cu privire la decizia etapei de încadrare: proiectul „Modernizare drum comunal DC 60, km 5+100 - km 10+450 între localitățile Țăcău - Băndoiu, comuna Mărașu, județul Brăila” amplasat în  jud Brăila, extravilan comuna Mărașu, titular COMUNA MARASU, nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul  deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 28.04.2017.

Data postării anunţului pe site: 20.04.2017

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Schimbare de destinatie din locuinta si anexa gospodareasca in restaurant si spatii de cazare”, amplasament în jud. Brăila, com. Chiscani, sat Varsatura, str. Principala nr. 126, titular SC LARUVIC HOLIDAY SRL: proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 28.04.2017

Data postării anunţului pe site: 20.04.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drum comunal DC 60, km 5+100 - km 10+450 între localitățile Țăcău - Băndoiu, comuna Mărașu, județul Brăila” amplasat în  jud Brăila, extravilan comuna Mărașu, titular COMUNA MARASU.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Brăila, Bdul Independenţei Bloc B 5, la sediul titularului din jud. Brăila, comuna Mărașu, sat Mărașu, str. Principală, nr. 3, în zilele lucrătoare, între orele  9-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Brăila.

Data afișării anunțului pe site: 10.04.2017

 

 

APM BRĂILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  „Desfiintare corpuri de la C1 la C27” amplasat în  com. Frecăței, T. 47, P. 497, Ferma DRAGANU, judetul Braila, titular AGRICOST S.A.;

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Brăila, Bdul Independenţei Bloc B 5, la sediul titularului din jud. Brăila, mun. Braila, str. Calea Calarasilor nr. 327, în zilele lucrătoare, între orele  9-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Brăila.

Data afișării anunțului pe site 03.04.2017

APM BRĂILA anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Instalatie mobila pentru  tratarea deseurilor cu continut de mercur, cap. 3t/zi”, amplasament jud. Brăila, mun. Brăila, Şoseaua Viziru, km. 10, titular SC Setcar SA.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Brăila, Bd. Independenţei nr. 16, bl. B5, în zilele lucrătoare, între orele 1000-1300, cât şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu/Drafturi acte reglementare. Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Brăila, mun. Brăila, B-dul. Independenţei, nr. 16, bl. B5, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 08.04.2017

Data afișării anunțului pe site 03.04.2017

 

APM Brăila anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Stație fluide foraj, instalație tratare deșeuri periculoase și nepericuloase, platforme betonate, propus a fi amplasat în județul Brăila, com. Traian, satul Traian, (nr. cadastral 502, CF 71300), titular MICHAEL OIL & GAS SERVICES  S.R.L: proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 900-1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt, pâna la data de 09.04.2017.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului, la sediul APM Brăila, precum şi la următoarea adresă de e-mail office@apmbr.anpm.ro, în termen de 13 zile de la data publicării prezentului  anunţ, pâna la data de 14.04.2017.

Data afișării anunțului pe site 31.03.2017

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, pentru proiectul ”Modernizare străzi în localitatea Măxineni și Corbul Nou, comuna Măxineni județul Brăila”, amplasat în  jud. Brăila, localitățile Măxineni și Corbul Nou, că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 14, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 08.04.2017

Data afișării anunțului pe site 31.03.2017

 

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Demolare 2 corpuri de cladire (C4, C5), renovare echipare si extindere hală existentă de creștere a porcilor si realizare imprejmuire”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan com. Salcia Tudor, titular S.C. GULSUIN IMPAR S.R.L. proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 08.04.2017.

Data afișării anunțului pe site 31.03.2017

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Renovare hală existentă de creștere a porcilor (fără modificări structurale)», propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan com. Salcia Tudor, tarla 52, parcela 268/3, titular S.C. OLSUIN S.R.L. proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 08.04.2017.

Data afișării anunțului pe site 31.03.2017

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Renovare hală existentă de creștere a porcilor (fără modificări structurale)», propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan com. Salcia Tudor, tarla 52, parcela 268/2, titular S.C. SABSUIN S.R.L. proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 08.04.2017.

Data afișării anunțului pe site 31.03.2017

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Reabilitare drumuri rurale in localitatea Zamfiresti, comuna Galbenu, judetul Braila”, propus a fi implementat în jud. Brăila, com. Galbenu, sat Zamfirești, titular CONSILIUL LOCAL GALBENU: proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte pe ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro-secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 07.04.2017.

Data afișării anunțului pe site 30.03.2017

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru priectul „Demolare 2 corpuri de cladire (C4, C5), renovare echipare si extindere hală existentă de creștere a porcilor si realizare imprejmuire”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan com. Salcia Tudor, titular S.C GULSUIN IMPAR S.R.L.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Braila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi sediul titularului din  sat Golești, com. Golești, D.J. 205C, Complex Suintest C47, Camera 10, jud. Vrancea în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

 

Data afişării anunţului pe site: 29.03.2017

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MĂXINENI ȘI CORBUL NOU, COMUNA MĂXINENI JUDEȚUL BRĂILA,” propus a fi amplasat în jud. Brăila, localitățile Măxineni și Corbul Nou,.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 14, Bl. B5 şi la sediul titularului din jud. Brăila, com. Măxineni, sat Măxineni, str. Administrației, nr. 42,  în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data afişării anunţului pe site: 28.03.2017

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare drumuri rurale in localitatea Zamfiresti, comuna Galbenu, judetul Braila propus a fi amplasat în com. Galbenu, sat Zamfirești, jud Brăila, titular CONSILIUL LOCAL GALBENU.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 14, Bl. B5 şi la sediul titularului din satul Galbenu, str. Primariei nr. 29,  în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data afişării anunţului pe site: 27.03.2017

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Renovare hală existentă de creștere a porcilor (fără modificări structurale” propus a fi amplasat în județul Brăila, extravilan com. Salcia Tudor (tarla 52, parcela 268/2), titular S.C. SABSUIN S.R.L.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila, din municipiul Brăila, B-dul Independenţei, Bloc B 5, nr. 16, și la sediul titularului din satul Golești, com. Golești, D.J. 205C, Complex Suintest, C47, Camera 10, jud. Vrancea, în zilele lucrătoare, între orele  900-1300.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Brăila.

Data afişării anunţului pe site: 27.03.2017

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Renovare hală existentă de creștere a porcilor (fără modificări structurale” propus a fi amplasat în județul Brăila, extravilan com. Salcia Tudor (tarla 52, parcela 268/3), titular S.C. OLSUIN S.R.L..

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila, din municipiul Brăila, B-dul Independenţei, Bloc B 5, nr. 16, și la sediul titularului din satul Golești, com. Golești, D.J. 205C, Complex Suintest, C47, Camera 10, jud. Vrancea, în zilele lucrătoare, între orele  900-1300.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Brăila.

Data afişării anunţului pe site: 27.03.2017

 

A.P.M. Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, Amenajare platforma carosabila in incinta”, propus a fi amplasat în județul Braila, com. Vadeni, sat Vadeni, CV 7, P 206/5, LOT 1, LOT 2, titular SC TANCRAD SRL: proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro-secţiunea Reglementări/ Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 31.03.2017.

Data afişării anunţului pe site: 24.03.2017

 

 

A.P.M. Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local in comuna Chiscani, judetul Braila”, propus a fi amplasat în jud. Braila, comuna Chiscani, sat Chiscani, titular Comuna Chiscani: proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro-secţiunea Reglementări/ Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 31.03.2017.

Data afişării anunţului pe site: 23.03.2017

 

A.P.M. Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul «Construire lagună stocare dejecții, montare boiler paie, incinerator», propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan com. Salcia Tudor (tarla 52, parcela 268/1), titular GULSUIN IMPAR S.R.L.

Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Brăila poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Brăila - mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul societății din jud. Brăila, extravilan com. Salcia Tudor, tarla 52, parcela 268/1, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00. Documentul sus menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro-secţiunea Reglementari/Acordul de mediu.

 Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Salcia Tudor,  jud. Brăila, în data de 19.04.2017, începând cu ora 13.00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate, la sediul A.P.M. Braila - mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, până la data de 19.04.2017.

Data afişării anunţului pe site

20.03.2017

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila: proiectul „Desființare construcții”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, comuna Cireșu, sat Cireșu, cvartal 36, parcele 532/1 și 523, titular AMEROPA GRAINS S.A. nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Proiectul  deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.03.2017.

Data postării anunţului pe site: 17.03.2017

 

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local in comuna Chiscani, judetul Braila”, propus a fi amplasat în jud. Braila, comuna Chiscani, sat Chiscani, titular Comuna Chiscani.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul proiectului, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data afişării anunţului pe site: 17.03.2017

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Construire statie spalatorie auto-constructie cu caracter provizoriu”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, Soseaua de Centura, nr. 6, titular S.C. MIFLOBU WASH S.R.L. - proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.03.2017.

Data afişării anunţului pe site: 17.03.2017

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Construire service auto, spălătorie auto și birouri”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, strada Pietatii, nr. 15 (fosta strada Pietatii lot 1), titular S.C. COM-ETA S.R.L. - proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.03.2017.

Data afişării anunţului pe site: 17.03.2017

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Schimbare parțială  a acoperișului construcției C1”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, Şos. Baldovineşti, nr. 9, lot 2, titular S.C. SOUFFLET FACILITIES ROMÂNIA S.R.L. - proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.03.2017.

Data afișării anunțului pe site 17.03.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare platforma carosabila in incinta”, amplasat în județul Braila, com. Vadeni, sat Vadeni, CV 7, P 206/5, LOT 1, LOT 2, titular SC TANCRAD  SRL.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului (Agentia pentru Protectia Mediului Braila) din Braila, B-dul Independentei, Bloc B5, si la sediul SC TANCRAD SRL din municipiul Galati, mun. Galati, str. Brailei, nr. 169 J in zilele lucratoare, intre orele  9-13.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.

Data postarii anuntului pe site 15.03.2017

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Schimbare parțială  a acoperișului construcției C1” propus a fi amplasat în județul Brăila, mun. Brăila, Şos. Baldovineşti, nr. 9, lot 2, titular S.C. SOUFFLET FACILITIES ROMÂNIA S.R.L.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila, din municipiul Brăila, B-dul Independenţei, Bloc B 5, nr. 16, și la sediul titularului din mun. Brăila, Şos. Baldovineşti, nr. 9, lot 2, în zilele lucrătoare, între orele  900-1300.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data afişării anunţului pe site: 14.03.2017

A.P.M. BRAILA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Rețea FTTH, localitatea Vădeni, jud. Brăila” propus a fi amplasat în extravilan Vădeni,  județul Braila, titular TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 900-1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt, pâna la data de 22.03.2017.

Data postarii anuntului pe site14.03.2017

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Rețea FTTH în localitățile Baldovinești și Pietroiu, jud. Brăila” propus a fi amplasat  în extravilan com. Vădeni, satele Baldovinești si Pietroiu, județul Braila, titular TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 900-1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt, pâna la data de 22.03.2017.

Data postarii anuntului pe site14.03.2017

APM BRĂILA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 601 Oprisenesti” amplasat în județul Brăila, extravilan oras Ianca (T 180), titular SC OMV PETROM SA:

 Nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate

Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 900-1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt, pâna la data de 22.03.2017.

Data postarii anuntului pe site14.03.2017

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire stație spălătorie auto-construcție cu caracter provizoriu”, amplasat în județul Braila, municipiul Brăila, strada Pietății, nr. 15 (fosta strada Pietății lot 1), titular SC COM-ETA SRL.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului (Agentia pentru Protectia Mediului Braila) din Braila, B-dul Independentei, Bloc B5, si la sediul SC COM-ETA SRL din municipiul Brăila, Bdul Dorobanților, nr. 35, bloc B3, scara 1, etaj 2, ap. 6, judetul Brăila, in zilele lucratoare, intre orele  9-13.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.

Data postarii anuntului pe site14.03.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire stație spălătorie auto-construcție cu caracter provizoriu”, amplasat în județul Braila, municipiul Brăila, Șoseaua de Centură, nr. 6, titular SC MIFLOBU WASH SRL.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului (Agentia pentru Protectia Mediului Braila) din Braila, B-dul Independentei, Bloc B5, si la sediul SC MIFLOBU WASH SRL din municipiul Brăila, strada Calea Călărașilor, nr. 321, bloc D3, scara 4, etaj 7, ap.163, judetul Brăila, in zilele lucratoare, intre orele  9-13.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.

Data postarii anuntului pe site

 14.03.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Desfiintare constructii”, amplasat în județul Braila, comuna Ciresu, sat Ciresu, cvartal 36, parcele 532/1 și 523, titular AMEROPA GRAINS S.A..

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului (Agentia pentru Protectia Mediului Braila) din Braila, B-dul Independentei, Bloc B5, si la sediul AMEROPA GRAINS S.A. din jud. Constanta, municipiul Constanta, str. Theodor Burada, nr. 25, in zilele lucratoare, intre orele  9-13.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.

Data postarii anuntului pe site

 09.03.2017

 

 

APM Brăila anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Construire platformă destinată garării utilajelor din dotare”, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Chiscani, satul Vărsătura, T72, P427/13 lot 2 și P427/13 lot ½, titular SC ECO SA:

 Nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate

Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 900-1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt, pâna la data de 15.03.2017.

Data publicării pe site – 07.03.2017

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Rețea FTTH, localitatea Vădeni, jud. Brăila” propus a fi amplasat în extravilan Vădeni,  județul Braila.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - APM Brăila, Bdul Independenţei Bloc B 5 şi la sediul titularului proiectului din mun. București, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea Cyty Gate, sc. 7-18 din Turn de Nord, în zilele lucrătoare, între orele  9-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Brăila.

Data afișării anunțului pe site 06.03.2017

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Rețea FTTH în localitățile Baldovinești și Pietroiu, jud. Brăila” propus a fi amplasat  în extravilan com. Vădeni, satele Baldovinești si Pietroiu, județul Braila.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - APM Brăila, Bdul Independenţei Bloc B 5 şi la sediul titularului proiectului din mun. București, Piața Presei Libere, nr. 3-5, clădirea Cyty Gate, sc. 7-18 din Turn de Nord, în zilele lucrătoare, între orele  9-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Brăila.

Data afișării anunțului pe site 06.03.2017

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Schimbare destinație din camin nefamiliști în hotel, recompartimentare, modificare fațade, construire balcoane și mansardare” propus a fi amplasat  în com. Chiscani, DN 21 km.7, Stațiunea Lacu Sărat, județul Braila, titular S.C. ELDOMIR IMPEX

proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 14.03.2017.

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Schimbare de destinație din spațiu comercial parter, garaj parter, spațiu sortare și depozitare cereale P+M, în spațiu alimentație pubică parter și spații cazare mansardă, extindere locuință – intrare în legalitate”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, str. G-ral David Praporgescu (c/c Șos. de Centură), nr. 160, lot 2176, titular CURCĂ MARIAN proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 10.03.2017.

Data afișării anunțului pe site 02.03.2017

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Înființare fermă legumicolă, spațiu pentru depozitare și împrejmuire” propus a fi amplasat  în judeţul Brăila, comuna Movila Miresii, tarlaua 48, parcelele 19-20.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - APM Brăila, Bdul Independenţei Bloc B 5 şi la sediul DRAGOMIR N. IULIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ  din județul Braila, comuna Movila Miresii, tarlaua 49, Ferma nr. 2, judetul Brăila.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Brăila.

Data afişării anunţului pe site: 01.03.2017

 

Agentia pentru Protectia Mediului Braila anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 604 Oprișenești”, amplasat în județul Braila, oraș Ianca,  localitatea Oprișenești, titular SC OMV PETROM SA.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului (Agentia pentru Protectia Mediului Braila) din Braila, B-dul Independentei, Bloc B5, si la sediul SC OMV PETROM SA din București, sector 1, strada Coralilor, nr. 22, in zilele lucratoare, intre orele  9-13.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.

Data postarii anuntului pe site

 24.02.2017

SC LARUVIC HOLIDAY SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru ,,Schimbare de destinatie din locuinta si anexa gospodareasca in restaurant si spatii de cazare”, amplasament în jud. Brăila, com. Chiscani, sat Varsatura, str. Principala nr. 126.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Braila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi sediul titularului jud. Brăila, com. Chiscani, sat Varsatura, str. Principala nr. 126, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila

Data afişării anunţului pe site: 21.02.2017