Back

aacord

ANUNTURI PUBLICE

ACORDURI DE MEDIU 

2020

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului: ,,Proiectul de investitii modernizarea infrastructurii secundare de irigatii din plotul 32 deservind o suprafata de 1449 ha, PNDR 2014 - 2020”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, comuna Frecatei, sector aferent Fermei Frecatei, T 162, 163, 164, 165, 173, 174, 175, 176, titular O.U.A.I. INSULA MARE A BRAILEI,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul  deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila, pana la data de 31.01.2020.

Data afişării anunţului: 21.01.2020

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului: ,,Amenajare infrastructură pentru ambarcare, acostare ambarcațiuni pescărești, comuna Frecăței, județul Brăila”, propus a fi amplasat în judetul Brăila, comuna Frecăței, sat Frecăței, extravilan, titular PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂȚEI, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul  deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila, pana la data de 31.01.2020.

Data afişării anunţului: 20.01.2020

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului: ,,Proiectul de investitii modernizarea infrastructurii secundare de irigatii din plotul 30 deservind o suprafata de 1630 ha, PNDR 2014 - 2020”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, comuna Frecatei, sector aferent Fermei Pescarus, T 122, 124, 125, 126, 132, 133, 134, 135, 136, 137, titular O.U.A.I. INSULA MARE A BRAILEI, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul  deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila, pana la data de 31.01.2020.

Data afişării anunţului: 21.01.2020

 

 

 

APM Braila, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Construire piață agroalimentară și depozit brânzeturi ”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, comuna Salcia Tudor, sat Gulianca, CV 11, P 144, lot 2, titular Primăria Comunei Salcia Tudor.

         Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului – A.P.M. Brăila, Bdul Independenţei Bloc B 5 cat şi la sediul titularului  situat  în judeţul Braila, comuna Salcia Tudor, sat Salcia Tudor, str.Principală nr.11, în zilele lucrătoare, între orele  9-13.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Brăila.

Data afişării anunţului pe site: 20.01.2020

 

A.P.M. Brăila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de actualizare a acordului de mediu pentru proiectul „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN PERIOADA 2014-2020” amplasat în judeţul Brăila, titular S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE BRĂILA S.A.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, din județul Brăila, municipiul Brăila, B-dul independenței, nr. 16, bloc B5, în zilele lucrătoare, între orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro-secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

 

                                                                                   Data afişării anunţului pe site: 20.01.2020

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Modernizarea si reabilitarea plotului de irigatii SPP7 ISG, apartinand OUAI ISG MIRCEA VODA, JUDETUL BRAILA, din amenajarea hidrotehnica Ianca-Surdila Greci”, titular OUAI ISG MIRCEA VODA propus a fi amplasat în jud. Brăila, com. Surdila Gaiseanca, extravilan: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila.

Data afişării anunţului pe site: 17.01.2020

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii secundare de irigatii a ploturilor de irigatii SPP 23 si SPP 24 din Amenajarea Hidrotehnica Namoloasa - Maxineni”, propus a fi amplasat în jud Brăila, comunele Racovita si Salcia Tudor, titular O.U.A.I. SPP 23 + SPP 24 RACOVITA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul O.U.A.I. SPP 23 + SPP 24 RACOVITA din judetul Braila, municipiul Braila, B-dul Alexandru Ioan Cuza, nr. 311, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Data afişării anunţului: 15.01.2020

 

 

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Sistematizare verticala incinte:piata agroalimentara, blocuri de locuinte, si parcari, etapa I-a”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, intravilan oras Faurei, str. Castanilortitular ORASUL FAUREI: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila.

Data afişării anunţului: 15.01.2020

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a acordului de mediu pentru proiectul „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN PERIOADA 2014-2020” amplasat în judeţul Brăila.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din județul Brăila, municipiul Brăila, Piața Uzinei, nr. 1,  în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Brăila

Data afişării anunţului: 14.01.2020

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizarea si retehnologizarea plotului de irigatii S.B.I.C.A, apartinand OUAI Agridor S.B.I.C.A.”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan Chiscani, OUAI AGRIDOR S.B.I.C.A: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila.

Data afişării anunţului: 09.01.2020

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizarea și reabilitarea plotului de irigații SRPA 12 aparținând OUAI APA NOVA județul Brăila, din Amenajarea de irigații Terasa Viziru – Etapa a II a”, propus a fi amplasat în jud Brăila, extravilan com. Viziru, titular OUAI APA NOVA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din jud. Brăila, com. Viziru, satul Viziru, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Data afişării anunţului: 09.01.2020

A.P.M. Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Înființare Centru local de colectare cereale la Cooperativa Agricolă AGRIPOP Cireșu”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, comuna Cireșu, satul Vultureni, str. Independenței, nr. 1B, titular AGRIPOP CIREȘU COOPERATIVA AGRICOLĂ: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila.

Data afişării anunţului: 08.01.2020

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire baza depozitare cereale, imprejmuire”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, Zona Portuara Parcela 3, titular C.N. A.P.D.M. S.A. GALATI pentru S.C. COFCO INTERNATIONAL ROMANIA SRL.

         Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului – A.P.M. Brăila, B-dul Independenţei nr. 16, Bloc B5 sau la sediul titularului COFCO INTERNATIONAL ROMANIA SRL, din Bucuresti, sector 2, Sos. Pipera nr. 46D-46E-48, Cladirea B, et. 5, în zilele lucrătoare, între orele  9-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Data afişării anunţului pe site, 08.01.2020

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Port Brăila-Lucrari de infrastructura a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri”, propus a fi amplasat în judetul Braila, județul Braila, mun. Brăila, Zona portuară, Parcela 6 Lot 1, titular Compania Natională Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galaţi (CN APDM SA).

         Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului – A.P.M. Brăila, B-dul Independenţei nr. 16, Bloc B5 sau la sediul titularului CN APDM S.A. Galaţi, din municipiul Galati, strada Portului, nr. 34, în zilele lucrătoare, între orele  9-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Data afişării anunţului pe site, 08.01.2020

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Reabilitarea si modernizarea plotului de irigatii SRPA 21 Viziru-etapa a II-a”, titular OUAI SRPA 21 VIZIRU propus a fi amplasat în jud. Brăila, com. Viziru, extravilan: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila.

Data afişării anunţului pe site: 06.01.2020

 

 

 

ACORDURI DE MEDIU

2019

            APM Braila, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Modernizare transport electric Parc Monument - Radu Negru ”, propus a fi amplasat în județul Brăila, municipiul Brăila, str.Parc Monument – Radu Negru, titular Municipiul Braila:         proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila.

                     Postat pe site: 19.04.2019

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Regenerare zone urbane degradate Sector 1”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, mun. Braila, str. Mercur nr. 28A Lot 2, str. Mare 38A, 38B, str. Mercur (283m), str. Mare (541m), str. Vadul Schelei (498m), titular MUNICIPIUL BRAILA: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila.

                     Postat pe site: 19.04.2019

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila:  ”Construire spălătorie auto”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, municipiul Brăila, str.Calea Galaţi nr.375, titular S.C.Nisderali Construct S.R.L, cu sediul în judeţul Brăila, comuna Siliştea, satul Muchea,str.Prundului nr.6,  nu se va supune evaluării impactului asupra mediului sau evaluării adecvate și nu necesită parcurgerea celorlalte  etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Proiectul  deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 28.04.2019.

Postat pe site: 18.04.2019

 

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire spatiu comercial si carmangerie cu produse din carne si branzeturi parter, accese auto si pietonale, amenajari exterioare, sistematizare verticala, reclame pe fatade si parcare, totem publicitar, imprejmuire, bransamente la utilitati, montare post trafo, organizare de santier, amenajare drum acces”, propus a fi amplasat în jud Brăila, orașul Ianca, Calea Brailei, nr. 9 A, T 39, P 300/2, lot 2, titular REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMÂNIA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din judetul Ilfov, comuna Stefanestii de Jos, satul Stefanestii de Jos, str. Busteni, nr. 7, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Data afişării anunţului pe site: 18.04.2019

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Infiintare ferma ingrasare bovine”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, com. Ciresu, sat Ciresu, str. Stadionului nr. 5, titular II Popa R.R. Alexandru: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila.

                     Postat pe site: 18.04.2019

 

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări pregătitoare provizorii, foraj și probe de producție la sonda 56 Damianca”, propus a fi amplasat în jud Brăila, comuna Surdila Greci, satul Surdila Greci, extravilan, titular SNGN ROMGAZ SA – SUCURSALA TÂRGU MUREȘ .

            Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare .

            Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ, până la data de 27.04.2019.

 

    Data afişării anunţului pe site

    17.04.2019

 Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări pregătitoare provizorii, foraj și probe de producție la sonda 57 Damianca”, propus a fi amplasat în jud Brăila, comuna Surdila Greci, satul Surdila Greci, extravilan, titular SNGN ROMGAZ SA – SUCURSALA TÂRGU MUREȘ .

            Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare .

            Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ, până la data de 27.04.2019.

 

    Data afişării anunţului pe site

    17.04.2019

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Conductă gaze naturale dintre Parc 4 Oprișenești – SRM Oprișenești”, propus a fi amplasat în județul Brăila, orașul Ianca, satul Oprișenești, T162, 165, 179, 180, titular OMV PETROM SA: nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila.

Data afişării anunţului  pe site: 17.04.2019

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrari de reparatii pod DN 2B km 42+970”, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Surdila Greci, DN 2B km 42+970, titular CNAIR SA - DRDP Constanta: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecţia Mediului Brăila.

Data afişării anunţului  pe site: 16.04.2019

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale cu conducte și instalații de racordare MP din PE100SDR11 pe străzile Petru Maior, Mihail Sebastian, Tâmplari, Topologului, Polonă, Mărășești, Mașinilor, localitatea Brăila, propus a fi amplasat în județul Brăila, intravilan municipiul Brăila, străzile  Petru Maior, Mihail Sebastian, Tâmplari, Topologului, Polonă, Mărășești, Mașinilor, titular SC ENGIE ROMANIA SA: nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Brăila din municipiul Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni până vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecţia Mediului Brăila.

Data afişării anunţului  pe site: 16.04.2019

 

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizarea plotului de irigații SRPA 10 din amenajarea de irigații Ialomița Călmățui, județul Brăila, propus a fi amplasat în județul Brăila, comunele Berteștii de Jos și Victoria, extravilan, titular OUAI EASTERN BERTEȘTII DE JOS: nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Brăila din municipiul Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni până vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecţia Mediului Brăila.

Data afişării anunţului  pe site: 16.04.2019

 

APM Braila, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Construire spălătorie auto şi cafe bar - P+M ”, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Mircea Vodă sat Mircea Vodă, str.Brăilei nr.78, CV 41/1, P 9, titular IVAN DANIEL

         Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului – A.P.M. Brăila, Bdul Independenţei Bloc B 5 cat şi la domiciliul titularului  situat  în judeţul Iaşi, municipiul Iaşi,  str.Nicolae Iorga nr.43, bl.B6, sc.B, et.3, ap.16, în zilele lucrătoare, între orele  9-13.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Brăila.

Data afisarii pe site: 15.04.2019

 

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunță publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a autorizației de mediu pentru functionarea Sistemelor de alimentare cu apa a localitatilor Cainei-bai si Plasoiu din județul Brăila, comuna Visani, localitatile Cainei-Bai si Plasoiu titular activitate COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA SA.

Documentația depusă poate fi consultată la sediul  A.P.M. Brăila, B-dul  Independenței nr. 16, bl  B5, Brăila, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-13.00.

Observațiile  publicului  se  primesc  la sediul A.P.M. Brăila, în zilele de luni ÷ vineri, între orele 9.00-13.00, până la data de 30.05.2019.

Data afișării 15.04.2019

 

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Regenerare zone urbane degradate, sector II”, propus a fi amplasat în jud Brăila, municipiul Braila, Aleea Trandafirilor (langa bloc C5), str. Pietatii (langa bloc A7 – A9), str. Erou Comisar Popovici nr. 1, titular MUNICIPIUL BRĂILA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din jud. Brăila, municipiul Braila, P-ta Independentei, nr. 1A, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Data afişării anunţului  pe site: 10.04.2019

 

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire hală depozitare semințe cereale”, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Chiscani, extravilan, titular CHIMAGRI SRL: nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila.

Data afişării anunţului  pe site: 09.04.2019

      

 

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare străzi în orașul Însurăței, județul Brăila, etapa a III-a, propus a fi amplasat în județul Brăila, intravilan oraș Însurăței, străzile Grigore Ignat, Moise Grozea, General Cerchez, Zorilor, Spicului, Garofiței, Florilor, Înfrățirii, Scurtă, Câmpului, Vlaicu Vodă, Matei Basarab, Mihai Viteazu, Viișoara, Alecu Russo, Dimitrie Bolintineanu, Al. I. Cuza, titular PRIMĂRIA  ORAȘULUI  ÎNSURĂȚEI: nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila.

Data afişării anunţului  pe site: 08.04.2019

 

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru „Mărirea capacității de tratare biologică a apelor uzate”, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Chiscani, extravilan, T64, P331, CF 70147, titular SC MIMBU SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila – municipiul Brăila, Bdul Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din București, sector 3, Calea Vitan, nr. 23C, etaj 4, camera 4, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Data afişării anunţului  pe site: 08.04.2019

 

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru „Lucrări pregătitoare provizorii, foraj și probe de producție la sonda 54 Damianca”, propus a fi amplasat în județul Brăila, extravilan comuna Jirlău, tarlaua 30/1, parcelele 19, 20, 21, titular SNGN ROMGAZ SA, sucursala Tg. Mureș.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila – municipiul Brăila, Bdul Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din județul Mureș, municipiul Tg. Mureș, adresa Salcâmilor, nr. 23, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Data afişării anunţului  pe site: 08.04.2019

 

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru „Modernizare transport electric pe Calea Galați”, propus a fi amplasat în județul Brăila, municipiul Brăila, Calea Galați, tronson de la Bdul Independenței până la Bdul Dorobanilor, titular PRIMARIA MUNICIPIULUI BRĂILA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila – municipiul Brăila, Bdul Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din județul Brăila, municipiul Brăila, Piața Independenței, nr. 1, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Data afişării anunţului  pe site: 08.04.2019

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila: ” Construire sediu fermă, şopron adăpost utilaje şi împrejmuire ”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, extravilan comuna Siliştea, T129/2, P1, lot 1, titular S.C. AGRO  NEGOIŢĂ S.R.L, cu sediul în judeţul Brăila, comuna Cazasu, sat Cazasu,str.Lalelelor nr.6,  nu se va supune evaluării impactului asupra mediului sau evaluării adecvate și nu necesită parcurgerea celorlalte  etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Proiectul  deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 15.04.2019.

Postat pe site: 05.04.2019

 

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”INFIINTARE SPALATORIE AUTO”, amplasat în judeţul Brăila, com. Movila Miresii,  sat Movila Miresii, str. Trandafirilor nr. 651- Lot 2, titulat II Pirlea Florin

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din județul Brăila, com. Movila Miresii,  sat Movila Miresii, str. Nuferilor, nr. 1133,  în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Brăila.

Data afişării anunţului  pe site: 03.04.2019

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare drum comunal DC 15 între DJ 212 și limita UAT Stăncuța, propus a fi amplasat în județul Brăila, com. Berteștii de Jos, satul Berteștii de Jos, titular U.A.T. COMUNA BERTEȘTII de JOS: nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului și nici a evaluării adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila.

Data afişării anunţului  pe site: 02.04.2019

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire atelier prelucrare tamplărie PVC si metalică, spații administrative si de prezentare P+1E parțial, depozite, cabină poartă și împrejmuire”, propus a fi amplasat în județul Brăila, municipiul Brăila, șos. Baldovinești, nr. 16, lot 2, titular sabcon SRL: nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila.

Data afişării anunţului  pe site: 01.04.2019

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru ”Modernizarea strazilor de interes local comuna Cazasu, jud. Braila”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, com. Cazasu, sat Cazasu, titular PRIMARIA COMUNEI CAZASU.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 14, Bl. B5 şi la sediul titularului jud. Braila com. Cazasu, sat Cazasu, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Data afişării anunţului  pe site: 01.04.2019

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului și a studiului de evaluare adecvată pentru proiectul „Lucrări pregătitoare provizorii, foraj și probe de producție la sonda 58 Damianca”, propus a fi amplasat în județul Brăila, extravilan comuna Jirlău,  tarla 29, parcelele 139, 140, 141, 142, titular SNGN ROMGAZ SA – SUCURSALA TÂRGU MUREȘ.

Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Braila poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul și studiul pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Braila din mun. Braila, B-dul Independenței nr. 16,  și la sediul SNGN ROMGAZ SA – SUCURSALA TÂRGU MUREȘ din județul Mureș, municipiul Târgu Mureș, strada Salcâmilor, nr. 23, în zilele lucrătoare, între orele 900-1300. Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-braila/documente-procedura-eim-si-ea.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului și a studiului de evaluare, va avea loc la Primaria Jirlau, în data de 08.05.2019, începând cu ora 12.00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Braila din mun. Braila, Bdul Independentei, nr. 16, până la data de 08.05.2019.

Data afişării anunţului  pe site: 01.04.2019

 

 

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului și a studiului de evaluare adecvată pentru proiectul „Lucrări pregătitoare provizorii, foraj și probe de producție la sonda 51 Damianca”, propus a fi amplasat în județul Brăila, extravilan comuna Jirlău,  tarla 35, parcela 36, titular SNGN ROMGAZ SA – SUCURSALA TÂRGU MUREȘ.

Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Braila poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul și studiul pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Braila din mun. Braila, B-dul Independenței nr. 16,  și la sediul SNGN ROMGAZ SA – SUCURSALA TÂRGU MUREȘ din județul Mureș, municipiul Târgu Mureș, strada Salcâmilor, nr. 23, în zilele lucrătoare, între orele 900-1300. Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-braila/documente-procedura-eim-si-ea.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului și a studiului de evaluare, va avea loc la Primaria Jirlau, în data de 08.05.2019, începând cu ora 12.00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Braila din mun. Braila, Bdul Independentei, nr. 16, până la data de  08.05.2019.

Data afişării anunţului  pe site: 01.04.2019

 

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Desfiintare constructii C1-C10”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, com. Gropeni, incinta IMB, T.70, P. 472/1, titular S.C. AGRICOST SA.: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila.

Data afişării anunţului  pe site: 29.03.2019

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Înlocuirea rețelei de apă și a branșamentelor în sat Chiscani, com. Chiscani, jud. Brăila”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, sat Chiscani, com. Chiscani, titular S.C. COP Dunarea Braila SA.: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila.        

Data afişării anunţului  pe site: 29.03.2019          

A.P.M. Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare parcări lot 7ˮ, propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila: str. Aleea Micsunelelor -P1 (zona marginita de str. Oborului, Albinei si Aleea Narciselor), Aleea Narciselor- P2 (se invecineza cu Aleea Micsunelelor) si Aleea Cutezatorilor-P3 (zona parcare marginita cu str. Pietatii si Aleea Amurgului), titular Primaria Municipiului Braila.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 14, Bl. B5 şi la sediul titularului din mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 1, jud. Braila, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Data afişării anunţului  pe site: 29.03.2019

A.P.M. Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare parcări lot 6ˮ, propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, P 1 – Str. Roșiorilor, blocurile A47 – A49 se învecinează cu strada Tineretului; P 2 – Str. Roșiorilor, blocurile A44 – A47 se învecinează cu strada Tineretului; P 3 – Str.Roșiorilor, blocurile A44 – A32 se învecinează cu strada Tineretului și B-dul Dorobanților; P 4 – Str. Roșiorilor, blocurile B19 – B23 se învecinează cu B-dul Dorobanților și strada Albinei; P 5 – Str. Roșiorilor, blocurile B25 – B34 zonă parcare mărginită de străzile Albinei, 1 Decembrie 1918 și B-dul Dorobanților; P 6 – Str. Roșiorilor, blocurile C1, C4, C5 – C6, C3, C2 se învecinează cu B-dul Dorobanților), titular Primaria Municipiului Braila.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 14, Bl. B5 şi la sediul titularului din mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 1, jud. Braila, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Data afişării anunţului pe site: 29.03.2019

APM Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Construire stație distribuție carburanți și cafe bar”, propus a fi amplasat în județul Brăila, municipiul Brăila, Șos. Rm. Sărat, nr. 123, lot 1/1, titular societatea ATLAS SA .

            Tipul deciziei posibile luate de APM Braila poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

            Raportul poate fi consultat la sediul APM din mun. Braila, B-dul Independenței nr. 16) şi la sediul ATLAS SA din municipiul Brăila, șos. Rm. Sărat, nr. 123, în zilele lucrătoare între orele 900-1300.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-braila/documente-procedura-eim-si-ea.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la adresa din mun. Brăila, șos. Rm. Sărat, nr. 123, în data de 07.05.2019 începând cu orele 11.00.

    Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul APM Brăila din mun. Braila, Bdul Independentei nr. 16, până la data de 07.05.2019.

 

    Data afişării anunţului 29.03.2019

 

 

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Sistematizare zone de acces si protectie sanitar – veterinara in incinta fermei de reproductie suine”, propus a fi amplasat în jud Brăila, comuna Gropeni, tarla 178, parcela 1293, titular S.C. CENTRUL REGIONAL DE COLECTARE CEREALE S.R.L..

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din jud. Ilfov, comuna Ștefăneștii de Jos, sat Ștefăneștii de Jos, strada Bușteni, nr. 9, camera 4, etaj 1, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Data afişării anunţului pe site 27.03.2019

 

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul « Construire spatii de cazare pentru lucratori sezonieri P+1E”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, com. Vadeni, sat Baldovinesti, str. Primaverii nr. 208, titular CARVAL TRANS S.R.L.: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila.

Data afişării anunţului pe site 26.03.2019

 

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare transport electric pe B-dul Independentei”, propus a fi amplasat în jud Brăila, municipiul Braila, B-dul Independentei, titular PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din jud. Brăila, municipiul Braila, P-ta Independentei, nr. 1A, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Data afişării anunţului pe site 21.03.2019

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, Amenajare spațiu comercial în spațiu existent, modificare tâmplărie exterioară, amplasare firmă luminoasă pe fațada imobilului, aplicare folii autocolante pe suprafețele vitrate”, amplasat in jud. Brăila, mun. Brăila, B-dul Dorobanților, nr. 621, bl. 1, parter, Sp. com.: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului, titular S.C. METEX S.A.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Data afişării anunţului pe site 19.03.2019.

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Amenajare spațiu comercial în spațiu existent, modificare tâmplărie exterioară, amplasare firmă luminoasă pe fațada imobilului, aplicare folii autocolante pe suprafețele vitrate”, amplasat in jud. Brăila, mun. Brăila, B-dul Dorobanților, nr. 621, bl. 1, parter, Sp. com, titular S.C. METEX S.A.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, et 1,  în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00.        

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Brăila.

Data afişării anunţului pe site 19.03.2019.

 

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, Amenajare spațiu comercial în spațiu existent, modificare tâmplărie exterioară, amplasare firmă luminoasă pe fațada imobilului, aplicare folii autocolante pe suprafețele vitrate”, amplasat in jud. Brăila, mun. Brăila, B-dul Dorobanților, nr. 621, bl. 1, parter, Sp. com.: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului, titular S.C. SILMAR SERVICE S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

            Data afişării anunţului pe site 19.03.2019.

  Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Construire spalatorie auto si imprejmuire”, amplasat in jud. Brăila, oras Ianca, str. Viilor, CV 27, P 1366, lot 2: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului, titular SC FAMIRALI IMPEX SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

            Data afişării anunţului pe site 19.03.2019.

 

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - continuarea procedurii de emitere a aprobării de dezvoltare a proiectului, întrucât proiectul nu necesită efectuarea evaluării impactului asupra mediului și are un impact nesemnificativ asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Interconectarea sistemului național de transport cu sistemul internațional și reverse flow la Isaccea – Obiect: Modernizare stație de comprimare Siliștea (inclusiv nod tehnologic Siliștea), propus a fi amplasat în judeţul Brăila, comuna Siliștea, T 65/1, P3039, T 66/1, P 3048, T 66, P 3047/2, T 66, P 3047/3, titular SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Brăila din județul Brăila, municipiul Brăila, Bdul Independenței, nr. 16, Bloc B5, în zilele lucrătoare, între orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro-secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Data afişării anunţului pe site 19.03.2019

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul „Construire hala ciupercarie + platforma betonata acoperita”, amplasat in jud. Braila, T18, P49/1, Lot 1, com. Cazasu, sat Cazasu, titular SAVENATURE SRL.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, şi la sediul SAVENATURE SRL, la sediul proiectului, T18, P49/1, Lot 1, com. Cazasu, sat Cazasu, în zilele lucratoare, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro-secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

            Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Data afişării anunţului pe site 19.03.2019

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila: „Instalaţie de suprafaţă la sonda 24 Caragele”,, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, comuna Mircea Vodă,extralivan T29, P10 şi P11., titular S.N.G.N.ROMGAZ S.A.-Sucursala Tîrgu Mureş,  nu se va supune evaluării impactului asupra mediului sau evaluării adecvate și nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Proiectul  deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 17.03.2019.

Data afişării anunţului pe site 18.03.2019

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila: Construire terasă exterioară ”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, municipiul Brăila, str.DN22B -km 4, lot1, titular S.C. APAN S.R.L,  nu se va supune evaluării impactului asupra mediului sau evaluării adecvate și nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Proiectul  deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 21.03.2019.

Postat pe site: 11.03.2019

 

 Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Desfiintare constructii C1-C10”, amplasat în judeţul Brăila, com. Gropeni, incinta IMB, T.70, P. 472/1, titular S.C. AGRICOST SA..

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din județul Brăila, mun. Braila, str. Calea Calarasilor, nr. 327,  în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00.        

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Brăila.

 

Postat pe site: 08.03.2019    

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire spălătorie auto, vulcanizare și foișor, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, comuna Surdila Găiseanca, localitatea Filipești, strada Costache Filipescu, nr. 53, titular SC SARBILL SERV SRL.

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Brăila din județul brăila, municipiul Brăila, Bdul Independenței, nr. 16, bloc B5 şi la sediul SC SARBILL SERV SRL din județul Brăila, comuna Surdila Găiseanca, localitatea Filipești, strada Costache Filipescu, nr. 53 în zilele lucrătoare, între orele 9-13.

Data afișării pe site 07.03.2019

 

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Retea de distributie gaze Oprisenesti” titular OMV PETROM SA, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, oras Ianca, sat Oprisenesti, nr. 106

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din mun. Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1,  în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00. 

           Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Brăila.

Postat pe site: 07.03.2019    

 

          APM Braila, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Construire sediu firmă, şopron adăpost utilaje şi împrejmuire ”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, extravilan comuna Siliştea, T129/2, P1, lot1, titular S.C. AGRO  NEGOIŢĂ S.R.L.

         Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului – A.P.M. Brăila, Bdul Independenţei Bloc B 5 cat şi la sediul titularului  situat  în judeţul Brăila, comuna Cazasu, sat Cazasu,str.Lalelelor nr.6, în zilele lucrătoare, între orele  9-13.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Brăila.

Postat pe site: 06.03.2019

               APM Braila, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire spălătorie auto”,  propus a fi amplasat în județul Brăila, municipiul Brăila, str.Calea Galaţi nr.375”, titular S.C.Nisderali Construct S.R.L.

         Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului – A.P.M. Brăila, Bdul Independenţei Bloc B 5 cat şi la sediul titularului  situat  în judeţul Brăila, comuna Siliştea, satul Muchea,str.Prundului nr.6,, în zilele lucrătoar,e între orele  9-13.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Brăila.

Postat pe site: 06.03.2019

APM Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Realizarea sistemului de irigatii automatizat pentru faleza Dunarii –municipiul Braila”,  propus a fi amplasat în jud. Braila, mun. Braila, Faleza Dunarii, titular  SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA SEROPLANT

Informaţiile privind propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din jud Brăila, mun. Braila, str. Edmond Nicolau, nr. 8, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.»

Data afișării anunțului pe site: 05.03.2019

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire spatii de cazare pentru lucratori sezonieri P+1E”, propus a fi amplasat în județul Brăila, com. Vadeni, sat Baldovinesti, str. Primaverii nr. 208, titular CARVAL TRANS SRL.

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bloc B5 şi la sediul titularului din jud. Brăila, mun. Brăila, DN2B km10, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Data afișării anunțului pe site: 05.03.2019

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Infiintare ferma ingrasare bovine”  propus a fi amplasat în judeţul Brăila, com. Ciresu, sat Ciresu, str. Stadionului nr. 5, titular II Popa R.R. Alexandru.

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bloc B5 şi la sediul titularului din jud. Brăila, comuna Ciresu, sat Ciresu, str. Independentei nr. 47, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Data afișării anunțului pe site: 05.03.2019

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrari de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica a amplasamentului depozit de produse petroliere Ianca” propus a fi amplasat în judeţul Brăila, oras Ianca, sat Gara Ianca, nr.26 (T. 158, P. 1194), titular OMV PETROM S.A.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din mun. Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1,  în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00.

     Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Brăila.

Afisat  azi 05.03.2019

 APM Braila, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul„ Extindere sistem de iluminat public pe str.Măcin bl.B1, str.Livezilor, Aleea Fermei, str.G.Enescu nr.58, Calea Călăraşilor nr.329, str.Hipodrom nr.33 şi str.Magaziilor, Municipiul Brăila”, propus a fi amplasat în județul Brăila, municipiul Brăila, titular Municipiul Braila..

         Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului – A.P.M. Brăila, Bdul Independenţei Bloc B 5 cat şi la sediul titularului  situat  în judeţul Brăila, municipiul Brăila, str. Piaţa Independenţei nr.1, în zilele lucrătoar,e între orele  9-13.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Brăila.

Afisat  azi 28.02.2019

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire hală depozitare semințe cereale”, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Chiscani, extravilan, titular CHIMAGRI SRL.

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bloc B5 şi la sediul titularului din jud. Brăila, mun. Braila, Sos. Vizirului km. 10+500, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Data afișării anunțului pe site: 26.02.2019

 

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Conductă gaze naturale dintre Parc 4 Oprișenești – SRM Oprișenești”, propus a fi amplasat în județul Brăila, orașul Ianca, satul Oprișenești, T162, 165, 179, 180, titular OMV PETROM SA.

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bloc B5 şi la sediul titularului din municipiul București, strada Coralilor nr. 22, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Data afișării anunțului pe site: 22.02.2019

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Construire instalatie de cogenerare cu motoare PERKINS SI MANN”, propus a fi amplasat în în com. Chiscani, DN2B km. 7, tarla T64, UAF14, UAF15, constructia C23, judetul Braila, titular S.C. BRAIPIG S.R.L.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din județul Brăila, comuna Tufesti, Tarla 6, Parcela 2-11, lot 4, Cladirea 12,  în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Data afișării anunțului pe site: 22.02.2019

A.P.M. BRAILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare parcări lot 6ˮ ˮ, propus a fi amplasat în județul Brăila, mun. Brăila, P 1 – Str. Roșiorilor, blocurile A47 – A49 se învecinează cu strada Tineretului; P 2 – Str. Roșiorilor, blocurile A44 – A47 se învecinează cu strada Tineretului; P 3 – Str.Roșiorilor, blocurile A44 – A32 se învecinează cu strada Tineretului și B-dul Dorobanților; P 4 – Str. Roșiorilor, blocurile B19 – B23 se învecinează cu B-dul Dorobanților și strada Albinei; P 5 – Str. Roșiorilor, blocurile B25 – B34 zonă parcare mărginită de străzile Albinei, 1 Decembrie 1918 și B-dul Dorobanților; P 6 – Str. Roșiorilor, blocurile C1, C4, C5 – C6, C3, C2 se învecinează cu B-dul Dorobanților, titular PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAILA.

Informaţiile privind propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila, mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bloc. B5 şi la sediul titularului din jud. Brăila, mun. Brăila, P-ța Independenței, nr. 1, în zilele lucrătoare, între orele 9-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Braila.

Data afișării anunțului pe site: 22.02.2019

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modificare la autorizatia nr. 102/2015 prin schimbare partiala de destinatie in alimentatie publica (sala evenimente) extindere si recompartimentare, construire anexa, construire scara de acces”, amplasament mun. Braila, str. Transilvaniei, nr. 7-9, jud. Brăila, titular CONSTANDA VIOREL ADRIAN 

Informaţiile privind propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul societatii din jud. Braila, mun. Braila, str. Transilvaniei, nr. 32, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Afisat pe site 21.02.2019

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrari de reparatii pod DN 2B km 42+970”, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Surdila Greci, DN 2B km 42+970, titular CNAIR SA - DRDP Constanta  .

Informaţiile privind propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul societatii din jud. Constanta, mun. Constanta, str. Prelungirea Traian, nr. F.N, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Afisat pe site 21.02.2019

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amplasare container mobil (pentru tratarea deseurilor cu continut de mercur” (instalatie pilot)  in cadrul procedurii de revizuire a acordului de mediu nr. 6/18.04.2017, amplasament jud. Brăila, mun. Brăila, Şoseaua Viziru, km. 10, titular SC Setcar SA  .

Informaţiile privind propus/memoriul de prezentare propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul societatii din  jud. Braila, mun. Braila, str. Gradinii Publice, nr. 5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Afisat pe site 21.02.2019

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire spalatorie auto si imprejmuire”, amplasat in jud. Brăila, oras Ianca, str. Viilor, CV 27, P 1366, lot 2, titular SC FAMIRALI IMPEX SRL.

Informaţiile privind propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul societatii din jud Brăila, oras Ianca, str. Garii, nr. 13, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Afisat pe site 21.02.2019

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire complex de agrement cu profil balnear legat de hotelul existent printr-o pasarelă pietonală suspendată, format din piscine acoperite și neacoperite, anexe, stație de pompare pentru captare și deversare apă din/în lac,  restaurante, terase și foișoare, parcări, alei și drumuri, loc de joacă pentru copii și amenajare plajă, împrejmuire teren, utilități și branșamente", amplasat în jud. Brăila, com. Chiscani, Stațiunea Lacu Sărat, str. Aleea Centrală, nr. 2, titular S.C. ELDOMIR IMPEX S.R.L..

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din jud. Brăila, mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro-secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila, din mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ, până la data de 24.02.2019.

 

    Data afişării anunţului pe site

    14.02.2019

APM Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul „Modernizarea sistemului de pompare a titeiului din statia de pompare a titeiului Oprisenesti, jud. Braila-rezervor colectare scurgeri”, amplasat in oras Ianca, nr. 106 (CV 21, P 248) jud. Brăila, titular Conpet SA: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

            Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ (pana in data de 22.02.2019)

Afisat pe site 13.02.2019

       A.P.M. Brăila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire terasă exterioară ”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, municipiul Brăila, str.DN22B -km 4, lot1, titular S.C. APAN S.R.L..

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Braila – mun. Brăila, B-dul Independenţei nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului situat in județul Brăila,  municipiul Brăila, str.Calea Călăraşilor nr.16, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila

Afisat pe site 12.02.2019

           A.P.M. Brăila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul„Realizarea şi amenajarea unui spaţiu zootehnic-fermă agricolă animalieră ”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, comuna Surdila Găiseanca,  sat Surdila Găiseanca, T 59, P 365/8,, titular BORDEI MARIN.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Braila – mun. Brăila, B-dul Independenţei nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului situat in județul Brăila, comuna Surdila Găiseanca, sat Surdila Găiseanca, str.Sf.Gheorghe nr.394, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Afisat pe site 12.02.2019

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Completare instalații pentru separarea și procesarea gunoiului de grajd în vederea valorificării, cu un incinerator rotativ continuu  amplasat în comuna Tufești, DJ 212, T5, P16, 20, 21, lot 10, titular SC TEBU CONSULT INVEST SRL .

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din județul Brăila, municipiul Brăila, Bdul Independenței, nr. 16, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro-secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila, din județul Brăila, municipiul Brăila, Bdul Independenței, nr. 16, în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ, până la data de 21.02.2019.

 

    Data afişării anunţului pe site

    11.02.2019

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul Desfiintare corpuri C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, Şoseaua Viziru, km. 10, titular SC Setcar SA: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

            Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ (pana in data de 20.02.2019)

    Data afişării anunţului pe site 11.02.2019

Agenția pentru Protecția Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire atelier prelucrare tamplărie PVC si metalică, spații administrative si de prezentare P+1E parțial, depozite, cabină poartă și împrejmuire”, propus a fi amplasat în județul Brăila, municipiul Brăila, șos. Baldovinești, nr. 16, lot 2, titular SABCON SRL.

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bloc B5 şi la sediul titularului din jud. Brăila, mun. Brăila, Bdul Dorobanților, nr. 669, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Data afișării anunțului pe site: 08.02.2019

 

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Interconectarea sistemului național de transport cu sistemul internațional și reverse flow la Isaccea – Obiect: Modernizare stație de comprimare Siliștea (inclusiv nod tehnologic Siliștea)”, amplasament județul Brăila, comuna Siliștea, T 65/1, P3039, T 66/1, P 3048, T 66, P 3047/2, T 66, P 3047/3, titular SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila – municipiul Brăila, Bd. Independenţei, nr. 14, Bl. B5 şi la sediul titularului din județul Sibiu, municipiul Mediaș, Piața C.I.Motaș, nr. 1, între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Data publicarii anuntului 08.02.2019

 

APM Brăila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizarea plotului de irigații SRPA 10 din amenajarea de irigații Ialomița Călmățui, județul Brăila”, amplasament județul Brăila, comunele Berteștii de Jos și Victoria, extravilan, titular OUAI EASTERN BERTEȘTII DE JOS.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila – municipiul Brăila, Bd. Independenţei, nr. 14, Bl. B5 şi la sediul titularului din comuna Berteștii de Jos, județul Brăila, între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Data publicarii anuntului 08.02.2019

 

A.P.M. Brăila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizarea plotului de irigații SRPA 2 din amenajarea de irigații Ialomița Călmățui, județul Brăila”  propus a fi amplasat în judeţul Brăila, extravilanul localităţilor Berteștii de Jos şi Victoria, titular O.U.A.I. EASTERN BERTEȘTII DE JOS.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Braila – mun. Brăila, B-dul Independenţei nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului situat in comuna Berteștii de Jos, județul Brăila, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data afişării anunţului pe site 05.02.2019

 

A.P.M. Brăila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Instalaţie de suprafaţă la sonda 24 Caragele”, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Mircea Vodă, extralivan T29, P10 şi P11, titular S.N.G.N.ROMGAZ S.A.-Sucursala Tîrgu Mureş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Braila – mun. Brăila, B-dul Independenţei nr. 16, Bl. B5 şi sediul titularului din judeţul Tîrgu Mureş, oraşul Tîrgu Mureş, str. Salcâmilor  nr.23, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

Data afişării anunţului pe site 05.02.2019

 

Agenția pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire pensiune turistica P + 2 etaje + mansarda”, propus a fi amplasat în jud Brăila, comuna Chiscani, Statiunea Lacu Sarat, Aleea Centrala, nr. 14 și Aleea Plajelor, nr. 15, titular S.C. I.R.I.G.C. INTREPRINDEREA DE REPARATII SI INSTALATII GAZE SI CONSTRUCTII IMPEX S.R.L..

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul INTREPRINDERII DE REPARATII SI INSTALATII GAZE SI CONSTRUCTII IMPEX S.R.L. din municipiul Bucuresti, sector 1, str. Afluentului, nr. 14, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Data afişării anunţului pe site 23.01.2019

 

 

Agenția pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului deoarece nu este necesară efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Implementare proiect ”Regenerare economică și socială în zone marginalizate din municipiul Brăila” investiții în facilități pentru agrement si locuri de joaca pentru copii”, propus a fi amplasat în județul Brăila, municipiul Brăila, Cartier Lacu Dulce, str. Dorului – Cazasului, nr. amplasament 1-Lot1 si strada Dorului tronson 1, titular Municipiul Braila .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Braila din municipiul Braila, Bdul Independentei nr. 16, Bl. B5, în zilele lucratoare, lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro-secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare,

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 31.01.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

                                                                                         Data afişării anunţului pe site 21.01.2019

 

 

Agenția pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului deoarece nu este necesară efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Interconectare grup de cogenerare CHP 1; Racordarea la rețeaua electrică de distribuție  (lucrări prin tarif de racordare)”, propus a fi amplasat în județul Brăila, oraș Ianca, sat Oprișenești, incinta Grupului Industrial Oprișenești, titular SUCURSALA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD SA, SUCURSALA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE Brăila.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Braila din municipiul Braila, Bdul Independentei nr. 16, Bl. B5, în zilele lucratoare, lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro-secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare,

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 31.01.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

                                                                                         Data afişării anunţului pe site 18.01.2019

 

Agenția pentru Protectia Mediului Braila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului deoarece nu este necesară efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Intrare în legalitate corpuri C1, C2, C3, C4, C5”, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Bordei Verde, sat Gabrielescu, cvartal 7, parcela 135, 139, 140, lot 2, titular SC RADIALL SERVICE SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Braila din municipiul Braila, Bdul Independentei nr. 16, Bl. B5, în zilele lucratoare, lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro-secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare,

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 31.01.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

                                                                                         Data afişării anunţului pe site 18.01.2019

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desfiintare corpuri C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8”, amplasament jud. Brăila, mun. Brăila, Şoseaua Viziru, km. 10, titular SETCAR SA .

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila – mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 14, Bl. B5 şi la sediul titularului din jud. Braila, mun. Braila, str. Gradinii Publice, nr. 2, între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Data publicarii anuntului 15.01.2019