Back

Cadru general

CADRU GENERAL

 

 

Atribuţiile agenţiilor pentru protecţia mediului în domeniul biodiversităţii

 

-          supraveghere stare de conservare a habitatelor şi speciilor ce constituie obiectul protecţiei în ariile naturale protejate;

-          integrarea aspectelor de biodiversitate în emiterea actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului;

-          autorizarea activităţilor de recoltare/capturare, achiziţie şi comercializare a exemplarelor aparţinând speciilor sălbatice;

-          supravegherea stării de conservare a speciilor sălbatice din afara ariilor naturale protejate şi a speciilor sălbatice deţinute în captivitate în unităţi permanente (grădini zoologice, acvarii publice, centre de reabilitare);

-          educaţie ecologică şi informare publică în domeniul conservării biodiversităţii.

 

Legislaţie în domeniul conservării biodiversităţii

Acte normative

Publicaţie (M.O.)

Nr. Act/An

Titlul actului normativ

Nr Data
OUG 57/2007

O.U.G. nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare

442 29 iunie 2007
Ord. MMDD 1533/2008

Ord. nr. 1533 din 27 noiembrie 2008 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare şi a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare

809 3 decembrie 2008
Legea 5/2000

Legea nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Secţiunea a III-a – zone protejate

152

12 aprilie 2000

Ord. MMDD 1964/2008

Ord. nr. 1964 din 13.12.2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

98

7 februarie

2008
H.G. nr. 1284/2007

H.G. nr. 1284/24.10.2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

739

31 noiembrie

2007
Ord. MMDD  410/2008

Ord. nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora cu modificările ulterioare

339

1 martie

2008