Back

Informatii de mediu detinute de Agentia pentru Protectia Mediului Braila

         
Anul de raportare 2015
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul: Agentia pentru Protectia Mediului Braila
Sediul: Braila, B-dul Independentei nr.14, bloc B5
Nr. telefon/fax: 0339.401834, 0746.248732  /  0339.401837
Adresa e-mail: office@apmbr.anpm.ro
Adresa pagina internet: apmbr.anpm.ro
Denumirea compartimentului specializat de informatii si relatii publice caruia i se poate solicita informatia : «Relatii Publice si Tehnologia informatiei»
Nr. telefon/fax:  0339.401834, 0746.248732  /  0339.401837
Adresa e-mail: relatii.publice@apmbr.anpm.ro
Persoane de contact :  Dumitru Baja
Nr. crt. Tipul informatiei privind mediul detinuta Conditiile de disponibilizare a informatiei
Descriere succinta  Denumire  Cod
1 Analiza anuala a starii factorilor de mediu (aer, apa, sol, zgomot) Raport anual privind starea mediului A1-A6 La cerere,  Luni – Joi: 800– 1630 Vineri: 800– 1400
2 Analiza lunara a starii factorilor de mediu (aer, apa, sol, zgomot) Raport lunar  privind starea mediului A1-A6 La cerere,  Luni – Joi: 800– 1630 Vineri: 800– 1400
3 Valorile indicatorilor monitorizati Date zilnice calitatea aerului A1 La cerere,  Luni – Joi: 800– 1630 Vineri: 800– 1400
4 Informari de presa privind poluarile accidentale Informari privind poluarile accidentale B1 La cerere,  Luni – Joi: 800– 1630 Vineri: 800– 1400
5 Acte normative in domeniul protectiei mediului Legislatie nationala privind mediul B10 La cerere,  Luni – Joi: 800– 1630 Vineri: 800– 1400
6 Conventii internationale, Directive UE Conventii si alte documente internationale in domeniul mediului B10 La cerere,  Luni – Joi: 800– 1630 Vineri: 800– 1400
7 Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului B11 La cerere,  Luni – Joi: 800– 1630 Vineri: 800– 1400
8 Planul National de Gestiune a Deseurilor Planul National de Gestiune a Deseurilor B11 La cerere,  Luni – Joi: 800– 1630 Vineri: 800– 1400
9 Planul Local de Actiune pentru Mediu al judetului Braila Planul Local de Actiune pentru Mediu al judetului Braila B11 La cerere,  Luni – Joi: 800– 1630 Vineri: 800– 1400
10 Avize de mediu Avize de mediu B6 La cerere,  Luni – Joi: 800– 1630 Vineri: 800– 1400
11 Acorduri de mediu Acorduri de mediu B6 La cerere,  Luni – Joi: 800– 1630 Vineri: 800– 1400
12 Autorizatii de mediu Autorizatii de mediu B6 La cerere,  Luni – Joi: 800– 1630 Vineri: 800– 1400
13 Instalatiile din jud. Braila la care se aplica prevederile de prevenire si controlul integrat al poluarii (IPPC) Inventarul instalatiilor ce intra sub incidenta Directivei IPPC B6 La cerere,  Luni – Joi: 800– 1630 Vineri: 800– 1400
14 Agentii economici care necesita controlul asupra pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase- Directiva SEVESO Inventarul agentilor economici privind controlul asupra pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase- Directiva SEVESO B6 La cerere,  Luni – Joi: 800– 1630 Vineri: 800– 1400
15 Inventarul instalatiilor mari de ardere LCP din jud. Braila -pentru limitarea emisiilor poluantilor Inventarul instalatiilor mari de ardere LCP din jud. Braila B6 La cerere,  Luni – Joi: 800– 1630 Vineri: 800– 1400
16 Lista instalatiilor si activitatilor din care rezulta emisii de COV (compusi organici volatili) prin utilizarea  de solventi organici Lista instalatiilor si activitatilor cu emisii de COV prin utilizarea  de solventi organici B6 La cerere,  Luni – Joi: 800– 1630 Vineri: 800– 1400
17 Lista agentilor economici care au emisii de COV (compusi organici volatili) rezultate din depozitarea benzinei si distributia sa de la terminale la statiile de distributie carburanti Lista agentilor economici care au emisii de COV rezultate din depozitarea  si distributia benzinei B6 La cerere,  Luni – Joi: 800– 1630 Vineri: 800– 1400
18 Emisiile in aer si apa ale agentilor ec. incadrati IPPC Registrul poluantilor B1 La cerere,  Luni – Joi: 800– 1630 Vineri: 800– 1400
19 Lista persoanelor fizice si juridice atestate pentru realizarea studiilor de impact si bilanturilor de mediu Lista persoanelor atestate pentru S.I. si B.M. B13 La cerere,  Luni – Joi: 800– 1630 Vineri: 800– 1400
20 Analiza performantelor APM Braila Raport anual de activitate al APM Braila B8 La cerere,  Luni – Joi: 800– 1630 Vineri: 800– 1400
21 Depozite si platforme deseuri, suprafete ocupate, activitati ec. generatoare de deseuri, agenti ec. de salubritate, cantitati de deseuri generate si prognozate Planul Regional de Gestionare a Deseurilor si Planul Judetean de gestionare a deseurilor B5 La cerere,  Luni – Joi: 800– 1630 Vineri: 800– 1400
22 Inventar agenti ec. detinatori de instalatii ce contin bifenili policlorurati Inventar instalatii/echipamente PCB B5 La cerere,  Luni – Joi: 800– 1630 Vineri: 800– 1400
23 Depozite de deseuri  pe teritoriul jud. Braila Inventar depozite de deseuri B5 La cerere,  Luni – Joi: 800– 1630 Vineri: 800– 1400
24 Gestionare deseuri de tipul: uleiuri uzate, acumulatori,  anvelope, hartie, PET, ambalaje, deseuri spitalicesti Fise inventariere lunara deseuri B5 La cerere,  Luni – Joi: 800– 1630 Vineri: 800– 1400
25 Gestionare deseuri Inventar gestiune deseuri (anual) B5 La cerere,  Luni – Joi: 800– 1630 Vineri: 800– 1400
26 Agenti economici importatori si producatori de ambalaje Inventar ambalaje si deseuri de ambalaje B5 La cerere,  Luni – Joi: 800– 1630 Vineri: 800– 1400
27 Autorizatii recoltare/capturare plante/animale din flora/fauna salbatica Autorizatii recoltare/capturare plante/animale din flora/fauna salbatica B5 La cerere,  Luni – Joi: 800– 1630 Vineri: 800– 1400
28 Evidenta solicitarilor/aprobarilor de taiere arbori (emise de Primaria Braila) Evidenta solicitarilor/aprobarilor de taiere arbori B8 La cerere,  Luni – Joi: 800– 1630 Vineri: 800– 1400
29 Lista ariilor  naturale protejate, starea ecosistemelor Inventarul ariilor naturale protejate din jud. Braila A4 La cerere,  Luni – Joi: 800– 1630 Vineri: 800– 1400