Back

Natura 2000-SPA

NATURA 2000 

-ARII DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ ( SPA)-

Natura 2000 este o reţea de arii naturale protejate creată la nivelul Uniunii Europene in vederea implementării Directivelor  Habitate (Directiva privind conservarea habitatelor naturale,  a florei şi faunei sălbatice CE 92/43)şiPăsări (Directiva privind conservarea păsărilor sălbatice 2009/147 CE). Astfel, această reţea protejează habitatele naturale şi speciile de plante şi animale sălbatice periclitate la nivel european, fiind alcătuită din următoarele categorii de arii naturale protejate de interes comunitar (situri Natura 2000) :

§         arii speciale de conservare care conservă habitate şi specii de plante şi animale, cu excepţia păsărilor, conform Directivei Habitate;

§         arii de protecţie specială avifaunistică pentru protecţia păsărilor, conform Directivei Păsări.

Prin aderarea la Uniunea Europeană, România are obligaţia de a include în această reţea un anumit procent din spaţiul său natural pentru a-i asigura conservarea, dacă zonele respective adăpostesc habitate şi specii de interes comunitar.

 

PrinH.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, completată şi modificată prin HG nr. 971/2011, în judeţul Brăila au fost declarate următoarele arii, care au regim de arie naturală protejată:

Nr.crt.

Denumirea ariei

Codul ariei

UAT în care este localizată aria

1.       

Balta Albă - Amara - Jirlău

ROSPA0004

Galbenu, Gradiştea, Jirlău, Vişani

2.       

Balta Mică a Brăilei

ROSPA0005

Berteştii de Jos, Brăila, Chiscani, Gropeni, Măraşu, Stăncuţa

3.       

Balta Tătaru

ROSPA0006

Bărăganul, Ciocile, Cireşu, Dudeşti, Roşiori, Ulmu, Însurăţei

4.       

Dunărea Veche - Braţul Măcin

ROSPA0040

Frecăţei, Măraşu

5.       

Ianca - Plopu - Sărat

ROSPA0048

Ianca, Movila Miresii, Traian, Gemenele, Tudor Vladimirescu

6.       

Lunca Siretului Inferior

ROSPA0071

Măxineni, Siliştea, Vădeni

7.       

Măxineni

ROSPA0077

Măxineni

8.       

Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei

ROSPA0111

Berteştii de Jos, Victoria, Însurăţei

9.       

Valea Călmăţuiului

ROSPA0145

Bordei Verde, Cireşu, Însurăţei, Surdila-Greci, Ulmu, Zăvoaia, Dudeşti

 

Hărţile ariilor de protecţie specială avifaunistică (abreviate SPA) pot fi vizualizate prin intermediul paginii de internet http://www.biodiversity.ro/n2000.