Back

respaz

DECIZII RESPINGERE SOLICITARI DE AUTORIZATIE DE MEDIU

2017

Nr. crt.

Titular activitate

Tip activitate

Amplasament

Nr/data decizie

Motivatia deciziei

  1.  

SC bidisort SRL

Comert cu ridicata al produselor chimice - cod CAEN 4675

jud. Brăila, municipiul Braila, Sos. de Centura, tarlaua 36, parcela 271/11/2-3 (lot 1 si 2)/2

171/09.01.2017

în conformitate cu prevederile art. 15, alin. (3) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nedepunerea informatiilor solicitate prin adresa nr. 12320/29.09.2016

 

2016

Nr. crt.

Titular activitate

Tip activitate

Amplasament

Nr/data decizie

Motivatia deciziei

  1.  

SC HAYAN M.S. IMPEX SRL

Achiziţionare şi carantină miei şi tăuraşi

com. Bărăganul, jud. Brăila

3122/14.03.2016

în conformitate cu prevederile art. 15, alin. (3) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nedepunerea informatiilor solicitate prin adresa nr. 1621/10.02.2016

  1.  

SC TREMULA SA

Exploatarea forestieră cod CAEN 0240

judeţele Brăila, Tulcea si Ialomita

9441/19.07.2016

în conformitate cu prevederile art. 15, alin. (3) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nedepunerea informatiilor solicitate prin adresele nr. 1458/05.02.2016 și 8009/21.06.2016

  1.  

S.c. ganbatte cons s.r.l.

Exploatarea forestieră cod CAEN 0240

Ocolul Silvic Lacu Sarat, partida 746128-1470 Bercaru

14731/25.11.2016

în conformitate cu prevederile art. 15, alin. (3) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nedepunerea informatiilor solicitate prin adresele nr. 4412/27.04.2015 si 13960/07.11.2016