Descriere

ATRIBUTII IN DOMENIUL DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE

 

1.      monitorizeaza implementarea legislatiei de mediu in domeniul gestionarii deseurilor si produse chimice, la nivel judetean;

2.      inainteaza rapoarte catre ARPM si ANPM privind actiunile de implementare a legislatiei referitoare la gestionarea deseurilor la nivel judetean;

3.      elaboreaza rapoarte privind starea mediului la nivel judetean, pe domeniul gestionarea deseurilor;

4.      asigura suportul tehnic pentru elaborarea actelor de reglementare, pe domeniul propriu de activitate, participa la vizite de amplasament si la sedintele CIA, CATsi CSC ;

5.      asigura suportul tehnic pentru elaborarea raspunsurilor la sesizari, reclamatii, intrebari din partea presei, pe domeniul propriu de activitate;

6.      asigura suportul tehnic si participa la activitati de informare si constientizare, pe domeniul propriu de activitate;

7.      participa la controale tematice, la solicitarea Comisariatului Judetean Braila al Garzii Nationale de Mediu (CJGNM Braila);

8.      asigura suportul tehnic pentru fundamentarea planurilor de actiune in domeniul gestionarii deseurilor;

9.      participa in programe si proiecte nationale si internationale in domeniul gestionarii deseurilor;

10.  colaboreaza la elaborarea si monitorizarea planurilor judetene de gestionare a deseurilor;

11.  aproba transporturile de deseuri periculoase pe teritoriul Romaniei;

12.  emite avizul de imprastiere a namolului conform legislatiei in vigoare privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namoluri de epurare in agricultura;

13.   aproba planurile elaborate de operatorii economici in vederea eliminarii echipamentelor care contin sau sunt contaminate cu PCB;

14.  identifica operatorii economici care trebuie sa raporteze date si informatii referitoare la gestionarea deseurilor si a produselor chimice si asigura instruirea acestora;

15.  colecteaza, valideaza si prelucreaza date si informatii referitoare la gestionarea deseurilor, conform cerintelor legale in vigoare, pe urmatoarele domenii:

w   generarea si gestionarea deseurilor municipale si industriale

w   deseuri de ambalaje

w   deseuri de echipamente electrice si electronice (DEEE)

w   vehicule scoase din uz (VSU)

w   deseurilor de baterii si acumulatori

w   echipamente cu PCB / PCT

w   uleiuri uzate

w   namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti

w   depozitarea deseurilor

w   incinerarea deseurilor

w   transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei

w   Inventarul privind importatorii si exportatorii de substante si preparate sub incidenta procedurii PIC;

w   Inventarul privind substantele care depreciaza stratul de ozon si operatorii economici care desfasoara activitati cu aceste substante;

w   Inventarul privind gazele fluorurate cu efect de sera si operatorii economici care desfasoara activitati cu aceste substante;

w   Inventarul cladirilor care contin azbest in constructie, al articolelor si materialelor cu continut de azbest care devin deseuri, al depozitelor cu deseuri de azbest;

w   Inventarul privind poluantii organici persistenti si inventarul privind substantele care vor fi incluse in anexele Regulamentului 850/2004 si ale Conventiei Stockholm privind poluantii organici persistenti;

w   Inventarul operatorilor economici care desfasoara activitati cu mercur si metale grele;

w   baza de date cu operatorii implicati si substantele restrictionate conform Regulamentului 552/2009;

w   baza de date cu operatorii implicati in activitati cu substante eligibile la inregistrare conform Regulamentului 1907/2006.

w   inventarul anual al instalatiilor ce utilizeaza substante clasificate ca fiind cancerigene, mutagene si toxice pentru reproducere (CMR) si a cantitatilor folosite, la nivel local; 


Colectare selectiva

SOCIETĂŢI AUTORIZATE DIN JUDEŢUL BRĂILA ÎN ACTIVITATEA DE COLECTARE / VALORIFICARE A DEŞEURILOR RECICLABILE

 

 

Potrivit art.12 din Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice, fiecare institutie publica este obligata sa incheie un contract de predare a deseurilor colectate selectiv cu un operator economic autorizat.

 

Operatorii economici autorizati in judetul Braila sunt:

 

 

SC BRAI CATA SRL

 

Brăila, Str. Mihai Eminescu nr. 58

Telefon: 0239606008

Fax: 0239606009

e-mail: braicata@braila.astral.ro

persoană de contact: Dănuţ CIOBANU

tel. 0732640652

 

 

SC RECUMED SRL

 

Brăila, Bd. Dorobanţi, bl. B1, ap.70

persoană de contact: Dumitru DINCĂ

tel. 0745050011

 

 

SC ELECTRON SRL

 

Brăila, Şos. Baldovineşti nr. 12

tel. 0239616147

persoană de contact: Toma SAMOILĂ