Back

Anunt revizuire autorizatii de mediu

Anunț revizuire autorizații de mediu

Titularii autorizațiilor de mediu pot solicita APM Brăila revizuirea autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu în vederea modificării valabilității acestora conform prevederilor Legii nr. 219/15.11.2019: ”Valabilitatea autorizațiilor de mediu și a autorizațiilor integrate de mediu care sunt emise la data intrării în vigoare a prezentei legi se poate modifica la cererea titularilor, în sensul menținerii valabilitații acestor acte de reglementare pe toată perioada în care titularul obține viza anuală.