Descriere

Chimicalele joacă un rol esenţial în societatea zilelor noastre. Le folosim în fiecare zi, de la medicamente, la maşini şi de la materiale de construcţii, la jucării. În acelaşi timp, ne găsim şi în situaţia de a găsi chimicale care sunt nocive pentru mediul înconjurător chiar în organismul nostru. Industria Uniunii Europene produce 31% din totalul chimicalelor la nivel mondial (în timp ce Statele Unite produc 28%). Industria chimicalelor din Uniunea Europeană este a treia industrie în lume ca mărime, generând direct deşeuri de substanţe şi preparate chimice periculoase.

Principiile care stau la baza activitatilor ce implica substante si preparate chimice periculoase sunt:
    a) principiul precautiei in gestionarea substantelor si a preparatelor chimice periculoase, in vederea prevenirii pagubelor fata de sanatatea populatiei si de mediu;
    b) principiul transparentei fata de consumatori, asigurandu-se accesul la informatii privind efectele negative pe care le pot genera substantele si preparatele chimice periculoase;
    c) principiul securitatii operatiunilor de gestionare a substantelor si preparatelor chimice periculoase

Producatorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii si exportatorii care desfasoara activitati cu substante si preparate toxice si foarte toxice sunt obligati sa ia masurile corespunzatoare pentru asigurarea si protejarea sanatatii oamenilor, animalelor si a mediului, precum si pentru prevenirea oricaror sustrageri de astfel de substante si preparate ori deturnarea acestora din circuitul legal.